Visualització de contingut web

Subvencions a partits polítics

Segons que preveu l'article 4.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions queden excloses del seu àmbit d'aplicació les subvencions als grups parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, en els termes previstos en els reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat, així com les subvencions als grups parlamentaris de les assemblees autonòmiques i als grups polítics de les corporacions locals, segons establisca la seva normativa pròpia

La Generalitat atorga dos tipus de subvencions a les formacions polítiques:

  1. Subvenció anual no condicionada per atendre despeses de funcionament a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en les Corts Valencianes.
    • Normativa: Capítol XVI de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financiera i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 5669, de 28.12.2007).

  2. Subvenció a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació parlamentària per a despeses electorals generades amb motiu d'eleccions a les Corts Valencianes.

 

Enllaç a la taula resum en format reutilitzable

Pie subvenciones a partidos

Font: Servei de Transparència de l'Activitat Pública.

 

Data de creació: juny 2018
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: maig 2018