Visualització de contingut web

Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos

Normativa jurídica:

Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

 

Tal com estableix l'article 34.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI) ha realitzat l'informe relatiu al compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, que conté la informació a la qual fa referència l'apartat 2 de l'esmentat article.
Aquest informe es remet, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, a les Corts.

Informe OCCI 2018

 

Font: Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data d'actualització: abril 2019