Dia anterior dimarts, 12 juny 2018 Dia següent

Director General de Política Educativa

09:00

Reunió

Comissió técnica per a l'elaboració del Pla General d'Actuacions de la Formació de Persones Adultes

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:30

Reunió

Reunió amb SAEI

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Universitat, Investigació i Ciència i la Xarxa de Programes Universitaris per a Majors de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

09:30

Reunió

amb la directora general de Cultura i Patrimoni i representants de Programes Universitaris per a Majors.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

10:00

Reunió

degà de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant

València (València)

Director General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta General directors de centres de l'ISEACV

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb cap de Gabinet

València (València)

Director General de Política Educativa

11:00

Reunió

CEIP Vilamar i CEIP Villar Palasi , AMPAS i Regidor d'Educació de Sagunt. Assumpte: planificació educativa

València (València)

Presidenta Consell Escolar CV

11:00

Altres

Assemblea de l'Associació de Directors d’IES del País Valencià

Mislata (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:30

Reunió

Assemblea de l'Associació de Directors d’IES del País Valencià - CIPFP Mislata

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüism

12:00

Reunió

Reunió d'equip de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

12:30

Acte commemoratiu

50 aniversari de la Universitat Politècnica de València.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

12:30

Acte commemoratiu

50 Aniversari de la Universitat Politécnica de València

València (València)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

12:30

Acte commemoratiu

acte 50 Aniversari creació Universitat Politècnica de València UPV

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb ajuntament de Llíria

València (València)

Director General d'Esport

13:00

Roda de premsa

Presentació tercera edició del BBVA Open Ciutat de València de tennis femení en l'Oceanogràfic

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió amd els/las directors/es d'IES de la província de València.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

16:00

Reunió

directors y directores dels IES de València, amb el conseller d'Educació, d.g. de Política Educativa, d.g de Centres i PD, d.g. de Formació Professional i ERE, director territorial d'Educación

València (València)

Director General de Centres i Personal Docent

16:00

Reunió

Assemblea de directors i directores de CEIPS i IES. Teatre Principal de València.

València (València)

Director General de Política Educativa

16:00

Reunió

Assemblea de directors i directores de CEIPS. Teatre Principal de València.

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

16:00

Reunió

Reunió amb director teatral

València (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

16:00

Reunió

Reunió amb directores/directors dels IES de la provincia de Valencia.

València (València)

Director General de Política Educativa

16:30

Reunió

Comixió Mixta d'Atenció i Acolliment a Persones Refugiades y Desplaçades

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüism

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta d’Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

18:00

Reunió

Reunió amb directors de CEIP de la província de València.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

18:00

Reunió

directors dels CEIPs de València, amb el conseller d'Educació, d.g. de Política Educativa, d.g de Centres i PD, d.g. de Formació Professional i ERE, director territorial d'Educación

València (València)

Director General de Política Educativa

18:00

Reunió

Assemblea de directors i directores d'IES. Teatro Principal de València.

València (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

18:00

Reunió

Reunió amb directores/directors dels CEIP de la provincia de Valencia

València (València)

Director Gerent del Consorci Espacial Valencià (VSC)

Jornades/Congressos/Seminaris

Curs: qüestions pràctiques de la nova llei de contractes del sector públic

València (València)