HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Eduardo Roca Hernáiz

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Tributs i Joc
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 30/07/2019 DOGV
 • Nomenament: 21/07/2015 DOGV

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tributs i Joc és el centre directiu al qual corresponen totes aquelles funcions que la Generalitat té atribuïdes en matèria d'ingressos tributaris i altres matèries d'índole fiscal, que no es troben atribuïdes a l'Institut Valencià d'Administració Tributària en la seua normativa reguladora, o es referisquen a les reclamacions economicoadministratives, així com en matèria de joc, incloent-hi entre altres, les següents:

 • L'estudi i elaboració de les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l'emissió d'instruccions i circulars per al seu compliment, i la interpretació d'aquestes normes, a través de la resolució de consultes o emissió d'informes.
 • L'anàlisi, estudi i informe d'aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana, i l'elaboració de les propostes de política fiscal.
 • L'elaboració de les estimacions pressupostàries d'ingressos la gestió dels quals siga de competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d'execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
 • L'avaluació de les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d'actuació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària per a la seua elevació a l'aprovació per la persona titular de la conselleria, i l'avaluació de les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents d'aquest institut en l'àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.
 • La participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • L'elaboració de les propostes de resolució dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària.
 • L'elaboració de les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria tributària davant el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets dels ciutadans o dels contribuents.
 • L'elaboració d'informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l'àmbit fiscal.
 • La supervisió del sistema d'atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació dels serveis en l'àmbit tributari, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l'àmbit de funcions de la Direcció General.
 • L'elaboració dels models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.
 • El manteniment de la informació dels portals tributaris i d'altres instruments d'assistència, divulgació i informació en matèria tributària.
 • Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions de la Subdirecció General de Joc, els actes de les quals no esgoten la via administrativa.
 • Efectuar les funcions corresponents a les competències que la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, i altres normes específiques en matèria de joc assignen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, i que no estiguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assignen reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dijous, 25 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 22 octubre 2018 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 27 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 08:30
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 setembre 2018 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 setembre 2018 16:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 12 juliol 2018 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 12:15
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 10:30
  • Altea (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 09:30
  • Santa Pola (Alacant)
 • dimecres, 13 juny 2018 11:30
  • Chelva (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 11:00
  • Segorbe (Castelló)
 • dimarts, 29 maig 2018 08:30
  • Busot (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 10:30
  • Albaida (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 09:00
  • Chiva (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 09:00
  • Sant Mateu (Castelló)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 08:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 08:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 abril 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 10 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 6 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 23 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 18 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 15 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 1 desembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 novembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 octubre 2017 08:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 16 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:45
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 17:30
  • València (València)
 • dijous, 7 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 14:15
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 08:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 23 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 23 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 abril 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 6 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 abril 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 abril 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 09:30
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 10:30
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 09:15
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 2 desembre 2016 08:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 22 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 11 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:15
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 08:45
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 08:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 17 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 13 octubre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 6 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 30 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juliol 2016 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juny 2016 08:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 16 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 27 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 10 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 5 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 08:30
  • Torrevieja (Alacant)
 • dijous, 10 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 29 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 12 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 8 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 08:00
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:15
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 18 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 14 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 11:15
  • València (València)
 • divendres, 11 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dijous, 10 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 4 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 08:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 3 novembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • divendres, 30 octubre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 11:45
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 8 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 28 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 21:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 23 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 12:00
  • València (València)

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

18/12/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,66 €
 • Total 150,66 €
22/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  15,15 €
 • Transport
  149,26 €
 • Total 164,41 €
16/11/2018

Sessió Extraordinària del Ple del Consell Superior de l´AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  164,83 €
 • Total 180,83 €
08/11/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  151,21 €
 • Total 159,21 €
23/10/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  151,76 €
 • Total 157,96 €
18/09/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,41 €
 • Total 165,41 €
17/07/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  187,20 €
 • Total 187,20 €
12/07/2018

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  188,85 €
 • Total 200,85 €
11/04/2018

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  143,25 €
 • Total 155,25 €
19/12/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  155,95 €
 • Total 155,95 €
17/10/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  160,78 €
 • Total 160,78 €
12/09/2017

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  20,75 €
 • Transport
  152,58 €
 • Total 173,33 €
12/09/2017

Consell de Polítiques de Joc

Acompanyant/s
 • Amparo Gálvez- Subdirectora General de Juego
Costs
 • Transport
  128,00 €
 • Total 128,00 €
11/07/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,45 €
 • Transport
  169,08 €
 • Total 179,53 €
24/05/2017 - 25/05/2017

Reunió amb l´Agència Tributària de Catalunya en Barcelona

Costs
 • Allotjament
  175,51 €
 • Manutenció
  94,40 €
 • Transport
  156,98 €
 • Total 426,89 €
05/04/2017

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  7,50 €
 • Transport
  194,83 €
 • Total 202,33 €
13/12/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Transport
  150,23 €
 • Total 150,23 €
23/11/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,14 €
 • Total 164,14 €
18/10/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,74 €
 • Total 164,74 €
04/10/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,80 €
 • Transport
  152,59 €
 • Total 161,39 €
19/07/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,50 €
 • Transport
  154,34 €
 • Total 159,84 €
08/06/2016

Assistència a Grups de treball de coordinació normativa i intercanvi d'informació de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  154,94 €
 • Total 165,94 €
12/05/2016

Reunió del Consell de Polítiques de Joc en Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  151,04 €
 • Total 165,04 €
07/04/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  153,78 €
 • Total 159,48 €
02/03/2016

Assistència al Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària de l'AEAT en Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,50 €
 • Transport
  150,42 €
 • Total 158,92 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la Subdirecció General de Joc de la Direcció General

20/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´ Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la Subdirecció General de Joc de la Direcció General

05/01/2018

Botelles mostra d´oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CIRSA

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Us particular

18/12/2017

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

15/12/2017

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

14/06/2017

Rellotge Marca Kero adaptat per a invidents

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Particular

09/01/2017

Botella de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa de Joc Grup R. Franco

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la DG Tributs i Joc i el personal del IVAT

20/12/2016

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

16/12/2016

Botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Sorteig entre el personal de la Direcció General de Tributs i Joc y l´IVAT

21/12/2015

Botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Recreatius Franco

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la DGT y SSTT València

21/12/2015

Botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment entre el personal de la DGT y SSTT València

21/12/2015

Botelles de vi y cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Assessors Fiscals Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: EDUARDO ROCA HERNAIZ

Destinació: Repartiment por sorteig entre el personal de la DGT y SSTT València

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC FUNCIONARI DEL COS D'INSPECTORS DE TRIBUTS 16/09/2002 21/07/2015 SI

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 48.852,29 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 7.121,62 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.901,11 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 79.629,07 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.216,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 24.670,66 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 7.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 58.057,75 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 385,91 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,66 €
Rendiment de capital immobiliari 533,47 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.