Plans i programes vigents

PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS DE LA GENERALITAT AIXÍ COM ELS SEUS RESULTATS I GRAU D'EXECUCIÓ   

 

Compromisos de Morella. Seminari de Govern Hivern 2016  Compromisos de Torrevieja. Seminari de Govern Estiu 2016   Compromisos de Sagunt. Seminari de Govern Hivern 2017

Compromisos d'Ademús. Seminari de Govern Estiu 2017 Compromisos de Vinaròs - Benicarló. Seminari de Govern Hivern 2018Compromisos de Castalla - Biar. Seminari de Govern Estiu 2018

Compromisos de Gandia. Seminari d'hivern 2019

  Consulteu el grau d'execució dels compromisos dels Seminaris de Govern de Morella, Torrevieja, Sagunt, Ademús i Vinaròs - Benicarló.

 

Planificación estratégica

 

Font: òrgans competents en matèria de transparència dels centres directius autors del Pla / Programa
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2019