Visualització de contingut web

Protecció de dades personals

  • Procediment PROP per a l'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat (enllaç a pàgina web externa).


Font: òrgan competent en matèria de protecció de dades
Data de creació: juny 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: febrer 2020
Fonament: acció 1.1.06 del I Pla biennal de transparència 2019-2021