Organigrama dels membres del Consell i alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de la X legislatura (17.06.2019-)

Organigrama del Consell de la Generalitat
Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient María Llanos Cuenca González

Fecha

Dades de contacte alts càrrecs GVA

Alts càrrecs cessats en la IX Legislatura

 

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs

Data de creació: octubre 2015

Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament

Data d'actualització: setembre 2019