HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Pedro Agustín Pernías Peco

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 16/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 22/12/2017 DOGV

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) és el centre directiu que assumeix les competències per a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de modernització de l'administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat, així com prestar els serveis de certificació de signatura electrònica avançada i serveis relacionats amb identificació i signatura electrònica.

Assumeix, així mateix, la competència per a promoure, coordinar i gestionar les actuacions per a garantir el dret d'accés de les valencianes i valencians als serveis TIC, i per al desenvolupament del sector tecnològic valencià. Per a això assumeix el compromís d'impulsar models de col·laboració entre universitats, instituts tecnològics, empreses i administracions públiques i altres iniciatives similars, sense perjudici d'aquelles iniciatives liderades per altres departaments de la Generalitat que puguen tindre aspectes tecnològics en els quals la DGTIC podrà assessorar amb vista a la coordinació informàtica i tecnològica.

En matèria d'administració electrònica, la DGTIC assumeix les competències definides en l'article 93 de competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

En matèria de seguretat informàtica, la DGTIC assumeix les competències definides en els articles 8, 11,13 i 14 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.

Així mateix, la DGTIC també assumirà les funcions de servei especialitzat de la Central de Compres per a la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la Informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, de conformitat amb el que indica l'Ordre 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la designació de servei especialitzat i la declaració de noves categories de subministraments i serveis centralitzats.

Igualment, la DGTIC assumeix les competències de reenginyeria de processos en el seu àmbit d'actuació, en coordinació amb la conselleria que tinga les competències de simplificació administrativa establides en les disposicions legals i reglamentàries, així com la deguda col·laboració amb aquelles unitats administratives encarregades de l'organització i planificació que tinguen funcions d'anàlisis o reenginyeria de processos.

En matèria de certificació digital, la DGTIC assumeix les competències i funcions de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i li correspon la prestació dels serveis de certificació de signatura electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques que en depenen, així com a persones o entitats públiques o privades, d'acord amb les directrius establides per la conselleria amb competències en matèria d'administració electrònica. Així mateix li correspon l'aprovació de la Declaració de Pràctiques i les Polítiques de Certificació. En la seua condició de prestador de serveis de certificació de signatura electrònica, la DGTIC estarà subjecta a les obligacions establides en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. En aquest àmbit establirà les tarifes dels productes i serveis a prestar en matèria de certificació i signatura electrònica avançada.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 27 juny 2019 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juny 2019 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 juny 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juny 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 08:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 juny 2019 10:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 08:30
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 maig 2019 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 08:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 20 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 11 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 abril 2019 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 3 abril 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 29 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 12:00
  • Burjassot (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 març 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 març 2019 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 18:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019
  • SEATTLE , EEUU
 • dijous, 14 març 2019
  • SEATTLE , EEUU
 • dimecres, 13 març 2019
  • SEATTLE , EEUU
 • dimarts, 12 març 2019
  • SEATTLE , EEUU
 • dilluns, 11 març 2019 08:00
  • SEATTLE , EEUU
 • diumenge, 10 març 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 març 2019 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 7 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 11:15
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 26 febrer 2019 10:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 25 febrer 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 14:00
  • Murcia (Murcia)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 febrer 2019 09:00
  • Palma (Illes Balears)
 • dimarts, 19 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 febrer 2019 14:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 6 febrer 2019 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • diumenge, 3 febrer 2019 09:00
  • Simat de la Valldigna (València)
 • dissabte, 2 febrer 2019 09:00
  • Simat de la Valldigna (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 09:00
  • Simat de la Valldigna (València)
 • dijous, 31 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 08:45
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 19 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:45
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 18:45
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 08:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 11:00
  • Cartagena (Murcia)
 • divendres, 16 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 14 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:00
  • l'Eliana (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 13:30
  • Murcia (Murcia)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • Moixent (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dijous, 8 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018
  • Amsterdam
 • dimarts, 6 novembre 2018 08:30
  • Amsterdam
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 2 novembre 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 31 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 21 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 20 octubre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 octubre 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 18 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:15
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 12 octubre 2018
  • AMSTERDAM
 • dijous, 11 octubre 2018
  • AMSTERDAM
 • dimecres, 10 octubre 2018
  • AMSTERDAM
 • dimarts, 9 octubre 2018 09:00
  • AMSTERDAM
 • dissabte, 6 octubre 2018 15:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 15:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 4 octubre 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 4 octubre 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 3 octubre 2018 15:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 3 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 27 setembre 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 14:30
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 25 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 agost 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 agost 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 agost 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 agost 2018 17:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 3 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 31 juliol 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 juliol 2018 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 juliol 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 juliol 2018 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 08:15
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 29 juny 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 juny 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juny 2018 08:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 08:00
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 08:00
  • Bruselas
 • dimecres, 13 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 15:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 1 juny 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 31 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 13:15
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 25 maig 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 24 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 15:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 15 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 10 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 09:15
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 15:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 09:45
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 3 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 15:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 abril 2018 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 abril 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 abril 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:45
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 21 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 abril 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 19 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 15:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 10:30
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • divendres, 13 abril 2018 10:00
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 abril 2018 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 març 2018 14:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 08:15
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 13:45
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 07:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 12 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 06:20
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 28 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:45
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:00
  • Albaida (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 08:45
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 08:30
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Llista completa d'obsequis

12/06/2019

Agenda Grisa grandària quartilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: HUAWEI

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús de la Direcció General

12/06/2019

Portàtil Bluetooth

Entitat/Persona que fa l'obsequi: HUAWEI

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús de la Direcció General

14/03/2019

Rellotge de cavaller marca "Marea" color negre i bronze.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MICROSOFT

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General

27/02/2019

Paquet de SAMSUNG 128 ETERNITAT Plus amb dos memòries 80 MB/s i 20 MB/s

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VODAFONE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General.

23/02/2019

Reproducció en miniatura de la Falla Infantil, de resina, de la Falla c/Chiva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo S2

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General.

23/02/2019

Cuadrito amb al·legoria de la falla de carrer Chiva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup S2 i Falla c/Chiva

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despach del Director General

27/12/2018

Llibre de grandària gran tapes dures de tela amb el títol "OBRAS MESTRES RELOADED" Editat per ACCENTURE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Llibreria del despatx del director general TIC

09/11/2018

Motxilla negra/gris per a portar material informàtic, marca VICTORINOX.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IECISA, KIO Networks

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us de la Direcció General.

19/10/2018

Llibre titulat "Blockchain: Aspectes Tecnològics, Empresarials i Legales", de l'Editorial Aranzadi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CARMEN PASTOR SEMPERE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús i lectura del director general.

25/09/2018

Auriculars Sense fil de butxaca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del D.General

01/08/2018

Caixa negra rectangular i en el seu interior, una partitura en blanc amb codi per a crear-la i batuta de fusta grandària natural amb el nom del director general gravat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despach i us del Director General.

20/07/2018

Caixa amb nina grandària mitjana, model "Paola Reina"certificado Oigin made in Onil.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Muñecas Paola, S.L.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del director.

20/07/2018

Caixa amb botella d'oli Oliva Verge Extra marca "Oli d'Onil", 500 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldesa d'Onil

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús del director.

08/06/2018

Llibre titulat "IS THE UNIVERSE A HOLOGRAM?, autor Adolfo Plasència.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Llibreria del despatx del director general.

27/04/2018

Batería an NTT DATA Company.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa EVERIS

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us de la Direcció General TIC

22/03/2018

2 Calendaris de sobretaula per fulls de 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa FUJITSU

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Ús del Director i Secretaria en els seus despatxos

15/03/2018

Caixa amb contingut alimentari, botella d'oli oliva verge d'un litre, botella 3/4 de vinagre balsàmic i bol xicotet d'aperitiu ceramita blanca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa TELEFÓNICA.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General

15/03/2018

Botella amb estoig de cartor del Celler REYMOS, espumós de moscatell.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa TELEFÓNICA

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Us del Director General

08/03/2018

Tassa de desdejuni de color roig amb anagrama en blanc del 112.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agenc.Valenc. de Segur.Emerg.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Per a ús en el despatx del director general.

28/02/2018

Rellotge de monyica, amb corretja negra i esfera negra números blancs, redona, marca MAREA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SOCINFO

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Moble llibreria del despatx del director general.

16/02/2018

Cartera portafolis de pell màs amb cremallera i departaments en l'interior.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IECISA

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Per a ús del director general.

01/02/2018

Carpeta / porta folis mida foli, pell negra, en el seu interior, calculadora, usb, llibre sobre "Codi de Transparència" i folis amb Drets i Obligacions d'alts càrrecs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despach del Director General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA CONFERENCIA 26/10/2017 26/10/2017 NO
REVISTA ICE MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD COLABORACIÓN CAPITULO LIBRO REVISTA DE ECONOMIA 01/06/2017 28/11/2017 NO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 25/10/1996 21/12/2017 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 174.527,79 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 7.953,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 5.353,87 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 12.415,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVENDA1 38.304,50 €
hipoteca2 11.570,15 €
Total: 49.874,65 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
PRESTAMO COCHE 9.027,36 €
Total: 9.027,36 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
PARTICIPACIONES EN LUCENTIA LAB S.L. EBT UNIVERSIDAD ALICANTE (GANANCIALES 50%) 2899 PARTICIPACIONES 1.449,70 €
PARTICIPACIONES EN LAS VOCES DE LA CIUDAD SL (GANANCIALES 50%) 30 PARTICIPACIONES 15,00 €
Total: 1.464,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 64.914,65 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,65 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 23.310,74 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.