Visualització de contingut web

Normativa vigent

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és el mitjà pel qual es difonen les normes, resolucions, actes i anuncis, la publicació dels quals resulta obligatòria per establir-lo així una disposició legal o reglamentària.

És un mitjà d'informació quotidià i un instrument essencial de seguretat i garantia jurídica que possibilita que es puguen conéixer les normes des del mateix moment de la seua publicació.

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Data de creació: octubre 2015
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa