Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 12 abril 2016 Dia següent

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (cessament 16.05.2019)

09:00

Conferència

Forum Europa. Carmen Montón

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

09:00

Despatx

Firma sotssecretaria i revisió firma Consellera

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:00

Visita

Es reuneix amb els ajuntaments de Marines i Olocau. Tema: Visita a la CV-25

Marines (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de El Puig de Santa Maria

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

12:00

Reunió

Reunió amb l'advocat Sr. Andrés Laporta

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:00

Reunió

Es reuneix amb ajuntaments de la Mancomunitat del Túria.

Marines (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

13:30

Reunió

Consulta urbanística amb l'empresa Pavimentos Bituminosos S.L.

València (València)