Visualització de contingut web

Territori, urbanisme i mobilitat

 

Font: òrgan competent en matèria de territori
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització: març 2020
Fonament jurídic: art. 9.5 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015), l'art. 38 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i les accions 1.2.24 i 6.1.75 del I Plan biennal de transparència 2019-2021