HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Amparo Adam Llagües

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Interventora General de la Generalitat
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 09/02/2016 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la Intervenció General, amb rang de secretaria autonòmica, assumeix les competències establides en Llei 1/2015, i qualssevol altres atribuïdes per les altres normes i, en concret, el control de tots els actes de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i empreses públiques que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i pagaments que se'n deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals, a fi d'assegurar que l'administració de la seua hisenda s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimecres, 30 novembre 2016
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 8 juliol 2016 14:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimecres, 6 juliol 2016 08:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 08:00
  • Palma (Illes Balears)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:15
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 9 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 13:30
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Interventora General Llista completa d'obsequis

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extre Cellers Vegamar 500 ml. Vinagre balsàmic Oilixir 250ml. I Vi espumós de moscatell "Reymos" 750 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Intervenció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA INTERVENTORA DELEGADA 01/12/2008 08/02/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 64.660,50 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 6.525,74 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 34.319,22 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 9.800,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 17.000,00 €
Total: 17.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ASISA VIDA 67.000,00 €
Total: 67.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 58.853,52 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 42,84 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.