Visualització de contingut web

Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat

L'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que les administracions públiques anualment publicaran un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagen a ser elevades per a la seua aprovació l'any següent i que es publicarà en el portal de transparència de l'administració pública corresponent.

En tot cas, el ciutadà pot consultar la normativa que s'està elaborant en l'actualitat punxant ací.

 

Font: Servei de Suport al Secretariat del Consell i Registre d'Òrgans Col·legiats.
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: abril 2020