HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Federico Buyolo García

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Cooperació i Solidaritat
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 24/08/2018 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exercix les seues competències en matèria de cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació del pla director, els plans anuals i els plans estratègics de cooperació al desenvolupament i solidaritat ciutadana que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en països desfavorits, per a l'eradicació de la pobresa, a fi de propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.
 • Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions de cooperació i solidaritat, així com efectuar el seu seguiment i avaluació per l'aprenentatge institucional i la millora contínua de les polítiques i intervencions.
 • Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta d'agents de la cooperació valenciana, així com, si és el cas, efectuar el seu control, seguiment i avaluació.
 • Realitzar accions de caràcter humanitari, encaminades a pal•liar en altres països els efectes originats pels desastres naturals o provocades pel ser humà com a conseqüència de guerres o conflictes.
 • Coordinar els plans, els programes i els projectes de cooperació al desenvolupament i de les accions humanitàries de la Comunitat Valenciana, així com establir les relacions adequades de col•laboració amb tots els agents públics i privats, nacionals i internacionals, per a la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.
 • Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèries de la seua competència.
 • Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar projectes i accions d'educació per al desenvolupament i sensibilització de la societat valenciana, per mitjà de la informació de les diferents realitats, a través del foment de valors com ara la solidaritat, la justa distribució de la riquesa i el racional aprofitament dels recursos, així com el seu seguiment i avaluació.
 • Donar suport i promocionar els projectes de codesenvolupament, com a instrument per a afavorir la participació de la població immigrant com a potencial per al desenvolupament dels seus pobles d'origen.
 • Realitzar estudis i investigacions, per si mateix o per altres mitjans, per a la cooperació i per al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.
 • Establir i dur a terme actuacions de sensibilització social dirigides a impulsar la solidaritat ciutadana a fi de remoure obstacles que impedeixen l'exercici ple i efectiu dels drets fonamentals de les persones recollits en la Constitució a través d'instruments i mecanismes de participació.
 • Elaborar projectes normatius, avantprojectes de pressupostos, programes i ajudes i subvencions sobre matèries de competència de la direcció general.
 • Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva del Consell en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimarts, 31 juliol 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:30
  • Santander (Cantabria)
 • dimecres, 18 juliol 2018 17:00
  • Nueva York
 • dimecres, 18 juliol 2018 08:30
  • Nueva York
 • dimarts, 17 juliol 2018 18:30
  • Nueva York
 • dimarts, 17 juliol 2018 14:00
  • Nueva York
 • dimarts, 17 juliol 2018 13:00
  • Nueva York
 • dilluns, 16 juliol 2018 10:00
  • Nueva York
 • divendres, 13 juliol 2018 19:30
  • Parcent (Alacant)
 • divendres, 13 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 21:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 juliol 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 7 juliol 2018 13:30
  • Benissa (Alacant)
 • divendres, 6 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 3 juliol 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 2 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 12:00
  • Burjassot (València)
 • divendres, 29 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:00
  • Cuacos de Yuste (Cáceres)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 21 juny 2018 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 18 juny 2018
  • Santander (Cantabria)
 • divendres, 15 juny 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 juny 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 14 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 09:30
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:45
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 4 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 19:30
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 1 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 20 maig 2018 17:30
  • Petrer (Alacant)
 • divendres, 18 maig 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 17 maig 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 16 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 19:00
  • Corbera (València)
 • divendres, 4 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 abril 2018
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 abril 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 18:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 abril 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 23 abril 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 17:30
  • Rocafort (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 22 abril 2018 17:00
  • Banyeres de Mariola (Alacant)
 • divendres, 20 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 abril 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 abril 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 abril 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 abril 2018 20:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 abril 2018 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 abril 2018 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 28 març 2018 19:00
  • Corbera (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 27 març 2018 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 16:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 març 2018 11:00
  • Alcublas (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 13:15
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 1 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:00
  • Benissa (Alacant)
 • dimarts, 27 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 11:00
  • Foios (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:30
  • Parcent (Alacant)
 • dimecres, 21 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:30
  • Parcent (Alacant)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • Alcublas (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 febrer 2018 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:00
  • Figueroles (Castelló)
 • dilluns, 12 febrer 2018 18:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 12 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:00
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 8 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 5 febrer 2018 11:30
  • Rafelbunyol (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 12:30
  • Morella (Castelló)
 • divendres, 2 febrer 2018 12:00
  • Morella (Castelló)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 febrer 2018 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 1 febrer 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 31 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • Alfafar (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:00
  • Rafelguaraf (València)
 • dijous, 18 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Soria (Soria)
 • divendres, 12 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 18:45
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 gener 2018 09:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 21 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 16:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 13 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 11 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 19:00
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 29 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 15:30
  • Vitoria-Gasteiz (Álava)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • Vitoria-Gasteiz (Álava)
 • dilluns, 27 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dissabte, 25 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 10:30
  • Mislata (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 novembre 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 19:00
  • Onda (Castelló)
 • dijous, 9 novembre 2017 10:00
  • Oviedo (Asturias)
 • dimarts, 7 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:30
  • Murcia (Murcia)
 • dijous, 26 octubre 2017 16:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 25 octubre 2017 18:00
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 25 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:45
  • Lleida (Lleida)
 • dilluns, 23 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 21 octubre 2017 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 19:00
  • Catarroja (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 octubre 2017 21:30
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 octubre 2017 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017
  • Caldas. Colombia
 • dilluns, 25 setembre 2017
  • Caldas. Colombia
 • diumenge, 24 setembre 2017 09:00
  • Caldas. Colombia
 • divendres, 22 setembre 2017 18:30
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 18:00
  • Mislata (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 13 agost 2017 17:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 3 agost 2017 11:00
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 1 agost 2017 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 agost 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 16:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 11:00
  • Petrer (Alacant)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 16 juliol 2017 22:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 14 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 juliol 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 10 juliol 2017 20:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 7 juliol 2017
  • Palestina
 • dijous, 6 juliol 2017
  • Palestina
 • dimecres, 5 juliol 2017
  • Palestina
 • dimarts, 4 juliol 2017
  • Palestina
 • dilluns, 3 juliol 2017
  • Palestina
 • diumenge, 2 juliol 2017 08:00
  • Palestina
 • dissabte, 1 juliol 2017 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 29 juny 2017 20:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 29 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 14:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 18:30
  • Catarroja (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 11:30
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 17 juny 2017 10:00
  • Vinaròs (Castelló)
 • divendres, 16 juny 2017 19:15
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 13 juny 2017 20:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 14:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 13 juny 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 18:15
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 18:00
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 2 juny 2017 16:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 2 juny 2017 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 2 juny 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 juny 2017 15:30
  • Catarroja (València)
 • dijous, 1 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:00
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dilluns, 29 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 27 maig 2017 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 26 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 22 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 21 maig 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 17:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:00
  • l'Eliana (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 14 maig 2017 17:30
  • Petrer (Alacant)
 • divendres, 12 maig 2017 20:00
  • Mislata (València)
 • divendres, 12 maig 2017 11:00
  • Cabanes (Castelló)
 • divendres, 12 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 11 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 9 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 4 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 20:00
  • València (València)
 • dissabte, 22 abril 2017 15:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 20 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • Elda (Alacant)
 • dijous, 6 abril 2017
  • Florencia
 • dimecres, 5 abril 2017 09:00
  • Florencia
 • dimarts, 4 abril 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 30 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 18:45
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 11:00
  • Enguera (València)
 • dissabte, 25 març 2017 09:30
  • Benicàssim (Castelló)
 • divendres, 24 març 2017 19:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 22 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 10:30
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dimecres, 15 març 2017 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 març 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 març 2017 09:15
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • divendres, 10 març 2017 20:30
  • Ibi (Alacant)
 • divendres, 10 març 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 9 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 3 març 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 13:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 17:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 10:00
  • Gata de Gorgos (Alacant)
 • dimecres, 22 febrer 2017 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 22 febrer 2017 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 febrer 2017 10:15
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:00
  • Estivella (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 12:30
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 10 febrer 2017 13:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 8 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 2 febrer 2017 11:00
  • Cocentaina (Alacant)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 12:00
  • Manises (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 19:00
  • Catarroja (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 27 gener 2017 10:00
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 27 gener 2017 09:15
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 26 gener 2017 19:00
  • Altea (Alacant)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 26 gener 2017 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 gener 2017 14:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:15
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 12:30
  • Torrevieja (Alacant)
 • divendres, 16 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 12 desembre 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 7 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 30 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • diumenge, 27 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 26 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 15:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 24 novembre 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 16 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 10:00
  • Torrent (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 09:00
  • Xixona (Alacant)
 • dilluns, 14 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 16:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 14:30
  • Gandia (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 27 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 15 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 15 octubre 2016 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 14 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 19:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 30 setembre 2016 17:30
  • Maó-Mahón (Illes Balears)
 • divendres, 30 setembre 2016 10:00
  • Maó-Mahón (Illes Balears)
 • dimecres, 28 setembre 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 setembre 2016 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 26 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 11:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dimecres, 21 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 11 setembre 2016 11:00
  • el Pinós (Alacant)
 • divendres, 9 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 setembre 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 5 setembre 2016 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 31 agost 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 25 agost 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 17:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:00
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dijous, 14 juliol 2016 09:00
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dimecres, 13 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 20:00
  • Granada (Granada)
 • dimecres, 29 juny 2016 13:00
  • Granada (Granada)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 17 juny 2016 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 17 juny 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 17 juny 2016 09:00
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dijous, 16 juny 2016 09:00
  • Bruselas
 • dimecres, 15 juny 2016 09:00
  • Bruselas
 • dimarts, 14 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 20:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 10 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:00
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dilluns, 6 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 3 juny 2016 09:00
  • Méxic
 • dimecres, 1 juny 2016
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 18:30
  • Mislata (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 28 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 13:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 23 maig 2016 11:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • Benidorm (Alacant)
 • divendres, 20 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 13 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 9 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:00
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 maig 2016 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 5 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 16:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 27 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 21 abril 2016 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 21 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 08:30
  • València (València)
 • dissabte, 16 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 abril 2016 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 abril 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 14 abril 2016 11:30
  • Santiago de Compostela (A Coruña)
 • dimarts, 12 abril 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 31 març 2016 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 31 març 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 30 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 18:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 15 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 10:30
  • Monòver (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 3 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 09:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 26 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 25 febrer 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 febrer 2016 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 febrer 2016 09:00
  • Bruselas (Bélgica)
 • dilluns, 22 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 15:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 10:15
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 14 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 11 febrer 2016 13:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 13:00
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 5 febrer 2016 11:00
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dijous, 4 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 31 gener 2016 11:30
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 29 gener 2016 11:30
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 28 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 10:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • dilluns, 25 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • diumenge, 24 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • dissabte, 23 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • divendres, 22 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • dijous, 21 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • dimecres, 20 gener 2016
  • La India - Anantapur
 • dilluns, 18 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 11:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 14 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • Torrevieja (Alacant)
 • dilluns, 11 gener 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 8 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 8 gener 2016 11:00
  • Dénia (Alacant)
 • dijous, 7 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 22 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 desembre 2015 12:00
  • Elda (Alacant)
 • dimecres, 16 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 08:30
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • diumenge, 13 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 12 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:30
  • Sagunt (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 12:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 2 desembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 26 novembre 2015 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 21:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 21 novembre 2015 10:00
  • Banyeres de Mariola (Alacant)
 • divendres, 20 novembre 2015 09:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 19 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 17:30
  • Cabanes (Castelló)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 2 novembre 2015 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 31 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 21:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 22:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015
  • TURÍN - ITALIA
 • dimecres, 14 octubre 2015
  • TURÍN - ITALIA
 • dimarts, 13 octubre 2015 17:00
  • TURÍN - ITALIA
 • divendres, 9 octubre 2015 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 8 octubre 2015 20:00
  • Agost (Alacant)
 • dijous, 8 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 19:30
  • Xàtiva (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 5 octubre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 20:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 1 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 11:00
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 25 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:15
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 setembre 2015 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 13:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 10:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 juliol 2015 14:00
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 18 juliol 2015 10:45
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 15 juliol 2015 12:00
  • València (València)

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018) Llista completa d'obsequis

24/07/2018 - 25/07/2018

Encontre UIMP Agenda 2030 Santander. Curs: La Localització dels Objetius de Desenvolupament Sostenible

15/07/2018 - 20/07/2018

Reunió d'Alt Nivell "Informe Societat Civil Agenda 2030 Espanya" del Consell Económic i Social de l'Organització de les Naciones Unides. Nova York

Costs
 • Allotjament
  971,40 €
 • Transport
  1.603,60 €
 • Total 2.575,00 €
03/07/2018 - 04/07/2018

Dia 2. Madrid. Presentació "La luz de las mujeres: Presentación del Faro de Nador", Fundación Mujeres por África. Presentació de Mariano Jabonero, secretari general de OEI. Dia 3, Barcelona, Reunió amb Antònia Sabartés i Edargo Bilsky, UCLG, localització de ODS

Costs
 • Allotjament
  134,05 €
 • Transport
  260,60 €
 • Total 394,65 €
27/06/2018 - 28/06/2018

Curs Internacional: Objetius de Desenvolupament Sostenible: Avanços i reptes de l'Agenda 2030. Yuste. Cáceres

26/06/2018

Reunió Grup d'Alt Nivell. Agenda 2030. Madrid. MAEC

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
18/06/2018 - 19/06/2018

UIMP Santander. Curs "L'Agenda 2030: Pau, Drets Humans, Justícia i Desenvolupament Sostenible".

Costs
 • Allotjament
  92,00 €
 • Transport
  571,83 €
 • Total 663,00 €
15/06/2018

Desdejuni amb Marck Lowcock, director de l'oficina de Nacions Unides per Assumptes Humanitaris, Forum Europa i Debat "Reptes Actuals de l'Acció Humanitària. Noves formes de traball: les aliançs multiactor" , AECID

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
05/06/2018

Reunió amb Red2Red Consultores, estudi i anàlisi de la incorporació dels ODS en el model econòmic de la Comunitat Valenciana. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
30/05/2018

Reunió Grup d'Alt Nivell per a l'Agenda 2030. MAEC

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/05/2018

Real Instituto Elcano, Reunió del Grup de Treball sobre l'Agenda 2030. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
16/05/2018 - 18/05/2018

Dia 16 presentació llibre"El artículo 27 de la Constitución: Cuaderno de Qujas". Dia 17 3r taller per a la localització dels ODS, FEMP. Dia 18 Grup de Treball d'Alt Nivell Agenda 2030, Real Instituto Elcano i reunió congrès dels Diputats. Madrid

Costs
 • Allotjament
  175,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 292,00 €
16/05/2018 - 18/05/2018

Dia 16 presentació llibre"El artículo 27 de la Constitución: Cuaderno de Qujas". Dia 17 3r taller per a la localització dels ODS, FEMP. Dia 18 Grup de Treball d'Alt Nivell Agenda 2030, Real Instituto Elcano i reunió congrès dels Diputats. Madrid

Costs
 • Allotjament
  175,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 292,00 €
24/04/2018

Assistir com a ponent a la Jornada "La Agenda 2030 en la Asamblea de Madrid" i reunió Grup d'Alt Nivell Agenda 2030 Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
18/04/2018

Jornada RSC de UNESA, "Objetius de desenvolupament sostenible en la agenda global i de les empreses". Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
12/04/2018

Reunió conjunta dels Grups de Treball Agenda 2030 i Globalització i Gobernanza. Real Instituto Elcano. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
03/04/2018 - 04/04/2018

Dia 3. Reunió amb Gabriel Ferrero, assesor per a l'Agenda 2030, MAEC. Reunió amb Sandra Estete, UNICEF. Premier pel·licula HUMAN FLOW. Dia 4 Reunió amb Ignacio Uriarte, SEGIB. Reunió amb Fernando García Casas, Secretari d'Estat per a la Cooperació

Costs
 • Allotjament
  91,91 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 208,91 €
01/03/2018

Reunió Grup d'Alt Nivell de l'Agenda 2030. MAEC

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
14/02/2018

Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament. MAEC. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
05/02/2018

Reunió Grup d'Alt Nivell per a l'Agenda 2030. MAEC. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
29/01/2018 - 30/01/2018

I Foro Geopolítica i Geoestratègia en un Mon Post-Occidental. Madrid. Acompanyant al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Costs
 • Allotjament
  117,75 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 234,75 €
15/01/2018 - 17/01/2018

Dia 16 assitència i participació jornades "Think Europe: Compromiso 2030" Soria. Dia 17 compareixença en el Senat Comissió de Cooperació Intetnacional per al Desenvolupament. Madrid

Costs
 • Transport
  172,00 €
 • Total 172,00 €
20/12/2017

Assistència a la reunió del Grup d'Alt Nivell per a l'Agenda 2030 acompanyant al conseller de Transparéncia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/11/2017

Assistència al Forum Mundial de Regions(ORU-Fogar) i recollida del premi Bones Pràctiques Regionals. Vitoria-Gasteiz

Costs
 • Allotjament
  80,00 €
 • Transport
  464,56 €
 • Total 544,56 €
16/11/2017

Assistència i participació al XXII Congrès Internacional CLAD

Costs
 • Transport
  157,35 €
 • Total 157,35 €
08/11/2017 - 09/11/2017

Assistència i participació en la Jornada "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Implementación a nivel local" Oviedo

27/10/2017

Assistència i participació en la "I Jornada ODS. 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Un reto para las intituciones y sociedad civil" Murcia

23/10/2017 - 24/10/2017

Assistència i participació a la II Misió Tècnica Internacional "Solucions Sostenibles per a la Gestió de les Nostres Ciutats" LLeida

Costs
 • Allotjament
  96,61 €
 • Transport
  119,60 €
 • Total 216,21 €
10/10/2017

Participació en la presentació del informe "Educación y sostenibiliad en España". REDS

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
04/10/2017

Participació en l'acció formativa "La localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local". FEMP

23/09/2017 - 26/09/2017

XII Congrés Iberoamericà de Municipalistas "Una Agenda Territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Manizales - Colombia

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Transport
  1.447,00 €
 • Total 1.547,00 €
18/09/2017

Reunió AECID-CCAA. Acció Humanitària

Costs
 • Transport
  120,00 €
 • Total 120,00 €
02/07/2017 - 07/07/2017

Visita institucional organitzada per l'Agència de Nacions Unides per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) acompanyant a la Vicepresidenta de la Generalitat

Costs
 • Allotjament
  722,60 €
 • Transport
  743,46 €
 • Total 1.466,06 €
28/06/2017

Assistència Dinar-Reunió de Treball organizat per la Secretaria d'Estat de Cooperació Internacional i per Iberoamérica del Ministeri de Afers Exteriors i Cooperació, acompanyant al Conseller. Madrid

Costs
 • Transport
  138,70 €
 • Total 138,70 €
13/06/2017 - 14/06/2017

Assitència als Premis UNICEF Comité Espanyol 2017, reunió amb l'equip d'Escoles Creatives i encontre/sopar amb Filippo Grandi, alt comissionat de les Nacions Unides per als refugiats. Madrid

Costs
 • Allotjament
  150,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 267,00 €
31/05/2017

Assistència al seminari per a promoure la participació de les nostres ciutats i pobles en la consecució dels ODS a Santiago de Compostela

Costs
 • Transport
  233,00 €
 • Total 233,00 €
23/05/2017 - 25/05/2017

Dia 23 assistència reunió grup de treball conveni de col·laboració Acció Humanitària CCAA-AECID. Dia 24 assistència seminari "Coherència de Polítiques per a l'eficacia de l'ajuda. Coordinació i Complementarietat. Articulació de l'Agenda 2030". Día 25 desdejuni "Año2. Dónde se encuentran los ODS" Pacte Mundial. Madrid.

Costs
 • Allotjament
  218,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 335,00 €
24/04/2017 - 26/04/2017

Assistir com a ponent a les Jornades de ORU Fogar, Organització de Regions Unides, Grup de Treball Agenda 2030. Rabat

Costs
 • Allotjament
  110,00 €
 • Transport
  570,00 €
 • Total 680,00 €
05/04/2017 - 06/04/2017

Assisitir com a ponent a la Jornada "Agenda 2030: Localisation et Action pour le Développement Durable entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée". Florencia.

Costs
 • Allotjament
  96,90 €
 • Total 96,90 €
12/03/2017 - 17/03/2017

Dia 13 Trobada Internacional: Les ciutats i Comunitats davant els reptes de Desenvolupament Sostenible 2030 a San Sebastián. Dia 15 varies reunions de treball a Madrid, Congrés dels Diputats i Frente Polisario. Dia 16 Jornada Oberta de Reflexió comunitat Humanitaria i Cooperació Descentralitzada a Bilbao.

Costs
 • Allotjament
  293,30 €
 • Transport
  955,00 €
 • Total 1.248,30 €
10/03/2017

Reunió de coordinació i seguiment de l'agenda compartida a la seu de l'AECID. Madrid

Costs
 • Transport
  124,00 €
 • Total 124,00 €
22/02/2017

Assistència a la Conferència de Donants, amb el Comissionat General de la UNRWA, Sr. Pierre Krähenbul i a la Sessió de Diàleg i Reflexió "El paper del Congrés dels Diputats i el Senat en l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030", en Madrid.

Costs
 • Transport
  121,80 €
 • Total 121,80 €
25/01/2017 - 26/01/2017

Assistència el día 25 a la Jornada de Nacions Unides "Els objetius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana en Espanya: Junst en Acció" i dinar de treball amb el director d'AECID, Luis Tejada, i el dia 26 dues reunión de treball amb Gonzalo Fanjul i Valentina González

Costs
 • Allotjament
  70,63 €
 • Transport
  115,80 €
 • Total 186,43 €
18/01/2017

Assistència a dues reunions de treball, la primera a l'Institut d'Estudis sobre Conflictesi Acció Humanitària amb Alicia Pérez i Francisco Rey i la segona amb Ignacio Uriarte de la Secretaria General Iberoamericana

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
12/12/2016

Presentació de l'índex dels ODS, com a intervinent. Madrid

27/10/2016 - 28/10/2016

Assistència "Perspectivas de la Agricultura en las Américas 2015-2016" i "Cim Humanitàri Mundial 2016: Balanç provisional i fulla de ruta"

Costs
 • Allotjament
  105,97 €
 • Transport
  77,40 €
 • Total 182,40 €
10/10/2016

Jornada "Una nova Cooperació Iberoamericana" dins dels actes de commemoració del 25é aniversari del Cims Iberoamericans. Casa d'Amèrica. Madrid

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
03/10/2016

Assitència a l'Acte "Women4Change. Refugiadas" organitzat per la Fundació Esperanza Pertusa a Madrid

Costs
 • Allotjament
  95,80 €
 • Transport
  125,80 €
 • Total 221,60 €
30/09/2016 - 01/10/2016

Assistència a la Fira del Medi Ambient i a participar com a ponent en la mesa "Ciutat Sostenible" a Mahó (Illes Balears)

27/09/2016 - 28/09/2016

Assistència a al Trobada Internacional de Polítiques de Desenvolupament. L'agenda 2030 de desenvolupament sostenible i la construcció de societats incloents: la lluita contra la desigualtat, organitzada per la Fundació Areces i al Fòrum Internacional de Diàleg Polític i Social per a la implementació de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 per Espanya, organitzat per UNICEF i OXFAM INTERMON

Costs
 • Allotjament
  108,00 €
 • Transport
  125,80 €
 • Total 233,80 €
30/07/2016 - 10/08/2016

Conéixer el desenvolupament dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana en 2013 i 2014 de la Fundació Pau i Solidaritat i per a realitzar accions de formació especialitzada en cooperatives nicaragüenses. Managua (Nicaragua)

Costs
 • Allotjament
  250,00 €
 • Manutenció
  250,00 €
 • Transport
  875,00 €
 • Total 1.375,00 €
14/07/2016 - 15/07/2016

Assistència Trobada Anual de Comunitats Autònomes i Cooperació al Desenvolupament. Santiago de Compostela

Costs
 • Allotjament
  90,00 €
 • Transport
  174,22 €
 • Total 264,22 €
29/06/2016 - 30/06/2016

Assitència al XXV Aniversari de la Unió Iberoamericana de Municipalistes (UIM). Granada

Costs
 • Allotjament
  74,00 €
 • Transport
  437,00 €
 • Total 511,00 €
15/06/2016 - 16/06/2016

Jornades "Localising the Sustainable Development Goals. European Development Days" i participar com a ponet en "Partnership on the Toolkit for Implementatíon at the Local Level. Generalitat Valenciana: A community committed to the Agenda of Sustainable Development 2030" Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Transport
  140,00 €
 • Total 274,00 €
06/06/2016 - 09/06/2016

, Reunió de la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupament, dia 6 de juny a Madrid. Jornada al Parlament de Navarra: Objetius de Desenvolupament Sostenible, dia 7 de juny a Pamplona. Presentació dels treballs del Grup de Treball Agenda 2030 día 9 de juny a Madrid

Costs
 • Allotjament
  212,00 €
 • Transport
  592,77 €
 • Total 804,77 €
02/06/2016 - 05/06/2016

I Trobada sobre l'Enfocament Territorial Iberoamericà. México

Costs
 • Transport
  1.075,00 €
 • Total 1.075,00 €
23/05/2016

Reunió IS Global "ODS núm. 3" i reunió amb el Director General de l'Agència Catalana de Cooperació, Manel Vila i Montlló. Barcelona.

Costs
 • Transport
  175,47 €
 • Total 175,47 €
05/05/2016

Assitència a la presentació del "Foro Madrid Solidario"

Costs
 • Transport
  128,50 €
 • Total 128,50 €
05/05/2016

Presentació Foro Madrid Solidario

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
21/04/2016

Reunió de l'AECID "Coordinació d'esforços de les administracions públiques" Terratrèmol Ecuador, i reunió urgent per a l'activació del Fons d'Emergència, convocada per la Comissió de Coordinació del Conveni de Col·laboració en matèria d'Acció Humanitaria per a donar cobertura a les intervencions després del terratrèmol d'Ecuador.

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
14/04/2016 - 15/04/2016

Primera reunió ordinària de la Comissió de Coordinació del Conveni de Col·laboració en Matèria d'Acció Humanitària (día 14 Santiago de Compostela) i al Grup de Treball sobre el llançament de l'Agenda 2030 (dia 15 Madrid)

Costs
 • Allotjament
  75,00 €
 • Transport
  570,26 €
 • Total 645,26 €
31/03/2016

Madrid. Grup de treball sobre el lançament de l'Agenda 2030 Real Instituto El Cano. Reunió amb Francisco Miranda Director de INCIDEM, reunió amb Alejandra Agudo PLANETA FUTURO i reunió amb Beatriz Novales OXFAM.

Costs
 • Transport
  143,30 €
 • Total 143,30 €
15/03/2016

Presentació de l'Índex de Coherència de Polítiques de Desenvolupament. Auditori del Centre Cultural Galileo. Ajuntament de Madrid.

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
09/03/2016 - 10/03/2016

Assitència a la Trobada sobre el paper de la Universitat davant els Objetius de Desenvolupament Sostenible. AECID. Madrid

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
25/02/2016

Grup de Treball Anàlisi i Debat ODS - Agenda 2030 R.I.ELCANO (Madrid), el cost és només de l'AVE de tornada, ja que ja està a Madrid, amb un altre acte.

Costs
 • Transport
  80,40 €
24/02/2016

Jornades: "La Republica Àrab Sahrauí Democràtica 40 Anys Després"

22/02/2016 - 23/02/2016

Viatge a Brussel·les (Bèlgica), per a assistir a eunión sobre el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i els projectes de Senegal.

Costs
 • Allotjament
  138,00 €
 • Transport
  292,74 €
 • Total 430,74 €
11/02/2016

Grup de Treball Anàlisi i Debat ODS - Agenda 2030, organitzat pel Real Institut Elcano

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
20/01/2016 - 26/01/2016

Viatge a l'Índia (Anantapur) amb la Fundació Vicente Ferrer, per a conéixer els projectes que allí es desenvolupen. (Al transport se sumen els visats i la resta de documentació necessària)"

Costs
 • Transport
  900,00 €
 • Total 900,00 €
26/11/2015 - 27/11/2015

Assistència a la Reunió del Fons de Cooperació en Acció Humanitària, que tindrà lloc el dia 27/11/15

Costs
 • Transport
  168,90 €
 • Total 168,90 €
11/11/2015

Jornades Sensibilització Refugiats en la Universitat Carlos III (Getafe -Madrid)"

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €
03/11/2015

Asistencia al Seminari "COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2030 - España y la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible" (Madrid)

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018) Llista completa d'obsequis

11/05/2018

Botella d'aigua, calendari i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

09/05/2018

Artesania Palestina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització palestina Agricultural Development Association (PARC)

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

02/03/2018

Arbre decoratiu, Bonsai de la sort.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Esther Moreno. Directora IFFL Universidad Católica

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director

02/02/2018

Llibre "El sexenni de Morella"de Sergi Gómez i Abel Soler. Llibre "Morella" de Sergio Beser i Julio Carbó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de l'Ajuntament de Morella

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

23/01/2018

"Toponímia de Rafelguaraf" de Vicent Sanxis Martínez "La Subcomarca de Castelló i les Énoves" de Joan Catalá i Cebrià i Vicent Sanchis i Martínez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de l'Ajuntament de Rafelguaraf

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

08/01/2018

250 gr. Café Colombia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACULCO

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Director General

20/12/2017

Planta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència de comunicació El Guateque

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx director general

20/12/2017

davantal, panetonne i xocolata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Director general

30/11/2017

Llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

27/11/2017

Llibre "Dos pobles, un mateix sentit"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Auhim. Asociació Humanitària Internacional

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

25/10/2017

Bolígraf Antonio Miró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unión Iberoamericana de Municipalistas

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Director General

25/10/2017

Samarreta aniversari 40 anys Caixa Popular

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rosendo Ortí, director general Caixa Popular

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Director General

28/09/2017

Llibre de contes i DVD "Las niñas y los niños nos cuentan el mundo", llibreta,bolígraf, USB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ISCOD-UGT

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

22/06/2017

Tassa de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNRWA

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

13/06/2017

Lleó de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Assosiació Aida i Assosiació Dexde

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

26/04/2017

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oru Fogar. Rabat

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx director general

26/04/2017

Llibre "L'arquitecture de terre au Marroc" ACR Edition

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oru Fogar. Rabat

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx director general

26/04/2017

Llibre "Rompiendo Paradigmas. Democaracia Real". Paúl Carrasco Carpio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oru Fogar. Rabat

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx director general

06/04/2017

una ampolla d'oli verge d'oliva una ampolla de vinagre reserva una ampolla de manzanilla pasada en rama

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

30/03/2017

Tassa de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jovesolides

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

25/03/2017

Placa agraïment per la seua participació en les VIII Jornades de Cooperació Internacional de la Fundació El Alto

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación El Alto

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del director general

16/02/2017

Llibre. El Diari de Francesca d'Estivella. Lluís Mesa i Reig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament d'Estivella

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

16/02/2017

Llibre. La baronia d'Estivella Segles XV-XIX. Lluís Mesa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament d'Estivella

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

16/02/2017

Llibre Memòria de vida. Josep María Blasco Soriano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament d'Estivella

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

16/02/2017

Llibre Ordenances Municipals d'Estivella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Estivella

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

21/12/2016

Assortit de xocolates i cafe

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana- UCE

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx Director

05/12/2016

Clauer de paret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cipres. Nicaragua

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx Director General

24/11/2016

Botella de ví negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAP

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

18/11/2016

Estola i clauer República Islàmica de Mauritània. Boulenouar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde ciutat Boulenouar

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx del Director General

15/11/2016

3 pastilles de turró de xixona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx Direcció General

14/11/2016

Quadre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Visita Delegación Dones Tunecines

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx Director General

15/09/2016

500 gr. cafe Borsa de fil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació CONFASUCRE Colombia

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx

26/04/2016

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director MUVIM

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Direcció General de Cooperació i Solidaritat

07/03/2016

làmines de la ciutat i insígnia de Monovar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monovar

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx Director General

18/02/2016

Tassa de ceràmica amb el logo de l'Associació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONG "Vivienda para los sin techo"

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Despatx

29/12/2015

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: personal

21/10/2015

dos paquets de llegumes (cigro PEDROSILLANO i llentilla PARDINA) procedents de la recuperació de cultius locals de lleguminoses en els espais que componen la Xarcia Natura 2000

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUNDACIÓ GLOBAL NATURE

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: D.G. DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

16/10/2015

Samarreta"POBREZA ZERO"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Plataforma POBREZA ZERO

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: D.G.Cooperación y Solidaridad

01/10/2015

Pastilla de xocolate artesà i 2 gots per a licor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Durán (Ecuador)

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Direcció General de Cooperació i Solidaritat

21/07/2015

Ninos (quitapenas) de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Solidaritat Internacional

Destinatari de l'obsequi: FEDERICO BUYOLO GARCÍA

Destinació: Direcció General de Cooperació i Solidaritat

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.