HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Ana María Hernández Recuenco

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental
  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Cessament: 17/12/2019 DOGV
  • Nomenament: 11/09/2019 DOGV

La Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció a les persones amb diversitat funcional i la promoció de la seua autonomia personal, l'atenció residencial, la coordinació sociosanitària i el reconeixement dels seus drets.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
YMCA Intervención social Directora Empleo- Formación y Recursos Humanos 29/03/2016 Si NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de diversitat funcional y salut mental DIRECTORA GENERAL DIVERSITAT FUNCIONAL Y SALUT MENTAL 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Comisión de coordinación del grado de discapacidad de la C.V Presidenta 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Comité Técnico de Coordinación de Reconocimiento de Perros de Asistencia para Personas con Discapacidades de la Comunitat Valenciana Presidenta 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Consejo de Dirección de la Conselleria (VICIPI) Vocal 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Consejo de Dirección del IVASS Vocal 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Comisión delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Comisión Valenciana de tutelas y defensa judicial Vocal 11/09/2019 Pública
Generalitat Valenciana Consell de Salut Mental de la C.V Vocal 11/09/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València Espanya 115.618,78 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 7.007,90 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 51.339,01 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 5.681,17 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.