Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE MANISES 01-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L'EMISSIÒ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNICEF -COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓ UNICEF COMITÉ ESPANYOL. 23-07-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I UNICEF - COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓ UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: �ATENCIÓ INTEGRAL A XIQUETS I XIQUETES VINCULATS AMB FORCES I GRUPS ARMATS A REPÚBLICA CENTREAFRICANA�. 200.000,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP COMITÉ ESPANYOL D'ACNUR - DELEGACIÓ VALENCIANA. ASSOCIACIÓ ESPANYA AMB ACNUR. 20-07-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I L'ASSOCIACIÓ ESPANYA AMB ACNUR (COMITÉ ESPAÑOL D'ACNUR) � DELEGACIÓ COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE �PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA A L'IRAQ�. 200.000,00
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) 19-07-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA FEDERACIÓ. 700.000,00
 • Sector públic
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEDACOVA) 19-07-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE LA HIGIENE ALIMENTÀRIA I FOMENT DE L'AUTOCONTROL EN LES INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2018. 70.000,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 18-07-2018 PROJECTE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÈS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES, I LLIBERTATS PÚBLIQUES, I L'ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 16-07-2018 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES, I LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS I/O ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA ABORDATS DES DE LA PERSPECTIVA JURÍDICA. 50.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) 16-07-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES I LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PER AL DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS I/O ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA ABORDATS DES DE LA PERSPECTIVA JURÍDICA 50.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE LES INDÚSTRIES CERÀMIQUES (AICE) 09-07-2018 CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I L'ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE LES INDÚSTRIES CERÀMIQUES (AICE) PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT D�AICE PER A DESENVOLUPAR EXCEL�LÈNCIA EN MATÈRIA D'I+D INDEPENDENT, DIFONDRE ELS RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS REALITZADES I FACILITAR I IMPULSAR LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A LES EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 1.252.500,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) INSTITUT TECNOLÒGIC METALL-MECÀNIC, MOBLE, MADERA, EMBALATGE I AFINS (AIDIMME) 09-07-2018 CONVENI DE COL¿LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I L¿INSTITUT TECNOLÒGIC METALL-MECÀNIC, MOBLE, MADERA, EMBALATGE I AFINS (AIDIMME) PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT D'AIDIMME PER A DESENVOLUPAR EXCEL¿LÈNCIA EN MATÈRIA D'I+D INDEPENDENT, DIFONDRE ELS RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS REALITZADES I FACILITAR I IMPULSAR LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A LES EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 2.114.300,00
 • Ciència i tecnologia