Visualització de contingut web

Informes de Control Financer i Auditories

A continuació pot consultar la informació detallada sobre els informes d'auditoria i fiscalització que s'hi emeten a través de la Intervenció General.

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: abril 2020
Periodicitat: anual
Data d'actualització: no consta, enllaça amb pàgina web externa
Fonament jurídic: art. 9.1.h) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 15.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 39 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional.