HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Josefina Bueno Alonso

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d´Universitat, Investigació i Ciència
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 26/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 27/07/2015 DOGV

La Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència exercirà les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions en matèria de proposta i execució de la política universitària i de formació superior, regulació universitària, política científica i investigació, gestió del finançament dels centres universitaris i dels recursos d'investigació, així com ensenyaments artístics superiors i funcions d'avaluació i prospectiva, a més a més de les que li assigne el present reglament.

En particular, exercirà les funcions següents:

 • Elaborar els estudis per a la formulació, execució i seguiment de la política universitària, de manera que, respectant l'autonomia universitària, responga a les necessitats socials, econòmiques, acadèmiques i científiques de la Comunitat Valenciana, en especial per a aconseguir afavorir la generació d'ocupació i coneixement.
 • Impulsar, fomentar i desenvolupar el Sistema Universitari Valencià, promovent la seua excel·lència, competitivitat i internacionalització, en el marc de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, i de la normativa que la desplegue o complemente.
 • Tramitar les propostes d'autorització de competència de la Generalitat en relació amb les universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i del Sistema Universitari Valencià, quan no es trobe atribuïda a les mateixes universitats.
 • Coordinar conjuntament amb el Sistema Universitari Valencià l'accés als estudis superiors, de manera que es garantisquen els principis d'objectivitat, transparència, mèrit, capacitat i equitat.
 • Proposar mesures de coordinació, foment i millora de la qualitat dels serveis acadèmics que presta el Sistema Universitari Valencià a la seua ciutadania i institucions.
 • Gestionar i fer el seguiment de la política en matèria d'ajudes, beques i subvencions relativa a ensenyaments universitaris la competència dels quals corresponga a la Generalitat, així com de la política relativa a programes, beques, subvencions i altres instruments de finançament i promoció de la investigació, la ciència i la innovació, si és el cas, impulsant i coordinant la I+D+i amb altres conselleries o entitats de la Generalitat.
 • Elaboració i seguiment del Mapa de Titulacions del Sistema Universitari Valencià.
 • Proposar el model de finançament universitari, i en desplegament del que acorde el Consell, establir les instruccions necessàries per a la correcta execució i control de les operacions de crèdit, financeres i de disposició de fons del sistema de finançament de les inversions de les universitats públiques, així com la proposta de taxes acadèmiques universitàries i d'estudis superiors.
 • Realitzar l'anàlisi i disseny de polítiques públiques d'investigació en l'àmbit de competència de la Direcció General.
 • Fomentar la relació l'oferta d'I+D+i d'origen universitari i la demanda existent per part dels sectors productius i de les administracions públiques.
 • Realitzar el seguiment de la política en matèria de parcs científics, d'instituts d'investigació i universitaris i interuniversitaris, així com d'infraestructures d'investigació i de transferència de ciència i tecnologia.
 • Promoure la col·laboració amb entitats públiques i privades per al desenvolupament de les polítiques d'investigació científica i innovació tecnològica.
 • Potenciar la participació de les universitats del Sistema Universitari Valencià en els programes acadèmics de formació i mobilitat, en especial de la Unió Europea, i la col·laboració en projectes acadèmics conjunts entre universitats de la Comunitat Valenciana, així com d'altres territoris estatals i internacionals.
 • Intensificar la coordinació i la col·laboració amb l'Administració General de l'Estat i altres administracions públiques.
 • Coordinació, control i seguiment de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva i de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístiques de la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altra que li encarregue o que li atribuïsca la normativa vigent.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 13 juny 2019 17:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 7 juny 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 5 juny 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 juny 2019 12:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 31 maig 2019 11:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 30 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 22 maig 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 maig 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 maig 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 18:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 maig 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 abril 2019
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 5 abril 2019
  • Palma (Illes Balears)
 • dijous, 4 abril 2019
  • Palma (Illes Balears)
 • dimecres, 3 abril 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 2 abril 2019
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 22 març 2019 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 març 2019 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 març 2019
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 15 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 12:00
  • Massamagrell (València)
 • dimecres, 13 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 16:00
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 2 març 2019 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 22 febrer 2019 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 21 febrer 2019 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 14 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 12 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 8 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 7 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 1 febrer 2019 16:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 18:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:00
  • Vitoria-Gasteiz (Álava)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 11 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 3 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 29 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 22 novembre 2018 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 18:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 novembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 novembre 2018
  • Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
 • divendres, 9 novembre 2018 09:00
  • Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
 • dijous, 8 novembre 2018
  • Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
 • dimarts, 6 novembre 2018 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 24 octubre 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 3 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 27 setembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 25 setembre 2018 19:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 25 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 setembre 2018 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 19 setembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 agost 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 agost 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 agost 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 juliol 2018 12:15
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 juliol 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 20:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 28 maig 2018 19:30
  • Dénia (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018
  • Rabat
 • dimecres, 18 abril 2018
  • Rabat
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 11:00
  • Sax (Alacant)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 10:45
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 15 març 2018 09:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 14 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 10:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 6 març 2018 18:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 6 març 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 març 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 2 març 2018 20:00
  • Sax (Alacant)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 1 març 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 febrer 2018 09:00
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 16 febrer 2018 16:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 09:00
  • Bruselas
 • dimecres, 7 febrer 2018 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 7 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 30 gener 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 16 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 11 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 12 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 7 desembre 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 desembre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
 • dimecres, 29 novembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 20 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 11 novembre 2017
  • Milan
 • divendres, 10 novembre 2017
  • Milan
 • dijous, 9 novembre 2017
  • Milan
 • dimecres, 8 novembre 2017 13:15
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 16 octubre 2017 15:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 25 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 22 setembre 2017
  • Brusel.les
 • dijous, 21 setembre 2017 15:00
  • Brusel.les
 • dimarts, 19 setembre 2017 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 19 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 09:30
  • Torrent (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 13 juliol 2017 19:30
  • Elda (Alacant)
 • dimecres, 12 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 14 juny 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dissabte, 27 maig 2017 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 maig 2017 20:15
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 maig 2017 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 maig 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 maig 2017 18:30
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 18 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 15 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017
  • Brusseles
 • dijous, 11 maig 2017 18:00
  • Brusseles
 • dimecres, 10 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 5 maig 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 4 maig 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 3 abril 2017 16:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 29 març 2017 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 29 març 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 març 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 13 març 2017 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 10 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 8 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017
  • Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
 • dijous, 23 febrer 2017 10:00
  • Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
 • dilluns, 20 febrer 2017 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 17:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 7 febrer 2017 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 19 gener 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 gener 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 14 desembre 2016 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 desembre 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 19:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 23 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 21 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 20:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 26 octubre 2016 15:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 26 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 19:15
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 09:00
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 3 octubre 2016 19:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 28 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 22 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:30
  • Moncada (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 16:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 20 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 12 agost 2016 22:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 4 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 agost 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 20:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 17 juliol 2016 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 15:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 30 juny 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 29 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 21 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 16 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 10 juny 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 9 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 31 maig 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 20:15
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • diumenge, 15 maig 2016
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 21:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 18:30
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 maig 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 13:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 29 abril 2016 10:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 28 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 25 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 abril 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 abril 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 18:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 10 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 8 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 8 març 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 març 2016 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 7 març 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 25 febrer 2016 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 17 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:00
  • Murcia (Murcia)
 • dijous, 28 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016
  • brusel·les
 • dimarts, 26 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016
  • brusel·les
 • diumenge, 24 gener 2016 10:00
  • brusel·les
 • divendres, 22 gener 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 15 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 6 desembre 2015 12:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 4 desembre 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 3 desembre 2015 21:00
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 octubre 2015 19:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 21 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 30 setembre 2015 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 29 setembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 24 setembre 2015 09:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 23 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 15 setembre 2015 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 setembre 2015 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 3 setembre 2015 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 3 setembre 2015 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 09:00
  • Burjassot (València)
 • dilluns, 31 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 18:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 28 juliol 2015 17:00
  • Alacant (Alacant)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència Llista completa d'obsequis

24/01/2016 - 26/01/2016

reunió amb el conseller d’investigació de la reperesentación espanyola a brussel·les y Presentació oficial de l’Oficina Europea Crue-CRUP brussel·les

Costs
 • Allotjament
  275,00 €
 • Manutenció
  100,00 €
 • Transport
  398,00 €
 • Total 773,00 €
30/09/2015

Jornades Cara a Cara entre Cientifics i politics Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
15/09/2015

Conferencia General de Política Universitaria Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència Llista completa d'obsequis

15/12/2015

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Cesilia

Destinatari de l'obsequi: JOSEFINA BUENO ALONSO

Destinació: Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT D'ALACANT VICERRECTORA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 01/01/2008 31/12/2011 NO
UNIVERSITAT D'ALACANT DIRECTORA SEDE UNIVERSITARIA CIUDAD DE ALICANTE 01/01/2011 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN I+D+i VOCAL 01/01/2015
CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y FORMACIÓN SUPERIOR MIEMBRO 01/01/2015
COMISIÓN GESTORA PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MIEMBRO 01/01/2015
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ISEACV VICEPRESIDENTA 01/01/2015
AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 01/01/2015
AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA - COMITÈ DE DIRECCIÓN VOCAL 01/01/2015
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM - COMISIÓN EJECUTIVA MIEMBRO 01/01/2015
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERATIVISME MIEMBRO SUPLENTE 01/01/2015
CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONCITEC REPRESENTANTE 01/01/2015
CONSEJO VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN VOCAL 01/01/2015
FUNDACIÓN FOMENTO ESTUDIOS SUPERIORES PATRONO 01/01/2016
FUNDACIÓN CENTRO ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ PATRONO 01/01/2016
OBSERVATORI DE LA SEGURETAT CIUTADANA A LA CV REPRESENTANT CEICE 01/01/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 62.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 31.262,17 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 33.359,55 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 65.011,89 €
Premis en jocs, rifes o combinacions aleatòries (sense finalitats publicitàries) 1.234,57 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 135,15 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.