HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Antonia Moreno Ruiz

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Cooperació i Solidaritat
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 11/09/2018 DOGV

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació del pla director, els plans anuals i els plans estratègics de cooperació al desenvolupament i solidaritat ciutadana que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en països desfavorits, per a l'eradicació de la pobresa, a fi de propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.
 • Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions de cooperació i solidaritat, així com efectuar el seu seguiment i avaluació per l'aprenentatge institucional i la millora contínua de les polítiques i intervencions.
 • Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta d'agents de la cooperació valenciana, així com, si és el cas, efectuar el seu control, seguiment i avaluació.
 • Realitzar accions de caràcter humanitari, encaminades a pal·liar en altres països els efectes originats pels desastres naturals o provocades pel ser humà com a conseqüència de guerres o conflictes.
 • Coordinar els plans, els programes i els projectes de cooperació al desenvolupament i de les accions humanitàries de la Comunitat Valenciana, així com establir les relacions adequades de col·laboració amb tots els agents públics i privats, nacionals i internacionals, per a la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.
 • Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.
 • Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions d'educació per al desenvolupament i sensibilització de la societat valenciana, per mitjà de la informació de les diferents realitats, a través del foment de valors com ara la solidaritat, la justa distribució de la riquesa i el racional aprofitament dels recursos, així com el seu seguiment i avaluació.
 • Donar suport i promocionar els projectes de codesenvolupament, com a instrument per a afavorir la participació de la població immigrant com a potencial per al desenvolupament dels seus pobles d'origen.
 • Realitzar estudis i investigacions, per si mateix o per altres mitjans, per a la cooperació i per al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.
 • Establir i dur a terme actuacions de sensibilització social dirigides a impulsar la solidaritat ciutadana a fi de remoure obstacles que impedeixen l'exercici ple i efectiu dels drets fonamentals de les persones recollits en la Constitució a través d'instruments i mecanismes de participació.
 • Elaborar projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, programes i ajudes i subvencions sobre matèries de competència de la direcció general.
 • Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva del Consell en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat.
 • Promoure, fomentar, donar suport i coordinar el coneixement, aplicació i el seguiment de l'Agenda 2030, per al compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i generar sinergies, per a la consecució d'aquests objectius, entre les polítiques públiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dilluns, 15 juliol 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 8 juliol 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 1 juliol 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 24 juny 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb la ONGD Entreculturas.
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb la ONGD Asemblea de Cooperació per la Pau i representants d'organitzacíons feministes i defensores de DDHH i LGTBI. Gloria Cicerón, Bianka Rodríguez, Marcela Rivas i Margarita Posadas.
  • València (València)
 • dilluns, 17 juny 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 11:00
  • Lliurament de Premis
  • Lliuramente de Premis UNICEF Comité Espanyol 2019
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 7 juny 2019 18:30
  • Conferència
  • Conferència Joaquín Almunia, "+Europa en el Mediterráneo"
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 7 juny 2019 12:00
  • Lliurament de Premis
  • Lliurement de Premis "Vinyetes per a cambiar el mon"
  • Sagunt (València)
 • dijous, 6 juny 2019 12:00
  • Presentació
  • Presentació curtmetratges "Construir la Paz desde la Escuela. Educación global para la ciudadanía global en clave de cultura de paz"
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 18:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • I Congrés Internacional per al Diàleg amb les Cultures Hispàniques d'EEUU. "Muros"
  • Santa Pola (Alacant)
 • dijous, 30 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 20:00
  • Conferència
  • Conferència "Diálogo sobre al situación politica en España".
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 13:00
  • Firma de conveni
  • Firma conveni ACNUR 2019
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 12:00
  • Firma de conveni
  • Firma conveni UNRWA 2019
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 11:00
  • Firma de conveni
  • Firma conveni Faramamundi 2019
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb la CVONGD i els caps de servei de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 11:00
  • Firma de conveni
  • Firma conveio Cruz Roja Comunitat Valenciana 2019
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:30
  • Inauguració
  • Inauguració I Congrès UEV-ODS
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Rosana Mejía i Maricel Sandoval, defensores dels Drets Humans a Colombia
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 12:00
  • Conferència
  • Conferència "La seguretat pública en el segle XIX: 1844, creació de la Guàrdia Civil"
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimarts, 21 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 20:00
  • Conferència
  • Conferència a carrèc Estella Galán, directora general de la Comisió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, "Los desafíos del asilo en una Europa a la deriva". Club de Encuentro Manuel Broseta
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió tècnica amb els vicerrectors Universitats públiques de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 17:30
  • Exposició
  • Sessió Inaugural exposició "DestieRRRadas" del fotògraf Pedro Armestre
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 19:00
  • Conferència
  • Conferència Ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrel, "+ Europa en el Mediterráneo"
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 maig 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 1 maig 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 29 abril 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 29 abril 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 29 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 26 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 23 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 19 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb el rectors de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 12:30
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió preparatòria de la reunió de treball amb el rectors de les Unversitats Públiques de la CV (equip tècnic de la Direcció General)
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:15
  • Altres
  • Signatura de l'Acord per una Cooperació Interancional per al Desenvolupament transformadora
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 11:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Fórum Europa. Tribuna Mediterránea. Desdejuni amb el ministre José Luis Ábalos
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 19:30
  • Presentació
  • Presentació llibre "Semana Santa" de Manuel Alcaraz, conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió jurat ofical del concurs Vinyetes i Biblioteques per salvar el món. Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • diumenge, 7 abril 2019 18:00
  • Altres
  • II Gala Solidària a benefici de l'ONG Educas
  • Cox (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 19:30
  • Conferència
  • Conferència "Estratègia geopolítica i inserteses al Segle XXI" a càrrec Teniente General D. Francisco José Gan Pampols
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 11:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comité Ajuda Humanitària d'Emergència (CAHE). Emergència Mozambique
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 14:00
  • Visita
  • Visita projecte "Maletín pedagógico: La salud está en tu mano". Escola Professional Xàvier. ONGD Farmamundi
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:45
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada "Com afrontar el canvi climàtic". Facultat d'Economia UV
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 12:30
  • Visita
  • Visita projecte "La Caja: erradicación de prejuicios y promocion de la Acción social juvenil sobre los ODS". CEIP Mare Nostrum. ONGD Joves Solides
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 17:00
  • Visita
  • Visita projecte "La sostenibilitat al Plat" CEIP Campanar. ONGD Cerai
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió preparació CAHE Mozambique amb els tècnics de la Direcció General
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz i la secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Belén Cardona
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 19:30
  • Acte commemoratiu
  • Novè aniversari diari Valencia Plaza
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió sguiment avaluacions projectes cooperació al desenvolupament
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió Ponència Tècnica Educació Ciutadania Global
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 10:30
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada Dia Mundial de l'Aigua
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 22 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió convocatòries 2019
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió técnica subvenciones
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 17:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada: "Dones del Sud i del Nord: Veus Aliades"
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 15 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Oriola, Sabina Galindo, preparació Jornada "Mujeres del Sur y del Norte: voces Aliadas"
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 14 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 12:00
  • Lliurament de Premis
  • Lliurament de Premis Manuel Castillo 2018
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió FASP
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019
  • Reunió
  • Reunió Equip Tècnic de la Direcció General
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió convocatòries subvencíons 2019
  • València (València)
 • diumenge, 10 març 2019 11:00
  • Lliurament de Premis
  • Premis Carmen Alborch
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 19:00
  • Altres
  • Manifestació 8 de març
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 12:15
  • Reunió
  • Reunió amb Encarna Cuenca, Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 19:00
  • Conferència
  • Caminen juntes cap al 8 de març
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Jira Bulaghi, delegada saharauí per a Espanya
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Guillermo Santander
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • Reunió
  • Reunió amb la directora general d'Inclusió Social, Inmaculada Carda i Joan Conca
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió preparatòria Jornada "Dones del Nord i del Sud: Veua aliades" a l'Ajuntament d'Oriola
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 4 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 09:30
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • I Jornada de l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible: Els objetius de desenvolupament sostenible en les polítiques públiques municipals.
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 1 març 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 16:00
  • Altres
  • Preparació de la I Jornada de l'Aliaça de Ciutats per Desenvolupament Sostenible: Els objetius de desemvolupament sostenible en les polítiques municipals, al CDT de Torrevieja
  • Torrevieja (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada d'Alt Nivell. Localitzación del ODS
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada d'Alt Nivell. Localitzación del ODS
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 26 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 16:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada d'Alt Nivell. Localitzación del ODS
  • Sevilla (Sevilla)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019
  • Altres
  • Encontre de Comunitats Autònomes i Cooperació al Desenvolupament
  • Palma (Illes Balears)
 • divendres, 22 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Encontre de Comunitats Autònomes i Cooperació al Desenvolupament
  • Palma (Illes Balears)
 • dimecres, 20 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 10:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornades de Cloenda del Projecte "In/Sostenible"
  • Xàtiva (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb Raquel Marti, UNRWA
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb Bernat Marrè, coordinador del Programa de Protecció de Defensors per l'Associació Catalana per la Pau
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:30
  • Inauguració
  • Inauguració Universitat d'Hivern de les Universitat Públiques Valencianes
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • diumenge, 17 febrer 2019
  • Viatge
  • Visita projectes a Anantapur de la Fundació Vicente Ferrer, finançats per la Generalitat Valenciana
  • India
 • dissabte, 16 febrer 2019
  • Viatge
  • Visita projectes a Anantapur de la Fundació Vicente Ferrer, finançats per la Generalitat Valenciana
  • India
 • divendres, 15 febrer 2019
  • Viatge
  • Visita projectes a Anantapur de la Fundació Vicente Ferrer, finançats per la Generalitat Valenciana
  • India
 • dijous, 14 febrer 2019
  • Viatge
  • Visita projectes a Anantapur de la Fundació Vicente Ferrer, finançats per la Generalitat Valenciana
  • India
 • dimecres, 13 febrer 2019
  • Viatge
  • Visita projectes a Anantapur de la Fundació Vicente Ferrer, finançats per la Generalitat Valenciana
  • India
 • dimarts, 12 febrer 2019 08:00
  • Viatge
  • Visita projectes a Anantapur de la Fundació Vicente Ferrer, finançats per la Generalitat Valenciana
  • India
 • dilluns, 11 febrer 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Valencia Acoge i Isabelle Mamadou, presidenta Associació Afrodescendientes
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió equip preparació Jornada 1 de març Municipis i ODS a Torrevieja
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 09:30
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornades " Diàlegs de Dones per la Pau. L'experiència africana, mediterrània i llatinoamericana"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • Presentació
  • Presentació programa JUNTAMENT
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb Jorge Cavero. CERAI
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Santi Pérez, Associación Valenciana Solidaridad, Infancia y Juventud de Jarabacoa
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb l'ONGD Azul en Acción
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Federació d'Escoltisme Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió Caps de Servei de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 20:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Mesa Redonda ¿Pacto o ruptura social?. Club de Encuentro Manuel Broseta
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • diumenge, 27 gener 2019 12:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • I Jornades. Elx educant en Solidaritat i Drets Humans
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 26 gener 2019 13:15
  • Cloenda
  • Cloenda Fòrum per a la Cooperació Internacional que volem. Destinació: Drets Humans
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió Palau de Justicia
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 11:30
  • Reunió
  • Reunió equip tècnic convocatòrias 2019
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 18:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada " Què cal fer per a passar de la banca armada a la banca ètica? Avancem cap a una coherència de polítiques i una cultura de pau"
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió preparació convocatóries Direcció General
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 20:00
  • Lliurament de Premis
  • Lliurament de Premis Cadena SER Orihuela
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 09:30
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Desenvolupament econòmic i mobilitat en el Mediterrani: Una contribució des de les regions
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió Caps de Secció de la Direcció General
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 17:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Els Objetius de Desenvolupament Sostenible i el sector privat: oportunitats d'acció a la Comunitat Valenciana
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 16 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació
  • Entrevista per a la TV Canal Vega Baja
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Elx, Patricia Maciá
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:00
  • Entrevista a mitjans de comunicació
  • Entrevista a Onda Cero Elx
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 20:00
  • Presentació
  • Presentació Llibre "Ruta al exilio" de Antonio Trives
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 11 gener 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió ONGD Asamanu África
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • Altres
  • Preparació Jornada "Els Objetius de Desenvolupament Sostenible i el sector privat: oportunitats d'acció a la Comunitat Valenciana"
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 14:00
  • Reunió
  • Reunió CVONGD
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Quique Sánchez (Novessendes), María Fraile (SETEM) i Pep Ochoa, D. G. Responsabilitat Social i Foment de l'Autogobern. Preparació Jornada "De la banca armada a la banca ètica: Cap a una coherència de polítiques i una cultura de pau"
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb representats d'organitzacions tunecines. Projecte "Elles Trien"
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb representants de València i Colombia de ONGD Movimiento por la Paz
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió preparació convocatòries subvencions cooperació
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:30
  • Reunió
  • Reunió preparació convocatòries subvencions cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 4 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 3 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 2 gener 2019 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 19:00
  • Presentació
  • Presentació "Manual contra el Inmigracionalismo". Red Acoge
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió preparació Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió equip tècnic preparació convocatòries any 2019
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió per a la supervisió d'expedientes de cooperació corresponents als anys del 2008 al 2011.
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 20:00
  • Conferència
  • Conferència del Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "Europa ante el reto migratorio". Club de Encuentro Manuel Broseta
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 11:00
  • Altres
  • "Connectant amb els ODS en el Dia Universal del Xiquet - 2018".
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 20:00
  • Altres
  • II Gala de Drets Humans. Elx
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 14 desembre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb el servei d'anàlisis, estudis, promoció i seguiment
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb Miguel Ángel Biedmar, Carlos Otega i Marga Barceló de Cruz Roja CV
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:00
  • Visita
  • Visita a la Fundación Mainel
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 19:00
  • Conferència
  • Conferència de Daniel Innerarity. Dia Mundial Contra la Corrupció. "Vida i mort de les democràcies".
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb els caps de servei de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • Conferència
  • Foro Económico Santander "Polítiques econòmiques per a una societat més igualitària"
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb Javier Esteban, alumne del Máster Universitari en Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 10:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sergio Moratón, Fundación Vicente Ferrer
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 11:00
  • Roda de premsa
  • Roda de permsa presentació campanya ODS Ajuntament d'Albal
  • Albal (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 7 desembre 2018 18:00
  • Altres
  • Inauguració Mercat de Nadal.
  • Rojales (Alacant)
 • divendres, 7 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Acte commemoratiu
  • Commemoració del 40 Aniversari de la Constitució.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el conseller de Transparència,Responsabilitat Social, Participaciò i Cooperació, Manuel Alcaraz, la secretària autonòmica, Belén Cardona y la subidrectora general de Cooperació i Solidaritat, Lourdes Sanchis
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió tècnica amb la subdirectora general de Cooperació i Solidaritat, Lourdes Sanchis
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de València
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 17:30
  • Reunió
  • Reunió amb José Muñóz de la Fundació Mainel
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb Mercedes González de l'Asociació Aztivate de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb la presidenta del CECV, Encarna Cuenca, i la directora general de Salut Pública, Ana María García.
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb Antonio Mira-Perceval, director Solidaritat Internacional del País Valencià
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb José Carlos Balaguer Paredes, director Centre Cultural de l'AECID a Còrdova (Argentina)
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb Emili Altur, Diputació de València
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Belén Cardona
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 16:00
  • Reunió
  • Reunió amb David Bravo, director d'Estratègia i Innovació de CESAL
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:15
  • Reunió
  • Reunió amb la Mancomunitat de la Ribera Alta i municipis agermanats de Centreamèrica
  • Alzira (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió amb representants del Grupo Venancia de Nicaragua, contrapart del projecte de cooperació de la convocatòria del 2018, i de l'ONGD Entrepueblos.
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Comissió Assessora del Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 18:00
  • Altres
  • Acte de Polítiques Hídriques amb l'assitència del MHP del Consell, Ximo Puig i el Delegat del Gobern a Murcia.
  • Torrevieja (Alacant)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Encontre Iberoamericà de Desenvolupament Sostenible.
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 23 novembre 2018 19:00
  • Acte commemoratiu
  • Acte commemoratiur X Aniversari Universidad d'Elx.
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 23 novembre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb el Fons Valencià per la Solidaritat i Alcades de la Vega Baixa
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • Altres
  • Tertulia Onda Cero Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb Gerardo Lerma, Fundación Ayuda Contra la Drogradicción FAD
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:30
  • Acte commemoratiu
  • Acte commemoratiu del 30 Aniversari de l'Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament AECID
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 novembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió equip tècnic de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb el director general de Política Educativa, Jaume Fullana
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 14:00
  • Dinar/Sopar de Treball
  • Dinar de treball amb Andrés Gomís (assesor) i David Torres (Podem)
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 11:30
  • Roda de premsa
  • Roda de premsa Presentació campanya ODS. Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible
  • Santa Pola (Alacant)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb Xelo Angulo, regidora de l'Ajuntament de Xàtiva. Majors, Benestar Social, Promoció Humana i Gestió de Centres per a Discapacitats
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb el Delegat del Consell par a la Unió Europea i Relacions Externes
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb Encarna Cuenca, presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:15
  • Reunió
  • Reunió amb Roberto Ballester de Felidarity
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 10:00
  • Acte commemoratiu
  • Jornada amb motiu del 20 Aniversari de la Fundació Musol
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb representants de las FASPS a València
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb Sandra Morán i Ana Rutilia defensoras dels drets humans de Guatemala, i l'ONGD Alianza por la Solidaridad
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 10:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • IV Jornades "La cooperació universitària valenciana amb el Sahara"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 14 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:30
  • Reunió
  • Reunió amb la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Joan Peris, director i Emilio Oriola, director Àrea de Cooperció i AHE, de Farmamundi
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb David Segarra. Visibilització Cooperació Palestina
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb el vice consul de El Salvador Rafael Lemus, el director de l'ONGD CECADE Gustavo Amaya i la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra.
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb al Secretària Autonòmica, Belén Cardona
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb la directora general d'Inclusió Social, Inmaculada Cardà i la Fundació MUNDUBAT
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 19:00
  • Conferència
  • Conferència "Les claus del pacte d'Estat contra la violència de gènere"
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 novembre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió comissió de valoració convocatòria projectes d'educació per a la ciutadania global dirigides a al divulgació, promoció i defensa dels drets humans.
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb Alberto Pla.
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:30
  • Altres
  • Campaments sensibilització sobre migracions forçoses i refugi. Cruz Roja
  • Ador (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Matilde Fernández, Presidenta i Arancha García, Coordinadora ACNUR-Comité Espanyol
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb Alberto Pla.
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:15
  • Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  • Reunió comissió evaluació Cooperació al Desenvolupament
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD.
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió amb la subdirectora de Cooperació i Solidaritat, Lourdes Sanchis
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb al Secretaria Autonòmica, Belén Cardona
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Joan Antoni Martín Montaner, vicerrector d'Internacionalització i Cooperació, de la Universitat Jaume I de Castelló
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:00
  • Reunió
  • Primera reunió de la Comissió de coordinació, seguiment, vigilància i control del conveni de l'AECID.
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió de la Comissió de coordinació, seguiment, vigilancia i control del conveni de l'AECID
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió per a la revisió del Plan d'Acció Anual 2019 amb l'equip tècnic de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió Coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 14:30
  • Dinar/Sopar de Treball
  • Dinar de treball amb Mariano Jabonero, secretari general de l'OEI i la secretària autonòmica, Belén Cardona
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Mariano Jabonero, Secretari General de l'OEI i el conseller de Transparènia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió Comissió Acció Humanitària d'Emergencia, CAHE
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 19:30
  • Conferència
  • Conferència Birding Festival de Humedales del Sur
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:30
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • II Congrès Internacional de DDHH.
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 16:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • II Congrès Internacional de Drets Humans
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 14:30
  • Dinar/Sopar de Treball
  • Dinar de treball amb els ponents del II Congrès Internacional de Drets Humans
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió Pla d'Acció 2019 de la Direcció General de Coopració i Solidaritat
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió equip tècnic Direcció General de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Neus Fàbregas, Regidora de Cooperació e Immigració
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 11:00
  • Presentació
  • Presentació campanya Cooperar Mejor
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 20:00
  • Conferència
  • Conferència "La oportunidad valenciana", Ximo Puig President de la Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:30
  • Reunió
  • Reunió planificació subdirectora general de Cooperació i Solidaritat.
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb els Caps de Servei de la Direcció General
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió coordinació conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 13:00
  • Firma de conveni
  • Signatura conveni amb la Coordinadora Valenciana de ONGD ( CVONGD)
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb al Secretaria Autonòmica, Belén Cardona
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Antonio López i Marisa Baena, ISCOD
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Despatx Agenda
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió equip técnic Direccio General.
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Encarna Cuenca Carrión
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió Comisió valoració convocatòria projectes EPCG en DDHH
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió Comissió Valoració projectes Humanitària
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • Altres
  • Depatx Agenda
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 19:00
  • Acte commemoratiu
  • Celebració 25 Aniversari de Farmamundi
  • Paterna (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 14:00
  • Dinar/Sopar de Treball
  • Dinar de treball amb Xelo Angulo i Esteve Ordiñana, Fons Valencià per la Solidaritat
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • Inauguració
  • Inauguració de la Jornada d'Investigació i Intervenció en Cooperació al Desenvolupament en el marc dels ODS: Intercanvi de bones pràctiques del Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Jaume I"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 octubre 2018 11:30
  • Altres
  • Salutació Eva Ortiz, diputada PP
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 16:30
  • Reunió
  • Reunió amb Mariano Jabonero, secretari general de l'OEI
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 16 octubre 2018 10:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada "Els Objetius de Desenvolupament Sostenible en les ciutat espanyoles".
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 11 octubre 2018 12:30
  • Conferència
  • Conferència cloenda "1 mundo, 17 retos" Univesitat Miguel Hernández d'Elx
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 10 octubre 2018 13:00
  • Reunió
  • Reunió amb Samuel Ventura, director de l'organització salvadorenya ACUA i la ONGD Paz con Dignidad.
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 11:30
  • Reunió
  • Reunió amb Marlene Perkins i Luis Caplliure, UNICEF
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • Acte commemoratiu
  • Acte Institucional del Dia de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Lourdes Crespo i María Pía Samper, Federació de Solidaritat amb el Poble Saharauí
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • I Congrès Internacional de Periodisme i Migracions
  • Mérida (Badajoz)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • I Congrès Internacional de Periodisme i Migracions
  • Mérida (Badajoz)
 • dimecres, 3 octubre 2018 12:00
  • Firma de conveni
  • Signatura conveni Acció Humanitaria. AECID
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 2 octubre 2018 14:00
  • Reunió
  • Reunió amb la secretaria autonòmica de Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Belén Cardona
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sergio Moratón. Fundació Vicente Ferrer
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió avaluació expedients convocatòria de Desenvolupament
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb Miguel Ángel Rodríguez Bédmar, Coordinador Autnòmic de Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 19:00
  • Conferència
  • Dia Mundial de l'Arquitectura. Conferència Inaugural : Arquitectura per un Mon Millor
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió coordinació equip directiu conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió amb Sara Gimeno, delegada UNRWA Comunitat Valenciana i Raquel Martí, directora executiva de la UNRWA Espanya
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió Entitats CAHE Nigeria
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018
  • Reunió
  • Reunió amb la sotsdirectora i l'equip técnic de la Direcció General.
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 17:30
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Jornada: Dret Civil Valencià i Tribunals Consuetudinaris.
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • V Jornades d'Educació Ambiental.
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:00
  • Jornades/Congressos/Seminaris
  • Seminari "Política pública de consecució dels ODS: Intercambi d'experiències"
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb representants de la municipalitat de El Chad (Departemento de Petén, Guatemala)
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Junta Directiva de la CVONGD
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 10:00
  • Reunió
  • Reunió equip técnic projecte "Escoles Solidaries"
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:30
  • Reunió
  • Reunió amb al secretària autonómica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Belen Cardona
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 17:00
  • Reunió
  • Reunió amb la Sostssecretaria d'Hisenda i Model Econòmic, Zulima Pérez
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 11:00
  • Reunió
  • Reunió amb Vicent Garcés, President Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterràneo (FACM)
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 09:15
  • Reunió
  • Reunió Comissió de valoració sol·licituds Acció Humanitària
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió Presidència Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 10:30
  • Reunió
  • Reunió coordinació comissions convocatòries
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 21:00
  • Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons
  • Pregó de les Festes Patronals de 2018 de l'Ajuntament de Dolores
  • Dolores (Alacant)
 • dijous, 13 setembre 2018 09:30
  • Altres
  • Curs Territorializant Els ODS. Paper dels municipis i la ciutadania.
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 12 setembre 2018 12:00
  • Presa de possesió
  • Pressa de possesió com a directora general de Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:00
  • Reunió
  • Reunió jurat I Concurs "Campanya de comunicació sobre els ODS"
  • València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat Llista completa d'obsequis

10/06/2019

Premis Unicef 2019. Madrid

Costs
 • Transport
  120,00 €
 • Total 120,00 €
25/02/2019 - 27/02/2019

Jornada d'Alt Nivell sobre localització dels ODS. Sevilla

Costs
 • Allotjament
  250,00 €
 • Manutenció
  16,50 €
 • Transport
  14,85 €
 • Total 281,35 €
20/02/2019 - 22/02/2019

XII Encontre de Comunitats Autonómes i Cooperació a Palma de Mallorca

Costs
 • Allotjament
  229,66 €
 • Manutenció
  38,00 €
 • Transport
  275,00 €
 • Total 542,66 €
12/02/2019 - 17/02/2019

Visita projectes de la Fundació Vicente Ferrer a Anantapur, subvencionats per la GV

Costs
 • Transport
  955,24 €
 • Total 955,24 €
26/11/2018

Participació Encontre Iberoamericà de Desenvolupament Sostenible. EIMA 2018. Madrid

Costs
 • Manutenció
  13,10 €
 • Transport
  227,35 €
 • Total 240,45 €
21/11/2018

Acte de celebració del 30 Aniversari de l'Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament AECID. Reunió amb Gerardo Lerma de la Fundació Ajuda contra al Drogadicció. Madrid

Costs
 • Manutenció
  4,95 €
 • Transport
  144,70 €
 • Total 149,65 €
30/10/2018 - 31/10/2018

Reunió comissió de coordinació del conveni d'Acció Humanitària amb el AECID. Santiago de Compostela

Costs
 • Allotjament
  108,82 €
 • Manutenció
  37,15 €
 • Transport
  665,90 €
 • Total 811,87 €
16/10/2018

Jornada "l' Agenda 2030 i su implementació local. Els ODS en les ciutatsnyoles". Reunióamb Mariano Jabonero , Secertarí General de la Organització de Estats Iberoamericans OEI. Madrid

Costs
 • Manutenció
  23,45 €
 • Transport
  135,40 €
 • Total 158,85 €
03/10/2018 - 05/10/2018

Dia 3: signatura conveni AECID. Madrid. Dia 4 i 5: I Congrès Internacional de Periodisme de Migracions. Mérida

Costs
 • Allotjament
  206,59 €
 • Manutenció
  67,25 €
 • Transport
  199,55 €
 • Total 473,39 €
25/09/2018 - 26/09/2018

Seminari "Política pública de consecució dels ODS. Intercambi d'experiències" Institut Català Internacional Per la Pau. Barcelona

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Total 6,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Cooperació i Solidaritat Llista completa d'obsequis

20/06/2019

Estoig porta llapis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assemblea de Cooperació per la Pau

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Directora general

22/05/2019

Llibreta i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT EUROPEA DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx directora general

07/04/2019

bolígraf, calendari amb imant, tassa, carregador de mòbil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Educas ONG

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx directora general

13/03/2019

Llibre "Mis memorias". Manuel Castillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

10/01/2019

Dàtils i una borsa de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assosiació tunecina AFTURD

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

13/12/2018

Una guardiola i un llibre de contes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mainel

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

28/11/2018

Un drap brodat, un llibre del Xúquer i una cantimplora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat de la Ribera Alta

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

15/11/2018

Socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Musol

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

25/10/2018

Socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUNDACIÓ MAINEL

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx directora general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
07/10/1985 09/11/2019 SI

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 20.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 60.016,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.