Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE TORREVIEJA 15-06-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA PER A L'EMISSIÓ DE CARNETS D'ALBERGUISTA I INTERNACIONALS 0,00
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE MANISES 01-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L'EMISSIÒ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 02-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D�OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I HIJOS DE CRISTÓBAL ALBERO, SA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES SEGONS EL QUE ESTABLIX EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D�OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASSOCIACIÓ CULTURAL DE JUBILLATS/DES DR. PESET 28-09-2018 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL JUBILATS/AS DR. PESET, PER A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT EN EL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA � DR. PESET. 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL FEDERACIÓ DŽESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 25-09-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, I LA FEDERACIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL MANTENIMENT DEL REGISTRE DE SENDERES EN L'EXERCICI 2018 30.000,00
 • Medi ambient
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 25-09-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I GRANJA MARINA BADIA DE SANTA POLA, SLU, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 21-09-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A PROMOURE I POTENCIAR LES RELACIONS I EL DIÀLEG ENTRE LA CONSELLERIA I LES EMPRESES PROVEÏDORES DELS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS GENERALS NO ASSISTENCIALS 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FECOAV) 20-09-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LACONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, I LA FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ D'UN PLA D'ACTIVITATS 2018. 97.600,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 20-09-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI, I L'AJUNTAMENT DE L'ALCORA, PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA D'ESPANYA I EL SEU ENTORN A L'ALCORA, I PER A LA INSTRUMENTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT A 2018 PER A AQUESTA ACTUACIÓ 60.000,00
Conveni marc TURISME COMUNITAT VALENCIANA ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL VALÈNCIA PREMIUM 19-09-2018 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TUIRSME COMUNITAT VALENCIANA I L'ASSOCIACIÓ EMPRESARIL VALÈNCIA PREMIUM PER A PORTAR A ACABE ACCIONEES DE COMERCIALIZACION I DIFUSION PER A CONSOLIDAR EL PROCÉS DE POSICIONAMENT INTERNACIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA COM A DESTINACIÓ PREMIUM 80.000,00
 • Turisme