INFOGRAFIES I ALTRES MATERIALS AUDIOVISUALS

Infografies i altres materials audiovisuals

  • Estadístiques GVA Oberta

                              

                2016                                              2017                                               2018                                              2019

 

 

  • Dia Internacional del Dret a Saber

                                              

               2020                                                   2019                                                            2018                                                           Tutorial                         

 

 

  • GVA Oberta #SenseFiltres 2016

 
Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: octubre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: octubre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència