Visualització de contingut web

Sol·licite informació pública

L´objectiu del tràmit d´Accés a la informació pública és proporcionar a les persones sol·licitants la informació pública que requerisquen en els termes, l´abast i amb els límits previstos en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d´abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

Tramitar telemáticamente sin certificado digital    Tramitar telemáticamente con certificado digital