HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Bárbara López Ramón

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretària
 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Cessament: 17/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 05/04/2017 DOGV

Sota la directa dependència de la persona titular de la conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, les que li vinguen atribuïdes per altres normes i les que li encomane la persona titular del departament. A més, en matèria de consultes populars i processos electorals, gestiona les competències atribuïdes a la Generalitat en les matèries esmentades i, en especial, realitza el seguiment dels processos electorals; ela bora i coordina la normativa específica destinada a la seua realització; coordina les relacions necessàries amb l'Administració electoral i amb els òrgans competents de l'Administració General de l'Estat; elabora anàlisis estadístiques, estudis comparatius i avaluació de processos electorals i consultes populars i electorals; realitza propostes de desenvolupament legislatiu del sistema de consultes populars municipals d'acord amb allò legalment establit; proposa tècniques que optimitzen el funcionament de les infraestructures i mitjans ofimàtics destinats al seguiment electoral; i gestiona les subvencions autonòmiques anuals i les corresponents per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes establits en la legislació vigent.

Dirigir i coordinar els serveis generals i dependències comunes de la conselleria.

Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de la conselleria, així com supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells respecte dels quals els seus titulars tinguen delegades les facultats per a la seua realització.

Elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la conselleria, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.

Tramitar els expedients de contractació.

Gestionar les despeses de personal de la conselleria i tramitar les incidències de nòmina.

Realitzar estudis tècnics de diagnòstic de la situació i de dret comparat, així com recopilar documentació, sobre aquelles matèries que, sense perjuí de les competències de les conselleries que les tinguen atribuïdes, puguen contribuir, en el marc del desenvolupament de les funcions assignades als distints òrgans i unitats del departament, a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics.

Emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.

Demanar l'emissió dels informes jurídics preceptius, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la Generalitat.

Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la conselleria com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que, en aquesta matèria, s'elaboren per altres òrgans o unitats del departament.

Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió eco-nòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableixen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en assumptes de la seua competència.

Resoldre els expedients disciplinaris del personal adscrit a la conselleria.

Ordenar, i gestionar les competències de la Generalitat respecte a les consultes populars en el marc del que preveu l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la normativa que la desplega.

Ordenar, i gestionar les competències de la Generalitat respecte a les eleccions a les Corts, així com dels processos electorals a les entitats locals menors en el marc de la normativa que els siga aplicable

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 16 maig 2019 13:30
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 28 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 18:00
  • Rocafort (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 febrer 2019 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 7 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 12:00
  • Xàtiva (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 20:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • diumenge, 2 desembre 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • dissabte, 1 desembre 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 12:30
  • Nules (Castelló)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 18:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 19:00
  • Mislata (València)
 • dijous, 2 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 21:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 13:00
  • Picanya (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 7 juliol 2018
  • Oliva (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 16:30
  • Oliva (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 20:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • Xàtiva (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:00
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 17:00
  • Ontinyent (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 12:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 13:15
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 21:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:30
  • Requena (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 13:30
  • Ontinyent (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 7 desembre 2017 09:00
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 6 desembre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 novembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 21:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • Llutxent (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 21 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 23 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 setembre 2017
  • Segorbe (Castelló)
 • dijous, 7 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 19:00
  • Callosa de Segura (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 29 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 12:30
  • Torrent (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 13:00
  • Moncada (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:30
  • Massamagrell (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 09:45
  • Sagunt (València)
 • divendres, 23 juny 2017 10:30
  • Requena (València)
 • dijous, 22 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 13:30
  • Alzira (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:00
  • Xàtiva (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 10:15
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 15 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:15
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 11 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:15
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Subsecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Llista completa d'obsequis

10/09/2017

Dos mocadors de coll curts record de l'entrada de bous i cavalls 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: BARBARA LÓPEZ RAMÓN

Destinació: Decoratiu

10/09/2017

Bastó de fusta record de l'entrada de bous i cavalls 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Segorbe

Destinatari de l'obsequi: BARBARA LÓPEZ RAMÓN

Destinació: Decoratiu

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ADMINISTRACION LOCAL FUNCIONARIA ADMON LOCAL HABILITACION CARACTER NACIONAL 15/03/2002 04/04/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS COMISIÓN DE ESTADÍSTICA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS PRESIDENTA 05/04/2017
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO COMISION INTERDEPARTAMENTAL-CENTRAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO COMISION INTERDEPARTAMENTAL-COORDINACIÓN DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA ACTUAR CONTRA LAS ACCIONES VULNERADORAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN LA CV VOCAL 05/04/2017 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL ÁMBITO DE LA GENERALITAT VOCAL 05/04/2017 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL ÁMBITO DE LA GENERALITAT - COMISIÓN TÉCNICA VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS SECRETARIA 11/09/2018 Pública
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, LA CALIDAD Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS VOCAL 28/11/2018 Pública
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO (CIVE) VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA VOCAL 05/04/2017 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN TÉCNICA DE PUBLICACIONES VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO CONSEJO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) PATRONO 05/04/2017 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS PREMIOS JUSTICIA - JURADO VOCAL 05/04/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 0 Altres immobles urbans Valencia/València 4.251,21 €
Nua propietat 0 Vivendes Valencia/València 48.822,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 73.908,55 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 17.434,29 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 58.444,64 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.