Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Addenda INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) PULVERIZADORES FEDE, SL 18-04-2017 ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I L'EMPRESA POLVORITZADORS FEDE, S.L. PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ �EVALUACIÓN DE L'EFICIÈNCIA I OPTIMITZACIÓ DEL DISSENY D'UN TURBOATOMIZADOR H3O�, SUBSCRIT EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2015 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) CITRUS ROSSO, S.L. 11-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I CITRUS ROSSO S.L. PER A LA IMPORTACIÓ I EL SANEJAMENT DE LA VARIETAT DE LLIMERA BENJAMÍN ANDES. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE VILLENA 06-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE VILLENA (ALICANTE), PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES) 0,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 06-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I LA DIRECCIÓ GENERAL D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL EN MATÈRIA D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 0,00
Addenda CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS) 05-04-2017 PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL I LA CONSELLERIA DE SANITAT DE LA GENERALITAT, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS CONJUNTES EN RELACIÓ AMB ELS TREBALLADORS AFECTES DE PATOLOGIES DERIVADES DE LA UTILITZACIÓ LABORAL DE L'AMIANT 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE VINALESA 04-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE VINALESA (VALÈNCIA), PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES) 0,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT D'ALACANT 03-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PER A L'EXERCICI 2017 57.950,00
Addenda INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) ANECOOP S. COOP. 03-04-2017 ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I L'EMPRESA ANECOOP, S. COOP. PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROJECTE ¿OBTENCIÓN DE NOVES VARIETATS DE KIWI¿, SUBSCRIT AMB DATA 6 D'OCTUBRE DE 2016. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) GREEN RAVENNA, SRL 03-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I L'EMPRESA GREEN RAVENNA SRL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ "APLICACIÓ POSTCOLLITA DE NOUS AGENTS DE BIOCONTROL PER AL CONTROL DE MALALTIES DE CÍTRICS I FRUITA D'OS" 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIPE (CIPF) 03-04-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIPE, PER A LA MILLORA DE L'EQUIPAMENT DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EN MALALTIES RARES 756.990,00
 • Salut