HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Andrés Gomis Fons

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Transparència i Participació
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 19/03/2019 DOGV

La Direcció General de Transparència i Participació és el centre directiu de la Conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i ciutadana.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència i participació ciutadana.
 • Organitzar i coordinar els programes i accions relatius a la transparència en l'activitat pública i la participació ciutadana, impulsar l'execució de les polítiques de la Generalitat en aquestes matèries i coordinar la comunicació de les institucions autonòmiques amb la ciutadania a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.
 • Promoure, coordinar i supervisar la formació i avaluació dels mecanismes de participació i transparència, en tots els sectors de la població, amb especial atenció als col·lectius tradicionalment menys actius en els assumptes públics.
 • Donar suport a la relació institucional amb els col·lectius de valencians i valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que residixen a l'estranger, especialment aquelles relacionades amb les persones joves desplaçades per raons econòmiques, i mantindre aquesta relació.
 • Actuar, si és el cas, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, en les conferències sectorials i en altres òrgans de cooperació que es creen en matèria de transparència i participació.
 • Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en què s'aborde l'aplicació de les mesures de transparència, i encarregar-se de la direcció tècnica, així com de la preparació dels assumptes que hagen de ser tractats, i de la coordinació de l'execució i el seguiment dels acords que adopten els esmentats òrgans.
 • Intervindre, si és el cas, en representació del Consell, en els fòrums, jornades, simposis, debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb la matèria pròpia de la Direcció General.
 • Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de transparència i participació.
 • Emetre un informe sobre l'oportunitat dels projectes normatius de la Generalitat que incidisquen directament en les matèries de transparència i participació.
 • Emetre un informe previ sobre l'oportunitat de l'aprovació de programes, ajudes o subvencions en cada un dels sectors de l'Administració de la Generalitat que estiguen destinats a la realització de polítiques públiques relacionades amb les matèries de transparència i participació.
 • Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a la matèria.
 • Exercir les competències sobre l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu registre, a què fa referència la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 28 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juny 2019 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 21 juny 2019 17:00
  • Xàbia (Alacant)
 • divendres, 21 juny 2019 14:00
  • Xàbia (Alacant)
 • dijous, 20 juny 2019 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 16 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 18:30
  • València (València)
 • divendres, 14 juny 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 18:45
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 19 maig 2019 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 maig 2019 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 13 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 18:30
  • Alzira (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 09:30
  • Silla (València)
 • divendres, 12 abril 2019 21:30
  • Alzira (València)
 • divendres, 12 abril 2019 20:30
  • Alzira (València)
 • divendres, 12 abril 2019 14:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 16:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 abril 2019 13:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • diumenge, 7 abril 2019 11:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dissabte, 6 abril 2019 19:00
  • Gavà (Barcelona)
 • divendres, 5 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 2 abril 2019 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 11:00
  • València (València)

Director General de Transparència i Participació Llista completa d'obsequis

14/05/2019

Madrid-Assistència Taller: "Reformas ambiciosas en el marco de OGP"-Alianza de Gobierno Abierto

Costs
 • Manutenció
  4,50 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 121,50 €
06/04/2019 - 07/04/2019

Visita a la Casa de València en Gavà, amb motiu de les Falles de l'agrupació, visita a la Casa de València en Barcelona, i a la Colònia Forcallano-Catalana

Costs
 • Allotjament
  85,98 €
 • Transport
  112,95 €
 • Total 198,93 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Transparència i Participació Llista completa d'obsequis

10/06/2019

Llibre: "Los reglamentos parlamentarios españoles" VVAA-Asamblea de Madrid

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTP

18/05/2019

Insignia de plata de la Federació Valenciana de Cases Regionals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Cases Regionals

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTP

16/04/2019

Dolç tradicional: Mona de Pasqüa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de veïns de Patraix

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Per a consum del director general

15/04/2019

Llibre: "Transparencia, Innovación y Buen Gobierno en la contratación pública"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dpt. estudis jurídics, Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTP

05/04/2019

Enganxines termoadhesives amb les llegendes: "OPEN SOURCE"-"OPEN DATA"-"OPEN GOVERMENT"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Open Culture Foundation

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTP

04/04/2019

Samarreta i insígnia commemoratives d'Internet Freedom Festival

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Internet Freedom Festival

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTP

22/03/2019

Dos calendaris xinesos l'any del porc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio-UV

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTP

21/03/2019

Caixa de dolços i llibre "En un lugar de tu vida-Guía Turística de Castilla la Mancha"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DG Participación Ciudadana de Castilla la Mancha

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Consum dels treballadors de la direcció general, i despatx de la DGTP

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Assessor d'assumptes parlamentaris 06/08/2015 18/03/2019 NO
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Director general de Transparència i Participació 19/03/2019 16/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies - Ple Vocal 19/03/2019 Pública
Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència President 19/03/2019 Pública
Fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana - Comissió de seguiment Vocal 19/03/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 13.226,20 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Santander 0,00 €
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 39.254,27 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 81.242,86 €
Préstec Toyota Kreditbank GMBH 5.554,76 €
Total: 126.051,89 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 43.936,21 €
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 40.135,17 €
Total: 84.071,38 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 40.611,27 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 199,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.