Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 27-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I CULDESAC CUSTOM, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 27-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D�OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I VICENTE PONS OTIN PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES SEGONS EL QUE ESTABLIX EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D�OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 27-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I CLAR SYSTEMS, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 21-12-2018 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DE TORÍS PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 21-12-2018 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DEL PINÓS PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 21-12-2018 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 18-12-2018 CONVENI COL·LABORACIÓ IVIA I FONTESTAD CITRUS SL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ MILLORA DE LA TECNOLOGIA POSCOSECHA DELS FRUITS CITRICOS 0,00
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA -IFA- 14-12-2018 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D¿ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA (IFA), PER A L¿ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D¿IFA 500.000,00
  • Comerç
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA -IFA- 14-12-2018 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D�ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA (IFA), EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DELS ACCIONS I ELS CERTÀMENS FIRALS ORGANITZATS PER IFA 200.000,00
  • Comerç
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'HOTELS I ALLOTJAMENTS TURISTICS D'ALACANT 13-12-2018 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'HOTELS I ALLOTJAMENTS TURISTICOS D'ALACANT, PER A DUR A TERME ACCIONS DE PROMOCION I MÀRQUETING DE L'OFERTA HOTELERA D'ALACANT 50.000,00
  • Turisme