Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 17-01-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT D'ALACANT PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 16-01-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I LA MANCOMUNITAT DE L'INTERIOR TERRA DEL VI PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 16-01-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASSOCIACIÓ CULTURAL PROSA ELÀSTICA 07-01-2019 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL PROSA ELÀSTICA, PER A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT A L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. 0,00
 • Salut
Addenda CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA O.A 28-12-2018 ADDENDA AL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL FONS ESPAÑOL DE GARANTIA AGRÀRIA O.A. (FEGA) I LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ, CONTROL I CÀLCUL DEL PAGAMENT DE LES AJUDES DIRECTES DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA I MESURES DE DESENVOLUPAMENT RURAL ESTABLIDES EN L'ÀMBIT DEL SISTEMA INTEGRAT PER A LES ANUALITATS 2018, 2019 I 2020 58.986,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CORDÀ DE TORÁS 28-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES, I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL LA VA CORDAR DE TORÀS, PER A L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DE CONSUMIDORES RECONEGUTS COM A EXPERTS (CRE). 0,00
 • Educació
 • Seguretat
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 27-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I CULDESAC CUSTOM, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 27-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D�OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I VICENTE PONS OTIN PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES SEGONS EL QUE ESTABLIX EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D�OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 27-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I CLAR SYSTEMS, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 21-12-2018 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DEL PINÓS PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00