Fecha

Dades de contacte alts càrrecs GVA

 

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data d'actualització: novembre 2018