Visualització de contingut web

Planificació estratègica

PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS DE LA GENERALITAT AIXÍ COM ELS SEUS RESULTATS I GRAU D'EXECUCIÓ   

 

Compromiso de Morella hivern 2016  Compromisos de Torrevieja Estiu 2016   Seminari de Govern Sagunt 2017

  Consulteu el grau d'execució dels compromisos dels Seminaris de Govern de Morella, Torrevieja i Sagunt

 

Planificación estratégica

 

Font: òrgans competents en matèria de transparència dels centres directius autors del Pla / Programa

Data de creació: maig 2017
Periodicitat d'actualització: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: gener 2018