Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA 20-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE DESENROTLLAMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA, DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DEL DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ I PROMOCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L'AUTOGOVERN DURANT L'EXERCICI 2017. 5.000,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT 19-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I EL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: "IN/SOSTENIBLE". 70.000,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNICEF -COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓ UNICEF COMITÉ ESPANYOL. 17-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I UNICEF - COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓ UNICEF COMITÉ ESPANYOL, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: "ATENCIÓN INTEGRAL A XIQUETS I XIQUETES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA BASADA EN EL GÈNERE I EXPLOTACIÓ SEXUAL EN REPÚBLICA CENTROAFRICANA". 200.000,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 13-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I PATRICIA LÓPEZ JIMÉNEZ, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 13-07-2017 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D�ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL , I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS SUPERIORS INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA PREPARCIÓN, SUPORT, COL·LABORACIÓ I DIVUGACIÓN DEL CONGRÉS MUNDIAL DE LA QUALITAT DEL TAULELLET I DEL PAVIMENT CERÀMIC, QUALICER, EDICIÓ XV. 20.000,00
 • Indústria
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, UNIVERSITAT D'ALACANT (UA), UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 13-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT D'ALACANT, LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) PER A LA SISTEMATITZACIÓ, DURANT L'EXERCICI 2017, DE LA PRODUCCIÓ NORMATIVA VALENCIANA DES DE L'ACCÉS A L'AUTOGOVERN. 40.000,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA 06-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA, I LA CRUZ ROJA ESPANYOLA (COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA), PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA D'ATENCIÓ BUCODENTAL DE PERSONES DISCAPACITADES QUE DESENROTLLA L'ENTITAT EN 2017 50.000,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESTUDI GENERAL 03-07-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL, A TRAVÉS DE L'INSTITUT CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA, PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI ENTOMOLÒGIC DEL MOSQUIT TIGRE A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN 2017 50.000,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL FUNDACIÓ NEXE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 30-06-2017 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I LA FUNDACIÓ NEXE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ORGANITZACIÓ DEL II WORKSHOP D'ECONOMIA VALENCIANA EN LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 20.000,00
 • Economia
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 29-06-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: "BÚSQUEDA I RESCAT MARÍTIM " SAR (SEARCH AND RESCUE) SALVAR VIDES EN EL MEDITERRÁNEO". 100.000,00