Visualització de contingut web

Protecció de dades personals

Registre d'activitats de tractament

Enllaç als registres d'activitat de tractament dels departamentos de la Generalitat d'acord amb l'article 30 del Reglament general de protecció de dades.

 

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

 

Informació addicional sobre la Política de Protecció de Dades de la Generalitat

 

Procediment PROP per a l'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat

 

Font: òrgan competent en matèria de protecció de dades
Data de creació: juny 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: juny 2019