Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 17 gener 2019 Dia següent

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Reunió

Comissió mixta càtedraEVES

València (València)

Directora General d'Assitencia Sanitària

09:00

Reunió

Reunió interna amb els Subdirectors

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:30

Reunió

Reunió del Comité de Direcció de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

09:30

Reunió

Reunió amb representants del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Directora General de Salut Pública

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Salut Pública

Madrid (Madrid)

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

10:30

Reunió

Reunió amb el gerent de l'Hospital de Manises

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Reunió

Amb la Federació Valenciana de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica

València (València)

Directora General de Recursos Humans

11:00

Mesa Tècnica

Comissió Tècnica de Selecció i Provisió de Personal

València (València)

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

11:30

Reunió

Despatx amb la secretària general administrativa

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió setmanal de la comissió de secretaris autonómics

València (València)

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Assistència a la comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

17:00

Reunió

Despatx amb la directora general de Recursos Humans

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

19:00

Lliurament de Premis

Entrega de Premis a aquesta dirección general, per la Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut, de la XXIV Edició dels Premis Nacionals d'Informàtica i Salut 2018

Madrid (Madrid)