HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • María Pérez Herrero

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Cessament: 26/06/2019
 • Nomenament: 03/10/2017 DOGV

Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Autoritat de Transport Metropolità.
 • Impulsar i executar els acords i programes aprovats pel Consell d'Administració o la Comissió Executiva.
 • Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • Prestar assistència tècnica al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.
 • L'elaboració de la proposta de pressupost de l'organisme i la resta de documentació econòmica/financera, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de plans o projectes d'actuació així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desplegament del que preveu aquest reglament.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
 • La proposta al Consell d'Administració de l'estructura organitzativa de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o les seues entitats dependents a favor de l'Autoritat de Transport, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a l'elevació al Consell d'Administració.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 • Proposar als òrgans col·legiats superiors la resolució que estime convenient en assumptes de l'organisme.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'Autoritat.

Així mateix, li correspondrà, dins dels límits pressupostaris:

 • Autoritzar i disposar les despeses.
 • Acceptar les subvencions, donant compte al Consell d'Administració.
 • Reconèixer i liquidar obligacions i ordenar pagaments.
 • Impulsar la tramitació dels expedients de modificació pressupostària.
 • Exercir les facultats en matèria de contractació que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de govern de l'organisme autònom.
 • Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'organisme autònom.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el Consell Administració, entre les persones titulars de les unitats amb rang de Subdirecció General.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimecres, 27 març 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 20 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 15:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 19:30
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 09:45
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 4 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:15
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018
  • Amsterdam (Países Bajos)
 • dijous, 8 novembre 2018
  • Amsterdam (Países Bajos)
 • dimecres, 7 novembre 2018
  • Amsterdam (Países Bajos)
 • dimarts, 6 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 26 setembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 agost 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 19 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 08:45
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 09:00
  • París (Francia)
 • dijous, 7 juny 2018 08:30
  • París (Francia)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 30 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 09:30
  • València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Llista completa d'obsequis

21/03/2019

Reunió amb autoritats de transport públic

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
30/01/2019

Jornada "Una Llei per al finançament del transport públic". Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  119,00 €
 • Total 127,00 €
07/11/2018 - 09/11/2018

Seminari dirigit a les Autoritats de Transport Metropolitanes Europees. A Amsterdam (Països Baixos).

Costs
 • Allotjament
  191,00 €
 • Manutenció
  22,00 €
 • Transport
  200,00 €
 • Total 413,00 €
27/09/2018

Transit Forum. Jornada sobre la transformació del pagament en el transport metropolità

Acompanyant/s
 • Jefa de servicio de gestión económica y financiera del sistema de transporte de la ATMV
Costs
 • Transport
  231,00 €
 • Total 231,00 €
06/06/2018 - 10/06/2018

Seminari dirigit a les Autoritats de Transport Metropolitanes Europees. (EMTA General Meeting 2018) en París (Francia).

Costs
 • Transport
  186,74 €
 • Total 186,74 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Llista completa d'obsequis

07/06/2018

Bolígraf giratori amb llum led

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EMTA General Meeting 2018 París. Seminari dirigit a les Autoritats de Transport Metropolitanes Europees.

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Ús general en l'ATMV

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Société nationale des chemins de fer français (SNCF Réseau), Encargada de estudios económicos en el Servicio de análisis económico 01/01/2011 01/10/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ D’AVALUACIÓ D’IMPACTE EN SALUT Vocal 25/06/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Vocal 19/09/2019 Pública
COMISSIÓ EXECUTIVA DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA Vocal Presidenta 28/09/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D’ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UE Vocal 25/06/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME Membre 25/06/2019 Pública
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA Vicepresidenta 25/06/2019 Pública
CONSELL DEL TAXI (Delegación del Conseller) Presidenta 23/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE LA INNOVACIÓ Membre 25/06/2019 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) Vicepresidenta 25/06/2019 Pública
FÒRUM DE LA MOBILITAT (Delegación del Conseller) Presidenta 23/07/2019 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS Vocal 25/06/2019 Pública
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT Vocal 03/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 53.726,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 47.175,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 15.300,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
FINANCIACION CAIXABANK 8.019,92 €
PRESTAMO PERSONAL 65.000,00 €
Total: 73.019,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 52.525,80 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 508,43 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 38,36 €
Rendiment de capital immobiliari 738,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.