HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Sonia Encarnación Díaz Español

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de l'Agència Tributària Valenciana
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 14/02/2019 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La persona titular de la Direcció General serà la persona responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.
 • L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.
 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.
 • L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.
 • La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de lliure designació.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 14 juny 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 09:30
  • Canet d'En Berenguer (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 16:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dilluns, 10 juny 2019 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 10 juny 2019 10:30
  • l'Alcora (Castelló)
 • dilluns, 10 juny 2019 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 7 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 5 juny 2019 12:30
  • Chiva (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 10:30
  • Chelva (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 21:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 2 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 11:15
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 09:10
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 09:30
  • València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana Llista completa d'obsequis

06/06/2019

Reunió dels Grups de Treball de Coordinació Normativa i Intercanvi d'Informació. AEAT Madrid.

Costs
 • Manutenció
  11,50 €
 • Transport
  134,79 €
 • Total 146,29 €
03/04/2019

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  138,94 €
 • Total 145,14 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana Llista completa d'obsequis

11/06/2019

3 garrafes d'oli d'oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Directora

05/06/2019

1 botella d'oli d'oliva i 1 pot conserva embotit

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Chelva

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Directora

20/03/2019

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comercial Office24 Solutions, S.L.

Destinatari de l'obsequi: SONIA ENCARNACIÓN DÍAZ ESPAÑOL

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CEF LEVANTE, SA Cursos y conferències 01/10/2002 17/12/2018 NO
Col·legi de gestors administratius de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 03/01/2005 17/12/2018 NO
Col·legi oficial de titulars mercantils de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 02/10/2017 17/12/2018 NO
Divulgació i formació tributària Cursos i conferències 05/09/2016 17/12/2018 NO
Il·lustre col·legi notarial de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 06/11/2017 17/12/2018 NO
Associació professional d'assessors fiscals de la Comunitat Valenciana Labor formativa i de promoció professional dels Associats 08/09/2003 17/12/2018 NO
Universitat Europea de València Cursos i conferències 01/03/2018 17/12/2018 NO
Associació d'antics alumnes d'estudis financers Cursos i conferències 04/10/2010 17/12/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.095,56 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.412,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 48.481,27 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Bankia 2.914,06 €
Total: 2.914,06 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI 5.858,62 €
Total: 5.858,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANKIA MAPFRE VIDA 36.000,00 €
MEDIOLANUM BANCO 8.597,67 €
Total: 44.597,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA MODERADO 30.124,53 €
Planes de pensiones Bankia 628,06 €
Total: 30.752,59 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW 116 D 19.152,00 €
Total: 19.152,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 61.086,02 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,18 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,78 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.