Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

 

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNIATA VALENCIANA 11-07-7201 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I LA FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNITAT VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE MONTANEJOS 35.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE MORELLA I COMARCA , MANCOMUNITAT MUNICIPAL ELS PORTS, PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ 10-07-7201 8124 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT MUNCIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ COSTA AZAHAR , LA MANCOMUNITAT COMARCAL ELS PORTS I ASETMICO PER AL DESENROTLLAMENT DEL PLA DE COMPETITVIDAD TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT COMARCAL ELS PORTS PER A L'EXERCICI 2017 270.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) ASSOCIACIÓ FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT 01-05-7201 CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'ASSOCIACIÓ DE FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA PROMOCIÓ I IMPULS DE LES FOGUERAS D'ALACANT. ANY 2017 30.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT JAUME I - CASTELLÓ (UJI) 11-09-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: �COOPERACIÓN UNIVERSITÀRIA AL DESENROTLLAMENT UJI 2017�. 130.000,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 11-09-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: "COOPERACIÓN UNIVERSITÀRIA AL DESENROTLLAMENT 2017 - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA". 130.000,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) 11-09-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: "COOPERACIÓN UNIVERSITÀRIA 2017 - APROXIMACIÓ A L'AGENDA 2030 I ALS OBJECTIUS DE DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE". 130.000,00
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) AJUNTAMENT DE SAGUNT 27-08-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A LA REALITZACIÓ D'UN PLA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PRODUCTE CULTURAL A TRAVÉS DE LES ARTS ESCÈNIQUES A SAGUNT I A LA COMUNITAT VALENCIANA 100.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM, COSTA BLANCA Y COMUNIDAD VALENCIANA (HOSBEC) 08-08-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I HOSBEC PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE PUBLICITAT, PROMOCIÓ I COMÀRQUETING PER A LA DIFUSIÓ DE L'OFERTA DE BENIDORM, COSTA BLANCA I LA COMUNIAT VALENCIANA EN EL MERCAT NACIONAL I INTERNACIONAL 510.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) AJUNTAMENT DE DÉNIA 08-08-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIAN DEL TURISME I L'AJUNTAMENT DE DÉNIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE PROMOCIÓ DE LA GASTRONOMIA DE DÉNIA I DE LA COMUNITAT VALENCIANA 190.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL COMUNITAT DE REGANTS I USUARIS SAN PEDRO APÓSTOL DE GODELLETA 07-08-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D�AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, I LA COMUNITAT DE REGANTS I USUARIS SAN PEDRO APÓSTOL DE GODELLETA PER A L�EXECUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES CORRESPONENTS AL PROJECTE D�EXECUCIÓ DE L�OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS PER A SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER MITJÀ DE GRUPS ELECTRÒGENS DE LES INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DELS REBOMBAMENTS 1 I 2 DE LA XARXA POZOS TIZÓN-POCICO PER A LA COMUNITAT DE REGANTS I USUARIS SAN PEDRO APÓSTOL DE GODELLETA, VALÈNCIA 106.670,00