HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Inmaculada Carda Isach

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d´Inclusió Social
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 18/03/2019 DOGV
 • Nomenament: 01/01/2017 DOGV

La Direcció General d'Inclusió Social és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat a la qual li corresponen les funcions en matèria d'inclusió social i desenvolupament comunitari, prestacions socials, atenció i inclusió a persones migrants, voluntariat social i programes amb fons estatals i europeus d'interés social.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.
 • Planificar, fer el seguiment i executar programes de desenvolupament comunitari, acció social i xarxes de solidaritat.
 • Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, el trencament generacional de l'empobriment i la redistribució de la riquesa.
 • Dirigir i coordinar les polítiques d'atenció i inclusió a persones migrants des del respecte a la interculturalitat.
 • Gestionar les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de drets i llibertats de les persones estrangeres a l'Estat espanyol i la seua inclusió social.
 • Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables o en situació d'exclusió social.
 • Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de les prestacions no contributives d'invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d'Assistència Social (FAS) i les previstes a la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.
 • Coordinar i dur el seguiment dels programes estatals i europeus d'inclusió social, especialment, vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d'exclusió social.
 • Informar sobre l'oportunitat de projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, de programes, ajudes i subvencions que versen sobre matèries de la seua competència.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions per mitjà de les quals s'organitzen socialment.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • Executar qualsevol altres funcions que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 7 març 2019 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 18:00
  • Borriana (Castelló)
 • dimarts, 5 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 13:00
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 18 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 febrer 2019 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 14 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 7 febrer 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 09:00
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 4 febrer 2019 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 20 gener 2019
  • Benicàssim (Castelló)
 • dissabte, 19 gener 2019
  • Benicàssim (Castelló)
 • divendres, 18 gener 2019 10:00
  • Benicàssim (Castelló)
 • dimecres, 16 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 09:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 17 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:15
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:15
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 5 desembre 2018 10:45
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 5 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 09:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 4 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018
  • A Coruña (A Coruña)
 • dijous, 29 novembre 2018
  • A Coruña (A Coruña)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:00
  • A Coruña (A Coruña)
 • dimarts, 27 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018
  • Atenas (Grecia)
 • dijous, 22 novembre 2018
  • Atenas (Grecia)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • Atenas (Grecia)
 • dimarts, 20 novembre 2018 16:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 19 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 11 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:30
  • Onda (Castelló)
 • divendres, 9 novembre 2018 00:09
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 8 novembre 2018 10:00
  • Pilar de la Horadada (Alacant)
 • dimecres, 7 novembre 2018 19:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 6 novembre 2018 12:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:00
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 5 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 12:45
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 10:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 22 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 09:40
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 1 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 19:30
  • Borriana (Castelló)
 • divendres, 14 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 8 setembre 2018 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 8 setembre 2018 17:30
  • Borriana (Castelló)
 • divendres, 7 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:30
  • Alzira (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 29 maig 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • dilluns, 28 maig 2018 08:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 25 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 22 maig 2018
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 08:15
  • Sevilla (Sevilla)
 • dijous, 3 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 26 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • Xàtiva (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 7 abril 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 27 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 24 març 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 21 març 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 20 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018
  • Belgica (Bruselas)
 • dimecres, 7 març 2018
  • Belgica (Bruselas)
 • dimarts, 6 març 2018
  • Belgica (Bruselas)
 • dilluns, 5 març 2018 15:00
  • Belgica (Bruselas)
 • divendres, 2 març 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 24 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018
  • Cartagena (Murcia)
 • dimecres, 14 febrer 2018 18:30
  • Cartagena (Murcia)
 • dimarts, 13 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 14 gener 2018
  • València (València)
 • dissabte, 13 gener 2018
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 12:30
  • Xàtiva (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 12:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimecres, 22 novembre 2017 09:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 21 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 novembre 2017 18:00
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • Silla (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 octubre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 agost 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 agost 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 agost 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 agost 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 16 juliol 2017
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 15 juliol 2017
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 14 juliol 2017 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 14 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 12:15
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • Bélgica
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 27 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 09:15
  • València (València)
 • diumenge, 26 febrer 2017
  • Teulada (Alacant)
 • dissabte, 25 febrer 2017
  • Teulada (Alacant)
 • divendres, 24 febrer 2017 14:00
  • Teulada (Alacant)
 • divendres, 24 febrer 2017 11:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:45
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 febrer 2017 09:15
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:15
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 10:45
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:15
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 gener 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 09:30
  • Paterna (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 16:45
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 11:00
  • València (València)

Directora General d'Inclusió Social (cessament 18.03.2019) Llista completa d'obsequis

25/01/2017

Reunió de directors Generals de Comunitats Autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, responsables de l'àrea relacionada amb la immigració i integració dels immigrants

Costs
 • Manutenció
  12,30 €
 • Transport
  140,60 €
 • Total 152,90 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General d'Inclusió Social (cessament 18.03.2019) Llista completa d'obsequis

11/11/2018

Una caixeta amb producte artesanal de Coents de Burriana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acte Fira Gastrònoma a València

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

08/11/2018

Una botella d'oli de 500cl.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Pilar de la Horadada

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

26/02/2018

Guia Turística de Castilla-La Mancha

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consellera encarregada de la Coordinació del Pla Integral de Castilla- La Mancha

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

26/02/2018

Còpia de la Carta de dot i arres de Miguel de Cervantes Saavedra pel seu matrimoni amb Catalina de Palacios Salazar (tamaña foli)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consellera de Castilla-La Mancha

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

21/02/2018

Bossa de plàstic 25cm x 15 cm. Fundació Secretariado Gitano (Fons Social Europeu)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Secretariado Gitano (Fons Social Europeu)

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

21/02/2018

Bolsa de plástico 50cm x 25.Fundació Secretariat Gitano.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Secretariado Gitanos C.V.

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Dirección General

21/02/2018

Llibreta Gusanillo grandària quartilla. Fundació Secretariat Gitano.(Fons Social Europeu)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Secretariado Gitano.

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Directora General

21/02/2018

Samarreta de cotó talla L. Fundació Secretariat Gitano. (Fons Social Europeu).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Secretariat Gitano

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Directora General

01/02/2018

Portafolios polipiel negra amb logo de la Generalitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

08/01/2018

Llibre sobre el Canvi Laboral i Polítiques Inclusives

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

13/12/2017

- Planta de pasqua.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Plataforma del Voluntariat

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx Directora

01/12/2017

Bolsa de material Jornada Plena Inclusión.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat de Farmàcia

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

08/11/2017

Chapa de 3 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sant Joan de Déu

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx Directora

08/11/2017

Polsera feta a ma

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sant Joan de Déu

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Directora General

04/11/2017

Un imán de l'Hort de Sant Vicent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Carcaixent

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

04/11/2017

Bolsa de tela del Magatzem de Ribera 50 cm x 25 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Carcaixent

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

04/11/2017

Llibreta Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Carcaixent

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx de la Directora

04/11/2017

2 lámines dels edificis Hort de Sant Vicent y Magatzem de Ribera.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Carcaixent

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx Directora

13/06/2017

Ventall 23 cm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Randstad

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx de la Directora General d'Inclusió Social

01/06/2017

Borsa de Galetes Ecològiques. 15cm x 10cm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Consumidors Coumidad Valenciana

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

29/05/2017

Un USB. 8GB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Plataforma Voluntariat Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Direcció General

26/05/2017

Posa Bolígrafs de Ceràmica. 30 cm x 5 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xiquets CEIP Baltasar d'Onda

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx Directora

07/03/2017

Lliure La dignitat i la aixadell. Experiències de la lluita quotidiana de les dones africanes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escoles San José-Jesuïtes València

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx Directora General d'Inclusió Social

07/03/2017

Lliure Conspiracions, poemes dels alumnes de les Escoles San José

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escoles San José-Jesuïtes València

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx Directora General d'Inclusió Social

25/02/2017

Llapis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Teulada

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx de la Directora General d'Inclusió Social

22/02/2017

Lliure Diversitat cultural i conflictes en la Unió Europea. Implicacions jurídic-polítiques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València-Màster de Mediació Intercultural

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA CARDA ISACH

Destinació: Despatx de la Directora General d'Inclusió Social

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.