Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 09-06-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN MATÈRIA D'EMBARGAMENTS PER SANCIONS DE TRÀNSIT I ORA A REALITZAR FORA DEL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA 208.940,00
 • Hisenda
Protocol general CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 09-06-2017 PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN MATÈRIA D'EMBARGAMENTS PER SANCIONS DE MULTES DE TRÀNSIT I ORA A REALITZAR FORA DEL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA. 0,00
 • Hisenda
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALENCIA 01-06-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I EL TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA PER A COADJUVAR, DURANT L'EXERCICI 2017, AL MANTENIMENT, FUNCIONAMENT, DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DEL MATEIX. 75.000,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEDACOVA) 29-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE LA HIGIENE ALIMENTÀRIA I FOMENT DE L'AUTOCONTROL EN LES INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2017 70.000,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP AJUNTAMENT DE DÉNIA 26-05-2017 8060 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT (CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓN) I L'AJUNTAMENT DE DÉNIA (ALICANTE) PER A L'OBERTURA I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'OFICINA PROP MIXTA EN EL MUNICIPI DE DÉNIA 0,00
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) CITRUS ROSSO, S.L. 23-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I CITRUS ROSSO S.L. PER A LA IMPORTACIÓ I EL SANEJAMENT DE LA VARIETAT DE TARONGER CR2. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIPE 22-05-2017 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'INVESTIGACIÓ PRÍNCEP FELIPE, PER A COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DEL SEU FUNCIONAMENT I DE LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ EN BIOMEDICINA, DURANT L'ANUALITAT 2017 4.714.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CULTURARTS GENERALITAT UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE ANDALUSIA 20-05-2017 CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL D'ANDALUSIA I CULTURARTS GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'INSERCIÓ PROFESSIONAL DEL ALUMNAT DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL D' ANDALUSIA. 0,00
 • Cultura i oci
 • Educació
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAECV) 19-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I EL COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAE), PER A MILLORAR ELS MECANISMES D'INTERCANVI DE DADES QUE PERMETEN UNA GESTIÓ MÉS EFICAÇ EN ELS CONTROLS CREUATS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC), I EN EL MANTENIMENT DE LES BASES DE DADES D'INFORMACIÓ. 350.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP CREU ROJA ESPANYOLA - COMUNITAT VALENCIANA 19-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I CRUZ ROJA ESPAÑOLA�COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: �ACCIÓN HUMANITÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA A TRAVÉS DEL CENTRE LOGÍSTIC D'EMERGÈNCIES INTERNACIONALS - ANY 2017� 225.000,00