HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Justo Herrera Gómez

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Recursos Humans
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Cessament: 08/06/2018 DOGV
 • Nomenament: 30/03/2018 DOGV

Assumeix les competències en matèria de planificació dels recursos humans, gestió i tramitació dels assumptes relatius al personal al servei del sistema públic valencià de salut, prevenció de riscos laborals, registre, processos de selecció i provisió, assessorament jurídic i administratiu, relacions sindicals i condicions de treball, així com l'ordenació professional. Així mateix, li correspon exercir la direcció del personal sanitari en virtut del que disposa l'article 69.3 de la Llei 5/1983.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 7 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 14:00
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 32.019,37 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 4.467,65 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 88.713,72 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 12.857,18 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 403.325,45 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Participación de capital Cajamar 3.050,00 €
Total: 3.050,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 16.380,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 68.730,62 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.641,08 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.