HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Rafael Sotoca Covaleda

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General d´Assistència Sanitària
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Cessament: 15/06/2018 DOGV
 • Nomenament: 21/07/2015 DOGV

La Direcció General d'Assistència Sanitària, que depén de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, i en particular les referides a planificació i gestió dels recursos assistencials, programes i serveis sanitaris, de la gestió integrada de l'activitat assistencial, sistemes d'informació sanitària, gestió de centres sanitaris, recursos assistencials, atenció sanitària a la cronicitat, drogodependència, salut mental, urgències i emergències i integració de l'assistència sanitària així com de l'avaluació de l'efectivitat clínica i el seguiment de l'assistència prestada amb mitjans aliens.

En el desenvolupament de les competències establides en el paràgraf anterior, procurarà una atenció centrada en la persona, i abordarà les seues necessitats en funció del nivell de risc i promourà la participació del pacient en les decisions de salut i l'autoatenció. Així mateix, promourà la integració entre els serveis assistencials per a garantir la continuïtat en la prestació assistencial, amb criteris d'equitat, qualitat i sostenibilitat, i una visió integral dels problemes de salut basada en l'atenció primària.

A la Direcció General d'Assistència Sanitària li correspon la coordinació funcional dels sistemes i programes en la informatització de l'assistència integrada, la implantació i formació de les aplicacions clíniques en la xarxa assistencial i la coordinació funcional de la gestió del Sistema Normalitzat de Catàlegs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en els aspectes relacionats amb les aplicacions clíniques. Aquestes competències es desenvoluparan mitjançant coordinació en cada un dels departaments que, a més, col·laboraran amb les gerències en matèria d'estadístiques i avaluació assistencial.

Especialment, en el desenvolupament de les seues competències, la Direcció General d'Assistència Sanitària assumeix el desenvolupament de les funcions en matèria coordinació de salut mental a els quals correspon la coordinació de l'actuació de les unitats de salut mental, que tenen com a prestació bàsica l'atenció integral al pacient, impulsar la integració dels pacients amb patologia mental, gestionar i planificar els serveix i programes de salut mental, impulsar, proposar i coordinar l'estratègia integrada en salut mental de la Comunitat Valenciana, així com el seguiment de les accions previstes, el seguiment i avaluació dels indicadors d'activitat dels centres d'atenció als pacients de salut mental.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 14 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 15:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:30
  • l'Eliana (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:15
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 24 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 17:45
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:30
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 19:00
  • Nules (Castelló)
 • dimecres, 16 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 5 maig 2018 22:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 abril 2018 14:00
  • Elda (Alacant)
 • dijous, 26 abril 2018 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 26 abril 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 22 abril 2018 12:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 20 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 10:45
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 18:20
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 15:45
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 14:00
  • Alzira (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 22 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 març 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 15:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 13:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 març 2018 10:20
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 16:15
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:30
  • Llíria (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 11:30
  • Buñol (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 11:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 29 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 10:15
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 11 novembre 2017 13:45
  • València (València)
 • dissabte, 11 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 9 novembre 2017 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 9 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 10:45
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 28 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 14:15
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 20:15
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 10:30
  • Ibi (Alacant)
 • dilluns, 25 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 agost 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 agost 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 10:00
  • Torrent (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 19 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:30
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 7 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 20:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 15 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 16:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 20:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 7 juny 2017 11:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dimarts, 6 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 11:00
  • Palma (Illes Balears)
 • divendres, 2 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 10:30
  • Gandia (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 18 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:00
  • Requena (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 09:00
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 17 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 14 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:30
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 7 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 31 març 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 14:30
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 09:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 28 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 15:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 10:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 22 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 13 març 2017 11:20
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 13:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 12:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 11:30
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 11:00
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 2 març 2017 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 27 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 18:45
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 13:15
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 11 febrer 2017 22:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:15
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 12:30
  • Serra (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:00
  • Torreblanca (Castelló)
 • dilluns, 23 gener 2017 11:00
  • Vinaròs (Castelló)
 • dilluns, 23 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 17:15
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 12 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 23 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 24 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 19:30
  • Cheste (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 18:00
  • Buñol (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 20:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 27 octubre 2016 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 27 octubre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 12:15
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 08:15
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 08:00
  • Toledo (Toledo)
 • dimarts, 25 octubre 2016 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 25 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 09:00
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 14 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 09:45
  • València (València)
 • dissabte, 8 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 6 octubre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 21 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 agost 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 19 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 agost 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 5 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 agost 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:00
  • Ontinyent (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 08:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 16:00
  • Málaga (Málaga)
 • dijous, 16 juny 2016 10:00
  • Badalona (Barcelona)
 • dimecres, 15 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 09:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 1 juny 2016 08:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 31 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:15
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 09:00
  • Elda (Alacant)
 • dimecres, 20 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 març 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 08:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 març 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 17:15
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 10:15
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 27 febrer 2016 09:15
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 17:45
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 12 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 08:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 29 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 17:15
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • divendres, 22 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 10:30
  • Aielo de Malferit (València)
 • dijous, 21 gener 2016 08:15
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 08:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • Requena (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:30
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 16 desembre 2015 09:30
  • Altea (Alacant)
 • dimarts, 15 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 12 desembre 2015 13:00
  • Vigo (Pontevedra)
 • divendres, 11 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 6 desembre 2015 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 18:15
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dissabte, 28 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 18:15
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 20 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 08:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 19 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 18:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 16 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 14 novembre 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 12 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 16:15
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:00
  • Alzira (València)
 • dissabte, 7 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 09:50
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 15:45
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 16:00
  • Peníscola (Castelló)
 • divendres, 23 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 16:00
  • Calp (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 08:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 octubre 2015 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 octubre 2015 11:00
  • Benicàssim (Castelló)
 • dijous, 8 octubre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 23 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 17:45
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 14:30
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 2 setembre 2015 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 1 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 30 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 28 agost 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 agost 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 agost 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 agost 2015 09:30
  • València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018) Llista completa d'obsequis

17/10/2017

Desdejuni informatiu amb Carmen Muntó CSUySP - Executive Forum (acompanya la consellera)

Costs
 • Manutenció
  15,08 €
 • Transport
  6,60 €
 • Total 21,68 €
13/03/2017

Entrega de Gran Creu Ordre Civil Alfons X el Sabi a Fundació Francisco Luzón en Ministeri Educació

Costs
 • Transport
  93,60 €
 • Total 93,60 €
06/07/2016

Reunió de la Comissió de Prestacions, Assegurament i Financiació

Costs
 • Transport
  98,96 €
 • Total 98,96 €
16/06/2016

Foro i Entrega de Premis Albert Jovell. (Barcelona) i Innovació i Salut XXXIII Jornades Nacionals de Informàtica Sanitària en Andalucía (Málaga)

Costs
 • Transport
  297,59 €
 • Total 297,59 €
19/04/2016

ANULAT. Desdeyú Informatiu Consellera en Madrid

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
11/04/2016

viatjar

Costs
 • Transport
  122,06 €
 • Total 122,06 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018) Llista completa d'obsequis

02/02/2018

Bossa plegable de tela per a la compra i llibre "Towards ther Forest" del Munch Museum

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de la Helse Sør-Øst RHF (South-Eastern Norwegian Healthcare Authority)

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General

13/06/2017

Gravat original dissenyat i realitzat per l'artista Marina Anaya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Entregat en la Tercera Edició del Fòrum Premis Albert Jovell

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General

27/04/2017

Bolígraf Victor Caparros

Entitat/Persona que fa l'obsequi: 18º Congres SEAUS

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Director General

31/03/2017

Rellotge Cauny

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XXIV Congres Soc. Val. Neumología

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Director General

03/01/2017

Caixa de Torrons Variats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació CV d'Empresaris d'Ambualancies (ACVEA)

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General

15/12/2016

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Linde

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General

23/09/2016

Textil fet a ma per a penjar de fills de seda dins de caixa decorada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació China

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General de Assitència Sanitaria

25/07/2016

Grabat original de l'artista Marina Anaya per a la Segona Edició del Foro Premis Albert Jovell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Albert Jovell

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General

11/04/2016

1 ampolla de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ceremonia d'entrega de Guardó IHAN-UNICEF a CS Fuensanta

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció Gral. d'Assistència Sanitaria

04/03/2016

Lamina emmarcada amb motiu d'un xiquet subjectant un avió i un gos que observa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dr. Mulas en la Inauguració XVIII Congrés Internacional sobre Neurodesarrollo

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General d'Assistència Sanitaria

18/12/2015

Ampolla de champagne de Moét Chamdom

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Quironsalud

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General d'Assitència Sanitaria

18/12/2015

Caixa de torrons i dolços

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació CV de Empresaris d'Ambualancies (ACVEA)

Destinatari de l'obsequi: Rafael Sotoca Covaleda

Destinació: Direcció General d'Assitència Sanitària

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO VALENCIANO DE PERSONAS MAYORES VOCAL 21/07/2015
COMITÉ CONSULTIVO AUTONÓMICO DEL SISTEMA VALENCIANO PARA LA AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA MIEMBRO 21/07/2015
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MIEMBRO 21/07/2015
COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL III PLAN DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL 21/07/2015
COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR MIEMBRO 21/07/2015
CONSEJO ASESOR DE SALUD MENTAL VICEPRESIDENTE 21/07/2015
CONSEJO ASESOR DE LA G.V. EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVO VICEPRESIDENTE 21/07/2015
COMITÉ TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PRESIDENTE 21/07/2015
COMITÉ MIXTO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN EL ÁREA DEPORTIVA VICEPRESIDENTE 21/07/2015
OBSERVATORIO VALENCIANO SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS VICEPRESIDENTE 21/07/2015
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS VOCAL 21/07/2015
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA (SISP) VOCAL 21/07/2015
COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA FARMACÉUTICO DE LA CV VOCAL 21/07/2015
RED VALENCIANA DE BIOBANCOS - CONSEJO RECTOR VOCAL 21/07/2015
COMISIÓN DE FORMACION ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD PRESIDENTE 21/07/2015
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS VICEPRESIDENTE 21/07/2015
COMISIÓN DE COMPRAS MIEMBRO 21/07/2015
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DELA COMUNIDAD VALENCIANA (FISABIO) VOCAL 21/07/2015
COMISIÓN TÉCNICA REGULADORA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORAMACIÓN DE ASISTENCIA AMBULATORIA VICEPRESIDENTE SEGUNDO 21/07/2015
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA GV PARA REGULAR EL USO COMPARTIDO CIVIL Y MILITAR DEL HOSPITAL GENERAL BÁSICO DE LA DEFENSA REPRESENTANTE 21/07/2015
CONSEJO DE GOBIERNO CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN VOCAL 03/09/2015
CONSEJO DE GOBIERNO CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA VOCAL 25/09/2015
FUNDACIÓN DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE PATRONO 30/10/2015
COMISIÓN MIXTA DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS VOCAL 23/11/2015
COMISIÓN MIXTA CON LAS CORPORACIONES LOCALES REPRESENTANTE 17/03/2016
CONSEJO DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL 06/04/2016
COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO A AL ATENCIÓN SANITARIA UNIVERSAL MIEMBRO 04/05/2016
COMISIÓN ASESORA DEL MAPA SANITARIO PRESIDENTE 28/06/2016
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO VOCAL 28/06/2016
COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL DE INCAPACITADOS MIEMBRO 04/07/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 17.082,58 €
Multipropietat 10 Vivendes Palencia 56.090,50 €
Multipropietat 10 Altres immobles urbans Palencia 3.470,90 €
Multipropietat 33 Vivendes Palencia 83.584,93 €
Multipropietat 33 Altres immobles urbans Palencia Espanya 1.731,51 €
Multipropietat 33 Immobles rústics Palencia Espanya 8,90 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 18.159,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 14.000,70 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crédito Hipotecario. Entidad BBVA: 0182 Fecha de finalización: 31/01/2024 15.019,41 €
Credito Toyota Kreditbank Gmbh: Fecha de finalización: 19/5/2020 2.996,00 €
Total: 18.015,41 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Seguro de Vida valor: 153.000 Euros 153.000,00 €
Total: 153.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 40.285,91 €
Rendiment de capital immobiliari 1.571,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.