Visualització de contingut web

Informes de l'activitat parlamentària del Consell

IX LEGISLATURA (2015 A 2019)

- Informe estadístic IX Legislatura 1er període de sessions (06.2015 a 12.2015)
- Informe estadístic IX Legislatura 2n període de sessions (01.01.2016 a 15.07.2016)
- Informe estadístic IX Legislatura 3er període sessions (16.07.2016 a 31.12.2016)
- Informe estadístic IX Legislatura 4rt període sessions (01.012017 a 15.07.2017)
- Informe estadístic IX Legislatura 5è període sessions (16.07.2017 a 31.12.2017)
- Informe estadístic IX Legislatura 6è període sessions (01.01.2018 a 15.07.2018)
- Informe estadístic final de la IX Legislatura

Consulteu les estadístiques parlamentàries de les Corts

Font: òrgan competent en matèria de relacions amb les Corts
Data de creació: octubre 2018
Periodicitat: semestral
Data d'actualització: gener 2020