Viatges

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12/06/2019

Assistència a la Junta General Ordinaria d'Accionistes de TRAGSA per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Transport
  145,10 €
 • Total 145,10 €

Director General de Fons Europeus

06/06/2019

Asisstència a la Jornada "El nou marc financer plurianual" Acte sobre la política de cohesió 2021-2027 a España, a Madrid

Costs
 • Transport
  148,93 €
 • Total 148,93 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

06/06/2019

Assistència a l'Acte sobre la política de cohesió 2021-2027 a Espanya, Jornada "El nou marc financer pluriennal", organitzat per la Comissió Europea

Costs
 • Manutenció
  14,70 €
 • Transport
  144,05 €
 • Total 158,75 €

Director General de Fons Europeus

23/05/2019

Assistència a la reunió preparatoria del Comité de Seguiment INTERACT III, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  161,00 €
 • Total 171,90 €

Director General de Tributs i Jocs

03/04/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l´AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana

03/04/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  138,94 €
 • Total 145,14 €

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

01/04/2019 - 02/04/2019

Jornada Violencia de Género. El convenio de Estambul y las distintas modalidades de violencia. Sevilla

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

20/03/2019 - 21/03/2019

Reunió al Ministeri

Costs
 • Allotjament
  117,58 €
 • Transport
  128,65 €
 • Total 246,23 €

Director General de Fons Europeus

27/02/2019

Assistència a la reunió de la Comissió Delegada de Seguiment i Evaluació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  17,00 €
 • Transport
  167,08 €
 • Total 184,08 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13/02/2019

Reunió amb el Secretari General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda i reunió amb el President de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) del Ministeri d'Hisenda

Costs
 • Manutenció
  63,30 €
 • Transport
  136,20 €
 • Total 199,50 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

29/01/2019

Ministeri de Foment

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

24/01/2019

Conferència per afers relacionats amb la Unió Europea.

Costs
 • Transport
  163,05 €
 • Total 163,05 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

18/12/2018

ICO

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Director General de Tributs i Jocs

18/12/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,66 €
 • Total 150,66 €

Director General de Fons Europeus

17/12/2018

Assistència i participació en el debat sobre Present i futur dels fons europeus en la Comunitat Valenciana a Alacant

Costs
 • Transport
  69,25 €
 • Total 69,25 €

Director General de Fons Europeus

12/12/2018

Assistència a les trobades anuals del Fons Social Europeu a Madrid

Costs
 • Transport
  173,45 €
 • Total 173,45 €

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

11/12/2018

Acte 11 Desembre Congrès dels Diputats en defensa del nostre autogovern. Madrid

Costs
 • Transport
  139,90 €
 • Total 139,90 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10/12/2018

Assistència a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Transport
  139,51 €
 • Total 139,51 €

Director General de Fons Europeus

04/12/2018

Trobades anuals 2018 amb la Comissió Europea a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,60 €
 • Transport
  183,90 €
 • Total 192,50 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

04/12/2018 - 05/12/2018

Assistència al Ple del Comité Europeu de les Regions per a l'aprovació del Dictámen del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització

Costs
 • Allotjament
  299,24 €
 • Manutenció
  83,75 €
 • Transport
  429,05 €
 • Total 812,04 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

28/11/2018

Reunió SE d'Hisenda (Ministeri d'Hisenda - Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

27/11/2018

Reunió Secretaria General del Estado. Ministeri d'Hisenda

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Director General de Tributs i Jocs

22/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,15 €
 • Transport
  149,26 €
 • Total 164,41 €

Director General de Fons Europeus

20/11/2018

Assistència a la X conferència del programa "Marc d'investigació i innovació de la Unió Europea en Espanya" a Toledo

Costs
 • Transport
  177,84 €
 • Total 177,84 €

Director General de Tributs i Jocs

16/11/2018

Sessió Extraordinària del Ple del Consell Superior de l´AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  164,83 €
 • Total 180,83 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13/11/2018

Reunió SE d'Hisenda (Ministeri d'Hisenda. - Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Director General de Tributs i Jocs

08/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  151,21 €
 • Total 159,21 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

07/11/2018

Reunió en el Ministeri de Foment

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

31/10/2018 - 30/10/2018

Reunió amb el Director General de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES)

Costs
 • Transport
  119,20 €
 • Total 119,20 €

Director General de Fons Europeus

30/10/2018

Assistència a la Jornada informativa nacional H2020 repte 6 "Europa en un món canviant" i Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,90 €
 • Transport
  196,20 €
 • Total 208,10 €

Director General de Tributs i Jocs

23/10/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  151,76 €
 • Total 157,96 €

Director General de Fons Europeus

08/10/2018 - 10/10/2018

Assistència i participació en els Open Days a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  180,00 €
 • Manutenció
  66,00 €
 • Transport
  336,92 €
 • Total 582,92 €

Director General de Fons Europeus

01/10/2018

Reunió amb el Servici de Suport a les Reformes Estructurals a Madrid

Costs
 • Transport
  181,45 €
 • Total 181,45 €

Director General de Fons Europeus

25/09/2018

Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Transport
  176,85 €
 • Total 176,85 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

21/09/2018

Reunió amb el President de TRAGSA

Costs
 • Allotjament
  19,20 €
 • Transport
  123,20 €
 • Total 142,20 €

Director General de Tributs i Jocs

18/09/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,41 €
 • Total 165,41 €

Director General de Fons Europeus

06/09/2018

Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Transport
  148,70 €
 • Total 148,70 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

06/09/2018

Assistència a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA, per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Allotjament
  14,85 €
 • Transport
  121,00 €
 • Total 135,85 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

31/07/2018 - 01/08/2018

Reunió del Grup de Treball, Comissió Sectorial i Ple del Consell de Política Fiscal i Financera acompanyant al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic. Reunió amb el President de SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials). Reunió amb el Director General de SEPES (Entitat Pública Empresarial de Sòl)

Costs
 • Allotjament
  94,90 €
 • Manutenció
  112,20 €
 • Transport
  122,50 €
 • Total 329,60 €

Director General de Fons Europeus

24/07/2018

Reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  134,45 €
 • Total 145,45 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

19/07/2018

Madrid - Consell de Política Fiscal i financera

Acompanyant/s
 • Juan José García
Costs
 • Transport
  100,00 €
 • Total 100,00 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

19/07/2018

Reunió del Grup de Treball, Comissió Sectorial i Ple del Consell de Política Fiscal i Financera, acompanyant al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Manutenció
  56,80 €
 • Transport
  135,40 €
 • Total 192,20 €

Director General de Tributs i Jocs

17/07/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  187,20 €
 • Total 187,20 €

Director General de Tributs i Jocs

12/07/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  188,85 €
 • Total 200,85 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09/07/2018 - 10/07/2018

Reunió amb representants de la DG Regio i la DG Move de la Comissió Europea a fi de tractar les prioritats de la Comunitat Valenciana en matèria de transport

Costs
 • Allotjament
  197,69 €
 • Manutenció
  122,00 €
 • Transport
  539,56 €
 • Total 859,25 €

Director General de Fons Europeus

05/07/2018 - 06/07/2018

Assistència al Fòrum d'Economia i Política Regional a Santiago de Compostel·la

Costs
 • Allotjament
  119,90 €
 • Transport
  291,80 €
 • Total 411,70 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

05/07/2018

Reunió empresa

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €

Director General de Fons Europeus

26/06/2018 - 27/06/2018

Reunió del III Fòrum del Fons Social Europeu a Valladolid

Costs
 • Allotjament
  131,94 €
 • Manutenció
  18,05 €
 • Transport
  137,00 €
 • Total 286,99 €

Director General de Fons Europeus

21/06/2018

Jornada de presentació de les noves polítiques de cohesió 2021-2027 a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 161,00 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

19/06/2018 - 20/06/2018

Reunións varies en Brussel.les

Acompanyant/s
 • Gonzalo Garcia
Costs
 • Allotjament
  200,00 €
 • Manutenció
  200,00 €
 • Transport
  500,00 €
 • Total 900,00 €

Director General de Fons Europeus

18/06/2018 - 20/06/2018

Reunions amb representants de les Institucions de la Unió Europea a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  432,96 €
 • Manutenció
  72,15 €
 • Transport
  434,96 €
 • Total 940,07 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

18/06/2018 - 20/06/2018

Reunions amb representants de les distintes institucions de la Unió Europea, acompanyant el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Allotjament
  364,50 €
 • Manutenció
  80,28 €
 • Transport
  598,46 €
 • Total 1.043,24 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12/06/2018

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

06/06/2018 - 07/06/2018

Assistència i participació en el Saló Internacional de la Logística 2018

Costs
 • Allotjament
  170,63 €
 • Manutenció
  85,50 €
 • Transport
  108,80 €
 • Total 364,93 €

Director General de Fons Europeus

04/06/2018

Assistència a una sessió informativa sobre instruments de finançament organitzada per el Banc de Desentvolupament del Consell d'Europa a Madrid

Costs
 • Transport
  136,95 €
 • Total 136,95 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

04/06/2018 - 05/06/2018

Assistència a l'Assemblea General de l'European Association of Public Banks (EAPB), i a la conferencia "General Assembly of the European Association of Public Banks". Organitzades a Zagreb-Croacia

Costs
 • Allotjament
  122,85 €
 • Manutenció
  133,85 €
 • Transport
  800,72 €
 • Total 1.057,42 €

Director General de Fons Europeus

31/05/2018

Reunió del Comité de Seguiment del FEDER de la Iniciativa PIME a Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,70 €
 • Transport
  153,20 €
 • Total 162,90 €

Director General de Fons Europeus

29/05/2018

Reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,00 €
 • Transport
  169,10 €
 • Total 175,10 €

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

29/05/2018

Foro de Centrals de Contractació. Sede Instituto Nacional de la Administración Pública, C/Atocha,106-Madrid.

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,00 €

Director General de Fons Europeus

24/05/2018

Reunió del Comité de Seguiment Fons Social Europea Ocupació juvenil a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  178,25 €
 • Total 189,15 €

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

16/05/2018 - 17/05/2018

Jornada Tècnica sobre les Novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic (Consell Insular d'Eivissa)

Director General de Fons Europeus

27/04/2018

Reunió de la Comissió Delegada del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil a Madrid

Costs
 • Manutenció
  27,36 €
 • Transport
  217,20 €
 • Total 244,56 €

Director General de Tributs i Jocs

11/04/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  143,25 €
 • Total 155,25 €

Director General de Fons Europeus

20/03/2018

Reunió de Seguiment d'Estat d'Execució del POEJ a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  136,15 €
 • Total 144,55 €

Director General de Fons Europeus

07/03/2018 - 08/03/2018

Reunió de la Comissió d'Auditoria i del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Allotjament
  83,39 €
 • Manutenció
  56,10 €
 • Transport
  135,30 €
 • Total 274,79 €

Director General de Fons Europeus

27/02/2018

Reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  140,80 €
 • Total 149,20 €

Director General de Fons Europeus

22/02/2018 - 23/02/2018

Reunió del Fòrum d'Economia i Política Regional a Jerez de la Frontera

Costs
 • Allotjament
  77,00 €
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  233,90 €
 • Total 319,30 €

Director General de Fons Europeus

14/02/2018 - 15/02/2018

Reunió del Buró Polític de la Comissió Intermediterrània a Cartagena (Múrcia)

Costs
 • Allotjament
  83,00 €
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  31,73 €
 • Total 125,73 €

Director General de Fons Europeus

29/01/2018 - 30/01/2018

Reunió amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Allotjament
  88,00 €
 • Manutenció
  37,30 €
 • Transport
  130,80 €
 • Total 256,10 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

29/01/2018 - 30/01/2018

Reunions diverses (Junta General d'Accionistes de TRAGSA per delegació del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Presidència de TRAGSA, Presidència de SEPI, Presidència de SEPIDES, Subdirecció General de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Costs
 • Allotjament
  138,07 €
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  146,05 €
 • Total 295,12 €

Director General de Fons Europeus

19/12/2017

Assistència a una reunió del Consell d'Administració de TRAGSA i a una reunió en el Ministeri d'Ocupació i Seguritat Social, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,95 €
 • Transport
  124,50 €
 • Total 139,45 €

Director General de Tributs i Jocs

19/12/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  155,95 €
 • Total 155,95 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

19/12/2017

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA i reunió amb la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Reprogramació del Programa Operatiu Fons Social Europeu CV 2014-2020)

Costs
 • Manutenció
  17,15 €
 • Transport
  139,45 €
 • Total 156,60 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

14/12/2017

Comissió Técnica Consorci Valencia 2007

Costs
 • Transport
  120,60 €
 • Total 120,60 €

Director General de Fons Europeus

29/11/2017 - 30/11/2017

Assistència a les trobades anuals 2017 a Madrid

Costs
 • Allotjament
  165,72 €
 • Manutenció
  56,60 €
 • Transport
  144,20 €
 • Total 366,52 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

29/11/2017 - 30/11/2017

Assistència a les Trobades Anuals amb la Comissió Europea (Sessió Conjunta per a els Programes Operatius FEDER, FEADER, FSE i FEMP y Sesió Específica FEDER)

Costs
 • Allotjament
  165,72 €
 • Manutenció
  49,35 €
 • Transport
  127,15 €
 • Total 342,22 €

Director General de Fons Europeus

23/11/2017 - 24/11/2017

Assistència al Fòrum d'Economia i Política Regional a Múrcia

Costs
 • Allotjament
  65,00 €
 • Transport
  49,09 €
 • Total 114,09 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

30/10/2017

Reunió de la Junta General Extraordinària de TRAGSA per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmoc

Costs
 • Transport
  132,75 €
 • Total 132,75 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

18/10/2017

Reunió amb el conseller d'hisenda d'Aragó

Costs
 • Transport
  300,00 €
 • Total 300,00 €

Director General de Fons Europeus

18/10/2017 - 21/10/2017

Assistència a l'Assemblea General de la CPRM, a Hèlsinki

Costs
 • Allotjament
  397,00 €
 • Manutenció
  34,55 €
 • Transport
  518,88 €
 • Total 950,43 €

Director General de Tributs i Jocs

17/10/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  160,78 €
 • Total 160,78 €

Director General de Fons Europeus

16/10/2017

Assistència a la Jornada explicativa de la tercera convocatòria estratègies DUSI, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  127,00 €
 • Total 139,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10/10/2017

Jornades S&P (Madrid)

Costs
 • Transport
  130,70 €
 • Total 130,70 €

Director General de Fons Europeus

09/10/2017 - 10/10/2017

Assistència i participació en els Open Days 2017 a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  161,18 €
 • Manutenció
  22,75 €
 • Transport
  417,45 €
 • Total 601,38 €

Director General de Fons Europeus

03/10/2017

Assistència al "Work Shop ESF Finantial Instruments Supporting Social Inclusion in the 2014-20 Programming period", a Madrid

Costs
 • Transport
  151,80 €
 • Total 151,80 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

27/09/2017

Reunió amb la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) i la Comissió Europea per a conéixer l'estat d'execució del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil

Costs
 • Manutenció
  12,45 €
 • Transport
  128,75 €
 • Total 141,20 €

Director General de Fons Europeus

26/09/2017 - 27/09/2017

Assistència a la Jornada de Llançament del Projecte PANORAMED, a Sevilla

Costs
 • Allotjament
  86,12 €
 • Manutenció
  6,70 €
 • Transport
  244,67 €
 • Total 337,49 €

Director General de Fons Europeus

20/09/2017

Assistència a reunió sobre Governança-West Med Initiative, a Madrid

Costs
 • Transport
  162,00 €
 • Total 162,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13/09/2017

Reunió amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (Madrid)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Director General de Tributs i Jocs

12/09/2017

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,75 €
 • Transport
  152,58 €
 • Total 173,33 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

27/07/2017

Reunió plenària del Consell de Política Fiscal i Financera

Costs
 • Transport
  90,00 €
 • Total 90,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

19/07/2017

Reunió Ministeri d'Hisenda (Madrid)

Costs
 • Transport
  124,26 €
 • Total 124,26 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17/07/2017

Madrid - Reunió del Consell d'Administració de Parc Empresarial Sagunt (gastos a càrrec de Parc Empresarial Sagunt)

Director General de Tributs i Jocs

11/07/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,45 €
 • Transport
  169,08 €
 • Total 179,53 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

03/07/2017

Reunió President ICO (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  17,65 €
 • Transport
  126,68 €
 • Total 144,33 €

Director General de Fons Europeus

29/06/2017

Assitència a la conferència "Making the Investment Plan Work for Cities and Regions", a Brussel.les

Costs
 • Manutenció
  12,96 €
 • Transport
  361,08 €
 • Total 374,04 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

29/06/2017

Madrid. Reuníón del Grupo de Trabajo y Sesión Plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (acompañando al Conseller)

Costs
 • Manutenció
  32,60 €
 • Transport
  146,70 €
 • Total 146,70 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

28/06/2017

Reunió Secretaria General del Tresor i Politica Financera (Madrid)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €

Director General de Fons Europeus

27/06/2017

Assitència al Comité de Seguiment del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  131,60 €
 • Total 141,60 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

26/06/2017 - 28/06/2017

Brusseles. Assistència al Fòrum de Cohesió per  invitació de la Comissió Europea (DG REGI) i assistència a la reunió de la Comissió de  Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (COTER)

Costs
 • Allotjament
  404,59 €
 • Transport
  447,11 €
 • Total 851,70 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

19/06/2017

Iª Jornada d'Economia i Sostenibilat Regional

Costs
 • Manutenció
  19,85 €
 • Transport
  76,60 €
 • Total 96,45 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

15/06/2017

Brusseles. Reunió amb la Unitat de Recuperació de la DG competent en matèria d'ajudes d'Estat de la Comissió Europea - Ciutat de la Llum

Costs
 • Manutenció
  34,30 €
 • Transport
  309,40 €
 • Total 343,70 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13/06/2017

Madrid. Assistència a la Junta General Ordinària d'Accionistes d'Accionistes de TRAGSA, per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Transport
  143,40 €
 • Total 143,40 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12/06/2017 - 14/06/2017

Jornades Parlament Europeu (Strasbourg)

Costs
 • Allotjament
  503,50 €
 • Manutenció
  87,00 €
 • Transport
  626,86 €
 • Total 1.217,36 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09/06/2017

Madrid. Videoconferencia reunión previa Comité de Seguimiento P.O. FEDER. Reunión del Consejo de Administración y de la Junta General Extraordinaria de Parque Empresarial Sagunto (gastos a cargo de Parque Empresarial Sagunto)

Director General de Tributs i Jocs

24/05/2017 - 25/05/2017

Reunió amb l´Agència Tributària de Catalunya en Barcelona

Costs
 • Allotjament
  175,51 €
 • Manutenció
  94,40 €
 • Transport
  156,98 €
 • Total 426,89 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

23/05/2017

Dos Reunions: 1- Direcció Gral. d'Economia i Política Financiea i 2- Secretaía General del Tresor i Política Financira

Costs
 • Transport
  124,26 €
 • Total 124,26 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

27/04/2017

Madrid. Reunió d'alt nivell amb la Comissió Europea i les autoritats espanyoles competents en el control d'ajudes públiques

Acompanyant/s
 • SDG Proyectos y Fondos Europeos
Costs
 • Manutenció
  16,50 €
 • Transport
  148,45 €
 • Total 164,95 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

26/04/2017

Madrid. Reunió amb Tragsa

Costs
 • Transport
  125,60 €
 • Total 125,60 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

25/04/2017

Bruselas. Exposició davant de la Unitat de Recuperació de la DG competent en matèria d'ajudes d'Estat de la Comissió Europea la col·laboració de la GV en este procés de recuperació de l'ajuda

Costs
 • Manutenció
  34,80 €
 • Transport
  420,05 €
 • Total 454,85 €

Director General de Tributs i Jocs

05/04/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  7,50 €
 • Transport
  194,83 €
 • Total 202,33 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

05/04/2017 - 06/04/2017

Madrid. Assistència a la reunió sobre execució del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil convocada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Costs
 • Allotjament
  108,75 €
 • Manutenció
  14,40 €
 • Transport
  142,85 €
 • Total 266,00 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

28/02/2017

Madrid. Assistència a la reunió de la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA, per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,05 €
 • Total 165,05 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

24/01/2017

Senat - reunió de la Comissió General de les comunitats autònomes

Acompanyant/s
 • cap de premsa
Costs
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  90,00 €
 • Total 120,00 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

24/01/2017

Madrid. Assistència a la reunió de la Comissió General de les comunitats autònomes (acompanya el conseller d'Hisenda i Model Econòmic)

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  125,25 €
 • Total 145,25 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

15/01/2017 - 16/01/2017

Conferència del M.H. president a Madrid

Costs
 • Allotjament
  80,00 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  86,00 €
 • Total 216,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

11/01/2017

Reunió Banc d'Espanya

Costs
 • Transport
  124,68 €
 • Total 124,68 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

22/12/2016

Madrid. Reunió del Grup de Treball i Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera (acompanya al Conseller)

Costs
 • Manutenció
  29,35 €
 • Transport
  127,90 €
 • Total 157,25 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

21/12/2016 - 22/12/2016

Reunió plenària del Consell de Política Fiscal i Financera

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa
Costs
 • Allotjament
  77,00 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  86,00 €
 • Total 213,00 €

Director General de Tributs i Jocs

13/12/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,23 €
 • Total 150,23 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13/12/2016 - 14/12/2016

Madrid. Reunió Comissió Delegada Seguiment i Avaluació Sistema Nacional Garantia Juvenils i Trobades Anuals amb la Comissió Europea per a l'examen anual dels programes del Fons Social Europeu a Espanya

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  137,60 €
 • Total 143,30 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

30/11/2016 - 01/12/2016

Madrid. Reunió preparatòria de les Trobades Anuals amb la Comissió Europea corresponent a l'any 2016 i Reunió del Grup de Treball i de la Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera (acompanyant el conseller)

Costs
 • Manutenció
  18,35 €
 • Transport
  153,40 €
 • Total 171,75 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

28/11/2016

Reunió CV2007 (Madrid)

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €

Director General de Tributs i Jocs

23/11/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,14 €
 • Total 164,14 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

03/11/2016

Martí March i Cerdà - Conseller d'Educació i Universitats Illes Balears

Costs
 • Manutenció
  29,50 €
 • Transport
  268,83 €
 • Total 298,33 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

03/11/2016

Madrid. Assistència al VI Ple de la Xarxa d'Iniciatives Urbanes (RIU) i reunió amb el director general de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i AAPP

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  167,50 €
 • Total 178,50 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

26/10/2016

Reunions: -ICO -Bankia

Costs
 • Manutenció
  8,65 €
 • Transport
  155,50 €
 • Total 164,15 €

Director General de Tributs i Jocs

18/10/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,74 €
 • Total 164,74 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

05/10/2016

Cícul Belles Arts

Acompanyant/s
 • Conseller Vicente Soler
 • Clara Ferrando
 • Mª José Mira
Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

05/10/2016

Assistència a l'acte "PER UN FINANÇAMENT JUST" en el Cercle de Belles Arts de Madrid

Costs
 • Transport
  142,10 €
 • Total 142,10 €

Director General de Tributs i Jocs

04/10/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,80 €
 • Transport
  152,59 €
 • Total 161,39 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

26/09/2016 - 28/09/2016

Presentació IVF davant EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS

Costs
 • Allotjament
  253,86 €
 • Transport
  445,72 €
 • Total 699,58 €

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

20/09/2016

Madrid. Reunió de la Junta General Extraordinària de Parc Empresarial Sagunt S.L. y reunió amb la presidenta de SEPI Desenrotllament Empresarial, S.A.

Costs
 • Manutenció
  16,40 €
 • Transport
  123,50 €
 • Total 139,90 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

06/09/2016

Ministèri d'Hisenda. Secretària Gral. de coordinació

Costs
 • Manutenció
  144,75 €
 • Transport
  121,80 €
 • Total 266,55 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

19/07/2016 - 20/07/2016

Decisió recuperació avals Clubs de Futbol

Costs
 • Allotjament
  180,00 €
 • Transport
  861,86 €
 • Total 1.041,86 €

Director General de Tributs i Jocs

19/07/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,50 €
 • Transport
  154,34 €
 • Total 159,84 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

18/07/2016

Banc Sabadell

Costs
 • Transport
  154,47 €
 • Total 154,47 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12/07/2016

Viatje a Madrid

Acompanyant/s
 • Interventora General
Costs
 • Transport
  90,00 €
 • Total 90,00 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

08/07/2016 - 10/07/2016

Reunió del Consell en Torrevieja

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

17/06/2016

Reunió Bac d'Espanya

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

16/06/2016

Presentació "La Oportunidad del Plan Junker" en Madrid

Acompanyant/s
 • Javier Gomar i Juan Falcó
Costs
 • Transport
  410,90 €
 • Total 410,90 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09/06/2016

Visita Director General de Pressupostos del Govern Balear

Costs
 • Transport
  249,66 €
 • Total 249,66 €

Director General de Tributs i Jocs

08/06/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,94 €
 • Total 165,94 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

26/05/2016 - 27/05/2016

Participació reunió Antwort: VÖB (Berlín)

Acompanyant/s
 • Javier Gomar Parra, (Subdirecció Legal-Recuperacions-RRHH- RRII)
Costs
 • Allotjament
  198,00 €
 • Manutenció
  23,78 €
 • Transport
  952,96 €
 • Total 1.174,74 €

Director General de Tributs i Jocs

12/05/2016

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  151,04 €
 • Total 165,04 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

21/04/2016

Assistència Consell Inveready Asset Management SGECR- Barcelona

Acompanyant/s
 • Inmaculada Bea . Cap departament Emprenedoria i Innovació
Costs
 • Transport
  197,41 €
 • Total 197,41 €

Director General de Tributs i Jocs

07/04/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  153,78 €
 • Total 159,48 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

16/03/2016

Assistència Consell de Gestora FOGAIN

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €

Director General de Tributs i Jocs

02/03/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,50 €
 • Transport
  150,42 €
 • Total 158,92 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

26/02/2016

Reunió al Banc d'España

Acompanyant/s
 • Alfonso Cánovas, Subdirector de Financiació i Control
Costs
 • Transport
  368,25 €
 • Total 368,25 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10/02/2016

Curs AFI. Ponent en jornades "Pla Junker i oportunitats per a les admininistracions territorials

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

08/02/2016

Acompanya al MH president a una reunió en les Illes Balears

Costs
 • Transport
  220,00 €
 • Total 220,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

22/01/2016

Ministeri d'Hisenda.

Costs
 • Transport
  168,75 €
 • Total 168,75 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

20/01/2016

Reunió en el Ministeri d'Hisenda. Intervenció General

Costs
 • Transport
  177,95 €
 • Total 177,95 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

08/01/2016 - 10/01/2016

Morella

Director General de Tributs i Jocs

15/12/2015

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  138,17 €
 • Total 178,17 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

30/11/2015

Invitació seminari financiació autonòmica FEDEA

Costs
 • Transport
  197,97 €
 • Total 197,97 €

Director General de Tributs i Jocs

26/11/2015

Reunió amb els Directors General de Tributs de les Comunitats Autònomes

Costs
 • Manutenció
  21,00 €
 • Transport
  131,87 €
 • Total 152,87 €

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

23/11/2015

Reunió en el Director General de Banc de Espanya

Acompanyant/s
 • Manuel Illueca, Director General del IVF
Costs
 • Transport
  155,00 €
 • Total 155,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

23/11/2015

Visita Banc d'Espanya

Costs
 • Transport
  141,88 €
 • Total 141,88 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09/11/2015 - 10/11/2015

Invitació al Congres de Banca Pública Europea en Barcelona, 9 i 10 de novembre

Acompanyant/s
 • Javier Gomar Parra (Responsable Jurídico)
Costs
 • Allotjament
  310,00 €
 • Transport
  329,00 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

06/11/2015

Invitació per part del Banco Europeo de Inversiones al Congres "Apoyo a la Innovación en España"

Costs
 • Transport
  350,81 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

28/10/2015

Assistència al Comité Consultiu de la CNMV en Madrid. No incluïm costos perquè tots són abonats per la CNMV en concepte de dietes.

Director General de Tributs i Jocs

20/10/2015

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  148,88 €
 • Total 159,88 €

Director General de Tributs i Jocs

05/10/2015

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,00 €
 • Transport
  152,38 €
 • Total 161,38 €

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

22/09/2015

Viatge a Barcelona, primer visita la Caixa d'Enginyers i després l'Institut Català de Finances

Costs
 • Transport
  117,65 €