Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNIATA VALENCIANA 11-07-7201 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I LA FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNITAT VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE MONTANEJOS 35.000,00
  • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) ASSOCIACIÓ FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT 01-05-7201 CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'ASSOCIACIÓ DE FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA PROMOCIÓ I IMPULS DE LES FOGUERAS D'ALACANT. ANY 2017 30.000,00
  • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) MANCOMUNITAT ALTO TURIA, PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA 26-07-6201 8128 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALT TÚRIA PER AL DESENROTLLAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSICA DE LA MANCOMUNITAT ALT TÚRIA EXERCICI 2017 270.000,00
  • Turisme
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE MANISES 01-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L'EMISSIÒ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 18-04-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I ECCOMALIA, CB PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 10-04-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I GAM ALACANT C.B., PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) 10-04-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER AL MANTENIMENT DE LA CÀTEDRA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DURANT L'EXERCICI 2018. 30.000,00
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) FUNDACION LA CAIXA 06-04-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES SA I FUNDACIÓ BANCÀRIA �LA CAIXA� PER A LA REALITZACIÓ DE LA FIRA DE TECNOLOGIES CREATIVES EL 18 D'ABRIL DE 2018 0,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 06-04-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PER A L'EXERCICI 2018 32.283,00
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) ESAT 04-04-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, SA I ESAT � ESCOLA SUPERIOR D'ART I TECNOLOGIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT �DESAFIE ROBOT. 10ª EDICIÓ 2018� 0,00