Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE MANISES 01-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L'EMISSIÒ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 15-06-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I TELMEX TECNOLÒGICA GENERAL 21 SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 15-06-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I ESTHETIQUE I BEAUTE ELVA, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 15-06-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I RAUL MARTINEZ GARCÍA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIPE 06-06-2018 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIP, PER A COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DEL SEU FUNCIONAMENT I DE LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ EN BIOMEDICINA, DURANT L'ANUALITAT 2018 4.714.000,00
  • Salut
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 01-06-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I CONSULTORS ASSESSORES ESPECIALITZATS, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 01-06-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I DELPHI EEA SPAIN, SL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 31-05-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I L'ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES PER A COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS DIRIGIT A FACILITAR LA INSERCIÓ DE JOVES DINS DE L'ÀMBIT PENITENCIARI A TRAVÉS DE DOS CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL SITUATS EN EL CENTRE PENITENCIARI VALÈNCIA "ANTONI ASUNCIÓN HERNÁNDEZ" 40.000,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAECV) 30-05-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I EL COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A MILLORAR ELS MECANISMES D'INTERCANVI DE DADES QUE PERMETEN UNA GESTIÓ MÉS EFICAÇ EN ELS CONTROLS CREUATS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC), I EN EL MANTENIMENT DE LES BASES DE DADES D'INFORMACIÓ. 100.000,00
  • Medi Rural
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) EUROMAX 25-05-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A I EUROMAX PER A LA REUNIÓ ANUAL DE L'ASSOCIACIÓ QUE TINDRÀ LLOC EN HEMISFÈRIC EL 10, 11 I 12 DE JUNY DE 2018 0,00