HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Josep Miquel Moya Torres

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General d´Esport
 • Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La Direcció General d'Esport assumeix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col•laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport, especialment per la seua singularitat les vinculades a la pilota valenciana, i coordinació d'esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat. En particular, exercirà les funcions següents:

 • Planificar i gestionar l'execució de la política esportiva de la Generalitat, formulant les directrius de la política de foment i desenvolupament de l'esport i l'activitat física en els seus distints nivells.
 • Promocionar la difusió dels valors de la pràctica esportiva, propiciant actituds positives respecte al joc net, la no-violència, el respecte, la solidaritat i la igualtat entre les persones.
 • Promoure l'esport popular i l'esport per a tots, l'atenció mèdica i el control sanitari dels esportistes.
 • Prevenir, controlar i reprimir el dopatge, la violència, el racisme i la xenofòbia en qualsevol àmbit esportiu, en col•laboració amb les entitats esportives i el sector públic.
 • Promoure accions de caràcter formatiu amb l'objecte de ressaltar els valors de l'esport i la qualificació dels seus quadres tècnics.
 • Fomentar, recolzar, protegir i tutelar l'associacionisme esportiu, sense detriment de l'activitat privada.
 • Autoritzar i revocar la inscripció i anotació en el Registre d'Entitats Esportives dels clubs esportius, les federacions esportives, els grups de recreació esportiva, les agrupacions de recreació esportiva, les seccions esportives d'altres entitats, les seccions de recreació esportiva d'altres entitats, les societats anònimes esportives i les associacions de federacions esportives de la Comunitat Valenciana, tal com estableix la normativa vigent.
 • Fomentar i col•laborar en l'organització de l'esport en edat escolar i universitari.
 • Qualificar els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i col• laborar amb les federacions esportives en matèria d'esport d'elit.
 • Proposar la regulació i supervisar els centres de tecnificació esportiva i els programes de suport a l'esport d'elit a la Comunitat Valenciana.
 • Promoure i impulsar la investigació i la formació en ciències de l'activitat física i l'esport.
 • Establir els criteris i requisits tècnics necessaris per a la construcció, obertura i gestió de les instal•lacions esportives d'ús públic i emetre informes relacionats amb els procediments d'autorització.
 • Gestionar el Cens d'Instal•lacions Esportives de la Comunitat Valenciana.
 • Promoure, conjuntament amb les diputacions provincials i amb els ajuntaments, els plans de construcció d'instal•lacions esportives.
 • Gestionar els centres i instal•lacions esportives que tinga adscrits.
 • El foment, el suport i la potenciació, en tots els ordres, incloent-hi la construcció, reforma i millora d'infraestructures corresponents, de l'esport de pilota valenciana, així com la seua tutela, garantint el seu coneixement, desenvolupament, pràctica i difusió dins i fora de la Comunitat Valenciana, coordinant i ajudant al funcionament de la Federació Esportiva de Pilota Valenciana.
 • Exercir la funció inspectora en matèria d'esport.
 • Incorporar la perspectiva de gènere i de les dones a l'àmbit de l'esport.
 • L'elaboració i la proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Iniciar, instruir i resoldre expedients sancionadors per les infraccions previstes en la normativa vigent en matèria de la seua competència.
 • La tramitació, la proposta i, en general, l'execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Actualització dels continguts de la pàgina web de la Conselleria, en l'àmbit funcional del centre directiu, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Qualsevol altra funció que li encomanen els titulars de la Conselleria o la secretaria autonòmica de què depèn, o li conferisquen les disposicions vigents.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimecres, 12 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 17:00
  • València (València)
 • diumenge, 9 juny 2019 16:30
  • València (València)
 • dissabte, 8 juny 2019 18:00
  • Sagunt (València)
 • divendres, 7 juny 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juny 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 19:30
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 25 maig 2019 16:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 maig 2019 17:00
  • Sueca (València)
 • dijous, 23 maig 2019 12:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 11:00
  • Piles (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 19:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 18 maig 2019 18:00
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 10:00
  • Oliva (València)
 • dijous, 16 maig 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 18:00
  • Xeresa (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 13:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 maig 2019 11:00
  • Massalfassar (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 11:30
  • Cheste (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 12 maig 2019 11:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 11 maig 2019 09:30
  • Cullera (València)
 • divendres, 10 maig 2019 14:00
  • Carlet (València)
 • dijous, 9 maig 2019 21:00
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 12:00
  • Massalfassar (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 maig 2019 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 5 maig 2019 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 5 maig 2019 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 4 maig 2019 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 4 maig 2019 17:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 3 maig 2019 10:00
  • Mislata (València)
 • dijous, 2 maig 2019 09:00
  • Mislata (València)
 • dimarts, 30 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 27 abril 2019 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 27 abril 2019 11:00
  • Cullera (València)
 • divendres, 26 abril 2019 18:00
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 13:15
  • València (València)
 • dijous, 18 abril 2019 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 20:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 abril 2019 19:00
  • València (València)
 • diumenge, 14 abril 2019 11:30
  • Bellreguard (València)
 • dijous, 11 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 abril 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 abril 2019 10:00
  • Requena (València)
 • dissabte, 6 abril 2019 10:00
  • Requena (València)
 • divendres, 5 abril 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 5 abril 2019 11:15
  • Oliva (València)
 • dijous, 4 abril 2019 19:30
  • Meliana (València)
 • dijous, 4 abril 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 3 abril 2019 19:30
  • Gandia (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 abril 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 abril 2019 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 31 març 2019 11:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 30 març 2019 16:30
  • València (València)
 • dissabte, 30 març 2019 14:00
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • divendres, 29 març 2019 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 març 2019 18:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 26 març 2019 11:30
  • Canals (València)
 • dilluns, 25 març 2019 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 24 març 2019 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 24 març 2019 10:00
  • Gandia (València)
 • dissabte, 23 març 2019 20:45
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 18:30
  • Guadassuar (València)
 • dimecres, 13 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 març 2019 20:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 12 març 2019 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 12 març 2019 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 10 març 2019 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 13:15
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 19:00
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 14:30
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 21:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 24 febrer 2019 14:00
  • Sagunt (València)
 • diumenge, 24 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 24 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 16:30
  • Alzira (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 23 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 16:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 19:45
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 10:30
  • Paterna (València)
 • dimarts, 19 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 17 febrer 2019 16:45
  • Alfara del Patriarca (València)
 • diumenge, 17 febrer 2019 10:30
  • Bejís (Castelló)
 • dissabte, 16 febrer 2019 12:00
  • Fuente la Reina (Castelló)
 • dijous, 14 febrer 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 febrer 2019 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 febrer 2019 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 10 febrer 2019 11:00
  • Albaida (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 7 febrer 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 febrer 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 febrer 2019 10:30
  • Quatretonda (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 11:00
  • Elx (Alacant)
 • diumenge, 3 febrer 2019 12:30
  • Cullera (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 13:00
  • Ador (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 12:30
  • Palma de Gandía (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 12:00
  • Palma de Gandía (València)
 • dijous, 31 gener 2019 18:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dijous, 31 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 gener 2019 10:00
  • Xirivella (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 13:00
  • Cheste (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 12:00
  • Cheste (València)
 • divendres, 25 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:00
  • Manuel (València)
 • dijous, 24 gener 2019 18:30
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 12:15
  • Gaianes (Alacant)
 • dimecres, 23 gener 2019 11:00
  • l'Alqueria d'Asnar (Alacant)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:30
  • Ibi (Alacant)
 • dimarts, 22 gener 2019 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 21 gener 2019 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 19 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 10:30
  • Meliana (València)
 • dijous, 17 gener 2019 19:30
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 16:30
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 18:00
  • Burjassot (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 23 desembre 2018 12:00
  • Orba (Alacant)
 • dissabte, 22 desembre 2018 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 21 desembre 2018 17:00
  • Aldaia (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 15 desembre 2018 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 15 desembre 2018 11:00
  • Santa Pola (Alacant)
 • divendres, 14 desembre 2018 19:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 14 desembre 2018 18:00
  • Onda (Castelló)
 • divendres, 14 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 13 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 2 desembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 29 novembre 2018 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dissabte, 24 novembre 2018 19:45
  • Gandia (València)
 • dissabte, 24 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 20:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 13:00
  • Elx (Alacant)
 • diumenge, 18 novembre 2018 13:30
  • Cheste (València)
 • diumenge, 18 novembre 2018 09:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 17 novembre 2018 18:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 17 novembre 2018 14:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 17 novembre 2018 13:00
  • Cheste (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 20:30
  • Gandia (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 10:30
  • Sueca (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 16:00
  • Cheste (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • Cheste (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 10:30
  • Borriol (Castelló)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 11 novembre 2018 11:00
  • Torrebaja (València)
 • diumenge, 11 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 novembre 2018 11:00
  • Ademuz (València)
 • divendres, 9 novembre 2018 19:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:00
  • Cheste (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 5 novembre 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 5 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 4 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 28 octubre 2018 12:00
  • Bellreguard (València)
 • diumenge, 28 octubre 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • dissabte, 27 octubre 2018 17:30
  • Benaguasil (València)
 • dissabte, 27 octubre 2018 16:00
  • Torrent (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 octubre 2018 12:00
  • Canals (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 19:30
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 16 octubre 2018 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 10:00
  • Ibi (Alacant)
 • dissabte, 13 octubre 2018 18:30
  • Pedreguer (Alacant)
 • dimecres, 10 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 6 octubre 2018 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 6 octubre 2018 08:30
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 20:30
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 18:45
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 10:00
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 16:30
  • Massamagrell (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 30 setembre 2018 15:00
  • València (València)
 • diumenge, 30 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 30 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 29 setembre 2018 19:00
  • Ondara (Alacant)
 • dissabte, 29 setembre 2018 17:00
  • Gandia (València)
 • dissabte, 29 setembre 2018 08:00
  • Oliva (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 25 setembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 12:00
  • Cheste (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 16:00
  • València (València)
 • diumenge, 23 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 22 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 21 setembre 2018 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 15 setembre 2018 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 15 setembre 2018 14:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 15 setembre 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 14 setembre 2018 23:00
  • Piles (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 19:00
  • Cheste (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 9 setembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 8 setembre 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 17:30
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 17:00
  • Guadassuar (València)
 • diumenge, 5 agost 2018
  • Leeuwarden - (Holanda)
 • dissabte, 4 agost 2018
  • Leeuwarden - (Holanda)
 • divendres, 3 agost 2018
  • Leeuwarden - (Holanda)
 • dijous, 2 agost 2018
  • Leeuwarden - (Holanda)
 • dimecres, 1 agost 2018
  • Leeuwarden - (Holanda)
 • dimarts, 31 juliol 2018
  • Leeuwarden - (Holanda)
 • diumenge, 29 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dissabte, 28 juliol 2018 20:00
  • l'Alcúdia (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 18:30
  • Orba (Alacant)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 juliol 2018 16:00
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 22 juliol 2018 10:30
  • Alcàsser (València)
 • dissabte, 21 juliol 2018 20:30
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 20:00
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 13:00
  • l'Eliana (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 juliol 2018 11:30
  • Guadassuar (València)
 • dissabte, 14 juliol 2018 09:00
  • Cheste (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 18:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 7 juliol 2018 14:00
  • el Genovés (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 20:00
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:30
  • Vallada (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 juny 2018 17:30
  • Gavarda (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 28 juny 2018 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 juny 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • la Pobla de Farnals (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • diumenge, 24 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 23 juny 2018 20:00
  • Carlet (València)
 • dissabte, 23 juny 2018 18:00
  • Alzira (València)
 • dissabte, 23 juny 2018 12:00
  • Alzira (València)
 • dijous, 21 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 13:00
  • Vilallonga (València)
 • diumenge, 17 juny 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 14 juny 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 juny 2018
  • València (València)
 • diumenge, 10 juny 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • dissabte, 9 juny 2018 12:00
  • Catarroja (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 7 juny 2018 19:00
  • Alzira (València)
 • dijous, 7 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 11:30
  • Benicarló (Castelló)
 • dimarts, 5 juny 2018 20:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 juny 2018 11:00
  • Paterna (València)
 • dissabte, 2 juny 2018 18:00
  • Pedreguer (Alacant)
 • dissabte, 2 juny 2018 15:45
  • Gandia (València)
 • dissabte, 2 juny 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 1 juny 2018 22:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 17:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 16:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 10:30
  • Paterna (València)
 • dijous, 31 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 21:00
  • Alzira (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 26 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 17:00
  • Buñol (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:00
  • la Vall d'Uixó (Castelló)
 • dissabte, 19 maig 2018 20:45
  • Vila-real (Castelló)
 • dijous, 17 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 13:00
  • Massalfassar (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • Meliana (València)
 • diumenge, 13 maig 2018
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 12 maig 2018
  • Ador (València)
 • dijous, 10 maig 2018 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 10 maig 2018 16:00
  • Benicàssim (Castelló)
 • dijous, 10 maig 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 5 maig 2018 11:00
  • Silla (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 maig 2018 12:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dilluns, 30 abril 2018 19:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dilluns, 30 abril 2018 11:30
  • Altea (Alacant)
 • diumenge, 29 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dissabte, 28 abril 2018 12:00
  • Potries (València)
 • divendres, 27 abril 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 27 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 18:15
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 20:00
  • Gandia (València)
 • diumenge, 22 abril 2018 11:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 20 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 20:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 abril 2018 22:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 12 abril 2018 09:00
  • Arrecife (Las Palmas)
 • dimarts, 10 abril 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 8 abril 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 7 abril 2018 14:00
  • València (València)
 • dissabte, 7 abril 2018 13:45
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 11:15
  • València (València)
 • dijous, 5 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 26 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 25 març 2018 11:30
  • Vilafamés (Castelló)
 • dissabte, 24 març 2018 16:15
  • València (València)
 • dissabte, 24 març 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 16:00
  • Altea (Alacant)
 • divendres, 23 març 2018 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 23 març 2018 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 18 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 20:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 10 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 21:00
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 5 març 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 març 2018 10:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 2 març 2018 19:30
  • Calp (Alacant)
 • dijous, 1 març 2018 11:00
  • la Nucia (Alacant)
 • dimarts, 27 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 25 febrer 2018 11:00
  • Benidorm (Alacant)
 • divendres, 23 febrer 2018 19:00
  • Llíria (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 17:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 14:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 17 febrer 2018 10:00
  • Paterna (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 21:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 11 febrer 2018 10:15
  • Gandia (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:15
  • Gandia (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 11:00
  • Alzira (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 19:00
  • València (València)
 • diumenge, 4 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • diumenge, 4 febrer 2018 13:00
  • Torrent (València)
 • diumenge, 4 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 4 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 febrer 2018 20:45
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 13:00
  • Calp (Alacant)
 • dijous, 1 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 27 gener 2018 18:30
  • Paterna (València)
 • dissabte, 27 gener 2018 16:15
  • València (València)
 • dissabte, 27 gener 2018 11:30
  • Catarroja (València)
 • dijous, 25 gener 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 16:30
  • Cheste (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 21 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 20 gener 2018 18:00
  • Vall de Gallinera (Alacant)
 • dijous, 18 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 14:00
  • Llombai (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 gener 2018 12:00
  • Xàbia (Alacant)
 • divendres, 12 gener 2018 20:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dijous, 11 gener 2018 19:30
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 14:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 28 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 18:00
  • Godella (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 11:40
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 20:15
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 17 desembre 2017 12:00
  • Orba (Alacant)
 • dijous, 14 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 12:00
  • Córdoba (Córdoba)
 • dimarts, 12 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 desembre 2017 11:00
  • Sagunt (València)
 • dissabte, 9 desembre 2017 17:00
  • Paterna (València)
 • dissabte, 9 desembre 2017 10:45
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 2 desembre 2017 19:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 08:20
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 novembre 2017 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 12 novembre 2017 20:00
  • València (València)
 • diumenge, 12 novembre 2017 09:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 11 novembre 2017 18:30
  • Cheste (València)
 • dissabte, 11 novembre 2017 11:40
  • Cheste (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 5 novembre 2017 09:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 4 novembre 2017 18:30
  • la Llosa de Ranes (València)
 • dissabte, 4 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 12:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 29 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • diumenge, 29 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 28 octubre 2017
  • València (València)
 • divendres, 27 octubre 2017
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 22 octubre 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 14:15
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 19 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 16 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 octubre 2017 12:00
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dijous, 12 octubre 2017 09:00
  • Villena (Alacant)
 • dimecres, 11 octubre 2017 19:45
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 octubre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 octubre 2017 12:00
  • Godelleta (València)
 • dissabte, 7 octubre 2017 16:30
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 13:00
  • Sella (Alacant)
 • divendres, 29 setembre 2017 18:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 29 setembre 2017 16:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 13:00
  • Senija (Alacant)
 • dijous, 28 setembre 2017 11:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dimecres, 27 setembre 2017 19:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 24 setembre 2017
  • Alcañiz (Teruel)
 • dissabte, 23 setembre 2017 10:00
  • Alcañiz (Teruel)
 • dijous, 21 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 18:30
  • Gandia (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 19:00
  • Cheste (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dissabte, 9 setembre 2017
  • Nàquera (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 5 agost 2017 13:30
  • Borriana (Castelló)
 • dimecres, 2 agost 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 1 agost 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 20:00
  • l'Alcúdia (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 31 juliol 2017 10:15
  • València (València)
 • diumenge, 30 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 10:00
  • Tavernes Blanques (València)
 • dijous, 27 juliol 2017
  • Tavernes Blanques (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017
  • Tavernes Blanques (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 19:00
  • Tavernes Blanques (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 17:00
  • Cheste (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 juliol 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • diumenge, 16 juliol 2017 14:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 14 juliol 2017 21:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 13 juliol 2017 19:30
  • Elda (Alacant)
 • dijous, 13 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 11:30
  • Canals (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • Burjassot (València)
 • diumenge, 9 juliol 2017 17:00
  • Pedreguer (Alacant)
 • dissabte, 8 juliol 2017 10:00
  • la Nucia (Alacant)
 • divendres, 7 juliol 2017 21:30
  • Canet d'En Berenguer (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 19:00
  • Moncada (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:00
  • Dénia (Alacant)
 • dissabte, 1 juliol 2017 09:30
  • Cheste (València)
 • dijous, 29 juny 2017 20:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 25 juny 2017 14:30
  • València (València)
 • diumenge, 25 juny 2017 11:30
  • l'Eliana (València)
 • diumenge, 25 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 24 juny 2017 12:30
  • el Genovés (València)
 • dissabte, 24 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 20:30
  • Almàssera (València)
 • divendres, 23 juny 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 22:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 22 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 20:00
  • Catarroja (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 18 juny 2017 10:00
  • Albaida (València)
 • dissabte, 17 juny 2017 19:30
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • divendres, 16 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 18:30
  • Senija (Alacant)
 • dimarts, 13 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 18:00
  • Tavernes Blanques (València)
 • dijous, 8 juny 2017 11:30
  • Benidorm (Alacant)
 • dimecres, 7 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 20:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 juny 2017 11:30
  • Caudiel (Castelló)
 • divendres, 2 juny 2017 12:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 1 juny 2017 18:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 28 maig 2017 12:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dissabte, 27 maig 2017 17:00
  • el Real de Gandia (València)
 • divendres, 26 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 17:30
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 25 maig 2017 19:00
  • Paterna (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 21 maig 2017 11:30
  • Oliva (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 19:00
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 13:30
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 11:30
  • Quart de Poblet (València)
 • dissabte, 20 maig 2017 10:25
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 20:00
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 19 maig 2017 12:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 18 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:50
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:45
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 14 maig 2017
  • Oliva (València)
 • diumenge, 14 maig 2017 11:30
  • Bellreguard (València)
 • dissabte, 13 maig 2017
  • Oliva (València)
 • dissabte, 13 maig 2017 18:00
  • Gandia (València)
 • dissabte, 13 maig 2017 13:00
  • el Genovés (València)
 • divendres, 12 maig 2017 20:00
  • Carcaixent (València)
 • divendres, 12 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 13:00
  • l'Alfàs del Pi (Alacant)
 • dimarts, 9 maig 2017 11:00
  • Xàbia (Alacant)
 • dilluns, 8 maig 2017 19:00
  • Xàbia (Alacant)
 • dilluns, 8 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 6 maig 2017 16:00
  • Paterna (València)
 • dissabte, 6 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 21:30
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 19:00
  • Massamagrell (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:00
  • Xàtiva (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 30 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 29 abril 2017 12:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 28 abril 2017 20:00
  • Guadassuar (València)
 • dijous, 27 abril 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 27 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 19:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 16:15
  • Cheste (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 19:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 21 abril 2017 14:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 20 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 13 abril 2017 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 18:30
  • Xeraco (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 10 abril 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 9 abril 2017 10:30
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 7 abril 2017 11:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 16:30
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dilluns, 3 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 21:00
  • Málaga (Málaga)
 • divendres, 31 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 29 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 20:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 18:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • Godelleta (València)
 • dilluns, 13 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 20:15
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dijous, 9 març 2017 13:30
  • Gandia (València)
 • dimecres, 8 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 18:30
  • Gandia (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 20:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 6 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 11:45
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 1 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 16:15
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • Riba-roja de Túria (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:30
  • Benissanó (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 10:00
  • Foios (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 11:00
  • Piles (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 19 febrer 2017 18:00
  • Benifairó de la Valldigna (València)
 • diumenge, 19 febrer 2017 11:30
  • el Poble Nou de Benitatxell (Alacant)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:45
  • Teresa de Cofrentes (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 11:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 19:00
  • Alfauir (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:45
  • Montitxelvo (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 16:00
  • Bellús (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 09:30
  • Tarragona (Tarragona)
 • dimecres, 8 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 5 febrer 2017 14:30
  • València (València)
 • diumenge, 5 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 4 febrer 2017 10:30
  • Santa Pola (Alacant)
 • dijous, 2 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 29 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 20:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 21 gener 2017 11:30
  • Catarroja (València)
 • divendres, 20 gener 2017 20:00
  • Carlet (València)
 • divendres, 20 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 13 gener 2017 20:30
  • el Real de Gandia (València)
 • dijous, 12 gener 2017 19:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 12 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 13:00
  • Paterna (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 30 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 20:00
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 20:45
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 13:30
  • Moncada (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 11 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 21:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 19:00
  • Oliva (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 27 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 26 novembre 2016 20:00
  • Gandia (València)
 • dissabte, 26 novembre 2016 09:00
  • Borriana (Castelló)
 • divendres, 25 novembre 2016 20:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 19:00
  • Favara (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 13:15
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 20 novembre 2016 08:30
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 19:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 17 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 13 novembre 2016 13:30
  • Cheste (València)
 • diumenge, 13 novembre 2016 09:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 12 novembre 2016 18:30
  • Cheste (València)
 • dissabte, 12 novembre 2016 13:00
  • Cheste (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 6 novembre 2016 09:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 5 novembre 2016 18:30
  • Pedreguer (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 17:45
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 3 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 31 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 30 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 29 octubre 2016 09:30
  • Sella (Alacant)
 • divendres, 28 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 27 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 octubre 2016 10:00
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 24 octubre 2016 20:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 23 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 16 octubre 2016 10:30
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dissabte, 15 octubre 2016 16:00
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dissabte, 15 octubre 2016 12:00
  • Francia
 • dissabte, 15 octubre 2016 11:00
  • Irun (Guipúzcoa)
 • divendres, 14 octubre 2016 20:00
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dijous, 13 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 16:30
  • Sella (Alacant)
 • dimarts, 4 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 2 octubre 2016 15:00
  • València (València)
 • dissabte, 1 octubre 2016 18:00
  • Tavernes Blanques (València)
 • dissabte, 1 octubre 2016 08:45
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 19:30
  • Catadau (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 12:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • Borriana (Castelló)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 19:30
  • Alzira (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 12:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 09:50
  • Oliva (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 19:00
  • Villena (Alacant)
 • dimarts, 13 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 11 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 19:00
  • Cheste (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 18:30
  • Sueca (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 agost 2016 21:00
  • Altea (Alacant)
 • dilluns, 8 agost 2016 18:00
  • Murla (Alacant)
 • dissabte, 30 juliol 2016 13:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 30 juliol 2016 11:30
  • Cheste (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 19:00
  • l'Alcúdia (València)
 • dissabte, 23 juliol 2016 17:30
  • Beniparrell (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 14:30
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 20:00
  • Gandia (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juliol 2016 22:00
  • l'Alcúdia (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 17:00
  • Silla (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 11 juliol 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 9 juliol 2016 09:30
  • Pego (Alacant)
 • dijous, 7 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 08:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 16:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 5 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dissabte, 2 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 19:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 30 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 25 juny 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 24 juny 2016 12:00
  • Paterna (València)
 • divendres, 24 juny 2016 11:00
  • Paterna (València)
 • dijous, 23 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:30
  • Mislata (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 18 juny 2016 17:30
  • Cullera (València)
 • dijous, 16 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 20:00
  • Alcoi (Alacant)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 5 juny 2016 09:30
  • Vila-real (Castelló)
 • dissabte, 4 juny 2016 16:30
  • València (València)
 • dissabte, 4 juny 2016 13:30
  • Xeresa (València)
 • dissabte, 4 juny 2016 10:00
  • Favara (València)
 • divendres, 3 juny 2016 18:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 2 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 12:15
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 11:00
  • Massalfassar (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 28 maig 2016 14:00
  • la Vila Joiosa (Alacant)
 • dissabte, 28 maig 2016 12:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 22 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dissabte, 21 maig 2016 19:30
  • Mislata (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 14 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 20:30
  • Benetússer (València)
 • divendres, 13 maig 2016 17:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 12:00
  • Massamagrell (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 19:00
  • Ontinyent (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 10:30
  • Gandia (València)
 • dijous, 5 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 18:30
  • Carlet (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 13:30
  • Alzira (València)
 • dissabte, 30 abril 2016 11:00
  • Cullera (València)
 • dijous, 28 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 24 abril 2016 11:30
  • Oliva (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 19:30
  • Gandia (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 10:00
  • Sueca (València)
 • dissabte, 23 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 11:45
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 16 abril 2016 18:30
  • Bellreguard (València)
 • dissabte, 16 abril 2016 12:30
  • Cheste (València)
 • divendres, 15 abril 2016 10:00
  • Burjassot (València)
 • dijous, 14 abril 2016 19:00
  • Benirredrà (València)
 • dijous, 14 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 abril 2016 10:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 13 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 10 abril 2016 11:30
  • Moncada (València)
 • dissabte, 9 abril 2016 10:00
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 7 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 abril 2016
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dissabte, 2 abril 2016
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • divendres, 1 abril 2016
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dijous, 31 març 2016 19:00
  • Almussafes (València)
 • dijous, 31 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 26 març 2016 18:30
  • València (València)
 • dissabte, 26 març 2016 17:00
  • Godella (València)
 • dimecres, 23 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 13 març 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 10:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 10 març 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 10 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 9 març 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 9 març 2016 11:15
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 8 març 2016 12:00
  • Benicarló (Castelló)
 • dilluns, 7 març 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 19:30
  • Gandia (València)
 • dimecres, 2 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 17:00
  • Almoines (València)
 • dimarts, 1 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 14:00
  • Cheste (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 19:00
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 11:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 17:00
  • Potries (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 14 febrer 2016 11:00
  • Faura (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 11:00
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 13:30
  • Torrent (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 14:30
  • Cheste (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • diumenge, 7 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 7 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 6 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 31 gener 2016 14:00
  • València (València)
 • dissabte, 30 gener 2016 16:30
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 12:00
  • Sueca (València)
 • dijous, 28 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 gener 2016 18:00
  • Altea (Alacant)
 • dijous, 21 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 18:00
  • Gandia (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 16 gener 2016 18:00
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 15 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 11:15
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • diumenge, 10 gener 2016 12:45
  • València (València)
 • diumenge, 3 gener 2016 20:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 20:00
  • Canals (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 13 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 12 desembre 2015 18:15
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 6 desembre 2015 11:30
  • Xeraco (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 desembre 2015 14:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 20:30
  • Xeraco (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 29 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 23 novembre 2015 20:30
  • Oliva (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 22 novembre 2015 11:45
  • Gandia (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 19:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 20 novembre 2015 10:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 16:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 13:00
  • Borriana (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 10:00
  • Benicàssim (Castelló)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 15 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 20:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:00
  • Gandia (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:30
  • Moncada (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 novembre 2015 21:00
  • València (València)
 • diumenge, 8 novembre 2015 09:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 7 novembre 2015 19:00
  • Cheste (València)
 • dissabte, 7 novembre 2015 18:30
  • Cheste (València)
 • dissabte, 7 novembre 2015 17:00
  • Cheste (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 18:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 1 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dissabte, 31 octubre 2015 12:00
  • Godelleta (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 25 octubre 2015 12:00
  • Albaida (València)
 • dissabte, 24 octubre 2015 21:00
  • Miramar (València)
 • dissabte, 24 octubre 2015 18:00
  • Gandia (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 18:00
  • Vilallonga (València)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:30
  • Cullera (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 14:45
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • diumenge, 18 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 octubre 2015 11:00
  • Favara (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 16:00
  • Cheste (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 9 octubre 2015 09:45
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 11:00
  • Sella (Alacant)
 • dilluns, 5 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 3 octubre 2015
  • València (València)
 • dissabte, 3 octubre 2015 08:45
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015 16:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:45
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 09:15
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 10:00
  • Manuel (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 27 setembre 2015 18:30
  • Bellreguard (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 23 setembre 2015 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 22 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 20 setembre 2015 12:00
  • Silla (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:30
  • el Campello (Alacant)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 19:00
  • Cheste (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 13 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 12 setembre 2015 18:00
  • Tavernes Blanques (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 19:00
  • Sueca (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 14:45
  • Ontinyent (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 29 agost 2015 17:00
  • la Font de la Figuera (València)
 • dissabte, 22 agost 2015
  • Siete Aguas (València)
 • dissabte, 8 agost 2015 18:00
  • Murla (Alacant)
 • divendres, 7 agost 2015 23:30
  • Piles (València)
 • dijous, 6 agost 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 1 agost 2015 18:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dissabte, 1 agost 2015 11:00
  • Alberic (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • divendres, 24 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 18:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 juliol 2015 18:00
  • Faura (València)
 • dijous, 16 juliol 2015 14:00
  • Gandia (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 juliol 2015 23:00
  • Massamagrell (València)

Director General d'Esport Llista completa d'obsequis

04/04/2019

Reunió Programa esportiu estatal Pelota CETD Valencia

Costs
 • Transport
  121,26 €
 • Total 121,26 €
12/02/2019

Reunió de la Comissió Permanent del Comité Espanyol d'Esport Universitari en el CSD

Costs
 • Transport
  122,76 €
 • Total 122,76 €
05/11/2018 - 06/11/2018

Reunió Comissió Sectorial d'Esport

Costs
 • Allotjament
  140,00 €
 • Manutenció
  29,56 €
 • Transport
  160,06 €
 • Total 329,62 €
23/07/2018

Reunió constitutiva de la Conferència Sectorial d'Esport a Madrid

Costs
 • Transport
  124,36 €
 • Total 124,36 €
11/04/2018 - 13/04/2018

Reunió Conferència Interterritorial per a l'Esport a Lanzarote

Costs
 • Allotjament
  248,00 €
 • Transport
  290,00 €
 • Total 538,00 €
13/12/2017

Pleno Comité Espanyol Esport Universitari

Costs
 • Transport
  144,50 €
 • Total 144,50 €
17/11/2017 - 27/11/2017

Mundial de Pilota a Colòmbia

15/11/2017 - 16/11/2017

Conferència Interterritorial per a l'Esport en el Consell Superior d'Esports.

Costs
 • Allotjament
  104,00 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 233,10 €
31/03/2017 - 01/04/2017

Viatge a Màlaga i entrada al 2º partit de la final de la Copa de'Europa de Bàsquet

Costs
 • Transport
  302,00 €
 • Total 302,00 €
02/03/2017

Reunió President Consejo Superior de Deportes

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
09/02/2017

Conferencia Interterritorial para el deporte en Tarragona

01/04/2016 - 03/04/2016

Trobada Basca-Valencià de Pilota en el pais Basc.

Costs
 • Manutenció
  49,25 €
 • Transport
  330,59 €
 • Total 379,84 €
24/11/2015

Ple Comitè Espanyol Esport Universitari - lloc: Consejo Superior de Deportes (av. Martín Fierro s/n) - Madrid

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
20/10/2015

Comissió Permanent Comitè Espanyol Esport Universitari - lloc: Consell Superior d'Esports (av. Martín Fierro s/n) - Madrid

Costs
 • Transport
  126,50 €
 • Total 126,50 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General d'Esport Llista completa d'obsequis

15/05/2019

Placa de metacrilat en agraïment a la Generalitat Valenciana per la seua col·laboració amb el club

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.A. Playas de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

14/05/2019

Samarreta, Dessuadora, got de plàstic i bossa dels campionats d'Espanya Universitaris.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

16/04/2019

Llibre de poesia "Celobert" de Mª Rosa Font Massot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament de Beniarjó

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

10/04/2019

Placa a la Direcció General de l'Esport pel seu suport a l'automobilisme Valencià, temporada 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'automovilisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral

06/04/2019

Placa d'agraïment de la Federació d'Esport d'Orientació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esport d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral

03/04/2019

Botella de licor Xinés.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresident Federació de futbol del districte Pudong-Xangai (Xina)

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/03/2019

Placa a Josep Miquel Moya Torres en reconeixement i agraïment per suport rebut en la promoció i difusió del Ciclisme de la C.V

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Ciclisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

29/03/2019

Placa d'agraïment de la Federació de Vela al Director General pel seu suport a la Vela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Vela

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

05/03/2019

Anorac commemoratiu Regata d'Hivern "200 Milles a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Nàutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

21/02/2019

Detall d'artesania en fusta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de Joventut i Esports de la República de Gambia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

19/12/2018

Placa de la Federació de Tennis a la Generalitat Valenciana, pel seu suport en la celebració de la Copa Davis 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Tennis

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral

06/10/2018

Placa agraïment al Director General d'Esports per la seua col·laboració en l'II Campionat Autonòmic d'Orientació per Equips de Centres Escolars

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esport d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

15/09/2018

Placa reconeixement a la D.G d'Esports pel seu recolze en el XXXII Campionat d'Espanya de Menors.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club de Campo Alicante

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral

13/09/2018

Pilota de Futbol Sala

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LLiga Nacional de Futbol Sala

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

17/06/2018

Rajola commemorativa Inauguració Camp de Rugbi de Gandia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Rugbi Gandia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

07/06/2018

Trofeu commemoratiu Memorial Nacho Barbera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UD Alzira

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

30/05/2018

Llibre "El tercer Sector en España y en Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Chavez / José Luis Monzón

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

30/05/2018

llibre "La Economía social Valenciana ante los conceptos emergentes relacionados en Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael Chaves / José Luis Monzón

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

14/05/2018

Tassa de Ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.G Política Lingüística

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

09/05/2018

Pilota de rugbi signada per les jugadores de la selecció Valenciana de rugbi sub-18 femenina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral

29/04/2018

Trofeu reconeixement a la Generalitat Valenciana amb motiu de la 85 Final Copa del Rei de Rugbi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

09/03/2018

Safata platejata de la Federació Espanyola d'Hoquei agraint al Director General d'Esport la seua col·laboració en la promoció i desenvolupament de l'hoquei.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola d'Hoquei

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

06/03/2018

Polo de la 32 edició Regata d'Hivern "200 Milles a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Náutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

22/02/2018

Mallot groc de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana - Gran Premi Banc Sabadell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banc Sabadell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

04/02/2018

Placa de cristall de 13 x 10'30 cm. d'agraïment a la G.V i Direcció general d'Esport per la seua contribució a l'esport paralímpic i a l'I Campionat d'Espanya de Promeses Paralímpiques 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esports Adaptats

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

23/01/2018

Calendari anual de pilota.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Geoves

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

18/01/2018

Placa de suro i medalla de la Federació de Taekwondo en agraïment a l'organisme públic que mes ha col·laborat amb la Federació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Taekwondo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

13/01/2018

Marco foto 30 x 25 amb fotografia de regatistas Enrique i Pablo Lujan en agraïment a la Generalitat Valenciana i especialment a Director General d'Esport.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Hermanos Lujan

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

22/12/2017

Làmina de 1x70 emmarcada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

31/10/2017

Jupetí del Real Club Nàutic de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nàutic de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

18/09/2017

2 Capsetes de peres del Rincón de Soto (La Rioja)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Rincón de Soto

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

11/09/2017

Samarreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'esport d'orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

20/07/2017

Pala pilota Basca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa pilota basca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

19/07/2017

samarreta campus colombicultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Colombicultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

17/06/2017

Placa commemorativa 25 Aniversari del poliesportiu La Pedrera (El Puig de Santa Maria)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament El Puig de Santa Maria

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

10/06/2017

Botella de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Frontó de Xest

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

25/05/2017

Placa metacrilat amb motiu de la candidatura Europea ciutat de l'Esport de l'Ajuntament de Paterna.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

20/05/2017

Quadre agraïment de la Federació d'Esports d'Hivern a la Direcció general d'Esport, pel seu suport als esports d'Hivern.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Esports d'Hivern

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

05/05/2017

Placa a la Generalitat Valenciana en reconeixement al desenvolupament de l'Atletisme Autonòmic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Atletisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

21/04/2017

Placa del Campionat d'Espanya de Futbol Sala per a Sords, en agraïment a la Col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASORCAS

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

05/04/2017

Tarro de mel de Bocairent Bidó per a aigua per a la bicicleta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Ciclista Dones Bicibles

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

31/03/2017

Lot de llibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

09/03/2017

Placa commemorativa en reconeixement al suport de la Direcció general d'Esport, a la Setmana ciclista Valenciana 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Ciclista Escapada

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

03/03/2017

Mallot groc de la Volta a la Comunitat Valenciana - Gran Premi Banc Sabadell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banco Sabadell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

28/02/2017

Jupetí del Club Nàutic d'Altea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Nàutic

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

08/02/2017

Llibre titulat "Les Bandes de Música" de la comunitat valenciana - Les societats musicals - edició enciclopèdica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan de Dios Leal (Editorial Gules)

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

04/02/2017

Placa agraïment de la Federació Espanyola d'Orientació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola d'Orientació

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

31/01/2017

Botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Ciclista Escapada

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

21/12/2016

Participació del sorteig Extraordinari de Nadal de 4'00 €, número 15902 , donada pel Club Esportiu Waterpolo Turia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Deportivo Waterpolo Turia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

04/11/2016

Petjapapers de cristall de la Universitat de València, amb anagrama del Programa UVCátedras.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

04/11/2016

Diploma en reconeixement i agraïment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la seua participació icol·laboració com a patrocinador dins del Programa UVCátedras.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/10/2016

LLibre Als peus de l'Aitana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sella

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/10/2016

LLibre El mas, un temps i una vida

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sella

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

29/10/2016

LLibre Un poble, un esport: Sella i la pilota valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sella

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

13/10/2016

Agenda Gençana 2016-2017 amb motiu del monogràfic "Els cinc sentits i algun sense sentit"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció del Centre Educatiu Gençana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

27/09/2016

2 LLibres "Les RODANES un paraje de cuevas y simas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Espeleologia

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

07/09/2016

Llibre ESPORT TRADICIONAL VALENCIÀ I TERRITORI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

07/09/2016

Llibre LA PILOTA VALENCIANA Pràctica, ciència i codi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

01/09/2016

Peluix Mascota Olimpíades Rio 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Esportistes de Judo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

27/06/2016

Barret Olímpic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Paralímpic Espanyol

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

16/06/2016

Stick hoquei commemoratiu Trofeu 6 Nacions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de Hoquei

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

04/06/2016

Polo Torneig Infantil Pantera (Rugbi)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Rugby Les Abelles

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

17/05/2016

Samarretes del pilot Jorge Navarro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Circuit de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

11/05/2016

Samarreta i medalla commemorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Massamagrell

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

07/05/2016

Placa de fusta en agraïment a la Direcció general de l'Esport.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Colombicultura de la C.V

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

30/04/2016

Botella de Mistela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Pin Federació Colombicultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Colombicultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Botella Vi conmemoratiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Catalana de Rugbi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

30/04/2016

Diploma concessió Emblema d'Or al Mèrit Colombicultor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Colombicultura

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

28/04/2016

Placa Metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Prociclisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

28/04/2016

Mallot ciclisme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Prociclismo - Volta Ciclista C.V 2016

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

23/04/2016

2 llibres sobre la història del poble de Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sueca

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D. Gral.

19/04/2016

Kit de Padel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització del World Padel Tour

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

03/04/2016

Placa Federació de Pilota d'Euskadi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de pilota d'Euskadi

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G Esport

03/04/2016

Botella de sidra ajuntament Oirartzun

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Oiartzun

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G Esport

30/03/2016

Samarreta Club Tennis Almussafes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Tennis Almussafes

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.G Esport

04/03/2016

Dessuadora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C. Nàutic Altea

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

23/02/2016

Placa Playas de Castellon Club atletisme a la G.V

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Playas de Castellón Club atletisme

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'esport

02/02/2016

LLibre de poesia "Rosas de mi pasión" de Pedro Ramirez Casanova

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Ramirez Casanova

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

22/12/2015

capseta de 23 x 9 cm. de fusta, decorada pels xiquets especials contenint una vela, una manzanita, un tac per a anotacions i un ocellet de tela.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación de centres d'ensenyament

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

10/12/2015

Placa, Clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Rugby

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

03/12/2015

LLibre resum edició 2014/2015, LLibre de fotografies de Dry Lensens

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

29/11/2015

Equipament de Padel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Pàdel

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

23/11/2015

Samarreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana de Vela

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

13/11/2015

Samarretes Club Atletisme

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Atletisme Safor

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

01/11/2015

Clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Trinquet Pelayo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

31/10/2015

Insignia, Botella de moscatel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Godelleta

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Dtr. Gral.

27/10/2015

Llibre commemoratiu 100 anys de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Futbol de la C.V

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

27/10/2015

Banderin commemoratiu dels 100 anys de la Federació de futbol de la C.V

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Futbol C.V

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: Direcció General d'Esport

01/09/2015

Placa Federació Espanyola de Taekwondo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Taekwondo

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

01/09/2015

Placa Federació Valenciana d'Esgrima

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Valenciana d'Esgrima

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

08/08/2015

Samarreta, Clauer, Botella de cassalla, Llibre "El Tribunal de les Aigües de la Vega de València" de Daniel Sala

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Murla

Destinatari de l'obsequi: JOSEP MIQUEL MOYA TORRES

Destinació: D.Gral.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE GANDIA FUNCIONARI DE CARRERA 01/01/1990 09/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Direcció Consorci Volvo Ocean Race Vocal 02/11/2015
Circuit del Motor SA Vicepresident del Consell Administració 04/09/2015 Pública
Consell Rector IVAJ Vocal 16/10/2015 Pública
Mesa Forestal Comunitat Valenciana Membre 13/06/2016 Pública
Comisión Sectorial de Deportes Consejo Superior de Deportes Membre 07/07/2015 Pública
Consell Consultiu Circuit del Motor Vicepresident 17/10/2016 Pública
Comité Español Deporte Universitario Membre 07/07/2015 Pública
Fundació Pilota Valenciana Patronat 11/08/2017 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 83.856,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 8.718,70 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 7.740,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 57.950,48 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.