HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Zulima Pérez Seguí

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretària
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 23/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 03/05/2018 DOGV

Sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983.

La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa,i les funcions de la Central de Compres de la Generalitat, d'acord amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desenvolupament.

La Sotssecretaria exercirà com a Oficina de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres i emetrà els estudis relacionats amb les especificitats tècniques d'altres modalitats de contractes, a més de prestar igualment suport al Servei de Compres de la Generalitat i al Servei de Contractació i Assumptes Generals quan siga requerida per a això.

Així mateix, la Sotssecretaria té competència respecte als serveis comuns, la supervisió i recopilació de documents, i assistència en les matèries pròpies de la Conselleria, especialment amb vista a:

 • Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
 • Prestar assistència tècnica al conseller o consellera, i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques i de les direccions generals en tot allò que es requerisca.
 • Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Emetre informes sobre els assumptes que el conseller o consellera haja de sotmetre al Consell o al president.
 • Proposar les reformes que s'encaminen a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de la Conselleria, i preparar el que fa referència a la seua organització i mètode de treball, atenent principalment els costos, rendiments i qualitat dels seus acompliments.
 • Proposar normes generals sobre l'adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
 • Preparar compilacions de les disposicions vigents, proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i atendre les publicacions tècniques, periòdiques o no, de la conselleria.
 • Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en tot allò que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració del Consell i de l'Institut Nacional d'Estadística o altres organismes que es consideren convenients.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, llevat del supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Dirigir i supervisar la gestió de la Secretaria General Administrativa.
 • Les competències que li atribueix la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa i de l'Oficina de Supervisió de Projectes.
 • Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i Administració local de la Comunitat Valenciana.
 • Promoure la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Exercir, respecte a la Central de Compres de la Generalitat, les funcions que li assigne la seua normativa.
 • Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 27 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juny 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juny 2019 19:00
  • València (València)
 • diumenge, 16 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 16 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 08:45
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 juny 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 19 maig 2019 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 16 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 19:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 2 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 09:30
  • Sevilla (Sevilla)
 • dilluns, 1 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 19:30
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 14:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 14:10
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 14:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 febrer 2019 10:30
  • Vistabella del Maestrat (Castelló)
 • divendres, 8 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 18 gener 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 16:30
  • l'Eliana (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 08:00
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 08:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 octubre 2018 14:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:10
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 15 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:30
  • Orpesa (Castelló)
 • divendres, 28 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 11:15
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • Torrent (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 18 setembre 2018 08:15
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 13:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 20:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimarts, 17 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 18:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 11 juliol 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 08:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 19:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 28 maig 2018 18:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 09:00
  • Eivissa (Illes Balears)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 14:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

04/06/2019

Reunió sobre temes de contractació.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
01/04/2019 - 02/04/2019

Jornada Violencia de Género. El convenio de Estambul y las distintas modalidades de violencia. Sevilla

20/03/2019 - 21/03/2019

Reunió al Ministeri

Costs
 • Allotjament
  117,58 €
 • Transport
  128,65 €
 • Total 246,23 €
24/01/2019

Conferència per afers relacionats amb la Unió Europea.

Costs
 • Transport
  163,05 €
 • Total 163,05 €
11/12/2018

Acte 11 Desembre Congrès dels Diputats en defensa del nostre autogovern. Madrid

Costs
 • Transport
  139,90 €
 • Total 139,90 €
29/05/2018

Foro de Centrals de Contractació. Sede Instituto Nacional de la Administración Pública, C/Atocha,106-Madrid.

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,00 €
16/05/2018 - 17/05/2018

Jornada Tècnica sobre les Novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic (Consell Insular d'Eivissa)

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA PROFESSORA DE DRET CONSTITUCIONAL 01/01/2010 30/06/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA SECRETÀRIA AUTONÓMICA TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIP. CIUTADANA 06/07/2015 02/05/2018 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 13.828,15 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 35.408,22 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 61.985,43 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.