HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Ximo Puig i Ferrer

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • President de la Generalitat Valenciana
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 14/06/2019
 • Nomenament: 25/06/2015 DOGV
 • La data de cessament correspon al dia anterior al seu nomenament com a membre del Consell de la legislatura següent.

LLEI 5/1983, DE 30 DE DESEMBRE, DEL CONSELL. (Capítol II. De les atribucions del President).

Al President de la Generalitat Valenciana, com més alt representant de la comunitat autònoma, li corresponen les funcions següents:

 • La representació legal de la Comunitat, sense perjuí de les facultats conferides per les normes a altres òrgans de la Generalitat.
 • Mantindre les relacions amb les altres Institucions de l'Estat, sense perjuí de les facultats atribuïdes respecte d'això als consellers.
 • Firmar els convenis i acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat i les altres comunitats autònomes.
 • Nomenar els alts càrrecs de la comunitat autònoma que les lleis determinen.
 • Sol·licitar de Les Corts Generals, amb l'acord previ de Les Corts Valencianes, la facultat de dictar normes legislatives en matèries de competència estatal, de conformitat amb l'article 150.1 de la Constitució i l'article 43.1 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Sol·licitar de l'Administració de l'Estat, amb l'acord previ del Consell, la transferència o delegació de competències previstes en els punts 2 i 3 de l'article 43 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
 • Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de la Corona d'Aragó.

Correspon al President de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la comunitat autònoma, promulgar, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat Valenciana i disposar el que és necessari per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini de quinze dies de la seua aprovació, i en el «Boletín Oficial del Estado».

El President de la Generalitat, en les seues funcions de president del Govern valencià, dirigix i coordina les seues accions, sense perjuí de les atribucions i responsabilitat de cada conseller en la seua gestió; a este efecte li correspon:

 • Establir les directrius generals de l'acció de govern.
 • Nomenar i separar els consellers de la titularitat de les distintes conselleries, i donar compte a les Corts Valencianes i assignar competències a cada conselleria.
 • Nomenar i cessar els consellers sense cartera.
 • Convocar el Consell, fixar l'orde del dia, presidir les seues reunions, dirigir les seues deliberacions i alçar les seues sessions.
 • Nomenar representants del Consell en les institucions i entitats que legalment corresponga.
 • Coordinar el programa legislatiu del Consell.
 • Firmar els decrets del Consell.
 • Coordinar l'execució dels acords del Consell.
 • Resoldre la substitució dels membres del Consell en els casos d'absència o malaltia.
 • Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.
 • Plantejar davant de les Corts, amb la deliberació prèvia del Consell, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei.
 • Exercir totes les altres facultats i atribucions que li corresponguen d'acord amb les disposicions vigents, així com aquelles que no vinguen expressament atribuïdes a altres òrgans o institucions, sense perjuí del que disposa l'article 25.

A la Presidència de la Generalitat li correspon l'exercici de les competències en matèria d'assessorament al president, programació i desenvolupament dels actes del president, coordinació i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, estudis d'innovació, turisme, administració local i mitjans de comunicació social, relacions amb les Corts, i representació i defensa en juí i assessorament en dret a la Generalitat.

També li correspon l'exercici de les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, així com les competències en matèria d'extinció d'incendis.

Al president de la Generalitat, com més alt representant d'aquesta, corresponen les funcions establides en l'article 10 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la comunitat autònoma, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.

El president de la Generalitat, com a president del Consell, dirigeix i coordina les accions de govern, sense perjuí de les atribucions i responsabilitats de les persones titulars de cada conselleria.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 13 juny 2019 20:05
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 18:00
  • Alcalà de Xivert (Castelló)
 • divendres, 7 juny 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 14:30
  • Alzira (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 12:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 5 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 16:40
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 09:50
  • Quart de Poblet (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 31 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 19:30
  • València (València)
 • dissabte, 25 maig 2019 21:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 24 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 18:30
  • Pedreguer (Alacant)
 • divendres, 17 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 19:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:00
  • Yátova (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 11:35
  • Yátova (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 11:15
  • Yátova (València)
 • dissabte, 11 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 10:45
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 17:30
  • el Pinós (Alacant)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 12:45
  • València (València)
 • dissabte, 4 maig 2019 19:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 21:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 3 maig 2019 19:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 07:40
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 1 maig 2019 11:15
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • diumenge, 21 abril 2019 12:15
  • València (València)
 • diumenge, 21 abril 2019 11:15
  • Moncada (València)
 • diumenge, 21 abril 2019 10:30
  • l'Eliana (València)
 • dijous, 18 abril 2019 22:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 18 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 21:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 16 abril 2019 20:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 19:15
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:45
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:30
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 4 abril 2019 13:45
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 1 abril 2019 18:45
  • la Nucia (Alacant)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 20:40
  • Murcia (Murcia)
 • dijous, 28 març 2019 18:45
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 març 2019 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 març 2019 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 març 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 13:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 27 març 2019 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 26 març 2019 21:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 26 març 2019 19:40
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 14:45
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 24 març 2019 21:20
  • València (València)
 • diumenge, 24 març 2019 08:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 23 març 2019 20:30
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 13:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 22 març 2019 10:40
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 12:15
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 21 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 març 2019 23:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 març 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 març 2019 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 17 març 2019 14:00
  • València (València)
 • diumenge, 17 març 2019 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 17 març 2019 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 17 març 2019 10:45
  • València (València)
 • diumenge, 17 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 16 març 2019 18:30
  • València (València)
 • dissabte, 16 març 2019 14:00
  • València (València)
 • dissabte, 16 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 16 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 16 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 22:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 14:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 19:45
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 març 2019 17:50
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 18:00
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 14:00
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 11:30
  • Berlín
 • dijous, 7 març 2019 11:00
  • Berlín
 • dijous, 7 març 2019 10:15
  • Berlín
 • dimecres, 6 març 2019 20:00
  • Berlín
 • dimecres, 6 març 2019 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 març 2019 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 2 març 2019 09:45
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 14:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 20:30
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 18:45
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 11:00
  • Marines (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:30
  • Almassora (Castelló)
 • diumenge, 24 febrer 2019 19:52
  • València (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 19:50
  • Mislata (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 14:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 febrer 2019 18:00
  • Rocafort (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 febrer 2019 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 febrer 2019 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 febrer 2019 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 08:45
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 19 febrer 2019 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 16 febrer 2019 11:00
  • Mislata (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 14:45
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 21:15
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 14 febrer 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 febrer 2019 12:00
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:30
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 12 febrer 2019 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 11 febrer 2019 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • Benifaió (València)
 • diumenge, 10 febrer 2019 09:45
  • Vistabella del Maestrat (Castelló)
 • dissabte, 9 febrer 2019 09:55
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 12:00
  • Berlín
 • dijous, 7 febrer 2019 11:30
  • Berlín
 • dijous, 7 febrer 2019 09:30
  • Berlín
 • dimecres, 6 febrer 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 3 febrer 2019 13:00
  • Cullera (València)
 • diumenge, 3 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 3 febrer 2019 11:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 2 febrer 2019
  • Gandia (València)
 • dissabte, 2 febrer 2019 10:15
  • Gandia (València)
 • dissabte, 2 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 20:30
  • Gandia (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 18:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 12:30
  • Gandia (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 11:20
  • Gandia (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 10:00
  • Simat de la Valldigna (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 09:30
  • Simat de la Valldigna (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:30
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 31 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 18:45
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 30 gener 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 29 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 24 gener 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 24 gener 2019 10:15
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 22 gener 2019 18:10
  • San Isidro (Alacant)
 • dimarts, 22 gener 2019 17:00
  • San Isidro (Alacant)
 • dimarts, 22 gener 2019 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 21 gener 2019 19:20
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 12:30
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dilluns, 21 gener 2019 11:30
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dissabte, 19 gener 2019 11:50
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 20:20
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:15
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:50
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dimarts, 8 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 11:00
  • Torrent (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:30
  • Torrent (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 5 gener 2019 12:15
  • Morella (Castelló)
 • dijous, 3 gener 2019 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 31 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 31 desembre 2018 11:30
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 31 desembre 2018 10:00
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 20:10
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 27 desembre 2018 19:10
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 27 desembre 2018 18:10
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 27 desembre 2018 17:30
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 21 desembre 2018 18:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 15:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 17 desembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 15 desembre 2018 21:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 14 desembre 2018 20:20
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 13:45
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 08:45
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:30
  • Benassal (Castelló)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 22:00
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 20:00
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 18:30
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 17:30
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 17:00
  • Londres
 • dilluns, 10 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 desembre 2018 11:30
  • l'Alcora (Castelló)
 • dijous, 6 desembre 2018 12:30
  • Xixona (Alacant)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 13:15
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 4 desembre 2018 20:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 2 desembre 2018 08:00
  • València (València)
 • dissabte, 1 desembre 2018 18:50
  • València (València)
 • dissabte, 1 desembre 2018 13:00
  • Requena (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 29 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:20
  • Palma (Illes Balears)
 • dimarts, 27 novembre 2018 17:00
  • Palma (Illes Balears)
 • dimarts, 27 novembre 2018 16:30
  • Palma (Illes Balears)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:30
  • Palma (Illes Balears)
 • dilluns, 26 novembre 2018 17:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dilluns, 26 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 25 novembre 2018 11:50
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 12:00
  • Simat de la Valldigna (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 20:30
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • Bruselas
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:00
  • Brussel·les
 • dilluns, 19 novembre 2018 20:00
  • Brussel·les
 • diumenge, 18 novembre 2018 10:30
  • Cheste (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 19:30
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 18:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 16 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 15 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 14:00
  • Canet d'En Berenguer (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 11:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 14 novembre 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 13 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 novembre 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 10 novembre 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 9 novembre 2018 21:00
  • Alzira (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 5 novembre 2018 12:50
  • Londres
 • dilluns, 5 novembre 2018 12:00
  • Londres
 • dilluns, 5 novembre 2018 10:30
  • Londres
 • divendres, 2 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 2 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 novembre 2018 10:00
  • Cocentaina (Alacant)
 • dimecres, 31 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 10:00
  • l'Alcúdia (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 10:50
  • València (València)
 • dissabte, 27 octubre 2018 13:20
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 27 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 12:00
  • Benlloc (Castelló)
 • divendres, 26 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:30
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 22 octubre 2018 18:45
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 22 octubre 2018 10:40
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 21 octubre 2018 18:30
  • València (València)
 • dissabte, 20 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 18 octubre 2018 12:10
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • Segorbe (Castelló)
 • divendres, 12 octubre 2018 10:20
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 11 octubre 2018 12:00
  • Frankfurt
 • dimecres, 10 octubre 2018 19:00
  • Bruselas
 • dimecres, 10 octubre 2018 18:15
  • Bruselas
 • dimecres, 10 octubre 2018 15:30
  • Bruselas
 • dimecres, 10 octubre 2018 12:00
  • Bruselas
 • dimecres, 10 octubre 2018 11:30
  • Bruselas
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • Bruselas
 • dimarts, 9 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 6 octubre 2018 12:30
  • Gata de Gorgos (Alacant)
 • dissabte, 6 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 20:00
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 4 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 11:50
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 2 octubre 2018 18:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:30
  • Benidorm (Alacant)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 12:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 26 setembre 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:30
  • Albuixech (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 18:15
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 11:10
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 23 setembre 2018 16:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 21 setembre 2018 19:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 19 setembre 2018 11:20
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 19 setembre 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 18 setembre 2018 17:30
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 17 setembre 2018 11:45
  • València (València)
 • dissabte, 15 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 7 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:15
  • Segorbe (Castelló)
 • dimecres, 5 setembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 agost 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 31 agost 2018 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 19 agost 2018 12:30
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 18 agost 2018 19:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 17 agost 2018 09:00
  • Morella (Castelló)
 • dijous, 16 agost 2018 13:30
  • Morella (Castelló)
 • dimarts, 14 agost 2018 12:00
  • Petrer (Alacant)
 • dimarts, 14 agost 2018 10:30
  • Monòver (Alacant)
 • dilluns, 13 agost 2018 18:00
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 13 agost 2018 12:00
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 11 agost 2018 21:00
  • Altea (Alacant)
 • divendres, 10 agost 2018 20:00
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 10 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 agost 2018 11:00
  • Benlloc (Castelló)
 • dijous, 9 agost 2018 20:00
  • Llutxent (València)
 • dijous, 9 agost 2018 13:30
  • Aspe (Alacant)
 • dimecres, 8 agost 2018 17:30
  • Gandia (València)
 • dimecres, 8 agost 2018 10:30
  • Llutxent (València)
 • dimarts, 7 agost 2018 13:00
  • Pinet (València)
 • dimarts, 7 agost 2018 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 5 agost 2018 13:00
  • Morella (Castelló)
 • diumenge, 5 agost 2018 12:30
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 4 agost 2018 12:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 3 agost 2018 20:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 3 agost 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 22:30
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 12:30
  • Benidorm (Alacant)
 • dimarts, 31 juliol 2018 10:15
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 23 juliol 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 22 juliol 2018 12:00
  • Biar (Alacant)
 • diumenge, 22 juliol 2018 10:30
  • Biar (Alacant)
 • dissabte, 21 juliol 2018 10:30
  • Biar (Alacant)
 • divendres, 20 juliol 2018 17:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:00
  • Castalla (Alacant)
 • divendres, 20 juliol 2018 10:30
  • Castalla (Alacant)
 • dijous, 19 juliol 2018 18:50
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 12:00
  • l'Eliana (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 17 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 14 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 21:30
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 11:00
  • Petrer (Alacant)
 • dimecres, 11 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 18:30
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018 17:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 13:30
  • la Vilavella (Castelló)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:15
  • València (València)
 • diumenge, 8 juliol 2018 17:30
  • València (València)
 • dissabte, 7 juliol 2018 12:15
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 11:30
  • Teruel (Teruel)
 • divendres, 6 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 20:30
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:10
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 11:15
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 19:00
  • Cheste (València)
 • divendres, 29 juny 2018 12:45
  • Quart de Poblet (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 17:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 28 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:10
  • Benidorm (Alacant)
 • dimarts, 26 juny 2018 14:30
  • Brussel.les
 • dimarts, 26 juny 2018 11:15
  • Brussel.les
 • dimarts, 26 juny 2018 08:30
  • Brusel.les
 • dilluns, 25 juny 2018 17:00
  • Brussel.les
 • dissabte, 23 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 21:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 juny 2018 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 21 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 juny 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 19 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 13:15
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 16 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 12:15
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juny 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 20:15
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:40
  • Silla (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 12 juny 2018 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 14:15
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 20:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 20:45
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 14:30
  • Alzira (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 21:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 6 juny 2018 15:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 6 juny 2018 11:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 5 juny 2018 19:45
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 3 juny 2018 11:50
  • València (València)
 • dissabte, 2 juny 2018 19:30
  • Paterna (València)
 • divendres, 1 juny 2018 21:00
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 1 juny 2018 13:30
  • l'Alcúdia (València)
 • divendres, 1 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 08:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 30 maig 2018 14:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 29 maig 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 maig 2018 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 26 maig 2018 20:45
  • València (València)
 • dissabte, 26 maig 2018 10:30
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 25 maig 2018 15:30
  • Almussafes (València)
 • divendres, 25 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:00
  • Paterna (València)
 • divendres, 25 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:50
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 22 maig 2018 20:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 22 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 20 maig 2018 12:45
  • Montanejos (Castelló)
 • diumenge, 20 maig 2018 12:30
  • Montanejos (Castelló)
 • diumenge, 20 maig 2018 11:45
  • Cortes de Arenoso (Castelló)
 • diumenge, 20 maig 2018 11:00
  • Cortes de Arenoso (Castelló)
 • diumenge, 20 maig 2018 10:30
  • Cortes de Arenoso (Castelló)
 • dissabte, 19 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 19 maig 2018 13:45
  • Ontinyent (València)
 • dissabte, 19 maig 2018 12:30
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:45
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 21:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 17 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 18:15
  • Bruselas
 • dimecres, 16 maig 2018 17:00
  • Bruselas
 • dimecres, 16 maig 2018 16:00
  • Bruselas
 • dimecres, 16 maig 2018 15:00
  • Bruselas
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • Bruselas
 • dimecres, 16 maig 2018 08:00
  • Bruselas
 • dimarts, 15 maig 2018 10:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 11 maig 2018 18:00
  • Cervera del Maestre (Castelló)
 • divendres, 11 maig 2018 12:30
  • Eslida (Castelló)
 • divendres, 11 maig 2018 10:45
  • Mislata (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:30
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dissabte, 5 maig 2018 17:00
  • Austria
 • divendres, 4 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:15
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 1 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 21:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 29 abril 2018 13:10
  • València (València)
 • diumenge, 29 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 29 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 28 abril 2018 20:25
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 28 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 20:50
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 18:00
  • Xixona (Alacant)
 • divendres, 27 abril 2018 12:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 13:45
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 22 abril 2018 13:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dissabte, 21 abril 2018 12:00
  • Tòquio
 • divendres, 20 abril 2018 18:00
  • Japó
 • divendres, 20 abril 2018 14:00
  • Japó
 • divendres, 20 abril 2018 10:30
  • Japó
 • divendres, 20 abril 2018 09:30
  • Japó
 • dijous, 19 abril 2018 18:30
  • Tòquio
 • dijous, 19 abril 2018 15:00
  • Tòquio
 • dijous, 19 abril 2018 12:30
  • Tòquio
 • dijous, 19 abril 2018 11:15
  • Tòquio
 • dimecres, 18 abril 2018 18:30
  • Tòquio
 • dimecres, 18 abril 2018 16:00
  • Tòquio
 • dimecres, 18 abril 2018 14:00
  • Tòquio
 • dimecres, 18 abril 2018 11:30
  • Tòquio
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • Tòquio
 • dimarts, 17 abril 2018 10:30
  • Pequín
 • dimarts, 17 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 08:00
  • Pequín
 • dilluns, 16 abril 2018 18:00
  • Pequín
 • dilluns, 16 abril 2018 14:00
  • Tianjin
 • dilluns, 16 abril 2018 11:30
  • Tianjin
 • dilluns, 16 abril 2018 09:20
  • Tianjin
 • diumenge, 15 abril 2018 18:00
  • Pequín
 • divendres, 13 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 13:15
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 07:40
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 abril 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 20:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 abril 2018 12:30
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 7 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 7 abril 2018 10:50
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 6 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 1 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • Alzira (València)
 • dimarts, 27 març 2018 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 11:15
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:30
  • l'Alcora (Castelló)
 • dilluns, 26 març 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 24 març 2018 12:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 23 març 2018 11:15
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:30
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dijous, 22 març 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 març 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 març 2018 16:30
  • Bruselas
 • dimecres, 21 març 2018 11:30
  • Bruselas
 • dimecres, 21 març 2018 10:30
  • Bruselas
 • dilluns, 19 març 2018 23:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 març 2018 14:00
  • València (València)
 • diumenge, 18 març 2018 23:30
  • València (València)
 • diumenge, 18 març 2018 14:00
  • València (València)
 • diumenge, 18 març 2018 11:15
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 23:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 21:45
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 21:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 17:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 10:45
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 09:45
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 18:30
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 11:00
  • Utiel (València)
 • dijous, 15 març 2018 19:30
  • Cullera (València)
 • dijous, 15 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 10:45
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 març 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 11 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 març 2018 20:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 9 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 6 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 4 març 2018 08:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 3 març 2018 15:00
  • Castelló de Rugat (València)
 • dissabte, 3 març 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 18:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 2 març 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 1 març 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 11:15
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 febrer 2018 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 26 febrer 2018 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 25 febrer 2018 20:00
  • València (València)
 • diumenge, 25 febrer 2018 13:30
  • Alborache (València)
 • dissabte, 24 febrer 2018 19:45
  • Mislata (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:30
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 23 febrer 2018 11:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 23 febrer 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 febrer 2018 20:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:30
  • Almassora (Castelló)
 • dilluns, 19 febrer 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 17 febrer 2018 09:15
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 16 febrer 2018 16:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:45
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 08:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 14 febrer 2018 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:00
  • Bétera (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:15
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 febrer 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 febrer 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 11 febrer 2018 12:30
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 10 febrer 2018 12:30
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:30
  • Requena (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:15
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:30
  • Berlín
 • dimecres, 7 febrer 2018 15:00
  • Berlín
 • dimecres, 7 febrer 2018 14:00
  • Berlín
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:30
  • Berlín
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 3 febrer 2018 10:30
  • Torrent (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 2 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 30 gener 2018 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 20:20
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 28 gener 2018 11:15
  • Benicarló (Castelló)
 • diumenge, 28 gener 2018 10:30
  • Benicarló (Castelló)
 • dissabte, 27 gener 2018 19:00
  • Benicarló (Castelló)
 • dissabte, 27 gener 2018 17:30
  • Benicarló (Castelló)
 • dissabte, 27 gener 2018 10:00
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 26 gener 2018 20:30
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 26 gener 2018 17:30
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Vinaròs (Castelló)
 • divendres, 26 gener 2018 10:00
  • Vinaròs (Castelló)
 • divendres, 26 gener 2018 09:30
  • Vinaròs (Castelló)
 • dijous, 25 gener 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 13:00
  • Museros (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dilluns, 22 gener 2018 10:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 20 gener 2018 19:30
  • Biar (Alacant)
 • dissabte, 20 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dissabte, 20 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 15:50
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 18 gener 2018 15:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 18 gener 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 18 gener 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 17 gener 2018 20:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 17 gener 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 17 gener 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 16 gener 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 14 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 gener 2018 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 gener 2018 12:00
  • Villanueva de Castellón (València)
 • dissabte, 13 gener 2018 10:15
  • Villanueva de Castellón (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 11:00
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 13:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 9 gener 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 gener 2018 12:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 4 gener 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 3 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 11:00
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 22 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 desembre 2017 12:00
  • Albuixech (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 13:30
  • Novelda (Alacant)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:00
  • Aspe (Alacant)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:30
  • Aspe (Alacant)
 • dilluns, 11 desembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 13:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dilluns, 11 desembre 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 7 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 desembre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 19:00
  • Xàtiva (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 12:00
  • Requena (València)
 • dissabte, 2 desembre 2017 10:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 1 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 16:45
  • Ottawa
 • dijous, 30 novembre 2017 15:30
  • Ottawa
 • dimecres, 29 novembre 2017 19:00
  • Montreal
 • dimecres, 29 novembre 2017 16:30
  • Montreal
 • dimarts, 28 novembre 2017 17:00
  • Toronto
 • dimarts, 28 novembre 2017 15:00
  • Toronto
 • dilluns, 27 novembre 2017 22:30
  • Toronto
 • dilluns, 27 novembre 2017 18:00
  • Toronto
 • dilluns, 27 novembre 2017 17:00
  • Toronto
 • divendres, 24 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 13:00
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 novembre 2017 18:20
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 novembre 2017 13:00
  • Dolores (Alacant)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:00
  • Dolores (Alacant)
 • dimarts, 21 novembre 2017 10:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 20 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 09:15
  • València (València)
 • diumenge, 19 novembre 2017 08:30
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 13 novembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • Sax (Alacant)
 • diumenge, 12 novembre 2017 10:35
  • Cheste (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 10:15
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 13:45
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:30
  • Londres
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:30
  • Londres
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:30
  • Londres
 • divendres, 3 novembre 2017 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 3 novembre 2017 13:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 3 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 novembre 2017 19:45
  • València (València)
 • dimecres, 1 novembre 2017 10:00
  • Cocentaina (Alacant)
 • dimarts, 31 octubre 2017 19:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 29 octubre 2017 20:30
  • València (València)
 • diumenge, 29 octubre 2017 11:20
  • València (València)
 • dissabte, 28 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 21:20
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 18:00
  • Xàbia (Alacant)
 • dijous, 26 octubre 2017 14:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 20:00
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 10:15
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 23 octubre 2017 19:30
  • Gandia (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 14:15
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 22 octubre 2017 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 21:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 19:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 19 octubre 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 13:00
  • Peníscola (Castelló)
 • divendres, 13 octubre 2017 12:30
  • Peníscola (Castelló)
 • divendres, 13 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 octubre 2017 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 octubre 2017 19:00
  • Brussel·les
 • dimarts, 10 octubre 2017 16:30
  • Brussel·les
 • dilluns, 9 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 10:45
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 4 octubre 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 18:20
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 2 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 1 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 setembre 2017 21:30
  • Benicarló (Castelló)
 • dissabte, 30 setembre 2017 19:30
  • Vinaròs (Castelló)
 • divendres, 29 setembre 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 12:30
  • Pego (Alacant)
 • divendres, 29 setembre 2017 12:00
  • Pego (Alacant)
 • divendres, 29 setembre 2017 10:00
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 28 setembre 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 28 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 26 setembre 2017 11:30
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 25 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • Dénia (Alacant)
 • dissabte, 23 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 22:00
  • l'Alcúdia (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 18:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 12:00
  • Almoradí (Alacant)
 • dimecres, 20 setembre 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 13:45
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 21:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 18:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:10
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 11 setembre 2017 10:00
  • Borriana (Castelló)
 • dissabte, 9 setembre 2017 17:00
  • Berlín
 • divendres, 8 setembre 2017 17:00
  • Berlín
 • divendres, 8 setembre 2017 15:00
  • Berlín
 • divendres, 8 setembre 2017 12:30
  • Berlín
 • divendres, 8 setembre 2017 10:30
  • Berlín
 • dijous, 7 setembre 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 6 setembre 2017 12:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 5 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 4 setembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 2 setembre 2017 19:45
  • Mislata (València)
 • dijous, 31 agost 2017 14:15
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 11:45
  • València (València)
 • diumenge, 27 agost 2017 09:20
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 26 agost 2017 18:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 18 agost 2017 19:00
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 18 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 agost 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 agost 2017 11:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 16 agost 2017 18:15
  • Godelleta (València)
 • dimecres, 16 agost 2017 12:00
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 11 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 agost 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 agost 2017 12:00
  • la Pobla de Tornesa (Castelló)
 • dilluns, 7 agost 2017 12:00
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • divendres, 4 agost 2017 12:00
  • Cabanes (Castelló)
 • divendres, 4 agost 2017 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 3 agost 2017 22:30
  • Sagunt (València)
 • dijous, 3 agost 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 agost 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 31 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 10:40
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 23 juliol 2017 12:00
  • Ademuz (València)
 • dissabte, 22 juliol 2017 19:00
  • Castielfabib (València)
 • dissabte, 22 juliol 2017 17:30
  • Ademuz (València)
 • dissabte, 22 juliol 2017 12:40
  • Casas Altas (València)
 • dissabte, 22 juliol 2017 12:30
  • Casas Altas (València)
 • dissabte, 22 juliol 2017 10:15
  • Ademuz (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 23:00
  • Ademuz (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 17:00
  • Ademuz (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 12:15
  • Torrebaja (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 11:30
  • Torrebaja (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 10:00
  • Ademuz (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:30
  • Ademuz (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 14 juliol 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 13 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:30
  • Paterna (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 11:15
  • Almussafes (València)
 • dissabte, 8 juliol 2017 12:00
  • Petrer (Alacant)
 • dissabte, 8 juliol 2017 10:30
  • Sax (Alacant)
 • divendres, 7 juliol 2017 20:15
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 13:15
  • Borriana (Castelló)
 • divendres, 7 juliol 2017 11:30
  • Sagunt (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 10:45
  • Onda (Castelló)
 • dilluns, 3 juliol 2017 10:00
  • Onda (Castelló)
 • diumenge, 2 juliol 2017 19:30
  • Marines (València)
 • diumenge, 2 juliol 2017 19:00
  • Marines (València)
 • dissabte, 1 juliol 2017 17:20
  • Jérica (Castelló)
 • dissabte, 1 juliol 2017 17:00
  • Jérica (Castelló)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 11:00
  • Brussel·les
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 26 juny 2017 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 juny 2017 13:45
  • Monòver (Alacant)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 24 juny 2017 19:30
  • València (València)
 • dissabte, 24 juny 2017 14:20
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 24 juny 2017 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 24 juny 2017 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 24 juny 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 23 juny 2017 23:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 23 juny 2017 19:30
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 23 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 14:00
  • Algorfa (Alacant)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • Rafal (Alacant)
 • dijous, 22 juny 2017 12:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 10:00
  • l'Eliana (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 18:30
  • Catarroja (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 juny 2017 18:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 juny 2017 12:00
  • Almassora (Castelló)
 • divendres, 16 juny 2017 20:30
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 10:25
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 17:30
  • Estrasburg
 • dimarts, 13 juny 2017 16:00
  • Estrasburg
 • dimarts, 13 juny 2017 09:00
  • Luxemburg
 • dilluns, 12 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 10 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 14:15
  • Benidorm (Alacant)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dijous, 8 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:00
  • Massamagrell (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:40
  • Massamagrell (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • Massamagrell (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 21:45
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 4 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 19:00
  • Quart de les Valls (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 18:00
  • Quart de les Valls (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 12:00
  • Ondara (Alacant)
 • divendres, 2 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 juny 2017 09:45
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 20:10
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 27 maig 2017 17:00
  • el Real de Gandia (València)
 • dissabte, 27 maig 2017 16:45
  • el Real de Gandia (València)
 • divendres, 26 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 20:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 25 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 11:00
  • Quart de Poblet (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 10:00
  • Manises (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 14:30
  • Cullera (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 19:15
  • València (València)
 • diumenge, 21 maig 2017
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 19 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 12:45
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:30
  • Llíria (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 09:30
  • Llíria (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 12:00
  • Vitoria-Gasteiz (Álava)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:00
  • Santurtzi (Vizcaya)
 • dilluns, 15 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 14 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 22:00
  • Altea (Alacant)
 • divendres, 12 maig 2017 12:30
  • Picassent (València)
 • divendres, 12 maig 2017 12:00
  • Picassent (València)
 • divendres, 12 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 19:45
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 9 maig 2017 11:15
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 8 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dilluns, 8 maig 2017 11:30
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 7 maig 2017 12:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 6 maig 2017 17:00
  • Vinaròs (Castelló)
 • dissabte, 6 maig 2017 10:00
  • Vallada (València)
 • dissabte, 6 maig 2017 09:30
  • Vallada (València)
 • divendres, 5 maig 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 09:00
  • Helsinki
 • dimecres, 3 maig 2017 13:30
  • Helsinki
 • dimecres, 3 maig 2017 11:00
  • Helsinki
 • dimecres, 3 maig 2017 10:00
  • Helsinki
 • dimarts, 2 maig 2017 16:00
  • Helsinki
 • dimarts, 2 maig 2017 13:35
  • Helsinki
 • dimarts, 2 maig 2017 10:00
  • Helsinki
 • dimarts, 2 maig 2017 09:00
  • Helsinki
 • diumenge, 30 abril 2017 19:00
  • València (València)
 • diumenge, 30 abril 2017 10:15
  • Guadassuar (València)
 • dissabte, 29 abril 2017 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 29 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 21:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 17:45
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 07:50
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 23 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 23 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 22 abril 2017 14:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 21 abril 2017 17:00
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 21 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 08:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 19 abril 2017
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 13 abril 2017 19:00
  • Cinctorres (Castelló)
 • dijous, 13 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:30
  • Almassora (Castelló)
 • dilluns, 10 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 8 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 8 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 8 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 19:40
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 7 abril 2017 13:20
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 08:45
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 09:55
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 1 abril 2017 18:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 31 març 2017 20:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 31 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 28 març 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 27 març 2017 19:45
  • Ontinyent (València)
 • dilluns, 27 març 2017 19:00
  • Ontinyent (València)
 • dilluns, 27 març 2017 18:15
  • Ontinyent (València)
 • dilluns, 27 març 2017 17:00
  • Ontinyent (València)
 • dilluns, 27 març 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 23 març 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 23 març 2017 10:00
  • Paterna (València)
 • dimecres, 22 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 22 març 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 22 març 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 març 2017 14:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 21 març 2017 13:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 21 març 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 21 març 2017 10:00
  • les Coves de Vinromà (Castelló)
 • dilluns, 20 març 2017 18:00
  • València (València)
 • diumenge, 19 març 2017
  • València (València)
 • diumenge, 19 març 2017 22:50
  • València (València)
 • diumenge, 19 març 2017 13:30
  • València (València)
 • diumenge, 19 març 2017 08:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 18 març 2017 20:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 març 2017 17:45
  • València (València)
 • dissabte, 18 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 març 2017 10:00
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 17 març 2017 18:30
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 12:15
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 11:45
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 13 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:30
  • Borriana (Castelló)
 • diumenge, 12 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dissabte, 11 març 2017 17:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:30
  • Berlín
 • dimecres, 8 març 2017 18:30
  • Berlín
 • dimecres, 8 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:15
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 19:15
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 13:30
  • Carlet (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:30
  • l'Alcora (Castelló)
 • dissabte, 4 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 18:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:45
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 11:45
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 11:15
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 27 febrer 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 14:15
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 26 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • diumenge, 26 febrer 2017 11:30
  • Mislata (València)
 • diumenge, 26 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 febrer 2017 18:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 febrer 2017 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:50
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 09:30
  • les Alqueries (Castelló)
 • dimarts, 21 febrer 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:15
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 17 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:30
  • Milán
 • dilluns, 13 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 13 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 11 febrer 2017
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 10 febrer 2017 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 10:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 7 febrer 2017 18:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:00
  • Biar (Alacant)
 • dimarts, 7 febrer 2017 12:30
  • Biar (Alacant)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 08:55
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 19:30
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 14:15
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 13:15
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 12:30
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 18:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 1 febrer 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 31 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 10:45
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 29 gener 2017 14:30
  • Marines (València)
 • diumenge, 29 gener 2017 12:00
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 17:00
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 13:30
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 28 gener 2017 10:30
  • Sagunt (València)
 • divendres, 27 gener 2017 17:30
  • Sagunt (València)
 • divendres, 27 gener 2017 17:00
  • Sagunt (València)
 • divendres, 27 gener 2017 16:30
  • Sagunt (València)
 • divendres, 27 gener 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 27 gener 2017 09:00
  • Sagunt (València)
 • dijous, 26 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • Sueca (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 11:30
  • Sueca (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:15
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 19:25
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 22 gener 2017 13:00
  • Morella (Castelló)
 • diumenge, 22 gener 2017 11:45
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • diumenge, 22 gener 2017 09:30
  • Almenara (Castelló)
 • dissabte, 21 gener 2017 10:30
  • Utiel (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 19 gener 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 19 gener 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 17 gener 2017 08:45
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 gener 2017 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 15 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 gener 2017 11:15
  • València (València)
 • diumenge, 15 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 gener 2017 10:15
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 12:00
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 gener 2017 20:45
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 3 gener 2017 10:45
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dimarts, 3 gener 2017 10:15
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dilluns, 2 gener 2017 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 30 desembre 2016 19:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 30 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 28 desembre 2016 19:00
  • Xàtiva (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016
  • Orihuela (Alacant)
 • dimarts, 27 desembre 2016 18:45
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 23 desembre 2016 11:30
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 17 desembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 desembre 2016 11:30
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 20:00
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 13:45
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 desembre 2016 17:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 12 desembre 2016 16:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:30
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 12 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 11 desembre 2016 20:00
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 20:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 9 desembre 2016 12:00
  • Sagunt (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 8 desembre 2016 09:15
  • Brussel·les
 • dimecres, 7 desembre 2016 17:30
  • Brussel·les
 • dimecres, 7 desembre 2016 11:30
  • Brussel·les
 • dimecres, 7 desembre 2016 08:30
  • Brussel·les
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 4 desembre 2016 18:30
  • València (València)
 • diumenge, 4 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • diumenge, 4 desembre 2016 12:00
  • Requena (València)
 • dissabte, 3 desembre 2016 20:45
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 2 desembre 2016 21:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 2 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 13:15
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 20:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 1 desembre 2016 19:45
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 1 desembre 2016 17:50
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 12:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 19:00
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:15
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 08:55
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 13:15
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 20:45
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 19:50
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 23 novembre 2016 09:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 22 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 08:55
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 21 novembre 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 21 novembre 2016 10:00
  • Mislata (València)
 • dissabte, 19 novembre 2016 11:00
  • Bonrepòs i Mirambell (València)
 • dissabte, 19 novembre 2016 09:45
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 18:30
  • Cullera (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 09:30
  • Alzira (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 16:00
  • Alzira (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 13 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • diumenge, 13 novembre 2016 12:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 12 novembre 2016 18:50
  • Cocentaina (Alacant)
 • divendres, 11 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:30
  • Alzira (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 13:15
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 14:15
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:00
  • Londres
 • divendres, 4 novembre 2016 14:30
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 13:30
  • Benidorm (Alacant)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:30
  • Benidorm (Alacant)
 • dijous, 3 novembre 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 octubre 2016 19:00
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 31 octubre 2016 13:00
  • Todolella (Castelló)
 • dilluns, 31 octubre 2016 12:00
  • Todolella (Castelló)
 • divendres, 28 octubre 2016 19:50
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 28 octubre 2016 16:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 28 octubre 2016 12:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 20:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 27 octubre 2016 19:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 27 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 09:30
  • Gandia (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 21:15
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 21:20
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 18 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 16:00
  • l'Havana
 • divendres, 14 octubre 2016 14:30
  • l'Havana
 • divendres, 14 octubre 2016 11:00
  • l'Havana
 • divendres, 14 octubre 2016 09:00
  • l'Havana
 • dijous, 13 octubre 2016 16:30
  • L'HAVANA -CUBA-
 • dijous, 13 octubre 2016 16:30
  • L'HAVANA - CUBA-
 • dijous, 13 octubre 2016 15:00
  • L'HAVANA- CUBA
 • dimecres, 12 octubre 2016 19:00
  • Cuba
 • dimecres, 12 octubre 2016 16:00
  • Cuba
 • dimecres, 12 octubre 2016 16:00
  • Cuba
 • dimecres, 12 octubre 2016 10:15
  • Cuba
 • dimecres, 12 octubre 2016 08:45
  • Cuba
 • dilluns, 10 octubre 2016 20:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • l'Alcúdia (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 11:40
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 8 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dissabte, 8 octubre 2016 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 8 octubre 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 8 octubre 2016 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 7 octubre 2016 20:30
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 6 octubre 2016 13:45
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 octubre 2016 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 19:30
  • València (València)
 • diumenge, 2 octubre 2016 13:00
  • Cullera (València)
 • diumenge, 2 octubre 2016 12:00
  • Cullera (València)
 • diumenge, 2 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 18:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 26 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 25 setembre 2016 12:00
  • Segorbe (Castelló)
 • diumenge, 25 setembre 2016 11:30
  • Segorbe (Castelló)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 18:00
  • Almussafes (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 setembre 2016 09:30
  • Xàbia (Alacant)
 • dimarts, 20 setembre 2016 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 10:15
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 12:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 setembre 2016 17:00
  • Marines (València)
 • dissabte, 10 setembre 2016 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 9 setembre 2016
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 11:45
  • Algemesí (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 20:30
  • Elda (Alacant)
 • dimarts, 6 setembre 2016 14:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dimarts, 6 setembre 2016 13:30
  • Segorbe (Castelló)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:00
  • Xàbia (Alacant)
 • dilluns, 5 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 31 agost 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 11:00
  • Aspe (Alacant)
 • dimecres, 31 agost 2016 10:30
  • Aspe (Alacant)
 • dimecres, 31 agost 2016 10:00
  • Aspe (Alacant)
 • dimarts, 30 agost 2016 14:00
  • la Font de la Figuera (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 12:15
  • la Font de la Figuera (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 12:00
  • la Font de la Figuera (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 11:30
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 10:30
  • Burjassot (València)
 • divendres, 26 agost 2016 18:00
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 26 agost 2016 16:30
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 26 agost 2016 13:30
  • Ontinyent (València)
 • divendres, 26 agost 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 22:30
  • Sagunt (València)
 • dijous, 25 agost 2016 13:00
  • Requena (València)
 • dijous, 25 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 18:00
  • Albalat dels Tarongers (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 20 agost 2016 22:30
  • Buñol (València)
 • dissabte, 20 agost 2016 21:00
  • Buñol (València)
 • dissabte, 20 agost 2016 19:30
  • Siete Aguas (València)
 • dissabte, 20 agost 2016 18:15
  • Siete Aguas (València)
 • dissabte, 20 agost 2016 11:30
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 5 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 5 agost 2016 10:30
  • Artana (Castelló)
 • dijous, 4 agost 2016 20:30
  • Borriana (Castelló)
 • dijous, 4 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 3 agost 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 2 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 10:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 1 agost 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 juliol 2016 19:30
  • Potries (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:00
  • Artana (Castelló)
 • dilluns, 25 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 juliol 2016 12:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 22 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 14:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 12:10
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 09:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 juliol 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:00
  • Altea (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 juliol 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 16 juliol 2016 23:30
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 09:45
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 juliol 2016 12:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 8 juliol 2016 16:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 8 juliol 2016 12:30
  • Pilar de la Horadada (Alacant)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:30
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dijous, 7 juliol 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 10:00
  • Benicàssim (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 20:00
  • Potries (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 19:30
  • Potries (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 4 juliol 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 4 juliol 2016 11:00
  • Benidorm (Alacant)
 • diumenge, 3 juliol 2016 20:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 18:00
  • Duisburgo (Alemania)
 • divendres, 1 juliol 2016 17:30
  • Duisburgo (Alemania)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:00
  • Duisburgo (Alemania)
 • dijous, 30 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 23:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 24 juny 2016 10:45
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • divendres, 24 juny 2016 10:00
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:30
  • Carcaixent (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 10:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 21 juny 2016 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 juny 2016 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 juny 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 juny 2016 11:00
  • Almería (Almería)
 • dissabte, 18 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 14:30
  • Requena (València)
 • divendres, 17 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 20:15
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 14 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 13:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimarts, 14 juny 2016 11:45
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juny 2016 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:30
  • Moncada (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:00
  • Moncada (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 12 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 11 juny 2016 11:30
  • Teruel (Teruel)
 • divendres, 10 juny 2016 13:00
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • divendres, 10 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 14:30
  • Alzira (València)
 • dijous, 9 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 08:55
  • València (València)
 • diumenge, 5 juny 2016 11:45
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 4 juny 2016 20:00
  • Torrent (València)
 • dissabte, 4 juny 2016 10:00
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 3 juny 2016 11:45
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 08:55
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 31 maig 2016 19:20
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 31 maig 2016 10:30
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 30 maig 2016 08:40
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 maig 2016 18:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 27 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 21:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 26 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 maig 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 24 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 15:00
  • Cullera (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:45
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 21 maig 2016 16:30
  • Ondara (Alacant)
 • divendres, 20 maig 2016
  • Sueca (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 17:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 18 maig 2016 14:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 20:20
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 19:50
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 maig 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 19:30
  • Bellreguard (València)
 • divendres, 6 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 19:15
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 5 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 16:30
  • l'Eliana (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 11:30
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:45
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dimarts, 3 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 17:30
  • Novelda (Alacant)
 • dilluns, 2 maig 2016 17:00
  • Novelda (Alacant)
 • dilluns, 2 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 20:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 18:00
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 20:50
  • Vila-real (Castelló)
 • dijous, 28 abril 2016 18:20
  • Benifaió (València)
 • dijous, 28 abril 2016 18:00
  • Benifaió (València)
 • dijous, 28 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 13:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 26 abril 2016 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 25 abril 2016 11:55
  • València (València)
 • diumenge, 24 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • diumenge, 24 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 24 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 19:30
  • València (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 17:00
  • Sedaví (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 14:00
  • Aldaia (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 13:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 22 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 12:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 21 abril 2016 10:00
  • Tavernes de la Valldigna (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:00
  • Murcia (Murcia)
 • dilluns, 18 abril 2016 12:30
  • Murcia (Murcia)
 • dilluns, 18 abril 2016 11:30
  • Murcia (Murcia)
 • dilluns, 18 abril 2016 08:30
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 12:45
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 15 abril 2016 11:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 15 abril 2016 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 14 abril 2016 18:15
  • Paterna (València)
 • dijous, 14 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:15
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 abril 2016 09:30
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 12 abril 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 13:00
  • Cheste (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 9 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 8 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 07:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 abril 2016 18:15
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 abril 2016 12:45
  • Cullera (València)
 • divendres, 1 abril 2016 19:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • divendres, 1 abril 2016 18:40
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • divendres, 1 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 10:50
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 11:15
  • Pedreguer (Alacant)
 • dimarts, 29 març 2016 10:30
  • Pedreguer (Alacant)
 • dijous, 24 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 19 març 2016 22:50
  • València (València)
 • dissabte, 19 març 2016 12:30
  • Alzira (València)
 • divendres, 18 març 2016 22:45
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 18:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 17:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 15:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 21:30
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 20:15
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 19:45
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 19:15
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 18:15
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 11:45
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 11:15
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 10:45
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 18:45
  • Borriana (Castelló)
 • dimecres, 16 març 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 20:30
  • Gandia (València)
 • dimarts, 15 març 2016 14:30
  • Benidorm (Alacant)
 • dimarts, 15 març 2016 13:00
  • Rafal (Alacant)
 • dimarts, 15 març 2016 12:15
  • Rafal (Alacant)
 • dimarts, 15 març 2016 12:15
  • Rafal (Alacant)
 • dimarts, 15 març 2016 11:45
  • Orihuela (Alacant)
 • dimarts, 15 març 2016 10:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 14 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 12:30
  • San Antonio de Benagéber (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 12:00
  • Segart (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:30
  • Serra (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 20:45
  • Vila-real (Castelló)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • Berlin
 • dijous, 10 març 2016 12:15
  • Berlin
 • dijous, 10 març 2016 11:45
  • Berlin
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • Berlin
 • dimecres, 9 març 2016
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 9 març 2016
  • Berlin
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 8 març 2016 20:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 8 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 08:55
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 1 març 2016 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:00
  • Xàbia (Alacant)
 • dimarts, 1 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 28 febrer 2016 20:00
  • València (València)
 • diumenge, 28 febrer 2016 08:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 25 febrer 2016 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 febrer 2016 13:30
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:30
  • Elda (Alacant)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • Elda (Alacant)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:30
  • Elda (Alacant)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 21 febrer 2016 11:30
  • Mislata (València)
 • diumenge, 21 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 20 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • Paterna (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 18:00
  • Requena (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:30
  • Palma (Illes Balears)
 • diumenge, 7 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 6 febrer 2016 18:00
  • Vinaròs (Castelló)
 • dissabte, 6 febrer 2016 17:30
  • Vinaròs (Castelló)
 • dissabte, 6 febrer 2016 12:00
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • dissabte, 6 febrer 2016 11:30
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • divendres, 5 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:00
  • Berlín
 • dimecres, 3 febrer 2016 14:00
  • Berlín
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:30
  • Berlín
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • Sagunt (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 31 gener 2016 11:00
  • Benicarló (Castelló)
 • divendres, 29 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 27 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 23 gener 2016 11:15
  • Llombai (València)
 • divendres, 22 gener 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 gener 2016 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 20 gener 2016 13:15
  • Xàtiva (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:00
  • Atzeneta d'Albaida (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 11:00
  • Atzeneta d'Albaida (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 19 gener 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 18 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 16 gener 2016 20:00
  • Canals (València)
 • divendres, 15 gener 2016 21:15
  • Forcall (Castelló)
 • divendres, 15 gener 2016 19:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 15 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 11:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 13 gener 2016 10:30
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:40
  • Bétera (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 9 gener 2016 12:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 8 gener 2016 18:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 8 gener 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 7 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 gener 2016 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 4 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 3 gener 2016
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 2 gener 2016 12:00
  • Morella (Castelló)
 • dimecres, 30 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 24 desembre 2015
  • l'Eliana (València)
 • dijous, 24 desembre 2015
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 20 desembre 2015 18:30
  • València (València)
 • diumenge, 20 desembre 2015 11:00
  • Morella (Castelló)
 • dijous, 17 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 11:30
  • Antella (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • Carlet (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 desembre 2015
  • Traiguera (Castelló)
 • dilluns, 7 desembre 2015 12:00
  • Morella (Castelló)
 • diumenge, 6 desembre 2015 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 5 desembre 2015 11:30
  • Xixona (Alacant)
 • divendres, 4 desembre 2015 12:50
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:15
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 29 novembre 2015
  • València (València)
 • diumenge, 29 novembre 2015
  • Requena (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 novembre 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 12:30
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 18 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:45
  • Castalla (Alacant)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 19:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 17 novembre 2015 18:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 14 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 14 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 21:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 19:00
  • Alzira (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 19:45
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 13:10
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 novembre 2015
  • Cheste (València)
 • dissabte, 7 novembre 2015
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 12:00
  • Almenara (Castelló)
 • dijous, 5 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 11:40
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 2 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 1 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:30
  • Cocentaina (Alacant)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 17:00
  • Nueva York
 • dimarts, 27 octubre 2015 15:30
  • Nueva York
 • dilluns, 26 octubre 2015 21:30
  • Nueva York
 • dilluns, 26 octubre 2015 17:30
  • Nueva York
 • dilluns, 26 octubre 2015 16:30
  • Nueva York
 • dilluns, 26 octubre 2015 15:00
  • Nueva York
 • diumenge, 25 octubre 2015
  • Nueva York
 • diumenge, 25 octubre 2015 02:00
  • Nueva York
 • divendres, 23 octubre 2015 12:00
  • Bruselas
 • divendres, 23 octubre 2015 10:30
  • Bruselas
 • dijous, 22 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 21:15
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 20:20
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 11:00
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • diumenge, 18 octubre 2015 12:30
  • Sueca (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 19:15
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 15:30
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 08:55
  • València (València)
 • dilluns, 12 octubre 2015
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 9 octubre 2015
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 08:55
  • Madrid (Madrid)
 • dissabte, 3 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 17:20
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 12:50
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:45
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 30 setembre 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 26 setembre 2015
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 25 setembre 2015 21:30
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 11:50
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 09:10
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 15 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 12 setembre 2015
  • Utiel (València)
 • dissabte, 12 setembre 2015
  • Utiel (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 13:15
  • Segorbe (Castelló)
 • dimecres, 9 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 6 setembre 2015 22:30
  • Quart de Poblet (València)
 • diumenge, 6 setembre 2015 20:45
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:45
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 3 setembre 2015 10:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 28 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 12:00
  • Requena (València)
 • dijous, 27 agost 2015 11:00
  • Requena (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 25 agost 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 15 agost 2015 11:00
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 13 agost 2015 17:15
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 8 agost 2015
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 20:40
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 19:00
  • Llíria (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 23 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 09:30
  • Pilar de la Horadada (Alacant)
 • dimecres, 22 juliol 2015 22:50
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimecres, 22 juliol 2015 19:30
  • los Montesinos (Alacant)
 • dimecres, 22 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 20:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 juliol 2015 19:50
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 18 juliol 2015 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 18 juliol 2015 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 16 juliol 2015 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 15 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 18:15
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juliol 2015 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 12 juliol 2015 11:45
  • Sinarcas (València)
 • dissabte, 11 juliol 2015 11:00
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 20:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juliol 2015 10:30
  • Montán (Castelló)
 • dissabte, 4 juliol 2015 19:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 3 juliol 2015 19:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 juliol 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 juny 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 juny 2015 12:00
  • València (València)
25/05/2019

Assisteix a la final de la Copa de Sa Majestat el Rei entre FC Barcelona i Valencia CF. *Transporte (AVE+transfer)

Acompanyant/s
 • (1) asesor
 • (1) escolta
 • Subdirectora General d'Internacionalització
Costs
 • Allotjament
  435,00 €
 • Transport
  850,00 €
 • Total 1.285,00 €
02/04/2019

Entrevistes amb diversos mitjans de comunicació. Madrid.

Acompanyant/s
 • (1) asesor
 • (1) conductor
 • (1) escolta
Costs
 • Manutenció
  41,80 €
 • Transport
  357,00 €
 • Total 398,80 €
28/03/2019

Assisteix a la Gala 40 Aniversari del Transvasament Tajo-Segura a Múrcia. Vehículo Oficial.

05/03/2019

Reunió amb el Ministre de Ciència, Innovació i Universitats i assisteix a l'acte homenatge del Ministeri de Cultura a Carmen Alborch a Madrid.

Acompanyant/s
 • (1) conductor
 • (1) protocolo
 • (1) escolta
 • (1) asesor
Costs
 • Allotjament
  1.060,00 €
 • Transport
  398,70 €
 • Total 1.458,70 €
19/02/2019 - 20/02/2019

Reunió al Senat amb diputats i senadors CV amb motiu del debat de la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia en matèria d'inversions.

Acompanyant/s
 • (2) Asesor
 • (1) Protocolo
 • (1) Escolta
 • (1) Conductor
Costs
 • Transport
  652,75 €
 • Total 652,75 €
06/02/2019 - 07/02/2019

Visita Fruit Logistica 2019 a Berlín.*Transport (vol + transfer)

Acompanyant/s
 • (2) asesores
 • (1) cámara
 • Medios prensa externos
Costs
 • Allotjament
  4.857,00 €
 • Manutenció
  472,10 €
 • Transport
  10.405,00 €
 • Total 15.734,10 €
23/01/2019 - 24/01/2019

Assistència a la Fira de Turisme FITUR a Madrid. * parking añadido en transporte + vehículo alquiler x huelga taxis.

Acompanyant/s
 • 5 asesores
 • 1 conductor
 • 3 escoltas
Costs
 • Allotjament
  3.220,00 €
 • Transport
  1.071,00 €
 • Total 4.291,00 €
20/12/2018

Assisteix al Congrés dels Diputats amb motiu del debat per la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 asesor
 • 1 escolta
 • 1 protocolo
Costs
 • Transport
  554,00 €
 • Total 554,00 €
18/12/2018

Reunió amb el president del Govern a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 escolta
Costs
 • Transport
  226,00 €
 • Total 226,00 €
10/12/2018 - 11/12/2018

Reunió amb l'ambaixador d'Espanya a Londres. Signatura de Memoràndum entre Generalitat i el Victòria and Albert Museum sobre el retaule de Sant Jordi + Visita a l'Institut la Canyada Blanch i al Club Social de Majors Miguel de Cervantes + Trobada amb l'organització "Valencians UK" .*Bus 2 díes afegit al transport , sala conferència i traductor afegit al allotjament. Restauració: MHP junt a la delegació.

Acompanyant/s
 • 2 asesores
 • 7 medios prensa externa (10 personas)
Costs
 • Allotjament
  2.862,66 €
 • Manutenció
  1.972,23 €
 • Transport
  6.146,95 €
 • Total 10.981,84 €
04/12/2018 - 05/12/2018

Assisteix a la gala commemorativa del 40 aniversari del Grup Premsa Ibèrica a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 conductor
 • 1 escolta
 • 1 asesor
 • 2 protocolo
Costs
 • Allotjament
  840,00 €
 • Transport
  689,80 €
 • Total 1.529,80 €
27/11/2018 - 28/11/2018

Reunió de treball amb la presidenta del Govern Balear, visita a l'empresa DNA Wireless i empresa Brujula. Assisteix al desdejuni informatiu sobre el Corredor Mediterrani de Radi Mallorca.

Acompanyant/s
 • 5 medios prensa externa
Costs
 • Allotjament
  192,00 €
 • Transport
  3.278,00 €
 • Total 3.470,00 €
19/11/2018 - 20/11/2018

Reunió amb la comissària de Transports, Violeta Buc, president d'Aragó i representants empresarials i sindicals+ Reunió comissari europeu d'Agricultura Phil Hogan+ Reunió amb el DG Comunicació Parlament Europeu, Jaume Duch. (Inclou mitjans de prensa externa)

Acompanyant/s
 • 15 medios prensa externa
 • 2 asesores
 • 1 escolta (AVE)
Costs
 • Allotjament
  2.941,00 €
 • Manutenció
  754,05 €
 • Transport
  10.334,38 €
 • Total 14.029,43 €
04/11/2018 - 05/11/2018

Visita l'estand de la CV a la fira World Travel Market + Presentació de la campanya "Be Legal" (participa FEVITUR). * (restauració: president + delegació)

Costs
 • Allotjament
  170,50 €
 • Manutenció
  323,05 €
 • Transport
  318,00 €
 • Total 811,55 €
22/10/2018 - 23/10/2018

Participa en la trobada-col·loqui amb motiu de la presentació del llibre "La fi de la por. Veus de l'any del feminisme" de Gloria Lomana a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 conductor
 • 1 escolta
 • 1 asesor
 • 1 protocolo
Costs
 • Allotjament
  880,00 €
 • Manutenció
  6,30 €
 • Transport
  499,29 €
 • Total 1.385,59 €
11/10/2018 - 12/10/2018

Assisteix al solemne acte d'homenatge a la bandera nacional, desfilada militar i recepció de SSMM el Rei en el Palau Reial a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 conductor
 • 1 escolta
Costs
 • Allotjament
  319,77 €
 • Transport
  143,66 €
 • Total 463,43 €
09/10/2018 - 11/05/2018

Agenda institucional. Participació 131 Ple del Comité de les Regions. Signatura diversos acords. Reunions. Assistència a la Fira de Frankfurt.

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (9) Medios Prensa Externa
Costs
 • Allotjament
  3.420,00 €
 • Manutenció
  225,00 €
 • Transport
  11.696,00 €
 • Total 15.341,00 €
02/10/2018 - 03/10/2018

Celebració del Dia de la C.V. a Madrid amb motiu de les celebracions del 9 d'octubre i del 600 aniversari de la Generalitat i reunió amb el president del Govern.

Acompanyant/s
 • 1 prensa
 • 3 asesores
 • 1 protocolo
 • 1 conductor
 • 20 prensa externa
Costs
 • Allotjament
  521,07 €
 • Transport
  3.371,26 €
 • Total 3.892,33 €
01/10/2018

Assistència a la reunió dels Premis Rei Jaume I 2018 a Madrid

Acompanyant/s
 • 3 asesores
 • 1 escolta
Costs
 • Manutenció
  86,00 €
 • Transport
  632,00 €
 • Total 718,00 €
27/09/2018

Reunió amb el ministre de Foment i el president del Govern d'Aragó sobre el Corredor Mediterrani a Barcelona.

Acompanyant/s
 • 2 asesores
 • 1 escolta
 • 2 protocolo
Costs
 • Allotjament
  300,00 €
 • Manutenció
  49,80 €
 • Transport
  361,89 €
 • Total 711,69 €
05/09/2018

Reunió amb el ministre de Foment i el president del Govern d'Aragó sobre el Corredor Mediterrani a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 escolta
 • 1 protocolo
Costs
 • Manutenció
  127,66 €
 • Transport
  379,36 €
 • Total 507,02 €
24/07/2018 - 25/07/2018

Reunió amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 conductor
 • 1 escolta
 • 1 asesor
 • 1 protocolo
Costs
 • Allotjament
  503,60 €
 • Transport
  543,90 €
 • Total 1.047,50 €
06/07/2018

Bus per al trasllat de la premsa a Terol amb motiu de la reunió amb el president d'Aragó. Cim bilateral pel Corredor Cantàbric Mediterrani.

Costs
 • Transport
  320,10 €
 • Total 320,10 €
02/07/2018 - 03/07/2018

Assisteix a la presentació del projecte de la Fundació Dones per Àfrica, a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 asesor
 • 1 escolta
 • 1 conductor
 • 2 protocolo
Costs
 • Allotjament
  1.228,50 €
 • Manutenció
  4,20 €
 • Transport
  656,00 €
 • Total 1.888,70 €
25/06/2018 - 26/06/2018

Manté reunions amb comissaris i altres autoritats de Unió Europea a Brussel·les.

Acompanyant/s
 • (2) Asesores
 • (7) Medios comunicación
Costs
 • Allotjament
  2.045,20 €
 • Manutenció
  562,80 €
 • Transport
  7.612,04 €
 • Total 10.220,04 €
11/06/2018

Conferència al Club Siglo XXI "La Generalitat y la cuestión territorial en España" a Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 asesor
 • 2 protocolo
 • 1 escolta
Costs
 • Manutenció
  27,00 €
 • Transport
  657,60 €
 • Total 684,60 €
06/06/2018 - 07/06/2018

Visita als estands de les empreses SIL 2018+ Presentació de la Generalitat en el Congrés SIL 2018 i lliurament de premis.

Acompanyant/s
 • 1 Cámara
 • 2 asesores
 • 2 protocolo
 • 1 conductor
 • 3 escolta
 • 4 medios prensa externa
Costs
 • Allotjament
  1.928,00 €
 • Manutenció
  172,60 €
 • Transport
  695,06 €
 • Total 2.795,66 €
30/05/2018 - 31/05/2018

Desdejuni de treball en la Societat d'Estudis Econòmics i Foment del Treball Nacional a Barcelona.

Acompanyant/s
 • 2 asesores
 • 3 escoltas
 • 1 conductor
Costs
 • Allotjament
  902,00 €
 • Manutenció
  8,10 €
 • Transport
  647,54 €
 • Total 1.557,64 €
29/05/2018 - 30/05/2018

Entrevista en el programa "Al Rojo Vivo" de la Sexta + Conferència KREAB + Visita al Museu Nacional Reina Sofia.

Acompanyant/s
 • 1 conductor
 • 1 asesor
 • 1 escolta
 • 2 protocolo
Costs
 • Allotjament
  740,00 €
 • Transport
  549,13 €
 • Total 1.289,13 €
22/05/2018 - 23/05/2018

Assisteix al lliurament dels Premis Conexus. Madrid+ Entrevista TVE

Acompanyant/s
 • 1 escolta
 • 1 conductor
 • 2 protocolo
Costs
 • Allotjament
  824,00 €
 • Transport
  623,70 €
 • Total 1.447,70 €
15/05/2018 - 16/05/2018

Assisteix al Comité de les Regions i altres reunions.

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
Costs
 • Allotjament
  384,38 €
 • Manutenció
  106,60 €
 • Transport
  627,09 €
 • Total 1.118,07 €
04/05/2018 - 07/05/2018

Assisteix als actes en homenatge a les víctimes dels camps de concentració nazi organitzats pel comitè internacional. *transport + transfer (7). Austria

Acompanyant/s
 • (1) asesor
Costs
 • Allotjament
  993,30 €
 • Manutenció
  476,50 €
 • Transport
  3.934,42 €
 • Total 5.404,22 €
14/04/2018 - 21/04/2018

Missió comercial Xina-Japó. Traductors: 4.746€+Sala reunions: 1.186€+ Visados: 2.016€

Acompanyant/s
 • (2) Asesores
 • (11) Medios Comunicación
Costs
 • Allotjament
  14.306,00 €
 • Manutenció
  3.219,68 €
 • Transport
  34.308,97 €
 • Total 51.834,65 €
10/04/2018

Assisteix al lliurament de la I Edició dels Premis "Lena Madesin" de la BPW, Madrid.

Acompanyant/s
 • 1 asesor
 • 1 escolta
 • 1 conductor
 • 2 protocolo
Costs
 • Allotjament
  374,00 €
 • Transport
  465,20 €
 • Total 839,20 €
20/03/2018 - 21/03/2018

Assisteix al Comité de les Regions a Brusseles.

Costs
 • Allotjament
  231,71 €
 • Transport
  601,75 €
 • Total 833,46 €
13/03/2018 - 14/03/2018

Assisteix a la Conferència de Clausura del VII Fòrum de les Autonomies, al Senat.

Acompanyant/s
 • 1 asesor
 • 1 escolta
 • 2 protocolo
 • 1 conductor
Costs
 • Allotjament
  740,00 €
 • Manutenció
  97,00 €
 • Transport
  659,55 €
 • Total 1.496,55 €
20/02/2018 - 21/02/2018

Assisteix al lliurament de premis "A" al col·leccionisme de 2018 de la Fundació ARCO + Reunió amb el president del Senat.Madrid.

Acompanyant/s
 • (1) asesor
 • (1) escolta
 • (1) conductor
Costs
 • Allotjament
  721,00 €
 • Transport
  422,30 €
 • Total 1.143,30 €
14/02/2018 - 15/02/2018

Presideix l'apertura de l'oficina de la Generalitat a Madrid i assisteix a l'entrevista de "Las Mañanas de RNE" amb Alfredo Menéndez.

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (2) Protocolo
 • (1) Escolta
 • (9) Medios Comunicación
Costs
 • Allotjament
  618,00 €
 • Transport
  1.783,88 €
 • Total 2.401,88 €
06/02/2018 - 08/02/2018

Assisteix a la Fira Fruit Logistic 2018 a Berlín. *transport: avió+transfer+taxi.

Acompanyant/s
 • (1) asesor
 • (2) medios de comunicación
Costs
 • Allotjament
  1.651,00 €
 • Manutenció
  272,50 €
 • Transport
  4.010,67 €
 • Total 5.934,17 €
16/01/2018 - 18/01/2018

Visita a la Fira Exceltur y FITUR a Madrid.

Acompanyant/s
 • (2) asesores
 • (3) protocolo
 • (3) escoltas
 • (1) conductor
Costs
 • Allotjament
  2.436,00 €
 • Manutenció
  71,61 €
 • Transport
  770,70 €
 • Total 3.278,31 €
25/11/2017 - 01/12/2017

Assistència a diversos actes institucionals i reunions comercials organitzats de forma conjunta amb la Cambra de Comerç de València. * transport: avió+transfer (10)+tren. Canada.

Acompanyant/s
 • 3 medios comunicación
Costs
 • Allotjament
  1.068,00 €
 • Manutenció
  510,15 €
 • Transport
  8.972,00 €
 • Total 10.550,15 €
14/11/2017

Assistència a la jornada "Els ports eines de competitivitat empresarial. Comunitat Valenciana, porta de Madrid"+ Reunió amb la Ministra d'Agricultura.

Acompanyant/s
 • (1) Conductor
 • (1) Escolta
 • (2) Protocolo
 • (1) Asesor
Costs
 • Allotjament
  76,53 €
 • Manutenció
  275,20 €
 • Transport
  697,75 €
 • Total 1.049,48 €
05/11/2017 - 07/11/2017

Visita a la Fira World Travel Market 2017.

Costs
 • Allotjament
  320,00 €
 • Manutenció
  935,45 €
 • Transport
  297,94 €
 • Total 1.553,39 €
16/10/2017

Assisteix a la reunió amb el ministre d'Hisenda. Madrid.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Manutenció
  36,90 €
 • Transport
  382,80 €
 • Total 425,70 €
12/10/2017

Assisteix al acte del 12 d'octubre a Madrid. Recepció Palau Reial.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Allotjament
  70,41 €
 • Transport
  495,99 €
 • Total 566,40 €
09/10/2017 - 11/10/2017

Assistència al Comitè Europeu de les Regions. * Transport: Avió + Taxi+ Transfer.

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (6) Medios de Comunicación
Costs
 • Allotjament
  1.967,10 €
 • Manutenció
  732,10 €
 • Transport
  1.432,84 €
 • Total 4.132,04 €
03/10/2017

Assistència a la jornada "El corredor mediterrani, una realitat inajornable" organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
 • (2) Protocolo
Costs
 • Manutenció
  29,40 €
 • Transport
  631,80 €
 • Total 661,20 €
07/09/2017

Reunió amb el President del Govern.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Manutenció
  227,30 €
 • Transport
  161,92 €
 • Total 389,22 €
07/09/2017 - 09/09/2017

Assistència a la festa del ciutadà així com diverses reunions de treball amb l'ambaixada i el govern alemany.

Costs
 • Allotjament
  385,00 €
 • Manutenció
  43,05 €
 • Transport
  453,05 €
 • Total 881,10 €
27/06/2017 - 28/06/2017

Compareix en la Comissió Política de Cohesió Territorial i Pressupost UE. Comité de les Regions. Brussel·les.*vols

Acompanyant/s
 • (6) Medios Comunicación*
Costs
 • Allotjament
  250,98 €
 • Manutenció
  365,40 €
 • Transport
  3.841,79 €
 • Total 4.458,17 €
12/06/2017 - 14/06/2017

Reunió amb el vicepresident del Banc Europeu d'Inversions i amb el president Juncker.*el transport inclou servei de bus (3 díes)

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (2) Medios comunicación
Costs
 • Allotjament
  1.704,35 €
 • Manutenció
  629,65 €
 • Transport
  5.235,38 €
 • Total 7.569,38 €
30/05/2017 - 31/05/2017

Assisteix a l'acte commemoratiu del 60 aniversari d'Europa Press a Madrid.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  256,98 €
 • Transport
  265,35 €
 • Total 522,33 €
28/05/2017

Assisteix al últim concert de Raimon.

Acompanyant/s
 • (1) Conductor
 • (1) Asesor
 • (3) Escoltas
Costs
 • Allotjament
  976,00 €
 • Total 976,00 €
15/05/2017 - 16/05/2017

Viatge institucional al govern de Euskadi. Bilbao.

Acompanyant/s
 • (1) Conductor
 • (1) Asesor
Costs
 • Allotjament
  403,00 €
 • Manutenció
  9,25 €
 • Transport
  468,72 €
 • Total 880,97 €
01/05/2017 - 04/05/2017

Viatge institucional a Finlandia.

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (2) Prensa
Costs
 • Allotjament
  1.920,00 €
 • Manutenció
  97,20 €
 • Transport
  2.049,88 €
 • Total 4.067,08 €
20/04/2017

Entrevista en el programa "Espejo Público"

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  270,00 €
 • Transport
  312,50 €
 • Total 582,50 €
14/03/2017

Reunió amb el Ministre d'Hisenda a Madrid. (3)Manutenció. (2) Transport.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Manutenció
  57,25 €
 • Transport
  249,46 €
 • Total 306,71 €
08/03/2017 - 09/03/2017

Fira ITB (Berlin)

Acompanyant/s
 • (4) prensa
Costs
 • Allotjament
  224,00 €
 • Manutenció
  252,80 €
 • Transport
  2.307,97 €
 • Total 2.784,77 €
19/02/2017

Viatge a Vitoria a la final de copa del Rey de Basket (Real Madrid- Valencia Basket)

Costs
 • Allotjament
  88,20 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Total 138,20 €
14/02/2017

Viatge a Milán a la Fira del Calçat MICAM. Transport : (2) avió+ (8)transfer. (4) Manutenció.

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (1) Cámara GV
Costs
 • Manutenció
  120,00 €
 • Transport
  498,64 €
 • Total 618,64 €
18/01/2017 - 19/01/2017

Inauguració FITUR 2017. Transport AVE. Manutenció (+dinar amb periodistes)

Acompanyant/s
 • (2) Asesor
 • (2) Protocolo
 • (3) Escolta
 • (1) Conductor
Costs
 • Allotjament
  1.688,31 €
 • Manutenció
  264,15 €
 • Transport
  468,94 €
 • Total 2.421,40 €
17/01/2017

Viatge a Madrid per a assistir a la "VI Conferència de Presidents Autonòmics" en el Senat. +Transport (14 periodistes)

Acompanyant/s
 • (1) Protocolo
 • (1) Conductor
 • (3) Escoltas
Costs
 • Allotjament
  795,50 €
 • Transport
  1.716,00 €
 • Total 2.511,50 €
15/01/2017 - 16/01/2017

Viatge a Madrid per a la intervenció en el Forum "Tribuna Autonómica" de Unidad Editorial. (3) Transport. (6) Allotjament. Manutenció(+ 5 periodistes)

Acompanyant/s
 • (1) Protocolo
 • (3) Escolta
 • (1) Conductor
Costs
 • Allotjament
  1.568,00 €
 • Manutenció
  204,45 €
 • Transport
  119,28 €
 • Total 1.891,73 €
06/12/2016 - 08/12/2016

Viatge institucional a Brusseles. Assisteix a la reunió del 120 Ple del Comité de les Regions Europeu

Costs
 • Allotjament
  507,00 €
 • Transport
  291,00 €
 • Total 798,00 €
02/12/2016 - 03/12/2016

Viatge institucional a Madrid per assistir al Círculo de Bellas Artes de Madrid. "Miguel Hernández. El Legado de un Sueño"

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Conductor
 • (2) Asesores
Costs
 • Allotjament
  440,00 €
 • Transport
  506,00 €
 • Total 946,00 €
21/11/2016 - 22/11/2016

Viatge oficial per assistir a la conferència organitzada per Europa Press. Transport AVE+pàrquing

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (1) Escolta
 • (1) Conductor
Costs
 • Allotjament
  444,00 €
 • Transport
  381,95 €
 • Total 825,95 €
06/11/2016 - 07/11/2016

Viatge institucional a Londres. Transport (AVE+Avió)

Acompanyant/s
 • 10 periodistas
Costs
 • Allotjament
  2.220,00 €
 • Manutenció
  331,33 €
 • Transport
  8.012,00 €
 • Total 10.563,33 €
11/10/2016 - 16/10/2016

Cuba. Viatge institucional amb empresaris de la Comunitat Valenciana. Transport inclou: vol, microbus, cotxe, trasllats, segur assistència viatge/Restauració inclou esmorzar amb la delegació (11)

Acompanyant/s
 • (5) medios comunicación
Costs
 • Allotjament
  608,00 €
 • Manutenció
  536,00 €
 • Transport
  10.044,00 €
 • Total 11.188,00 €
05/10/2016 - 06/10/2016

Viatge a Madrid per la reunió "Per un finançament just" al Circulo de Bellas Artes de Madrid. El 06/10 entrevista en antena 3. Transport (2)assessors+(2) protocol/Alotjamiento (1) conductor+(1) escorta

Acompanyant/s
 • (2) Asesor
 • (2) Protocolo
 • (1) Conductor
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  370,00 €
 • Manutenció
  64,50 €
 • Transport
  756,00 €
 • Total 1.190,50 €
04/10/2016

Viatge oficial a Madrid "Congres dels Diputats. Votació de la Reforma de l'Estatut d'Autonòmia.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  246,00 €
 • Total 246,00 €
26/09/2016 - 27/09/2016

Visita institucional conferència col.loqui "Competitividad Mediterránea y gestión de la diversidad" Circulo de Economía de Barcelona. Transport cotxe oficial

Costs
 • Allotjament
  880,00 €
 • Total 880,00 €
10/09/2016

Madrid. Visita a la fira "Momad Shoes" en IFEMA

Acompanyant/s
 • (2) Asesor
 • (1) Escolta
 • (1) Protocolo
Costs
 • Transport
  383,80 €
 • Total 383,80 €
01/07/2016

Visita a la factoria Thyssenkrupp a Duisburg. Invitació al dinar amb directius i treballadors de l'empresa. Firma conveni formació professional.Visita al centre de formació on es reuneix amb Martin Schulz.

Costs
 • Transport
  276,35 €
 • Total 276,35 €
11/06/2016

Es reuneix amb el President d'Aragó per a tractar temes relacionats amb les dues comunitats. (Cotxe oficial)

17/05/2016 - 18/05/2016

Pronuncia conferència i participa en esmorzar-col.loqui en "Barcelona Tribuna" + Es reuneix amb el President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
 • (1) Conductor
Costs
 • Allotjament
  580,00 €
 • Total 580,00 €
05/05/2016

Assisteix al sopar del 40 aniversari de "El País" amb l'assistència de SSMM els Reis, al lliurament Premis Ortega i Gasset de periodisme 2016.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Transport
  234,60 €
 • Total 234,60 €
18/04/2016

Visita institucional a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. Visita al Institut Murcià d'Investigació i Desenrotllament Agrari i Alimentari. (Cotxe oficial)

04/04/2016 - 05/04/2016

Es reuneix amb el Ministre d'Hisenda en funcions. Ponent a la conferència-desdejuni Forum Europa. Assisteix en el Congrés dels Diputats al debat proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomía

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (2) Asesores
 • (1) Protocolo
Costs
 • Allotjament
  468,36 €
 • Transport
  668,03 €
 • Total 1.136,39 €
09/03/2016 - 10/03/2016

Reunió amb la Dtra. Representació de la Comissió Europea a Espanya a Madrid. Inauguració Congres UGT. Vol a Berlin per a visitar expositors CV a ITB. Reunions amb Iris Tours+ Mr. Schroll i +Mr. Butler (conseller de turisme de l'Ambaixada Espanya).

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
Costs
 • Allotjament
  377,92 €
 • Manutenció
  90,10 €
 • Transport
  792,80 €
 • Total 1.260,82 €
08/03/2016

Assisteix en Madrid al lliurament dels Premis Càtedra Xina, pel nomenament de València com a capital espanyola de la Ruta de la Seda.

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Allotjament
  388,95 €
 • Transport
  273,48 €
 • Total 662,43 €
08/02/2016

Visita oficial al Govern Balear

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  376,92 €
 • Total 376,92 €
02/02/2016 - 04/02/2016

Viatge amb motiu de la Fira "Fruit Logística Berlin 2016". Recorregut per la Fira, stand Conselleria Agricultura, Anecoop. Trobada empresarial organitzada per la Cambra de Comerç de València.

Acompanyant/s
 • Director del Gabinete del M.H. President
 • Director de Comunicación
Costs
 • Allotjament
  426,00 €
 • Transport
  527,67 €
 • Total 953,67 €
31/01/2016

Assiteix en Madrid a una entrevista al programa El Objetivo

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  177,52 €
 • Total 177,52 €
28/01/2016

Presentació del recurs d'inconstitucionalitat, financiació autonòmica (TC) a Madrid. El concepte transport inclou AVE i desplaçament taxis

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  383,93 €
 • Total 383,93 €
21/01/2016

Dia de la Comunitat Valènciana en FITUR Madrid. El transport inclou AVE i desplaçament taxi a Madrid

Acompanyant/s
 • (3) Asesores
 • (1) Escolta
 • (1) Protocolo
Costs
 • Transport
  622,96 €
 • Total 622,96 €
19/01/2016

Assisteix al "VIII Foro Internacional de liderazgo turístico EXCELTUR" en Madrid

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
 • (1) Escolta
Costs
 • Manutenció
  10,70 €
 • Transport
  375,18 €
 • Total 385,88 €
01/12/2015

Madrid. Conferència Col.loqui al: Círculo de Confianza. *transport MHP+ Escorta

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  250,00 €
 • Total 250,00 €
27/11/2015 - 28/11/2015

Girona. Sopar XX Trobada d'Economia S'Agaró. *transport i allotjament MHP+Escorta

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  250,00 €
 • Transport
  211,00 €
 • Total 461,00 €
24/11/2015

Madrid. Assisteix al "XV Aniversario del Periódico 20 Minutos". *transport MHP+Escorta+Assessor

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Transport
  375,00 €
 • Total 375,00 €
23/11/2015

Madrid. Diari El Mundo, visita, entrevista, esmorzar i reunió. * transport MHP+Escorta

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  250,00 €
 • Total 250,00 €
10/11/2015

Madrid. Reunió amb el Ministre d' Hicenda i Administracions Públiques. *transport MHP+Escorta

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Transport
  247,00 €
 • Total 247,00 €
02/11/2015 - 03/11/2015

Madrid. Reunió amb el President del Govern. *transport i allotjament MHP+ Escorta

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  172,00 €
 • Transport
  291,00 €
 • Total 463,00 €
24/10/2015 - 28/10/2015

Nueva York. GASTOS A CARREC DE L'AGENCIA VALENCIANA DE TURISME excepte *transport (taxis) *manutenció ( inclou esmorzar amb valencians a N.Y. - 10 persones )

Acompanyant/s
 • (1) Asesor
Costs
 • Manutenció
  1.020,00 €
 • Transport
  225,00 €
 • Total 1.245,00 €
22/10/2015 - 23/10/2015

Reunió de treball Oficina CV Brusseles, sopar amb valencians (10 persones).Reunió amb D. Alfonso Dastis.D. Jyrki Katainen. Dª Margrethe Vestager. *transport: avió + trasllats taxis*manutenció+sopar valencians

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  259,00 €
 • Manutenció
  472,00 €
 • Transport
  940,00 €
 • Total 1.671,00 €
12/10/2015

Madrid. Acte Homenatge a la Bandera Nacional i Desfilada Militar. *transport MHP+Escorta+Assessor

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Transport
  375,00 €
 • Total 375,00 €
04/10/2015 - 05/10/2015

Madrid. Desdejuni Informatiu d' Europa Press. *transport i allotjament correspon a MHP+Escorta+ Persona protocol

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Protocolo
Costs
 • Allotjament
  396,00 €
 • Transport
  378,00 €
 • Total 774,00 €
16/09/2015

Madrid. Assistència al Ple del Congres dels Diputats. *transport MHP+Escorta+Assessor

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (1) Asesor
Costs
 • Transport
  406,00 €
 • Total 406,00 €
02/07/2015

Mallorca. Presa de possessió de la Presidenta d'Illes Balears. *transport MHP+Escorta

Acompanyant/s
 • Escolta
Costs
 • Transport
  662,00 €
 • Total 662,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

12/06/2019

Llibre "22 Premio de Cuentos Fundación Mainel para estudiantes de Secundaria y Bachillerato".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mainel

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

12/06/2019

Llibre "Els inicis del Cant Coral al País Valencià. L'Orfeó Valencià El Micalet (1893-1905)", Josep Guia i Marin.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Societat Coral El Micalet

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/06/2019

Llibre "Una xiqueta, un gos i mil gats", Cristina Durán i Miguel Giner.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/06/2019

Llibre "Los mejores relatos breves juveniles" provincia de Alicante 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Provincial de Libreros de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/06/2019

Assaig d'aproximació a "Falles Folles Fetes Foc", Amadeu Fabregat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Amadeu Fabregat

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/06/2019

Obra (4 títols) Perito en Lunas, El Rayo que no cesa, Viento del Pueblo, Cancionero y Romancero de Ausencias.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Miguel Hernández de Elx

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/05/2019

Recepció al Palau a l'equip masculí de pilota valenciana amb motiu del Trofeu President de la Generalitat de raspall i d'escala i corda, li lliuren samarreta oficial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Pilota Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/05/2019

Recepció al València CF, guanyador de la Copa del Rei de futbol 2019, lliuren al president samarreta oficial del club.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Club de Futbol

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: la samarreta li la cedeix a la vicepresidenta Oltra

20/05/2019

Llibre "Doña Teresa Gil de Vidaure. La señora de Alcublas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Alcublas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/05/2019

Llibre "Climes i Temps del País Valencià", Jorge Olcina i Enrique Moltó.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/05/2019

Llibre dedicat "Historia del Arte Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Garin

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/05/2019

Peça de metall, emmarcada, símil Iber segle IV a II A. de C. del Pic dels Alls de Yátova.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Yatova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/05/2019

4 Caixes de vi negre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

07/05/2019

En audiència a la junta directiva de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva li entreguen una flauta travessera+ Llibre dedicat "Faules del Poble"+ Pin de l'associació+ Llapis USB + Mètopa nomenant al president , president d'Honor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de LLiria

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/05/2019

Llibre "Fernand Léger y la vida moderna".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/05/2019

Llibre "El Monestir i la Valldigna" dedicat per l'autor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joan Aguilar Almiñana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/04/2019

Palma típica del diumenge de rams.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Capella del Saló de Reis

11/04/2019

Escultura sobretaula, mà de metall subjectant símil de riu d'aigua, entregada al president en la celebració del 40 aniversari del Sindicat de Regants Transvasament Tajo-Segura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicato de Regantes Trasvase Tajo-Segura

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/04/2019

Llibre "La Sociedad en 2040 y los desafios y oportunidades para la administración y el gobierno" +"Juventud y Constitución"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Manuel Gimenez Abad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/04/2019

Botella de vi negre Monastrell D.O.P. Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Regulador DOP Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

08/04/2019

Llibre entregat en acte d'agenda, XIV Congrés Nacional de Comunitats de Regants. "Memoria fotográfica" Los Montesinos- Alicante XIV.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

05/04/2019

Acte commemoratiu del 130 aniversari d'UGT, escultura numerada "Claves", lletres "UGT" en xapa d'acer sobre peanya de fusta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UGT

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/04/2019

Llibre "Atlas nacional de España. España en mapas, una síntesis geográfica".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Fomento

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/03/2019

Signatura del Conveni Marc de col·laboració Fundació La Caixa i Generalitat, llibre "Francesc Moragas. L'anhel altruista".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación La Caixa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/03/2019

En l'acte d'homenatge a Carmen Alborch organitzat per la Universitat de València li entreguen DVD d'aquest acte.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/03/2019

Llibres "Valencianos del 98", "Valencia 1909 La Arquitectura a exposición", "Nobiliario Valenciano".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneu Mercantil de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/03/2019

Recepció del M.H. President, detalls de cortesia en la seua visita al Palau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centres Valencians al Exterior

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/03/2019

Recepció del M.H. President, detalls de cortesia en la seua visita al Palau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falles del Barri i Premiades 2019

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/03/2019

Mètopa agraint la col·laboració de la Generalitat en la XII Assemblea del Rotary Districte 2203.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rotary Distrito 2203

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/03/2019

Llibre "Peregrinos hispanomusulmanes a La Meca"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Haramain High Speed Railway

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/03/2019

Llibres "Biografies rellevants dels nostres arquitectes" + "Biografies rellevants de les nostres emprenedores", Angel Font.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Testimonis per a la Història, Editorial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/03/2019

Assisteix a la presentació del llibre "100 años, 100 histórias". Valencia Club de Fútbol 1919-2019, Fran Guaita.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cadena Ser Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

05/03/2019

Caçadora amb logo de la 33 Edició Regata d'Hivern "200 milles A2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Náutico Altea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/03/2019

Mètopa de metacrilat amb logo del Dia d'Andalusia, entregat en l'acte institucional per la celebració del Dia d'Andalusia a Mislata.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Entidades Andaluzas CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/02/2019

Llibre "Temps convulsos. Històries i microhistòries en la col·lecció del IVAM".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/02/2019

Visita institucional a la Casa d'Andalusia a Dénia, llibre "Nus", Josep Fabrega + "Palabra adentro", Antonia Alvarez.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa d'Andalusia a Dénia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/02/2019

Llibre "Mes que paraules", Josep Lacreu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions Arbena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/02/2019

Llibre "XXI siglos de comunicación en España. Historia de Correos y Telégrafos".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/02/2019

Visita a la Residència de Tercera Edat i Centre de Dia de Mislata, rep escultura en metall sobre peanya, reconeixement al suport de la Generalitat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Mislata

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/02/2019

Llibre "El secreto de los nocturnos", Sergio Villanueva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Penguin Random House Group

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/02/2019

Llibre "De l'erm al verd. Crònica del canvi polític Valencià", Isabel Donet.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Isabel Donet

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/02/2019

Visita l'empresa Roquette, socarrat i taulell medieval fet a mà i material promocional XI mitja marató Benifaio.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Roquette Laisa España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

31/01/2019

Llibre "La Sociedad Valenciana en transformación (1975-2025)", Antonio Ariño y Pedro Garcia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

31/01/2019

Visita la Cooperativa Agrícola de Villena, lliuren una placa agraint la visita, xarreta metall reproducció tresor de Villena, ví negre i oli de producció local.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Agrícola i Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx i cuina

25/01/2019

Objectes promocionals de diversos ajuntaments entregats en la visita institucional a FITUR 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fitur 2019

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/01/2019

Assisteix al musical de Billy Elliot i li entreguen placa commemorativa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Musical Billy Elliot

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/01/2019

Caixa de taronges.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

17/01/2019

Llibre "30 años Premios Rei Jaume I".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premios Rei Jaume I

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/01/2019

Targeta Gran Fira Club per a accés als certàmens de 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/01/2019

Acte institucional. Llibret de la Falla Convento Jerusalen + Pin de plata+ Pin d'or.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla Convento Jerusalen- Matemático Marzal

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/01/2019

Llibre "Los discursos del Rey". España en el mundo (1975-2018).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Instituto ElCano

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/01/2019

Llibre: "La Catedral de Valencia. Historia, cultura y patrimonio".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Academia de Bellas Artes San Carlos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/01/2019

Estoig amb dos bolígrafs gravats amb el logo de l'ajuntament.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/01/2019

Calendari i corbata amb logo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/01/2019

Una caixa de raïm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monforte del Cid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Es comparteix

02/01/2019

Selecció de vins i botella de cava.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Z

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

02/01/2019

Una caixa amb un lot de productes lactis.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Tomas Pascual

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

28/12/2018

En l'audiència amb l'ambaixador de Kazakhstan, regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Kazakhstan

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/12/2018

Un exemplar de l'edició de relats de Jorge Juan. Obres premiades en el V Concurs Internacional de micro relats, Novelda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asamblea Amistosa Literaria de Novelda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2018

Llibre: "Obra esencial. Antonio Machado".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto Cervantes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2018

Llibre: "Valores en el tiempo. España y Andorra 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2018

Llibre: "El derecho a la pereza", Paul Lafargue

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Javier de Paz

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2018

Llibre: "175 años de compromiso con la energia y la sociedad "

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Naturgy

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2018

Llibre: "Obras maestras. Reloaded".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/12/2018

Llibre: "Empresa naviera Elcano y Castillos de España".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Naviera Elcano

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/12/2018

Targeta d'or Club Fira per a 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IFEMA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/12/2018

Agenda "El Tiempo 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/12/2018

Caixa amb quatre botelles de vi d'autor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

26/12/2018

Llibre: "Francisco Aura Boronat. Resistencia y dignidad frente a la desmemoria".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UPV- CAEHA Alcoi

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/12/2018

Caixa amb nou producte "Mà de Sant"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmencita

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/12/2018

Caixa amb 3 botelles de vi Denominació d'Origen Rioja.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de La Rioja

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

26/12/2018

Llibre: "I Concurso de fotografías mujer gitana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Mujeres Gitanas - Romi

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Llibre: "Miro. Ceci est la couleur de mes rêves"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Abertis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Llibre: "La Decimotercera. Una historia interminable" + CD

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Madrid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Llibre: "Premios y reconocimientos de una empresa" + Bosseta de vesc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tecnidex

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Llibre: "Anthony Cragg seis esculturas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ciudad de las Artes y las Ciencias

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Llibre: "Culturas abiertas. Culturas críticas" - "La sociedad valenciana en transformación (1975-2025)".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

En l'actuació duta a terme en el Palau amb motiu del Nadal, entregat en mà, DVD "Yo que no se callar", Emilia Honrubia y Jose Madrid.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Emilia Honrubia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Botelles de vi de l'Institut de Ciències de la Vinya i del Vi, un llibre "La Vinya, el Vi i el CSIC", i botella d'oli d'oliva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CSIC

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i despatx

21/12/2018

Felicitació amb un calendari Ikebana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Embajada de Japón en España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2018

Safata amb dolços típics del Marroc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado General del Reino de Marruecos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2018

Pack d'ampolletes de cervesa Lladre de Pomes i Amstel.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2018

Una caixa de carxofes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Agrícola San Isidro

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2018

Caixa amb 3 botelles de Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2018

Una caixa de raïm de Novelda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Aguas de Novelda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2018

Figura del lleó del Congrés en metall commemorant el 40 aniversari de la Constitució.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congrés dels Diputats

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/12/2018

Targeta de visitant d'honor per a 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Barcelona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Secretaria

20/12/2018

Caixa de bombons i samarreta amb serigrafia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: tvON Producciones

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/12/2018

Caixa amb vi D.O. Utiel-Requena.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coviñas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/12/2018

Caixa amb selecció de productes nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Compartits

20/12/2018

Caixa amb botelles de vi del Celler del Roure.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del Roure

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/12/2018

Caixa amb botelles de cava.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PortDenia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/12/2018

Caixa amb botelles de vi D.O. Alicante.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vinos Alicante D.O.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/12/2018

Llibre: "Julia", Santiago Posteguillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VIU

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2018

Mapa de carreteres.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Fomento

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2018

Caixa amb productes elaborats artesanalment amb xufa (torró i dolços).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/12/2018

Lata símil pel·lícula amb coca de torró.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Google

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2018

Contenidor xicotet imitació del verd de vidre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cerveceros de España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2018

Llibre: "El parlar del "tinguem". El valencià de Xàtiva i la seua àrea d'influència" Vol I Descripció + Vol II Mapes Lingüistics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/12/2018

Un arbre xicotet de llorer.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal.

18/12/2018

Llibre: "Historia del Reino de Asturias" + CD cançons asturianes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Anaya

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/12/2018

Llibre: "Hacia una nueva Ilustración. Una decada trascendente"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/12/2018

Una caixa de bombons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redexis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Compartits

18/12/2018

Felicitació amb una agenda de butxaca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado de la República Federal de Alemania

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/12/2018

Una botella de Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Florentino Perez

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

18/12/2018

Agenda amb el nom del President.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Española de Empresas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Llibre: "Historia del Arte Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ValenciaPort

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Llibres: "Humberto Rivas" + "Redescubriendo el Mediterráneo" + "Picasso/Picabia".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Catàleg de l'exposició "Habitar el Mediterráneo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Radi-despertador.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Kiss FM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Llibre: "Fisonomias. Fesomies. Gent de les Corts"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alejandro Font de Mora

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Camisa amb el logo corporatiu de l'empresa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Felicitació amb una capseta amb llapis de fusta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado General de Suiza

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/12/2018

Llibre enquadernació pell, col·lecció clàssics: "La Metamorfosis de Publio Ovidio Nason"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Deloitte

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2018

Llibre: "Islands. Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cemex

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2018

Llibre: "Facer Españas". La latinidad, Premios Orola.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Orola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2018

Llibre: "Llibre blanc dels arxius valencians"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'Arxivers i Gestors

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2018

Una caixa amb productes típics: torró, oli, mel, café.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

14/12/2018

Participació de loteria (27976) per al sorteig de Nadal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Axem - Xativa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2018

Caixa amb botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

14/12/2018

Dos caixes amb dos botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

14/12/2018

Participació de loteria (22905) per al sorteig de Nadal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rin-Mar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/12/2018

Caixa de bombons, es reparteixen.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Personal

13/12/2018

Caixa de taronges i persimón.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de L'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

13/12/2018

Selecció de torrons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Regulador Jijona y Turrón de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

13/12/2018

Llibre compost de tres volums, Hypatia de Alejandria, Marie Curie, Rosalind Franklin.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/12/2018

Llibre: "En el recuerdo", José Cremades Seller.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cableaireword SAU

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/12/2018

Caixa amb torró de xocolate.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AC Hoteles

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

10/12/2018

Audiència a l'ambaixador del Canadà, regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador del Canadà

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/12/2018

Llibre: "Guia Hedonista. Cuaderno Gastronómico 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/12/2018

Cupó commemoratiu del 40 aniversari de la Constitució per un valor de 1,50 euros.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/12/2018

Llibre: "Acto de investidura como doctor Honoris Causa, a título póstumo, del excmo. sr. D. Adolfo Suarez Gonzalez"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Arquebisbat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/12/2018

Acte d'agenda. Rompida de la hora. Declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de tamborrades. Peanya de metall amb figura de ceràmica i quadre amb foto de la setmana santa de L' Alcora.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcora

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx.

03/12/2018

Llibre: "Comentario mínimo a la Constitución Española", Santiago Muñoz.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congreso de los Diputados

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/12/2018

Llibre dedicat per l'autor: "Una historia de Birmania: Cocina, familia y rebelión", Bridget y Stephen Anderson.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stephen Anderson

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/11/2018

Caixa de mandarines.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

29/11/2018

Estoig promocional de producte alimentari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Drinkeraser SL

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

29/11/2018

Acte d'agenda. Recepció Ambaixadors Arabs. Llibre: "La limpieza étnica de Palestina"+"La cárcel más grande de la Tierra. Una historia de los territorios ocupados"+ Cuadre amb foto i inscripció"Jerusalén la capital de Palestina".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo de Embajadores Arabes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/11/2018

Llibre: "Constitución: la reforma inevitable. Monarquia, plurinacionalidad y otras batallas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Roca Editorial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/11/2018

Tapís en seda amb un motiu de peix roig i la llegenda en xinès, lliurat per la delegació xinesa en la seua visita al Palau per a la signatura del conveni amb CEV i Cambra de Comerç.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació Federació de Comerç Tianjin

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/11/2018

Acte de signatura amb la delegació de Tianjin a la Cambra de Comerç, corbata amb logo de la Cambra de Comerç.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cambra de Comerç

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/11/2018

Llibre dedicat per l'autor: "Hijos de la Piedra". Premi Internacional Poesia Miguel Hernández.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Fernández

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/11/2018

Acte d'agenda. Lliurament del Premis Euterpe 2018. Figura de metall de la deesa en peanya de fusta amb la inscripció "Premi Extraordinari a la Generalitat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Societats Musicals CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/11/2018

En acte institucional. Llibre: "Movimiento Escritores pro derechos humanos". Conferencias años 2014-2017-Vol II

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneu Blasco Ibañez

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/11/2018

Catàleg de l'exposició temporal "Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-americanes".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Valencià d'Etnologia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/11/2018

Catàleg expo Angeles Marco "Vertigo".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/11/2018

Obertura del congrés internacional "70 anys de la declaració universal de drets humans" en la Universitat de València. Llibre "150 años. El Origen de las Especies"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/11/2018

Entrega Premis 2018. Llibre: "Raimon. Paraula i Cant" + "Calendari de Estiu CV"+ " El País Valencià sota les bombes (1936-1939)"+ "La Memoria no se rinde".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premis Literaris Ciutat d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/11/2018

Llibre dedicat "Estrategias para el progreso", Enrique Linde y Felipe Guardiola.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Enrique Linde

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

05/11/2018

Signatura de l'acord de cooperació amb Hèlsinki en Brussel·les, florera de vidre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de la Regió de Hèlsinki

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Delegació de la CV en Brussel·les.

26/10/2018

Làmina amb el logo 30 anys de la insígnia de turisme C.V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aerocas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: pendent

25/10/2018

Catàleg de l'exposició "El pes de les cendres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/10/2018

Acte d'agenda , convenció EURATEX a Ontinyent, lliuren al M.H. President una manta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Intertextil Español

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal.

24/10/2018

Acte d'agenda. Medalló daurat amb la inscripció MH President.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Manuel Broseta

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/10/2018

Llibre: "Dos segles d'industrialització a la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio Ingenieros Industriales CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/10/2018

Llibre: "Antoni Miro a la base"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció de Cultura i Patrimoni

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/10/2018

Acte XXV aniversari de la policía autonòmica, ploma amb el logo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Policía Autonòmica

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/10/2018

Acte d'agenda en el Palau lliuren al MH President la típica Mocaorà de Sant Dionis amb motiu del 9 d'octubre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremio de Maestros Confiteros C.V.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Es comparteix amb els premiats i familiars, 9 d'octubre.

08/10/2018

Acte d'agenda en el Palau lliuren al MH President la típica Mocaorà de Sant Dionis amb motiu del 9 d'octubre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Es comparteix amb els premiats i familiars, 9 d'octubre.

01/10/2018

Porta-folis en pell amb el logo dels Premis Rei Jaime I corresponent al 20 aniversari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Rei Jaume I

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/09/2018

Llibre "La derrota perpètua" i samarreta de l'Associació per la memòria històrica de Pego.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Lluis Simarro

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/09/2018

Acte d'agenda, visita Stadler Rail Valencia. Maqueta replica 1:76 scale drs class 68 diesel locomotive.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stadler Rail Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/09/2018

Llibres col·lecció "Llegir en Valencià, la nostra cuina"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/09/2018

CD "Puro de oliva" Spanish Brass

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SBKM Spanish Brass Luur Metalls

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/09/2018

Amb motiu de la VII Assemblea General ICCN lliuren al president una figureta de ceràmica símbol de la Muixeranga.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Algemesí

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/09/2018

Llibre "Tribunal de les Aigües" de Antoni Miro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/09/2018

El delegat per a la Unió Europea, es reuneix al CdR en Innsbruck, el representant de Tirol Osterreich li lliura per al president el llibre "Kaiser Maximilian I"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegat Unió Europea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

03/09/2018

En la inauguració de la delegació del CSIC a València li lliuren llibres, "El arte rupestre en el arco mediterráneo"+ "Imágenes de los Iberos"+ "Astrobiología"+"La Isla de Pascua"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CSIC

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/09/2018

En acte d'agenda amb el ministre Pedro Duque, edició limitada numerada de "Las pinturas de la cueva de la vieja" amb llibre explicatiu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/08/2018

En acte de celebració de l'Escaldà com a BIC li lliuren un panell amb fotos tradicionals del municipi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Jesús Pobre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/08/2018

Llibre "Shomei Tomatsu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/08/2018

En acte d'agenda lliuren llibre duología "El Quijote de la Mancha"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto Cervantes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/07/2018

Llibre catàleg de l'IVAM "Josep Renau"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/07/2018

Per la celebració del Seminari d'Estiu del Consell quadre de ceràmica commemoratiu i reproducció d'una peça del Museu Etnogràfic Municipal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/07/2018

Caixa amb selecció de diferents marques de cerveses.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cerveceros de España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/07/2018

En audiència a una delegació d'empresaris de Xina, l'empresa Aerospace li lliura un plat decorat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació d'empresaris de Xina

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/07/2018

Visita institucional al municipi, li lliuren socarrat replica de l'original del paviment del castell.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vilavella

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/07/2018

Reunió institucional a Terol amb el president del Govern d'Aragó, peça d'artesania en ceràmica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern d'Aragó

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/06/2018

Llibre "100 años haciendo historia. Cheste Agraria Cooperativa Valenciana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cheste Agraria Cooperativa Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/06/2018

Detall de cortesia per l'assistència del M.H. President a la Junta General . Socarrat amb el logo UMIVALE + logo en metall.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Umivale

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/06/2018

Productes de cortesia identificatius i originaris de la regió.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació Dambovita

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/06/2018

CD "Arrels. Entre la tradició i el patrimoni. Musica tradicional valenciana".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Capella de Ministrers

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/06/2018

Audiència amb l'ambaixador de Suïssa. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Suïssa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/06/2018

Llibre "Denia divina - Valencia valiosa - España espléndida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: George Grishin

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/06/2018

Diversos nombres de revistes editades pel mitjà de comunicació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Spainmedia Radio

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

13/06/2018

Llibre "La Dulzura" de Daniel Mujica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Manuel Broseta

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/06/2018

En l'acte de presentació del vi "Los Escribanos", botelles de vi negre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Anecoop

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

31/05/2018

Assisteix a l'acte de comiat del rector Esteban Morcillo. Llibre "Esteban Morcillo Sánchez. Rector de la Universitat de València 2010-2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/05/2018

Amb motiu de la visita al museu, llibre "Sempere"+ "La Colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura"+"Pessoa. All art is a form of literature"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/05/2018

Amb motiu de la seua intervenció en el programa "Al Rojo Vivo", 2 tasses amb el logo del programa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Atresmedia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/05/2018

Assisteix al desdejuni conferencia a Madrid. Regal de cortesia: pilota de rugbi amb logo de KREAB i ampolleta d'oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: KREAB

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/05/2018

Assisteix al desdejuni conferencia Forum Europa Tribuna Mediterrània. Regal de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum Europa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/05/2018

"Llibre Mordassa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/05/2018

Recepció als ambaixadors d'Unió Europea. Regals institucionals de cortesia d'alguns països.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixadors d'Unió Europea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/05/2018

Assisteix al "XIV Congreso Nacional de CC.Regantes". Pergamí emmarcat de la federació per la seua col·laboració i maletí de viatge amb productes promocionals.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Comunidades de Regantes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/05/2018

Llibre-catàleg "La Biblioteca errante. Juan Negrin y los libros"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Negrin

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/05/2018

LLibre "XVI Congrés de Directius de CEDE" i porta-folis amb logo CEDE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación CEDE

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/05/2018

Taulellet gòtic decorat, lliurat per la participació del M.H. President en la XI Trobada de CC.AA. i cooperació al desenvolupament a Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DG Cooperación

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/04/2018

Llibre "Financiación Autonómica y Generalitat".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Uned Alzira

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/04/2018

Llibre "El orden del día".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller de Transparència

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/04/2018

Audiència en el Palau, l'ambaixadora lliura regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabriela Dancãu, Ambaixadora de Rumanía en Espanya.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/04/2018

Dos figures sobre peanya, abillades una com a moro i l'altra com a cristià, en metall, rebuda de les festes de Crevillent.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Festes de Moros i Cristians de Crevillent

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/04/2018

Llibre "El Derecho Civil Foral Valenciano: Por qué y Para qué?"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Decana Autonómica Registradores Comunidad Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/04/2018

Detalls de cortesia rebuts en la missió institucional a Xina i Japó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reunións amb mandataris i empreses

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/04/2018

Llibre "Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Manuel Giménez Abad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/04/2018

Llibre: "Pioners de l'animació valenciana 1939-1959".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MuVim

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/04/2018

Per a la campanya promocional de la marca, envien botella de cervesa amb missatge en el seu interior.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ogilvy Public Relation- Heineken

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/04/2018

Llibres: "Ed Van der Elsken" + "Brassaï" + "Derain, Balthus, Giacometti. Una amistad entre artistas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/04/2018

Assisteix al lliurament del Premi Lena Madesin. Detall de cortesía:una litografia numerada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Premios Lena Madesin

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/04/2018

Acte institucional, llibre "Historia General de Murcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidente de la Región de Murcia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/03/2018

Panquemao, rotllo i coca d'anous, típic del municipi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alberic

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal.

28/03/2018

Llibre "La línea de defensa inmediata en Riba-Roja de Túria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba-Roja de Túria

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/03/2018

Mona de Pasqua.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AAVV Patraix

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal.

28/03/2018

Llibre "Ceràmica en mans de dona. Mirades diverses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura, Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/03/2018

Exemplars premiats en el XXII certamen de poesia "Adolfo Utor Acevedo". "Paraula", Nati Soler + "Mas que palabras", Manuel Luque.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Andalucía - Denia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/03/2018

Llibre "El rio invisible" de Francisco Llop Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/03/2018

Fulla de palmell típica de Diumenge de Rams.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Saló de Reis del Palau.

23/03/2018

Audiència a l'ambaixador d' Equador. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Ecuador

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/03/2018

Audiència a l'ambaixador de la República de Bulgària. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ivan Iliev, Ambaixador de la República de Bulgària

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/03/2018

Acte institucional d'obertura de la jornada del Dia Mundial de l'aigua. Llibre "El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal de las Aguas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/03/2018

En la recepció institucional als centres valencians en l'exterior lliuren al president presents de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/03/2018

En la recepció institucional a les falles de barri, d'especial i guanyadores. Lliuren al president presents de cortesia, pins i llibrets de falla.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falles

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/03/2018

Catàleg de l'exposició "Personatges" d'Antoni Miró.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/03/2018

Llibre "Tirant lo Blanch" de Francesc Artigau

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Circulo de Arte

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/03/2018

Reunió d'agenda. Llibre "Tradición, conocimiento y modernidad . Las claves del éxito de Miquel y Costas & Miquel"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Miquel y Costas & Miquel

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/03/2018

Polo blau marí amb el logo de la XXXII Edició de la "Regata d'hivern 200 milles"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Naútico Altea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal

07/03/2018

Llibre "El territorio como bien común. Agricultura, ganaderia, silvicultura en el Macizo de Caroig"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Intituto de Estudios Territoriales El Caroig

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/03/2018

Llibre "València en blanc i negre III. El Cabanyal 1900-1991"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/03/2018

CD Societat Musical d'Alboraia, himne valencià cantat per Monica Bueno

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alboraia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/03/2018

Llibre "Laura y el Oso Polar" dedicat al president per l'autor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/03/2018

Llibre "De Vilanova de Rugat a la Pobla del Duc. Persones i fets d'un poble de llauradors de la Vall d'Albaida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Pobla del Duc

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/03/2018

Botella de cristall amb el logo de "xufatopia" rebuda per la campanya de Panach

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Socarrat Studios

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/03/2018

Llibre "Per què els Drets Humans?"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tirant lo Blanch

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/03/2018

Acte de lliurament de diplomes als primers pilots de Dron. Diploma de la Policia Local i mètopa de fusta amb l'escut de la policia local de Xàtiva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/02/2018

Mètopa de cristall per la celebració del dia d'Andalusia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación Entidades Andaluzas en la CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/02/2018

Llibre (facsímil) "Iacobi primi instrumenta in archivo sedis valentinae asservata"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament d'Història Medieval. Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/02/2018

Reunió amb el president del Senat. Llibre "El arte en el Senado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Senat

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/02/2018

En audiència oficial en el Palau el president rep a l'ambaixador de Suècia. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixada de Suècia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/02/2018

LLibre "Mujeres y Hombres reinventando la actualidad de la educación permanente"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Paulo Freire

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/02/2018

Llibre "El Parlamento abierto en el mundo, evolución y buenas prácticas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Manuel Gimenez Abad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/02/2018

En l'acte institucional d'inauguració del XVII Fòrum d'ocupació i emprenedoria. Llibre: "Des de 1966, 50 anys de Facultat d'Economía"+ "50 años de la Facultad de economía de la UV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat d'Economía

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/02/2018

En la visita a la fira, productes promocionals típics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira del Embotit de Requena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

09/02/2018

Llibre "William Kentridge. Basta y sobra" + "La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/02/2018

En audiència amb el president del Tribunal Constitucional , llibre "Un tribunal para la Constitución"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal Constitucional

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

05/02/2018

Llibre "Arquitectura Civil en Xàtiva. Siglos XIII al XIX" Pablo Camarasa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

31/01/2018

Visita a la Fira de Tots Sants. Dos botelles de vi + Peanya amb el símbol de la Fira fet amb ferro, numerat 1/2.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i despatx

31/01/2018

Visita institucional, productes promocionals de l'empresa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Verne Technology Group

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/01/2018

Visita institucional a la Fira de la Carxofa. Làmina de la portada del llibre commemoratiu de la XXV edició 2018 i una caixa de carxofes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benicarló

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx i ús personal.

26/01/2018

Visita institucional a l'empresa lliuren al MHP lot de productes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gil Comes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ùs personal

26/01/2018

En visita institucional al centre infantil, samarreta amb el nom del centre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Infantil Creixem

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/01/2018

Llibre "Escoles i Mestres: dos segles d'història i memòria a València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/01/2018

En visita institucional a l'empresa obsequien al MHP amb una caixa de taronges i mandarines.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fontestad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

24/01/2018

Plat de ceràmica artística amb la imatge del rei Pàixaro + Llibre " La dansa dels altres. Identitat i alteritat en la festa popular"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/01/2018

Llibre "Desmuntant Societat Civil Catalana" de Jordi Borras

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions Saldonar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/01/2018

El MH President rep en audiència al president del govern de Castilla- La Mancha Emiliano Garcia-Page. Li lliura detall institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Castilla- La Mancha

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/01/2018

Llibre "Imatges de mort" Representacions fotogràfiques de la mort ritualizada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

18/01/2018

Llibre "España contra el estado", Angel López Garcia Molins

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Angel López Garcia Molins

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/01/2018

En visita a FITUR 2018 li lliuren al MHP detalls promocionals de la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Stands de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/01/2018

Llibre "Homenaje a Blasco Ibáñez". Varios autores de la colección Algo que decir.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateneo Blasco Ibáñez

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/01/2018

Llibre "Ideología en reposo" de Manuel Sáez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Sáez

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/01/2018

Llibre "Ricardo Samper, valenciano, alcalde, presidente del gobierno en la II República" de Elena Enguix Samper.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jesus Huguet - CVC

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/01/2018

Llibre "Los nuevos viñadores. Una nueva generación de viticultores españoles" i vi del seu celler.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del Roure

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx i cuina

09/01/2018

Llibre "La Industria del Calzado en el Alto Vinalopó. 1850-1977"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Avecal

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/01/2018

CD "Mont Blanc" del grup Mansella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Musical Mansella

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/01/2018

Llibre "Manual Práctico de Compliance" Isabel Gimenez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEBF

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/01/2018

Detall d'un xicotet rellotge d'arena amb motiu de la celebració del 80 aniversari del grup social ONCE i calendari de taula.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/01/2018

Calendari de paret amb dibuixos d'art floral japonès (Ikebana)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Embajada de Japón en España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/01/2018

Paquet de xocolata a la tassa negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Natra

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

02/01/2018

Llibre "Desde el umbral de la extinción"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cemex

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/01/2018

Llibre "Energía y Ciudades"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Español de la Energía

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/12/2017

Llibre "Tejidos de vecindad. Los vinculos históricos entre Aragón y Cataluña, siglos XVIII-XX"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno de Aragón

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/12/2017

Llibre "La Cocina de APSA V"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APSA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/12/2017

Botella de vi D.O. Madrid + Espelma aromàtica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Madrid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i despatx

29/12/2017

Llibre "Relatos de Jorge Juan"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asamblea Amistosa Literaria de Novelda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/12/2017

Pack amb 6 botelles de cervesa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

29/12/2017

Llibre " Be Social. 30 jovenes emprendedores sociales que mueven el mundo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad Europea de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2017

Targeta com a Visitant d'honor per a 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Barcelona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Secretaria

27/12/2017

Estoig amb un bolígraf que porta serigrafia del nom del MH President

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ùs personal

27/12/2017

Caixa amb 4 sabonetes amb aroma de cervesa realitzats a mà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cerveceros de España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal

27/12/2017

Caixa de fusta que conté detall ceràmic artesanal de l' Alcora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ATC

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2017

Botella de vi D.O. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Garcia-Carrion

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

27/12/2017

Llibre "Jusep Torres Campalans" de Max Aub

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Max Aub

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2017

Reproducció d'una miniatura en paper del detall de la portada de la compilació documental "Liber Feudorum Maior", sèrie numerada 0027/2000

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno de Aragón

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2017

Llibre "Valores en el tiempo. España y Andorra 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/12/2017

Mapa oficial de carreteres d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Fomento

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Caixa de diversos torrons, porcions individuals.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús del personal

22/12/2017

Llibre "Panoràmica. Un Passeig per l'IVAM" de Carlos Maiques.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Antologia del XI Concurso de Vivencias año 2017. "Facer Españas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ediciones Orola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

CD "Cançons i danses de la nostra terra Alacant, Castelló i València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Folklore de la CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Llibre catàleg de l'exposició "Miguel Hernández y su entorno en la carcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AHPA- Archivo Histórico Provincial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Llibre facsímil "Historia de la Guerra de España contra el emperador Napoleón" , Juan Diaz de Baeza.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congreso de los Diputados

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

2 ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

22/12/2017

Llibre "La Plana. Paisatges de la Memòria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Quadre amb làmina de la marina amb els vaixells de la Volvo Ocean Race.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Llibre "Una nube para el bien global". Guia de polítiques públiques per a un núvol fiable, responsable i inclusiu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Microsoft EMEA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2017

Caixa vins D.O. Vinos de Alicante

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Vinos de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

22/12/2017

Ampolla de vi D.O. Alicante

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Bocopa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

22/12/2017

Llibre "1987-2017. España transformaciones económicas, financieras y sociales"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AFI - Analistas Financieros

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2017

Una caixa de raïm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Aguas de Novelda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús del personal

21/12/2017

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redexis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús del personal

21/12/2017

Caixa amb productes nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Z

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal

21/12/2017

Oli d'oliva ecològic + fruita denominació "Perello" i melmelada de codony.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benimassot

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal

21/12/2017

Llibre "Peru. Patrimonio Cultural y Natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2017

Ampolles de vi negre i blanc Bodegas Fos.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i ús personal

21/12/2017

Llibre "21 veintiunversos nº5"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: 21veintiunversos - Revista de Poesía

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2017

Caixa amb tres ampolles de vi D.O. Utiel-Requena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominación de Origen Utiel-Requena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2017

Caixa amb cava Sant Sadurni d'Anoia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Portdenia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2017

Pastilles de torró Eco "El Abuelo" D.O. Turrón de Jijona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominación de Origen Turrón de Jijona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/12/2017

Calendari sobretaula i agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Española de Empresas de Calzado

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/12/2017

Agenda de mà.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado de la República Federal de Alemania

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/12/2017

Caixa amb alvocats i xirimoies.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CSIC

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/12/2017

Un pollastre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/12/2017

Un test amb branca de grèvol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Saló de la ximenera.

19/12/2017

Llibre "Memòria de la Modernitat. La col·lecció patrimonial de la Diputació de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2017

Llibre "Peru milenario. Los caminos del sol. Vias de comunicación y patrimonio cultural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2017

Llibre "Trazos en la Historia. Arte Español en México".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2017

Caixa amb productes nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVE - Asociació Valenciana d'Empresaris

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i ús personal

19/12/2017

Targeta comunicant que l'import del detall nadalenc es destinarà al programa "Caixaproinfancia".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación La Caixa Obra Social

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Caixaproinfancia

19/12/2017

2 ampolles de vi i 1 de cava D.O. Utiel-Requena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Coviñas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/12/2017

Caixa amb ampolles de vi i cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dominio de la Vega

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/12/2017

Safata de dolços típics àrabs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado del Reino de Marruecos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

19/12/2017

Llibre " 9 d'octubre 1077. Retrats d'una il·lusió"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MUVIM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/12/2017

Dos toms edició facsimilar i adaptació al castellà actual "Tratos y Contratos de mercaderes y tratantes" de Fray Thomas de Mercado + gavardina amb el logo de l'empresa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/12/2017

Ampolla de vi negre D.O. La Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACS

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

18/12/2017

Caixa d'assortiment nadalenc, productes ecològics comerç just.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

18/12/2017

"Hidrografía 1 Fonts liquides i fonts lignificades"+ "Hidrografía 2 Estructures narratives de l'aigua"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agbar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

CD "Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Kiss FM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

Samarreta de la Federació + Samarreta amb foto de jugadors de pilota + Medalla del XI Mundial, guanyada en Mariño-Colombia 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Pilota Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

Llibre "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez il·lustrat per Luisa Rivera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

CD cançons de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

Llibre "Mírame España" de Morgana Vargas Llosa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

Llibre "El Port de València. Història Gràfica 1249-2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoridad Portuaria de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/12/2017

Polsera amb bandera de la Comunitat Autònoma Valenciana i una altra amb bandera nacional, ambdues en acer i silicona.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bioxig System S.L.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2017

Caixeta redona de massapà amb el logo de l'empresa procedent de l'Obrador de sant Tomé.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Google

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús del personal

14/12/2017

Caixa amb torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AC Hoteles- Marriot

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal

14/12/2017

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado General de Suiza en Barcelona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2017

En acte de XXX aniversari dels cellers Bocopa, lliuren al MHP ampolla de vi + "Libro de Cocina Alicantina 101 recetas" dedicat per l'autora Mayte Morote+ CD "Entreamigos Pepe Cabanes" + "Juglares La Plaza del Beso"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diversos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i despatx

14/12/2017

Llibre "India Salvaje"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CLH

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2017

Targeta Club fira per a 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IFEMA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2017

Llibre numerat, exemplar 0288 "Mientras embalo mi biblioteca una elegía y diez disgresiones" de Alberto Manguel.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Anaya

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/12/2017

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ùs del personal.

13/12/2017

Reunió d'agenda amb el delegat en Unió Europea li lliuren per al MH President, llibre "Pacto con la Tierra"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Embajada de la República Dominicana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/12/2017

Caixa de caquis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

13/12/2017

Caixa de taronges i caixa de vi del celler Mustiguillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

13/12/2017

Caixa de fusta amb vi DO Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de La Rioja

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

12/12/2017

Llibre "La leyenda continua. La duodecima. Reyes de Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Madrid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx.

12/12/2017

Llibre "Mano Erudita, Ojo Salvaje. Picasso".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Abertis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

12/12/2017

Llum en marbre crema ivori commemorant el 40 aniversari, artista i inventor, Ivan Larrea Bellod

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Marmol de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/12/2017

Llibre: "La Nave de los Necios de Sebastian Brant"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Deloitte

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/12/2017

Llibre : "Lo que aprendemos con la publicidad".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Plataforma Publicidad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/12/2017

Figura de metall d'una persona en cadira de rodes i 3 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Qusiba

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/12/2017

Caixa de fusta amb productes típics nadalencs (torrons).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina per a Nadal

04/12/2017

Mètopa nomenant al MH President com a ambaixador del cava de Requena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de Elaboradores de Cava de Requena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/11/2017

Llibres: "Rodin. El Infierno"+ "Nicholas Nixon" + "Zuloaga en el Paris de la Belle Epoque 1889-1914"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/11/2017

Llibre "Obres mestres. Col·lecció Fundació Bancaixa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bancaixa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/11/2017

En visita institucional a l'ajuntament de Dolores li lliuren al President producte típic elaborat amb carxofes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Alcachofa de la Vega Baja

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i ús personal.

16/11/2017

Lliuren al President una samarreta de la Federació de Pilota en un acte institucional celebrat en el Palau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Pilota Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/11/2017

Llibre amb dedicatòria de l'autor "Sustrato catalan en el habla de Bajo Segura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alberto Soto López

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/11/2017

Fotos emmarcades d'Angel Nieto, una al costat d'Escuder i Tormo, una altra de la carrera en Cegarra anys 70.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lliurades en l'acte d'homenatge a Angel Nieto celebrat en el Palau

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/11/2017

Atenció per la distinció al mérit cultural del Consell el 9 d'octubre, caixa de fusta amb decoració típica xinesa amb un àbac.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto Confucio de la Universidad de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/10/2017

Acte d'agenda amb Banco Sabadell li lliuren al MHP una ploma.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banco Sabadell

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Ús personal

23/10/2017

En l'acte inaugural de la Volvo li lliuren samarreta amb logo "Volvo" i paravent promocional de Mapfre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/10/2017

Llibre "Joaquin Ruiz-Gimenez Cortes. Diarios de una vida 1989-1998"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oficina del Defensor del Pueblo

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

18/10/2017

Llibre "La Eclosión de la Abstracción"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

18/10/2017

En acte d'agenda. Llibre "Geología y Vinos de España" de Agustin Muñoz Moreno

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio Oficial de Geólogos de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

06/10/2017

En audiència amb el MHP li lliuren la típica mocadorà de Sant Donís.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremio de Maestros Confiteros de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Es serveix en la recepció de premiats 9 d'octubre en el despatx del MHP després de la cerimònia

06/10/2017

En audiència amb el MHP li lliuren la típica modadorà de Sant Donís.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Es serveix en la recepció de premiats 9 d'octubre en el despatx del MHP després de la cerimònia.

05/10/2017

Assisteix al Fòrum de formació dual i li lliuren petjapapers del 20 aniversari de la fundació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Bertlesmann

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/10/2017

Agraïment de l'ajuntament pel suport del MH President a la festa de la pansa. Maniseta amb el dibuix d'una caixa de raïm. "V Festa de la Pansa Montitxelvo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Montitxelvo

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/10/2017

Assisteix al lliurament dels premis literaris internacionals Ciutat de Benicarló. Llibres: "Els Paisatges trobats" + "Veus de Ciència" + "La Cuina de la gent de la mar" + "Encara que menut, sóc important"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Benicarló

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/10/2017

Llibre "50 años 1967-2017, dan mucho juego"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Española de Fabricantes de Juguetes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

02/10/2017

DVD/USB-SD Portatil. El MH President assisteix com a ponent en el desdejuni informatiu. Forum Europa Tribuna Mediterrànea.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nueva Economia Forum

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/10/2017

Llibre "La Botiga de la Pepa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Gremial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

29/09/2017

En visita institucional, davantal promocional i cullera de fusta del acte "l'Arròs de les Estreles"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pego

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/09/2017

En visita institucional al municipi per l'aniversari de la Casa de la Cultura, lliuren al MHP quadre emmarcat amb làmina de Manuel Boix commemorant el 750 aniversari de la creació del municipi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Organització

21/09/2017

En visita institucional a la exposició, llibre "Mayas. El enigma de las ciudades perdidas" i catàleg de l'exposició.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació d' Alacant

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

20/09/2017

Llibre "L'assassí que estimava els llibres" de Martí Domínguez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Proa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/08/2017

Visita institucional. Llibre "La Ribera. Una terra vora la mar. Històries de la Ribera de Cabanes". Renoms, sobrenoms i noms de cases i masos.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cabanes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

21/08/2017

Visita institucional i per el 50 aniversari de l'escola de pilota. Ampolla de moscatel DO Valencia + Oli d'oliva + Cervesa valenciana d'autor + Clauer am la torre + Samarreta Escola Pelotaris de Godelleta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Godelleta

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx. Cuina

21/08/2017

Visita institucional. Llibre "La Comisión gestora de Pilar de la Horadada. Primer gobierno municipal." + Barret tipus panama de fil.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pilar de la Horadada

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca. Barret despatx

21/08/2017

Visita institucional. Gaiato de fusta amb el nom del MHP + llibre "Puntos de reflexión. Manual del progresista"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca. Gaiato al despatx.

21/08/2017

Visita institucional. CD "Castielfabib cultura, historia y tradición" + Llibres " Historia del Convento de San Guillermo" + "Castielfabib y su patrimonio histórico- artístico"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Castielfabib

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

10/08/2017

Llibre "La Inversión de las empresas españolas en el exterior"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad de Nebrija

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/08/2017

Llibre "La colección Delgado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Belles Arts de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/08/2017

LLibre "Les practiques culturals a la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora General de Cultura y Patrimonio

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/08/2017

Llibre "La Utopía. Motor de la Historia. Simposio internacional con motivo del 5º centenario de "Utopía" de Tomas Moro"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Ramón Areces

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/08/2017

Clauer amb llapis de memòria, promocional amb el logo de l'empresa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/08/2017

Llibre - Catàleg " Seis esculturas monumentales", Manolo Valdes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General Ciutat de les Arts i les Ciències

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/08/2017

Visita institucional a la Fira d'Agost. Llibre de la Fira + Quadern "Honorat Joan" + CD "La Ruta de les Fonts"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

08/08/2017

Visita institucional. Pin amb l'escut del municipi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Pobla Tornesa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/08/2017

Samarreta amb el logo de l'empresa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Popular

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/08/2017

Llibre "Perspectivas de futuro Energía 2017" + "Resultados nucleares 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Foro Nuclear

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

02/08/2017

Porten al Palau un exemplar de alfabega.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Betera

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Es deixa al costat del cavaller de la ploma en l'entrada del Palau

02/08/2017

Llibre "Diarios de la Guerra Civil (1936-1939)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Servicio de Archivo y Registro General de la Universidad de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/07/2017

Llibre "Por las ramas" de Manuel Saez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jardi Botanic

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/07/2017

Samarreta emmarcada i signada per els esportistes de triatló que li lliura al MHP la Federació de Triatló de la Comunitat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Triatlón CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/07/2017

Visita institucional. Llibres "La Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia de la segunda mitad del s. XX a principio del s. XXI"+ "Manual de estilo para abogados"+ "Documentos fundacionales del ICAV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio de Abogados de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

17/07/2017

Visita institucional. Catifa (peu de llit) amb l'escut del municipi i barret de palla.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Crevillent

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/07/2017

Visita institucional. Botelles de les destileries Tenis i Monforte del Cid + Petjapapers amb la reproducció de la figura del bou ibèric del segle V a.C.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monforte del Cid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i despatx

11/07/2017

Llibre "Las Mujeres Cuentan". Relats guanyadors i finalistes del XVI premi literari de narrativa per a dones.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora General de l' Institut de la Dona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/07/2017

Pintura amb la llegenda del 50 aniversari del bàsquet a Moncada 1967-1968/2017-2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lliurat en el Palau

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/07/2017

Visita institucional a l'ajuntament, llibre "Albert Sols"+ "La conquista cristiana del Valle del Vinalopó"+"Pascual Carrión. Regenerar la economía española"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sax

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

07/07/2017

Llibre "La palabra y el tiempo" de Antoni Requeni. Enviat per la delegació de cultura y patrimonio del ayuntamiento de Carmona.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Municipal Jose Maria Requena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

03/07/2017

Visita institucional 20 aniversari de la APIV li lliuren catàleg "Il.lustre anecdotari. Vida i extraordinàries i portentoses aventures dels i de les professionals de la Il.lustració gràfica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APIV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

02/07/2017

Visita institucional, llibre " Jerica: Una historia germinada. De sus origenes hasta 1939" + " Jerica jornadas sobre su patrimonio"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Jerica

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

02/07/2017

Visita per l'aniversari del trasllat del municipi. Pin amb escut y cuadre amb taulell amb dibuix de l'ajuntament i llegenda del 50 aniversari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Marines

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/06/2017

Llibre "El Pais que va fascinar Jean Dieuzaide"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Valencià d'Etnologia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

29/06/2017

Audiència amb el MH President de disenyadors, llibre dels premis ADCV 2017+ samarreta "Mala Vida" + Ampolla vi "Vividor"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diseñadores Ganadores Premios ADCV 2017

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

29/06/2017

Llibre "El país que va fascinar Jean Dieuzaide" exposició de juny

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Valenciá d'Etnología

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

29/06/2017

Audiència al Palau amb l'ambaixadora de Letònia. Detalle de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Argita Daudze. Ambaixadora de Letònia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

21/06/2017

Visita institucional per la commemoració del 50 aniversari de la refineria BP Castelló li lliuren regal de cortesia bolígraf amb logo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Refineria BP Castellón

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/06/2017

Llibre " La locura del viento"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Guillermo Sendra

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despacho

16/06/2017

Llibre "La sociedad que queremos" lliurat al MH President per l'autora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Belen Barreiro

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

15/06/2017

llibre "Tratado de Climatología"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

09/06/2017

Llibre "Ari Urbian. Mi Hospicio: Mi hogar y mi sino" lliurat al MH President en jornada amb membres d 'Avacu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Avacu

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

06/06/2017

Llibre de l'exposició "Mayas. El enigma de las ciudades perdidas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MARQ

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

05/06/2017

Llibre "La Luna en las minas" de Rosa Ribas, premi de les Lletres del Mediterràni 2017.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Siruela

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Analisis

02/06/2017

Llibre dedicat per l'autor "Discurso de investidura como doctor honoris causa por la UJI" de Jorge Garces-Ferrer.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Garces-Ferrer

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/06/2017

En visita de l'Institut Confucio al Palau li lliuren al MH un plànol sobre seda de "Eastern Palaces", original exposat en el Dong-A University Museum i figura tallada a mà representant un personatge de l'òpera de Pekin.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto Confucio de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/06/2017

Llibre "Entre dos nadas. Antología consultada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Abelardo Linares

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/05/2017

Llibre "Maria del Mar Bonet, intensament" + CD amb la dedicatòria de la cantant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Yanni Munujos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/05/2017

Assisteix a las XXIX Trobades d'Escola Valenciana. Llibre "El Real de Gandia. Geografia, història, patrimoni".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Real de Gandia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

24/05/2017

Llibre "Peter Hujar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/05/2017

Llibre "Las cosas de Don Bosco" + DVD "200 mama Margarita. La mirada de una madre"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio San Juan Bosco de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

18/05/2017

Recepció del MH en el Palau a la Federació de handbol CV. Li lliuren samarreta amb el nom del MH

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Balonmano CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

17/05/2017

En visita institucional a Lliria. Llibre autografiat dedicat al MH per el sr. Caballer. Llibre "Pirotecnia Caballer, S.A. 1880-2005"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Caballer

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/05/2017

En reunió amb el MH abans del acte d'homenatge a Juan Negrin. Llibre "La biblioteca errante. Juan Negrin y los libros" + "El doctor Juan Negrin y el laboratorio de fisiologia de la Junta para ampliación de estudios"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Negrin

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/05/2017

Recepció en el Palau a l'equip i directiva del Llevant UD pel seu ascens a primera divisió. Li lliuren bufanda del club i samarreta amb el nom del MH.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llevant UD

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/05/2017

Visita institucional al lehendakari en la seu del govern basc. Làmina emmarcada d'un dibuix a carbonet de la seu del govern.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/05/2017

Acte institucional. Li lliuren samarreta amb el logo de l'oficina de propietat intel·lectual de Unió Europea "EUIPO"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EUIPO

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

15/05/2017

Llibre "Los males de la Europa Social. Buscando soluciones"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Maria Ripolles

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

12/05/2017

Tassa personalitzada amb el record personal del MH President

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación de Alzheimer de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal

12/05/2017

Llibre "La repressió durant la guerra civil i la dictadura franquista a Picassent" (2 volums). Dedicat per l'autor Enric Romaguera.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Picassent

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

12/05/2017

Llibre de la regidoria de Patrimoni Cultural "València capital de la república. 1936-1937. Com es viu una guerra?. La vida quotidiana d'una ciutat de rereguarda".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/05/2017

Visita de la Comissió d'Educació i Cultura del parlament regional Sachsen-Anhalt. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado Sachsen-Anhalt

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/05/2017

Litografia de Eva Cuesta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XXVII Trobada de la Costera

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/05/2017

Llibre "Amor i més Amor" de Iolanda Ibarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iolanda Ibarra

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/05/2017

Plat de ceràmica amb la inscripció de les trobades i CD amb cançons i material promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XXXII Trobades d'Escola Valenciana de la Ribera a Guadassuar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/04/2017

Llibre "Lewis Baltz" + "Retorno a la Belleza. Obras maestras del arte italiano de entreguerras"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/04/2017

Llibre "Molts granets de sorra. Un llibre d'idees per canviar el món, provades a Catalunya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Elisabeth Castro

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

25/04/2017

Llibre "Cuatro vientos en contra. El porvenir económico de España", de Jordi Palafox.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Pasado y Presente

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/04/2017

Litografia dedicada al Molt Honorable President amb el dibuix de la portada original de la versió valenciana de "La Barraca" de Blasco Ibáñez.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francesc Santana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/04/2017

Audiència a l'Ambaixador de la República de Xina. Regal institucional de cortesia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lyu Fan, Ambaixador de Xina en España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/04/2017

Audiència a l'Ambaixador d'Irlanda. Regal institucional de cortesia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: David Cooney, Ambaixador d'Irlanda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/04/2017

Audiència a SICO al Palau. Plat de sobretaula de metall daurat amb el logo de la corporació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SICO (Silk Road International Cultural and Economic Cooperation Organization)

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/04/2017

Palma blanca artesanal del palmeral d'Elx, típica de Diumenge de Rams.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Capilla del Saló de Reis

04/04/2017

Visita al Palau de la companya de teatre Komos, guanyadors de l '"XI Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí". Samarreta amb la frase "Komos compañía teatral"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Komos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/04/2017

Audiència a l'Ambaixador de la Federació Russia. Regal institucional de cortesia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Yuri Korchagin, Ambaixador de Rusia en España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/04/2017

Audiència al president de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera. Pin i insígnia de confrare.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/03/2017

Llibre "Encara no és tard. Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic", Andreu Escrivà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bromera Edicions

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/03/2017

Visita institucional a Ontinyent. Llibre "La Comarca de la Vall d'Albaida" . En visita a Projecte Trèvol, llibre " Integració Sociolaboral de persones amb discapacitat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/03/2017

Visita institucional al Ajuntament. Vi negre, vi blanc, oli d'oliva i formatge artesanal, productes del municipi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Coves de Vinromá

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/03/2017

Per la seua participació, llibre de firmes dels voluntaris en la plantá de la falla municipal "Al Tombe 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla Municipal 2017

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/03/2017

Visita al Palau dels CEVEX (centres de València al exterior). Llibres i detalls típics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/03/2017

Visita al Palau de Falles de Barri i premiades. Llibrets, pins i regals institucionals com a Faller d'Honor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falles 2017

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/03/2017

Visita institucional al ajuntament . Llibre "Historia de Burriana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Burriana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/03/2017

Fira Internacional del Calçat de Milà. Parell de botes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Panama Jack

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal

07/03/2017

Amstel Fallas 2017. Plat de ceràmica amb espolí de seda en el centre pintat a mà amb l'estampat "València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/03/2017

Visita institucional al ajuntament i al Museu de la Ceràmica. Llibre "La Real Fábrica del Conde de Aranda en Alcora. Sostenibilidad, Materiales y Edificación Industrial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcora

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/03/2017

Audiència al Palau. Mètopa horitzontal amb canya de pesca dedicada al MHP i foto autografiada de l'equip campió de pesca d'altura, Acapulco 2016.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nautico de Jávea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/03/2017

Visita institucional al ajuntament. Pin i agulla de corbata amb l'escut de l'ajuntament.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/02/2017

Jupetí amb el logo "200 millas A2" de la 31 edició de la regata d'hivern.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nautico de Altea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

26/02/2017

Assiteix a la celebració del Día de Andalucía. Mètopa de metacrilat amb l'escut de la FECA CV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Entidades Andaluzas en la CV

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/02/2017

Acte d'entrega de diploma i medalla d'or a la Generalitat per el seu paper en la creació i desenrrollament de la UJI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Organització

24/02/2017

Acte delegat. Nomenament Jordaner d'Honor.Safata de vidre gravada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural Fallera Na Jordana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/02/2017

Audiència a l'ambaixador de Qatar, Mohammed Jaham al Kuwari. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Qatar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/02/2017

Reunió amb l'equip directiu de Thyssenkrupp Galmed. Llibre "Inauguración Thyssenkrupp Galmed"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Thyssenkrupp

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

20/02/2017

Audiència al cònsol general del Japó Naohito Watanabe. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cònsol General del Japó en Barcelona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/02/2017

Audiència a l'ambaixador de Canadà. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de Canadà

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/02/2017

Llibre "Escandinavos en Alcoi. Solidaridad internacional en tiempo de guerra" de Angel Beneito.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Z

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

07/02/2017

Visita institucional del MHP a l'empresa. Contenidor de plàstic en miniatura.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rototank

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/02/2017

Visita institucional al ajuntament. Caixa de fusta amb plat de ceràmica i dolços típics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx i cuina

03/02/2017

El MHP assistix a la cloenda de la jornada "Europa y la reindustrialización textil valenciana" i visita l'empresa Ateval. Llibre "Capítols i establiments de l'ofici dels peraires de la Ciutat de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ateval

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/02/2017

Una caixa de fusta amb dos botelles de vi negre del celler Bodegas Licina, Consejo Regulador D.O. Madrid

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Madrid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

02/02/2017

Audiència amb el President d'Equador Rafael Correa. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Rafael Correa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/02/2017

En acte institucional li fan entrega del llibre "Reconosimiento de los Estrechos de Magallanes y de San Vicente"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

01/02/2017

Samarreta signada pels pilotaris - XXV Circuit Professional Escala i Corda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Pilota Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

31/01/2017

En audiència, la falla li fa entrega al MHP d'un quadre d'Armando Serra amb dibuix d'un faller així com un pin platejat i daurat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla Convento Jerusalén

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

31/01/2017

Visita institucional al parc empresarial d'Elx li fan entrega d'un llibre "Ingeniaelx. 125 años de Historia Económica Ilicitana a través de la propiedad industrial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ibidem Abogados- Ingenia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

28/01/2017

Visita institucional al IES Eduardo Merello. Figura de El Quijote commemorant el 50 aniversari del IES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Eduardo Merello

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/01/2017

Durant la celebració del Seminari d'Hivern 2017 a Sagunt es realitzen diferents visites a municipis (Sagunt, Faura, Estivella) en els que entreguen al MHP llibres sobre la història dels mateixos.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntaments

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

26/01/2017

Caixa amb ampolles de cervesa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

25/01/2017

Visita institucional a la Bolsa de Valencia. Varios llibres de l'entitat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bolsa de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

23/01/2017

El MHP assitix a la fira FITUR 2017 a Madrid el dia dedicat a la C.V. durant la visita li fan entrega de diferents productes promocionals típics dels ajuntaments assistents a la dita fira.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntaments assistents a FITUR

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Productes alimentaris a la cuina i els altres al despatx.

20/01/2017

Agenda institucional. (2) pots de mel i (1) potet de pol.len "Euromiel S. Coop."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Extremadura

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/01/2017

Assistix a l'exposició "100 artistes solidaris" Li fan entrega de una carpeta amb 6 serigrafies sobre la recuperació de la memòria històrica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Exposició 2015 Art i Democràcia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/01/2017

Visita institucional del MHP a Alacant. Llibres "La recuperación de la memoria histórica en la provincia de Alicante"+ Proceso y expediente contra Miguel Hernández"+Catálogo "El Bombardeo fascista del mercado 25 mayo 1938"+ "Hace 70 años volvia a vivir"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

20/01/2017

Amb motiu de la celebració del Ple del Consell a Sagunt lliuren al MHP una botija típica (15x10) de suro feta pel centre ocupacional Sant Cristòfol i una ampolla de licor Tarongino.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/01/2017

Llibres "El ojo del Exilio", "Gabriel Pradal o el honor político", "Comentarios de Pericles Garcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pilar Martínez

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

19/01/2017

Assisteix a la Conferència de Presidents Autonòmics al Senat el 17/01/17 a Madrid, li lliuren una ploma amb la inscripció "Senado"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Senat

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/01/2017

Llibre commemoratiu 25 aniversari del Aspar Team "Adrenaline through the lens"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Martinez Aspar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

12/01/2017

Vins D.O. Valdepeñas, Jumilla, Rueda, Rioja, Ribera del Duero i Organic Cava.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Garcia Carrión S.A.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

09/01/2017

Llibre (2 vol.) "La Historia del Foment del Treball"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Foment del Treball Nacional

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

09/01/2017

Monografía "El Arte Urbano de Nassio. La Alquimia de la geometría cósmica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Javier Dominguez

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

09/01/2017

Oli d'oliva (2 l.) Almazara Serra Espadá- Artana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Artana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

09/01/2017

Llibre " Las 20 cosas que deberías recordar de la España de siempre"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

09/01/2017

Llibre "La iniciativa legislativa de las Comunidades Autónomas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Giménez Abad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

05/01/2017

Imitació de contenidor de reciclatge de plàstic amb caramels

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Plastic Omnium

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

05/01/2017

Ampolles de vi blanc i negre D.O. Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

04/01/2017

2 DVD's de concerts i pin de la Banda Musical UDP de Lliria-Camp del Turia- Serranos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banda Musical UDP Lliria- Camp de Turia- Serranos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/12/2016

CD "A Jazzy World Christmas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tebar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/12/2016

2 Ampolles de vi i 1 de cava D.O. Utiel-Requena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coviñas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

30/12/2016

Llibre "Ensayos sobre el Federalismo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francisco Puchol-Quixal

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/12/2016

Socarrat de l 'Ermita de San Jose i dolços típics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Visita a la Residència de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/12/2016

Bolígraf i clauer amb serigrafía del ajuntament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila Real

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/12/2016

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aemet

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/12/2016

En la reunió del Patronat de la Fundación Max Aub al Palau lliuren al MHP serigrafia 5/100 de Max Aub de Vento González

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Max Aub

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/12/2016

Llibre "Fandos. De lo vivo a lo pintado. Memorial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ezequiel Toledo

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

29/12/2016

Llibre "Valores en el tiempo. Sellos de España y Andorra 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/12/2016

Llibre "Fields of battle lands of peace" de Michael St Maur Sheil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Abertis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

28/12/2016

Gosset de peluix "Golden" tipus gos guia per a invidents

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Once

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/12/2016

Llibre facsimil "Obras completas de Miguel de Unamuno- Volumen primero- Vida de Don Quijote y Sancho"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Congreso de los Diputados

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/12/2016

Llibre "El privilegi del rei Ferrán II per a l'art de velluters de València 1479"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/12/2016

Ampolles de cava Pinot Noir

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Varaderoportdenia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Mustiguillo

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Sac d'arròs bomba (1kg), producció única del Parc Natural de la Marjal de Pego

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asaja

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Calendari i ampolla de vi Laudum

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Bocopa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Llibre "Marruecos, patrimonio cultural y natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

23/12/2016

Llibre "El libro de la sabiduria" de Andrew Zuckerman

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Atenzia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

23/12/2016

Productes Nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Vins D.O. Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vinos Alicante D.O.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Safata de dolços típics àrabs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Embajada de Marruecos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

23/12/2016

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redexis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us del personal

22/12/2016

Ampolles de vi negre, blanc i cava Enterizo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Regantes Campo de Arcis

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

22/12/2016

Llibre "El cielo se está cayendo a pedazos" .

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agbar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/12/2016

Caixa de raim "Uvas Quality"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Aguas de Novelda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

22/12/2016

Pollastre "Cuk de Sada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

22/12/2016

Llibre "Geografia de la Esperanza. Salvando los últimos bosques primarios"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cemex

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

22/12/2016

Un bonsai

Entitat/Persona que fa l'obsequi: tv ON Producciones

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2016

Calendaris de 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal de les Aigues

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us del personal

21/12/2016

Llibre "Gramàtica de la Llengua Catalana de l' Institut d'Estudis Catalans"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Catalans

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

21/12/2016

Un peluix amb forma de llima

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cemex

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/12/2016

Productes nadalencs: vi, pate, formatge.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Z

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

21/12/2016

Vi tempranillo i negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Air Nostrum

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

20/12/2016

Ampolla vi negre Rioja Cosecha 2005

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dragados

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/12/2016

Nina solidària per a l'ajuda de xiquets malalts de cancer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2016

Mapa Oficial de Carreteras de España 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Fomento

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2016

Llibre "100 lideres para la Historia" viajes de liderazgo a través del tiempo, de Moisés Ruiz Gonzalez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universidad Europea de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2016

Llibre "Hieronymus Bosch El Bosco. Visiones y Pesadillas" de Nils Büttner

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Anaya

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2016

Llibre "La violencia política contra les dones" de Antoni Simo i Ricard Camil + "IV Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnanim

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2016

Llibre "Tren de ida y vuelta" biografía novelada de Miguel Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mariano Vara

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/12/2016

Caixa de taronjes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa Rural de l'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

19/12/2016

Llibre guia 2016 "Colección INELCOM de Arte Contemporáneo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Inelcom

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/12/2016

Radio despertador amb el logo de l'empresa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Kiss FM

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/12/2016

Llibre "Africa Salvaje"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CLH

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/12/2016

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consulado de la República Federal de Alemania

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/12/2016

Vi negre Mustiguillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fedacova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

16/12/2016

Vi Rioja D.O. "Viña Grajera" reserva 2011

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad Autónoma de La Rioja

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

14/12/2016

Torrons variats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AC Hoteles

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cocina del Palau

14/12/2016

Productes de l' empresa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Danone SA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau

14/12/2016

Productes nadalencs, mistela, mermelada, mel, torró i café

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultores de la Vega

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina Palau

14/12/2016

Llibre "El Próximo Paso" la vida exponencial.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

14/12/2016

Caixa amb la samarreta nº 11 + cd "En el corazón de la undécima" `+ medalla daurada UEFA Champions League 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Real Madrid

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/12/2016

Caixa bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us del personal

14/12/2016

Torrons variats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Regulador Jijona y Turrón de Alicante

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina del Palau per a events nadalencs

13/12/2016

Llibre "Renoir. Entre mujeres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mapfre

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

13/12/2016

Llibre col.lecció clàsics "Metafísica de las Costumbres" de Immanuel Kant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

13/12/2016

Llibre "Arte español en los Estados Unidos de América" i Slazenger vert.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

09/12/2016

Acte institucional. Llibre "Mediterraneo: El naufragio de Europa" de Javier de Lucas prologat per Sami Nair

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Javier de Lucas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/12/2016

Llibre del X Concurso Vivencias "Facer Españas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ediciones Orola

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

29/11/2016

Audiència amb el president del Govern d'Aragó. Llibre "Estatuto de Autonomía de Aragón" Cortes de Aragón

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern d'Aragó

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/11/2016

Llibre " Ismael Blat. El pintor y la Alberca"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Miguel Angel Lago

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

23/11/2016

Acte institucional li lliuren làmina aiguafort i aiguatinta ejemplar numerat 173/200

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal Constitucional

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/11/2016

Acte d' agenda : Taulell de fang amb el logo "Destaca" i dedicat al MHP amb el nom

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Destaca

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

23/11/2016

Llibre "Homenatge a Kavafis. Antología Poética"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/11/2016

En audiència lliuren al MHP material de la Federació: CD de la Jove Banda Simfonica, llibres i Edició enciclopédica de les societats musicals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

21/11/2016

Serigrafía numerada 5/20 de Dani Nebot del cartell de la XX Edició del Festival de Jazz del Palau de la Música

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Palau de la Música

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/11/2016

Samarreta de pilotari signada per els pilotaris asistents a la audiència amb el MHP

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Pilota Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/11/2016

Llibre " Una Mirada al Pasado, Bonrepos i Mirambell" i "Receptari Extraviat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bonrepós i Mirambell

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

17/11/2016

Llibre "Paraisos fiscales", 20 propuestas para acabar con la gran evasión, de Diego López Garrido

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diego López Garrido

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

17/11/2016

Audiència a les falleres majors de València 2017. Plat quadrat de ceràmica amb motius de jocs típics titulat "Pelant panolles" de Xavier Claur, Alzira. Llibre "Falles un patrimoni en comú"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central Fallera

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/11/2016

Llibre "El Despertar de Cervantes" de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

16/11/2016

Audiència amb l'ambaixador al Palau. Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixador de l'Iraq

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

16/11/2016

En audiència a la vicealcaldesa de Cartagena. Llibres de la ciutat. "Cartagena puerto de culturas" i "Barrio del Foro Romano"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicealcaldesa de Cartagena

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

16/11/2016

Llibre "Epica de raíles" de Verónica Aranda. Premi internacional de poesia Miguel Hernández Comunitat Valènciana 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Cultural Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

16/11/2016

Llibre "Ciència i cultura en la guerra"publicat per l'Institut d'Estudis Valencians 1937-1938"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Francisco Pérez Moragón

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

15/11/2016

Llibre "Educar en temps de guerra"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

15/11/2016

Llibre "Miguel Hernández. Pasiones, carcel y muerte de un poeta" de José Luis Ferris. Edició commemorativa d'aniversari de la seua mort.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Jose Manuel Lara

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

14/11/2016

Llibre "La imparable marcha de los robots" de Andrés Ortega

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Observatorio de las Ideas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

14/11/2016

Visita Ajuntament i Fira de Tots Sants. Llibreta xicoteta d'anelles, dos caixes quadrades (porta-llapis), un faristol i porta-cartes, tot de fusta fet, per T.A.P.I.S.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/11/2016

Llibre "Yonquis del dinero. Las diez grandes historias de la corrupción valenciana" de Sergi Castillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sergi Castillo Prats

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

10/11/2016

Visita d'agenda. LLiuren al MHP una cistella amb fruita

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVA-ASAJA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal

09/11/2016

Inauguració de la exposició Vila Museu. Caixeta de fusta hexagonal amb xarreta de fang amb motius (simil) romans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Vila Joiosa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

03/11/2016

Acte d'agenda. Lletres del nom i cognom del MHP fetes amb cartó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Focus Pyme y Emprendimiento

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal

31/10/2016

Llibre "La Traca. La transgressió com a norma"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València. Vicerectorat de Cultura i Igualtat

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despacho

31/10/2016

Llibre "Cuentas de la educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados" de Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel Jimenez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació BBVA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

20/10/2016

Visita d'agenda. Una ampolla de vi negre (Magnum) Mestizaje- El Terrerazo 2014

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Mustiguillo

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

20/10/2016

En audiència a familiars de brigadistes internacionals del batalló Abraham Lincoln, làmina emmarcada (A4),de Dave Jacobs, "Drawn in Spain"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Familiars de Brigadistes Internacionals

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

17/10/2016

El MHP rep al gremi de forners i pastissers que li fan lliurament d'una cistella amb diferents tipus de pans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Forners i Pastissers de la Comunitat Valènciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

07/10/2016

Figureta de flors feta amb ferro i fang als tallers ubicats al Centre del Carme pels visitants a l'exposició l'arbre de les llengues amb motiu de la Primavera Educativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/09/2016

En audiència protocol.lària li lliuren dues samarretes de cicliste

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Claudio Chiappucchi

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/09/2016

Fan entrega al MHP del "Diccionari Normatiu Valencià" (2 toms)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/09/2016

Detall de cortesia per la participació, portafolis de pell gravat amb el nom del MHP + llibre "El llarg camí a Europa. Cinquanta anys del Cercle d'Economía"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cercle d'Economía

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

29/09/2016

Envia llibre amb nota agraint al MHP la seua intervenció al Cercle d'Economía el 28/09/16. "Album Jaume Vicens i Vives"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pere Vicens

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

28/09/2016

Llibre dedicat "El engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión" de Marisa Salanova y Wilmar Schaufeli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Marisa Salanova

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

23/09/2016

Envien llibre "El despertar Valencià. La caiguda d'un règim i la irrupció del canvi", de Victor Maceda i pròleg d'Enric Juliana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Planeta

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/09/2016

Acte d'agenda, 75 aniversari COMSA, detall de cortesia, boli de Antonio Miro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COMSA

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal

22/09/2016

Visita agenda al Parc Industrial Juan Carlos I. Detall de sobretaula, arbre d'acer inoxidable commemoratiu del 20 aniversari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Parc Industrial Juan Carlos I de Almussafes

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

20/09/2016

Llibre "Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria, una solución real"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sami Naïr

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

19/09/2016

En visita oficial del President de la Generalitat de Catalunya entrega llibre "Catalunya 1714-2014

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Generalitat de Catalunya

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

09/09/2016

En audiència al Palau amb el MHP li fa entrega de una samarreta de pilotari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sacha Kruithof

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/09/2016

Entrada de Cavalls li fan entrega de cistella amb productes típics i bastó de fusta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal + Despatx

01/09/2016

Recepció de xiquets saharauis, llibres "Mi hermano saharaui" + "Mañana en el Sahara"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación Asociaciones Solidaridad con el Pueblo Saharaui

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

31/08/2016

En l'acte del "Primer Tall de Raïm" li lliuren safata amb raïm i caixa amb vi rosat i blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominación de Origen Uva Embolsada del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

30/08/2016

En la visita als cellers de "Vins de la Vinya" li entreguen vi i detall de sobretaula amb figura de fulla i raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Vinos de la Viña

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina i despatx

25/08/2016

Llibres commemoratius del centenari "Cent anys del Maestrat a Terrassa 1916-2016" + "Imatge i representació Mare de Deu de Vallivana"+ "Flaó connection"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural El Maestrat

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

22/08/2016

Samarretes esportives amb el logo XXXVII del Fondo Internacional Siete Aguas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Siete Aguas

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/08/2016

Fira de Xativa. Bastó de fusta personalitzat amb el nom.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xativa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/08/2016

Dos plats ornamentals de sobretaula decorats amb inscripcions arabs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gran Mezquita de Valencia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/07/2016

Llibre "Dias de Rosas y Gaviotas. Echando la vista atrás"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oscar Albaladejo

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

27/07/2016

Figureta de porcellana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Valenciana d'Agricultors

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

18/07/2016

Llibre "La Sega"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup 62

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

14/07/2016

LLibre "España en la Economía Mundial" de Jordi Maluquer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEOE

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

14/07/2016

Ulleres de sol cortesia (publicitat)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Noatum

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

13/07/2016

Llibre "L'Ovidi: Ànima d'un país" + "Antonio Gades Viento del Pueblo" de Antoni Miro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Miro

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

12/07/2016

Visita d'agenda detall de cortesia. Llapis aleació Ethergraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Noatum

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/07/2016

Llibre "Resumen de los Fueros Valencianos" dedicat pel autor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ricardo Gutierrez Bernal

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

06/07/2016

Detall per la seua intervenció a la Catedra Increa a l'Universitat Jaime I. Tinter de cerámica fet a mà (Jose Gimeno de Manises) segons habituals dels segles XVIII i XIX

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

06/07/2016

Llibre "La profesión de Geológo" + "Guía Metodológica para la elaboración de cartografías de riesgos naturales en España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colegio Oficial de Geologos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

05/07/2016

En viatje oficial a Alemanya li lliuren reproducció en miniatura d'una bobina de freno d'ascensor en peanya de fusta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Thyssenkrupp Galmed S.A.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/06/2016

Envia CD promocionant el seu nou treball "Ximo Tébar. Soleo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tebar

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/06/2016

Llibre "Artur Heras. No Ficció. Obsolescència i permanència de la pintura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València - Antonio Ariño

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

24/06/2016

Visita d'agenda a l'empresa RNB li fan entrega de mostres de productes cosmètics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RNB

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Us personal

24/06/2016

Barret de palla roig amb motiu d'una obra de Miró a la cinta (el portarán els atletes paralimpics)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Paralimpico Español

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

22/06/2016

Samarreta del Club Deportivo Castellón

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Deportivo Castellón

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/06/2016

Reunió amb Fesord. Socarrat i (4) comptes infantils

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fesord

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca i despatx

13/06/2016

Reunió amb UNDEF (entitats festeres de moros i cristians): CD pasodobles MMiCC + (7) llibres de la col.lecció Personajes de la Fiesta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNDEF

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

13/06/2016

Visita al ajuntament i a la fàbrica de seda Garin en Moncada entreguen llibre "Seda, Oro y Plata en Valencia. Garin 258 años"+ mostra de seda brodada emmarcada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Telares Garin S.A.

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca i despatx

13/06/2016

Visita a Enguera. Llibre "La Sierra de Enguera"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jose Maria Simon

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

09/06/2016

Audiència amb l'ambaixador de China Liu Fan al Palau . Regal institucional de cortesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixada de China

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

07/06/2016

Llibre "De la crisis económica a la crisis política. Una mirada crítica" de Manuel Castells

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Oberta de Catalunya- Noelia Diaz Assistant prof. Manuel Castells

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

06/06/2016

Mètopa commemorativa del "X Encuentro de Casas Regionales" en Torrent el 04/06/2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Casas Originarias de Castilla- La Mancha

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/05/2016

Llibre "El ingreso mínimo garantizado. Una propuesta innovadora para un tiempo político nuevo" de Ricardo Almenar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reial Societat Economica d'Amics del Pais

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

30/05/2016

Productes degustació de "El Celler de la Marina" de Gata de Gorgos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Font, Gata de Gorgos

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Gabinet

25/05/2016

Safata de ceràmica amb dibuix de la platja de Cullera i inscripció 1er concurs de paella, del ceramiste Xavier Claur

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cullera

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

24/05/2016

Llibre "Un viaje a Filipinas" de Josep Joaquim Bonet i Serra" + Làmina "Un país d'escoles" de Marivi Puigcerver

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ondara

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca-Despatx

24/05/2016

Llibre dedicat "La procesión del Corpus Christi de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baltasar Bueno

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

19/05/2016

Llibre "La luz de las Clarisas 1517" de Antonio Amoros

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Amoros

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

18/05/2016

Visita institucional al Palau de la Generalitat de Catalunya. Llibre (2) "El Palau de la Generalitat de Catalunya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Generalitat de Catalunya

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

16/05/2016

Audiència a la Federació de Rugby femeni li fan entrega d'un baló, corbata amb el logo pel 75 aniversari i clauer baló rugbi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Rugbi femeni

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

14/05/2016

Detalls promocionals de la fira Primavera Educativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Primavera Educativa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

11/05/2016

Edició enciclopèdica de "Las Bandas de Música de la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Anuarios Culturales

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

10/05/2016

Llibre "L'Ovidi: Un ànima d'un país" de Antoni Miro + "De Fuster a Pla amb camí de tornada" + "Bellreguard viatge d'imatges"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bellreguard

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

05/05/2016

Audiència al Palau. Regal institucional de cortesia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixada de Corea

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

05/05/2016

Programa amb informació de Feria Arco 2016 i tarjeta vip per al Molt Honorable President

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Arco Lisboa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: En secretaría

04/05/2016

Gravats del Castell de Guardamar del Segura nº 231/250 + Llibre "Repoblación de las Dunas de Guardamar del Segura. Memoria y Fotos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar del Segura

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/05/2016

Visita a l'empresa entreguen boli + USB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Johnson Controls

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

04/05/2016

Llibre de Joan Lluis Vives "L'Assistència als pobres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ediciones de la Tempestad

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

02/05/2016

Visita a Novelda. CD i DVD "Sueños de Sal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/05/2016

ADV 2015 - Anuario del Deporte Valenciano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cadena Ser - Pedro Morata

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

02/05/2016

Visita a Novelda llibre "Acciones Alicantinas" de David Beltra i Miguel Ors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerencia Marmolspain

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Biblioteca

30/04/2016

Inauguració de la XVI Fira del Comerç, teula ceràmica pintada a mà del ceramista Enrique San Antonio així com material promocional del municipi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba-Roja de Turia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

30/04/2016

Material promocional 29 trobada d'escoles en valencià, en Sedaví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/04/2016