Visualització de contingut web

Sanitat

 

Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data de creació: abril 2017
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: gener 2020
Fonament: indicadors dccaa312 i dccaa313 de l'índex de transparència DYNTRA