Dia anterior divendres, 30 novembre 2018 Dia següent

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

09:00

Ple del Consell

Ordre del dia

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Reunió

Ajuntament de Xàtiva. Tema: Vies Verdas

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Territorial d'Urbanisme Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

12:00

Reunió

Reunió amb Secretari General d'Infraestructures del Ministeri de Foment

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari General d'Infraestructures del Ministeri de Foment i la consellera

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

18:00

Exposició

La Memòria del Regne, 600 Anys de la Generalitat

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

18:00

Exposició

Exposició "La memòria del Regne, 600 anys de la Generalitat Valenciana"

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

18:00

Exposició

Exposició La Memòria del Regne, 600 Anys de la Generalitat.

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

18:00

Exposició

"La memòria del Regne. 600 anys de la Generalitat Valenciana"

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

18:00

Exposició

Exposició La Memòria del Regne, 600 anys de la Generalitat

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

18:00

Exposició

Exposició La memòria del Regne. 600 anys de la Generalitat Valenciana

València (València)