HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Luis Felipe Martínez Martínez

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Cessament: 04/04/2017 DOGV
 • Nomenament: 21/07/2015 DOGV

Sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, les que li siguen atribuïdes per altres normes i les que li encomane el titular del departament. En particular, li corresponen les següents

 • Dirigir i coordinar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de la Conselleria, així com supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells respecte dels quals els seus titulars tinguen delegades les facultats per a subscriure'ls.
 • Elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la Conselleria, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Tramitar els expedients de contractació.
 • Gestionar les despeses de personal de la Conselleria i tramitar les incidències de nòmina.
 • Realitzar estudis tècnics i de dret comparat, així com recopilar documentació sobre matèries de competència de la Conselleria.
 • Emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose el conseller.
 • Demanar l'emissió dels informes jurídics preceptius, tal com disposen els apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Assistència Jurídica a la Generalitat.
 • Elaborar estudis i anàlisis relatius a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la Conselleria com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que en aquesta matèria elaboren altres òrgans o unitats del departament.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableix les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en assumptes de la seua competència.
 • Resoldre els expedients disciplinaris del personal adscrit a la Conselleria, sense perjudici de la competència del Consell per a acordar la separació del servei del personal funcionari de la Generalitat.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 30 març 2017 14:15
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 12:15
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 desembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 14:15
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:15
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 setembre 2016 19:30
  • Atzeneta d'Albaida (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dissabte, 28 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 20:30
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 13:00
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito Patrono 23/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Madrid Espanya 145.406,03 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 103.835,73 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 61.551,01 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Soria Espanya 5.888,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 4.196,42 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 3.371,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones 123.654,18 €
Acciones 118.838,44 €
Total: 242.492,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Banco Santander 14.691,78 €
Total: 14.691,78 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 71.657,72 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 10.130,30 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.445,05 €
Rendiment de capital immobiliari 1.482,64 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.