Fecha

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs.

Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data d'actualització: maig 2018