HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • María Dolores Parra Robles

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d´Internacionalització
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Cessament: 27/06/2019 DOGV
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV

La Direcció General d'Internacionalització assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

En particular, li correspon l'exercici de les següents competències en matèria d'internacionalització:

 • Dur a terme el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat global de forma integral.
 • Dissenyar i executar programes destinats a incrementar la internacionalització i millorar la posició competitiva dels sectors productius de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors.
 • Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a la captació d'inversions, en especial les que tinguen un major efecte multiplicador per a l'economia valenciana, i també les que afavorisquen la creació de llocs de treball de forma directa o indirecta.
 • Dissenyar i executar programes d'implantació d'empreses de la Comunitat Valenciana a l'exterior, que no comporten pèrdua d'ocupació o deslocalització.
 • Promocionar instruments de finançament i de mesures de suport per a les empreses que tinguen com a objecte la internacionalització a través del disseny, gestió i avaluació dels seus programes d'ajudes.
 • Procurar l'increment dels recursos humans especialitzats en internacionalització de la Comunitat Valenciana.
 • Analitzar i traslladar al teixit empresarial les tendències i claus de l'escenari internacional per a identificar oportunitats de negoci.
 • Dur a terme l'elaboració i desenrotllament de plans de sensibilització, divulgació i formació en matèria d'internacionalització.
 • Efectuar la planificació, coordinació i execució de les actuacions del Consell en matèria d'internacionalització dels sectors productius de la Comunitat Valenciana.
 • Dissenyar i posar en marxa noves infraestructures a l'exterior que servisquen de suport a les iniciatives d'internacionalització dels sectors productius i de la Comunitat Valenciana.
 • Potenciar la col•laboració entre les distintes institucions de la Comunitat Valenciana implicades en processos d'internacionalització amb l'objecte d'aprofitar les sinergies existents.
 • Organitzar i donar suport a la presentació dels productes i empreses de la Comunitat Valenciana en fires comercials i altres esdeveniments promocionals que tinguen lloc a l'exterior.
 • Fomentar la cooperació i impuls de plans d'actuació conjunts amb organismes i entitats públics i privats internacionals.
 • Realitzar convenis i acords de col•laboració amb entitats públiques i privades, quan incidisquen sobre el desenrotllament de les polítiques d'internacionalització del Consell.
 • Qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 18 gener 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 12:30
  • Paterna (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 11:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • divendres, 21 desembre 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 desembre 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 20 desembre 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 12 desembre 2018 17:00
  • Almussafes (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 13:50
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 16:30
  • l'Alcora (Castelló)
 • divendres, 23 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 11:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • Paterna (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:40
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 novembre 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 9 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:00
  • Onda (Castelló)
 • dijous, 19 juliol 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018 11:30
  • Onda (Castelló)
 • dijous, 12 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 13:15
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 08:00
  • Manises (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 17:00
  • Almussafes (València)
 • dijous, 28 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 09:45
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 18:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 21 juny 2018 13:15
  • l'Alcora (Castelló)
 • dijous, 21 juny 2018 12:30
  • l'Alcora (Castelló)
 • dimecres, 20 juny 2018 09:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • Paterna (València)
 • dijous, 14 juny 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018
  • Murcia (Murcia)
 • dimecres, 6 juny 2018
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 5 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 11:50
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 11:15
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 31 maig 2018 15:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • Paterna (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 13:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dilluns, 14 maig 2018 12:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 11 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:30
  • Ontinyent (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 15:00
  • Torrent (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 13:30
  • Paterna (València)
 • divendres, 4 maig 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 3 maig 2018 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 3 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 30 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 27 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 09:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 25 abril 2018 17:15
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 25 abril 2018 09:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 24 abril 2018 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 24 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 18:00
  • Ube
 • divendres, 20 abril 2018 16:00
  • Ube
 • divendres, 20 abril 2018 14:45
  • Ube
 • divendres, 20 abril 2018 10:00
  • Yamaguchi
 • divendres, 20 abril 2018 09:30
  • Yamaguchi
 • dijous, 19 abril 2018 18:30
  • Tokio
 • dijous, 19 abril 2018 12:30
  • Tokio
 • dijous, 19 abril 2018 12:00
  • Tokio
 • dijous, 19 abril 2018 11:15
  • Tokio
 • dimecres, 18 abril 2018 18:30
  • Tokio
 • dimecres, 18 abril 2018 16:00
  • tokio
 • dimecres, 18 abril 2018 14:00
  • Tokio
 • dimecres, 18 abril 2018 11:30
  • Tokio
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • Tokio
 • dimarts, 17 abril 2018 10:30
  • Pekin
 • dimarts, 17 abril 2018 09:00
  • Pekin
 • dilluns, 16 abril 2018 18:00
  • Tianjin
 • dilluns, 16 abril 2018 13:30
  • Tianjin
 • dilluns, 16 abril 2018 11:30
  • Tianjin
 • dilluns, 16 abril 2018 08:30
  • Tianjin
 • diumenge, 15 abril 2018 18:00
  • Beijing
 • dissabte, 14 abril 2018
  • China
 • dijous, 12 abril 2018 18:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 7 abril 2018 10:30
  • Vinaròs (Castelló)
 • divendres, 6 abril 2018 19:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • divendres, 6 abril 2018 18:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • divendres, 6 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 22 març 2018 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 22 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 març 2018 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 13 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 16:00
  • Bruselas
 • dimarts, 6 març 2018 13:45
  • Bruselas
 • dimarts, 6 març 2018 09:30
  • Bruselas
 • dilluns, 5 març 2018 15:00
  • Bruselas
 • dilluns, 5 març 2018 12:00
  • Bruselas
 • dilluns, 5 març 2018 11:00
  • Bruselas
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 16:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:45
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:00
  • la Font de la Figuera (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 10:15
  • la Font de la Figuera (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 10:15
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 21:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 9 febrer 2018 20:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 9 febrer 2018 18:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 14:30
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 09:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018
  • Nuremberg
 • dimarts, 30 gener 2018
  • Nuremberg
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018
  • Nuremberg
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 gener 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:45
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:00
  • Paterna (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • Paterna (València)
 • dijous, 11 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 09:00
  • Frankfurt
 • dimarts, 9 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 gener 2018 17:00
  • Onda (Castelló)
 • dimarts, 2 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 16:30
  • Almussafes (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 11:00
  • la Font de la Figuera (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 08:30
  • Novelda (Alacant)
 • dimecres, 6 desembre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017
  • Canada
 • dijous, 30 novembre 2017
  • Canada
 • dimecres, 29 novembre 2017
  • Canada
 • dimarts, 28 novembre 2017
  • Canada
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017
  • Canada
 • diumenge, 26 novembre 2017
  • Canada
 • dissabte, 25 novembre 2017
  • Canada
 • divendres, 24 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 16:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 17 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:45
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dissabte, 28 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 18:30
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 20:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 08:20
  • València (València)
 • dissabte, 21 octubre 2017 13:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 19 octubre 2017 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 13:25
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 29 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 27 setembre 2017
  • Bolonia
 • dimecres, 27 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017
  • Bolonia
 • dilluns, 25 setembre 2017
  • Bolonia
 • dilluns, 25 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 21:30
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 12:00
  • Paterna (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 08:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 21:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 14 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 21:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 09:15
  • Algemesí (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 6 setembre 2017 12:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 6 setembre 2017 08:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 setembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 2 setembre 2017 19:00
  • l'Olleria (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 21 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 13:00
  • Almussafes (València)
 • dissabte, 15 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • divendres, 14 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • dijous, 13 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • dimecres, 12 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • dimarts, 11 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • dilluns, 10 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • diumenge, 9 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • dissabte, 8 juliol 2017
  • Azerbayan y Georgia
 • divendres, 7 juliol 2017 11:30
  • Sagunt (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 10:00
  • Sagunt (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 20:00
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • divendres, 30 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 09:15
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:00
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 21:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 18:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 2 juny 2017 16:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 2 juny 2017 12:30
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 2 juny 2017 10:00
  • Onda (Castelló)
 • dijous, 1 juny 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 31 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dilluns, 29 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 maig 2017 10:30
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 24 maig 2017 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 15:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 maig 2017 16:00
  • Quart de Poblet (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017
  • Londres
 • dijous, 18 maig 2017 19:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 17 maig 2017
  • Londres
 • dimarts, 16 maig 2017
  • Londres
 • dilluns, 15 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 8 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 13:00
  • Sagunt (València)
 • divendres, 5 maig 2017 10:00
  • Buñol (València)
 • dijous, 4 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 16:30
  • Torreblanca (Castelló)
 • dimecres, 3 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 10:00
  • Torreblanca (Castelló)
 • dimarts, 2 maig 2017 13:00
  • Benissa (Alacant)
 • dimarts, 2 maig 2017 10:00
  • Albaida (València)
 • divendres, 28 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 11:30
  • Tavernes de la Valldigna (València)
 • divendres, 28 abril 2017 10:00
  • Tavernes de la Valldigna (València)
 • dijous, 27 abril 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 22 abril 2017 10:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 21 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 15:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 13:00
  • Miami
 • divendres, 31 març 2017 12:00
  • Miami
 • divendres, 31 març 2017 11:00
  • Miami
 • divendres, 31 març 2017 10:00
  • Miami
 • divendres, 31 març 2017 09:00
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 17:00
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 15:30
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 13:00
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 11:30
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 10:45
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 10:00
  • Miami
 • dijous, 30 març 2017 09:00
  • Miami
 • dimarts, 28 març 2017 09:00
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 15:00
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 13:00
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 13:00
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 11:30
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 10:15
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 09:45
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 09:00
  • Nueva York
 • dilluns, 27 març 2017 08:30
  • Nueva York
 • dijous, 23 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 15:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 22 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 08:45
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dilluns, 27 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 11:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:15
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 20:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 10:00
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 31 gener 2017 16:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 13:45
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 12:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 20 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 11:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 16 desembre 2016 08:15
  • Onda (Castelló)
 • dijous, 15 desembre 2016 16:30
  • Almussafes (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 13:00
  • Requena (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 desembre 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 13:00
  • Ibi (Alacant)
 • divendres, 2 desembre 2016 11:00
  • Ibi (Alacant)
 • dijous, 1 desembre 2016
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 30 novembre 2016
  • Toledo (Toledo)
 • dimarts, 29 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 23 novembre 2016 18:30
  • Alfara del Patriarca (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 22 novembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 20 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 21:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 14 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:00
  • Torreblanca (Castelló)
 • dijous, 10 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:00
  • Castalla (Alacant)
 • dimarts, 8 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 5 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 4 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 29 octubre 2016 11:00
  • la Jana (Castelló)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 27 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 21:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 20:15
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 15:30
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016
  • Bruselas
 • dijous, 20 octubre 2016
  • Bruselas
 • dimecres, 19 octubre 2016 12:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 18 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 16 octubre 2016
  • CUBA
 • dissabte, 15 octubre 2016
  • CUBA
 • divendres, 14 octubre 2016
  • CUBA
 • dijous, 13 octubre 2016
  • CUBA
 • dimecres, 12 octubre 2016
  • CUBA
 • dimarts, 11 octubre 2016
  • CUBA
 • diumenge, 9 octubre 2016 10:00
  • Vila-real (Castelló)
 • divendres, 7 octubre 2016 12:00
  • Murcia (Murcia)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 29 setembre 2016 10:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 28 setembre 2016
  • Bolonia
 • dimarts, 27 setembre 2016
  • Bolonia
 • dilluns, 26 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 21:30
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 20:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 12:30
  • Almassora (Castelló)
 • dimecres, 14 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • divendres, 9 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 6 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 agost 2016 09:30
  • València (València)

Directora General d'Internacionalització Llista completa d'obsequis

07/06/2018 - 08/06/2018

Assistix a la Jornada "Agilització de tràmits empresarials per a la inversió en la Regió de Múrcia"

Costs
 • Manutenció
  25,35 €
 • Transport
  176,86 €
 • Total 202,21 €
06/06/2018

Acompanya el Conseller a la Fira Sil (Barcelona)

Costs
 • Manutenció
  54,60 €
 • Transport
  79,80 €
 • Total 134,40 €
14/04/2018 - 21/06/2018

Missió empresarial i institucional a Xina i Japó

Costs
 • Allotjament
  1.046,00 €
 • Manutenció
  758,03 €
 • Transport
  2.923,59 €
 • Total 4.727,62 €
05/03/2018 - 07/03/2018

Desplaçament a Brussel·les a fi de mantindre diverses reunions amb membres de la Unió Europea

Costs
 • Allotjament
  278,46 €
 • Manutenció
  86,91 €
 • Transport
  349,77 €
 • Total 715,14 €
26/02/2018

Reunió Multinacionals Marca Espanya i Fundació Conexus (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  76,60 €
 • Transport
  129,15 €
 • Total 205,75 €
29/01/2018 - 31/01/2018

Assistix a la Fira Internacional del Joguet a Nuremberg

Costs
 • Allotjament
  491,00 €
 • Manutenció
  121,28 €
 • Transport
  451,20 €
 • Total 1.063,48 €
09/01/2018 - 10/01/2018

Acompanya el Conseller a la Fira Heimtextil 2018 a Frankfurt (Alemanya)

Costs
 • Allotjament
  195,00 €
 • Manutenció
  112,42 €
 • Transport
  206,60 €
 • Total 514,02 €
25/11/2017 - 01/12/2017

Acompanya al President i al Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació a Canadà a una Missió Multisectorial

Costs
 • Allotjament
  1.020,40 €
 • Manutenció
  110,50 €
 • Transport
  1.972,24 €
 • Total 3.103,14 €
15/11/2017 - 16/11/2017

Assistix a la presentació "Guia Negocis" i a l'Esdeveniment Anual CRE100DO

Costs
 • Allotjament
  145,00 €
 • Manutenció
  57,35 €
 • Transport
  164,75 €
 • Total 367,10 €
02/10/2017 - 03/10/2017

Assistix a Expoquimia

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnico IVACE)
Costs
 • Allotjament
  145,72 €
 • Manutenció
  11,05 €
 • Transport
  103,00 €
 • Total 259,77 €
25/09/2017 - 27/09/2017

Visita Fira CESAIE a Bolonya

Costs
 • Allotjament
  475,21 €
 • Manutenció
  108,35 €
 • Transport
  241,71 €
 • Total 825,27 €
14/09/2017

Assistix Consell Administració ICEX

Costs
 • Manutenció
  11,60 €
 • Transport
  165,75 €
 • Total 177,35 €
07/09/2017

Assistix a la Inauguració Fira Home Tèxtil Premium

Costs
 • Manutenció
  17,35 €
 • Transport
  146,95 €
 • Total 164,30 €
08/07/2017 - 15/07/2017

Missió Comercial Azerbayan i Geòrgia

Costs
 • Allotjament
  780,00 €
 • Manutenció
  132,40 €
 • Transport
  779,60 €
 • Total 1.692,00 €
16/05/2017 - 18/05/2017

Assistència Fira FDI EXPO 2017

Costs
 • Allotjament
  260,00 €
 • Manutenció
  136,85 €
 • Transport
  212,94 €
 • Total 609,79 €
27/04/2017

Consell Administracio ICEX

Costs
 • Manutenció
  16,80 €
 • Transport
  160,00 €
 • Total 176,80 €
19/04/2017

Reunions prescriptors Comunitat Valenciana a Madrid

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnica IVACE)
Costs
 • Manutenció
  21,45 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 138,45 €
04/04/2017 - 06/04/2017

Acompanya el Conseller al Saló Internacional del Moble de Milà 2017

Costs
 • Allotjament
  223,00 €
 • Manutenció
  80,01 €
 • Transport
  519,00 €
 • Total 822,01 €
26/03/2017 - 01/04/2017

Missió estudis Start-Ups Miami i Nova York

Acompanyant/s
 • Monica Paya (Tecnica IVACE)
Costs
 • Allotjament
  945,68 €
 • Manutenció
  189,02 €
 • Transport
  1.125,10 €
 • Total 2.259,80 €
27/02/2017

Participa en el Congrés 4YFN

Costs
 • Manutenció
  27,10 €
 • Transport
  71,60 €
 • Total 98,70 €
16/02/2017

Reunió INVEST SPAIN, Ambaixada Països Baixos i Ambaixada Pakistan

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnica IVACE)
Costs
 • Manutenció
  21,45 €
 • Transport
  171,45 €
 • Total 192,90 €
31/01/2017

Consell Adminitaració ICEX

Costs
 • Manutenció
  14,30 €
 • Transport
  132,75 €
 • Total 147,05 €
30/11/2016 - 01/12/2016

Assistència al Comité Interterritorial d'Internacionalització

Acompanyant/s
 • Jefa Area Internacinalización IVACE (Cristina Villo) y tecnica IVACE (Lucia de Pedro)
Costs
 • Allotjament
  64,90 €
 • Manutenció
  44,10 €
 • Transport
  140,10 €
 • Total 249,10 €
24/11/2016

Reunió Ambaixada Turca a Madrid

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnico IVACE)
Costs
 • Manutenció
  15,70 €
 • Transport
  130,70 €
 • Total 146,40 €
19/10/2016 - 21/10/2016

Missió estudi EUROPEAID (Brussel·les)

Acompanyant/s
 • Enrique del Castillo (Tecnico IVACE)
Costs
 • Allotjament
  280,00 €
 • Manutenció
  50,90 €
 • Transport
  454,47 €
 • Total 785,37 €
19/10/2016

Reunió Actio (Barcelona)

Costs
 • Manutenció
  8,75 €
 • Transport
  30,95 €
 • Total 39,70 €
11/10/2016 - 16/10/2016

Acompanya al Molt Honorable President de la Generalitat a Cuba en viatge institucional

Costs
 • Allotjament
  608,00 €
 • Manutenció
  96,03 €
 • Transport
  1.334,00 €
 • Total 2.038,03 €
07/10/2016

Va reunir "Institut Comerç Regió Múrcia"

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnico IVACE)
27/09/2016 - 28/09/2016

Acompanya el Conseller a la Fira CESAIE (Bolonya)

Costs
 • Allotjament
  306,80 €
 • Manutenció
  93,20 €
 • Transport
  454,86 €
 • Total 854,86 €
08/09/2016

Assistix a la Inauguració de la Fira Home Tèxtils Premium (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  5,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 125,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General d'Internacionalització Llista completa d'obsequis

19/07/2018

Tassa de te

Entitat/Persona que fa l'obsequi: empresa CASIC -China Aerospace Science and Indutry Corporation

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: ús propi

03/07/2018

Pisa papers de metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa d'UBE

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

25/05/2018

Llibre " Journal of Regional Resarcho Investigaciones Regionales" y usb

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat Economia

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

18/01/2018

Dos Botella d'Oli de 500 ml. Camí d'Anníbal (Hojiblanca i Alberquina)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sistemas Genomicos

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us propi

29/12/2017

Dos corbines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Andromeda Group

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

28/12/2017

Botella de vi blanc “Són 2 dies” i botella de vi negre “”Caràcter propi -Ecològic”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baronia de Turis

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us propi

21/12/2017

1 bot de 130 gr. de paté d'oliva negra trufat, botella d'oli amb aroma de tartufo bianco de 250ml. i Licor de Trufa de la Tiença de Benifassà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fruits de la Terra

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us propi

21/12/2017

Bolígraf Pierre Cardin

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-ral

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

20/12/2017

Llibreta, calendari de taula, calendari de paret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEC (Asociación Española de Componentes de Calzado)

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

04/12/2017

2 llibretes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatxo

29/11/2017

Camiseta mànega curta, llibreta amb bolígraf i USB promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redondo Iglesias

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

20/10/2017

Llibre "25 anys sense fronteres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xarxa teatre

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

20/09/2017

Plat de ceràmica i una manta xicoteta (artesania romanesa)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: delegació d'Alcaldes de la Província de Timis - Romania

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

19/09/2017

Motxilla de la Fira Hàbitat amb documentació de la fira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Habitat

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: ús particular

29/08/2017

USB Flash Memory 8GB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Economic i Social Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

24/07/2017

Llibre 50 Aniversari de la "Asociación Española de Fabricantes de Juguetes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEFJ

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

30/06/2017

Joguets

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEFJ

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: despatx

26/06/2017

Catalogue Copenlamp Il·luminació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Copenlamp Il·luminació

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

04/05/2017

Cosmetic moor mud (torba per a l'atenció de la pell)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INFERTOSA

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús personal

02/05/2017

Graella acer inoxidable 35 x 59 x 6

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Don Hierro

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús particular

07/03/2017

Boligraf Parker

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Gas Natural Fenosa

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

25/01/2017

Llibre "Panorama de la Industria Química"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Quimacova

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

25/01/2017

llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: bankia

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: despatx

30/12/2016

Un clauer amb l'escut de Vila-real i un bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús personal

21/12/2016

Caixa que conté 4 culleretes de postres i una llanda de 250 gr. de caviar de xocolate

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GAMAMOBEL

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

20/12/2016

Caixa amb 3 botelles de vi negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cellers Baró de Turís

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

20/12/2016

Mocador de coll

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixada de Pakistan

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

19/12/2016

Caixa que conté un peluix, unes piruletes, unes xocolatines i un calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TENIDEX

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

21/11/2016

Estoig amb dos bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

16/11/2016

Llibre 30 aniversari UNIFAM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIFAM

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

29/10/2016

Botella oli 500 ml. Agrària Els Alboredes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament La Jana

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

18/10/2016

Botella oli 500 ml. Sentiments

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PUIG SABORES GOURMETS S.L.U.

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús personal

05/10/2016

Llibre "Forniture Desig&Contract Classic Décor Modern&Trends from Spain

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANIEME (Associació Nacional d'Exportadors del Moble d'Espanya)

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

15/09/2016

Penjoll realitzat amb restes de producció del taulell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASEBEB (Associació Espanyola de Fabricants de Maquinària i Béns d'Equip per a la Indústria Ceràmica)

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us personal

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI POST-DOC 01/11/2014 10/07/2015 NO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI AJUDA RECERCA 11/07/2015 30/06/2016 NO
AJUNTAMENT DE VILA-REAL REGIDORA 14/06/2015 03/08/2016 NO
UNIVERSITAT JAUME I PROFESSOR ASSOCIAT 01/09/2015 03/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunidad Valenciana VOCAL 06/08/2016
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Consejo de Dirección DIRECTORA ADJUNTA 06/08/2016
Fundación para el Desarrrolo y la Innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato PATRONA 06/08/2016
Consejo Interterritorial de Internacionalización MIEMBRO 06/08/2016
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo VOCAL 16/09/2016
Institut Valencià de la Joventut. Generallitat Jove (IVAJ.GVA Jove) Consejo Rector VOCAL 14/11/2016
Fundación Museo del Calzado VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandia VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia VOCAL 23/01/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 12.025,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 71.483,76 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 4.911,06 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 50.820,46 €
Rendiment de capital immobiliari 175,97 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.