Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 16-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES SEGONS EL QUE ESTABLIX EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 13-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I GRUP GÓMEZ AVANÇA, S.L., PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE BENIARJÓ 13-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE BENIARJÓ (VALENCIA), PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES). 0,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 13-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I MIRIAM RODRIGO SANCHO, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Addenda CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 30-12-2016 ADDENDA AL CONVENI TRILATERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT, LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA I L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL XARXA.ÉS PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL DE L'AGENDA DIGITAL PER A ESPANYA EN L'ÀMBIT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT 0,00
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC EXCM. COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS DE VALENCIA (ECGSV) 29-12-2016 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE VALÈNCIA, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT. 0,00
 • Hisenda
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES FVMP 27-12-2016 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES FVMP, PER A COL·LABORAR EN EL DESENROTLLAMENT DE PROJECTES EN MATÈRIA DE COMERÇ, ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL COMERÇ DE MUNICIPIS D'INTERIOR I LA REALITZACIÓ D'ESTUDIS D'IMPACTE TERRITORIAL. 36.000,00
 • Comerç
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE GALICIA 27-12-2016 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE GALÍCIA, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT. 0,00
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) CITRUS ROSSO, S.L. 21-12-2016 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I CITRUS ROSSO, S.L. PER A LA IMPORTACIÓ I SANEJAMENT DE LA VARIETAT DE TARONGER CR1. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA -IFA- 21-12-2016 ADDENDA AL CONVENI DE 15 DE DESEMBRE DE 2016 ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA INSTITUCIÓ FIRAL ALACANTINA (IFA) PER AL FINANÇAMENT DE L'ADEQUACIÓ DE LES SEUES INSTAL·LACIONS. 0,00
 • Comerç