Fecha

Dades de contacte alts càrrecs GVA

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs

Data de creació: octubre 2015

Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament

Data d'actualització: març 2019