HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Carmen Vila Bondía

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de la Intervenció
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 30/01/2017 DOGV
 • Nomenament: 27/07/2015 DOGV

La Direcció General de la Intervenció assumix les competències en matèria de coordinació de les viceintervencions generals, en matèria d'expedients de despesa que se sotmeten al Consell, d'expedients sobre discrepàncies, en matèria d'ordes de servei i instruccions, de normativa relacionada amb control de la despesa i en la designació de representants en actes de recepció d'inversió, i la resta de matèries d'índole relativa a assumptes interns de la Intervenció General.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 16 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:15
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 11:00
  • València (València)

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 59.523,48 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.