HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Antonia Moreno Ruiz

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Cooperació i Solidaritat
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 11/09/2018 DOGV

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació del pla director, els plans anuals i els plans estratègics de cooperació al desenvolupament i solidaritat ciutadana que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en països desfavorits, per a l'eradicació de la pobresa, a fi de propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.
 • Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions de cooperació i solidaritat, així com efectuar el seu seguiment i avaluació per l'aprenentatge institucional i la millora contínua de les polítiques i intervencions.
 • Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta d'agents de la cooperació valenciana, així com, si és el cas, efectuar el seu control, seguiment i avaluació.
 • Realitzar accions de caràcter humanitari, encaminades a pal·liar en altres països els efectes originats pels desastres naturals o provocades pel ser humà com a conseqüència de guerres o conflictes.
 • Coordinar els plans, els programes i els projectes de cooperació al desenvolupament i de les accions humanitàries de la Comunitat Valenciana, així com establir les relacions adequades de col·laboració amb tots els agents públics i privats, nacionals i internacionals, per a la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.
 • Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.
 • Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions d'educació per al desenvolupament i sensibilització de la societat valenciana, per mitjà de la informació de les diferents realitats, a través del foment de valors com ara la solidaritat, la justa distribució de la riquesa i el racional aprofitament dels recursos, així com el seu seguiment i avaluació.
 • Donar suport i promocionar els projectes de codesenvolupament, com a instrument per a afavorir la participació de la població immigrant com a potencial per al desenvolupament dels seus pobles d'origen.
 • Realitzar estudis i investigacions, per si mateix o per altres mitjans, per a la cooperació i per al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.
 • Establir i dur a terme actuacions de sensibilització social dirigides a impulsar la solidaritat ciutadana a fi de remoure obstacles que impedeixen l'exercici ple i efectiu dels drets fonamentals de les persones recollits en la Constitució a través d'instruments i mecanismes de participació.
 • Elaborar projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, programes i ajudes i subvencions sobre matèries de competència de la direcció general.
 • Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva del Consell en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat.
 • Promoure, fomentar, donar suport i coordinar el coneixement, aplicació i el seguiment de l'Agenda 2030, per al compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i generar sinergies, per a la consecució d'aquests objectius, entre les polítiques públiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dilluns, 24 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 7 juny 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 7 juny 2019 12:00
  • Sagunt (València)
 • dijous, 6 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 18:00
  • Santa Pola (Alacant)
 • dijous, 30 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 12:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimarts, 21 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 abril 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:15
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 abril 2019 18:00
  • Cox (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:45
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 10:30
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 22 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 17:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 15 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 10:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 14 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 12:15
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 11:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 4 març 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 09:30
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 1 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 16:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 26 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 16:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019
  • Palma (Illes Balears)
 • divendres, 22 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:00
  • Palma (Illes Balears)
 • dimecres, 20 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 10:00
  • Xàtiva (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 17 febrer 2019
  • India
 • dissabte, 16 febrer 2019
  • India
 • divendres, 15 febrer 2019
  • India
 • dijous, 14 febrer 2019
  • India
 • dimecres, 13 febrer 2019
  • India
 • dimarts, 12 febrer 2019 08:00
  • India
 • dilluns, 11 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 27 gener 2019 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 26 gener 2019 13:15
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 20:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 17:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 16 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 20:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 11 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 14:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 20:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 14 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 11:00
  • Albal (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 desembre 2018 18:00
  • Rojales (Alacant)
 • divendres, 7 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:15
  • Alzira (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 18:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 23 novembre 2018 19:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 23 novembre 2018 11:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 11:30
  • Santa Pola (Alacant)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 14:00
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:15
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 14 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:30
  • Ador (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:00
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:00
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 19:30
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 14:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 19:00
  • Paterna (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 16 octubre 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 11 octubre 2018 12:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 10 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018
  • Mérida (Badajoz)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:00
  • Mérida (Badajoz)
 • dimecres, 3 octubre 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 2 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 17:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 21:00
  • Dolores (Alacant)
 • dijous, 13 setembre 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 12 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:00
  • València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat Llista completa d'obsequis

10/06/2019

Premis Unicef 2019. Madrid

Costs
 • Transport
  120,00 €
 • Total 120,00 €
25/02/2019 - 27/02/2019

Jornada d'Alt Nivell sobre localització dels ODS. Sevilla

Costs
 • Allotjament
  250,00 €
 • Manutenció
  16,50 €
 • Transport
  14,85 €
 • Total 281,35 €
20/02/2019 - 22/02/2019

XII Encontre de Comunitats Autonómes i Cooperació a Palma de Mallorca

Costs
 • Allotjament
  229,66 €
 • Manutenció
  38,00 €
 • Transport
  275,00 €
 • Total 542,66 €
12/02/2019 - 17/02/2019

Visita projectes de la Fundació Vicente Ferrer a Anantapur, subvencionats per la GV

Costs
 • Transport
  955,24 €
 • Total 955,24 €
26/11/2018

Participació Encontre Iberoamericà de Desenvolupament Sostenible. EIMA 2018. Madrid

Costs
 • Manutenció
  13,10 €
 • Transport
  227,35 €
 • Total 240,45 €
21/11/2018

Acte de celebració del 30 Aniversari de l'Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament AECID. Reunió amb Gerardo Lerma de la Fundació Ajuda contra al Drogadicció. Madrid

Costs
 • Manutenció
  4,95 €
 • Transport
  144,70 €
 • Total 149,65 €
30/10/2018 - 31/10/2018

Reunió comissió de coordinació del conveni d'Acció Humanitària amb el AECID. Santiago de Compostela

Costs
 • Allotjament
  108,82 €
 • Manutenció
  37,15 €
 • Transport
  665,90 €
 • Total 811,87 €
16/10/2018

Jornada "l' Agenda 2030 i su implementació local. Els ODS en les ciutatsnyoles". Reunióamb Mariano Jabonero , Secertarí General de la Organització de Estats Iberoamericans OEI. Madrid

Costs
 • Manutenció
  23,45 €
 • Transport
  135,40 €
 • Total 158,85 €
03/10/2018 - 05/10/2018

Dia 3: signatura conveni AECID. Madrid. Dia 4 i 5: I Congrès Internacional de Periodisme de Migracions. Mérida

Costs
 • Allotjament
  206,59 €
 • Manutenció
  67,25 €
 • Transport
  199,55 €
 • Total 473,39 €
25/09/2018 - 26/09/2018

Seminari "Política pública de consecució dels ODS. Intercambi d'experiències" Institut Català Internacional Per la Pau. Barcelona

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Total 6,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Cooperació i Solidaritat Llista completa d'obsequis

20/06/2019

Estoig porta llapis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assemblea de Cooperació per la Pau

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Directora general

22/05/2019

Llibreta i bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIVERSITAT EUROPEA DE VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx directora general

07/04/2019

bolígraf, calendari amb imant, tassa, carregador de mòbil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Educas ONG

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx directora general

13/03/2019

Llibre "Mis memorias". Manuel Castillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

10/01/2019

Dàtils i una borsa de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assosiació tunecina AFTURD

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

13/12/2018

Una guardiola i un llibre de contes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Mainel

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

28/11/2018

Un drap brodat, un llibre del Xúquer i una cantimplora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mancomunitat de la Ribera Alta

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

15/11/2018

Socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Musol

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx de la directora general

25/10/2018

Socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUNDACIÓ MAINEL

Destinatari de l'obsequi: ANTONIA MORENO RUIZ

Destinació: Despatx directora general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
07/10/1985 09/11/2019 SI

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 20.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 60.016,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.