alts càrrecs

<< Ves enrere
  • José Vicente Soler Gironés

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director General d'Economia Sostenible
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Nomenament: 16/01/2020 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
  • soler_josgir@gva.es
  • 961 209 445

Agenda

Agenda mar-abr
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Economia Sostenible exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, així com la promoció de l'economia sostenible. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL GESTIÓ PARC PÚBLIC HABITATGE GVA TÈCNIC SUPERIOR NIVELL 2 01/04/2004 15/01/2020 NO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EDUCACIÓ SUPERIOR PROFESSOR ASSOCIAT 17/11/2008 15/01/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PATRONAT FUNDACIO TAL REPRESENTANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 16/01/2020 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES VOCAL DEL CONSELL GENERAL DEL IVF 16/01/2020 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT VOCAL DEL CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 16/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 78.250,11 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 8.988,00 €
Descripció Import
Rendiment del treball 37.060,16 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 84,94 €
cargando datos