HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Isabel Castelló García

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretària
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Cessament: 13/11/2018 DOGV
 • Nomenament: 16/06/2018 DOGV

Sota la dependència directa de la persona titular de la conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i funcions establertes per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com els recursos humans de la sanitat, recursos econòmics, responsabilitat patrimonial, l'alta inspecció sanitària, la prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari, les relatives a la formació del personal al servei del Sistema Valencià de Salut, i garantir el funcionament de la comissió de transparència prevista en la disposició addicional sisena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 9 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 15:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 31 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 13:30
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE SANITAT TEC. JURIDICO CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS 11/09/2006 16/10/2016 NO
CONSELLERIA DE SANITAT TEC. ADMON. GENERAL SANITARIA DG FARMACIA 17/10/2016 31/01/2017 NO
PRESIDENCIA ASESORA GABINETE PRESIDENT 01/02/2018 31/03/2018 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 69.618,01 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 11.686,47 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 211,78 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANKIA 72.717,83 €
PRESTAMO PERSONAL ING 3.028,78 €
Total: 75.746,61 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 51.260,57 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,12 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 3.245,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.