HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Aitana Joana Mas Mas

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Transparència i Participació
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 18/03/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Direcció General de Transparència i Participació és el centre directiu de la Conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i ciutadana.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència i participació ciutadana.
 • Organitzar i coordinar els programes i accions relatius a la transparència en l'activitat pública i la participació ciutadana, impulsar l'execució de les polítiques de la Generalitat en aquestes matèries i coordinar la comunicació de les institucions autonòmiques amb la ciutadania a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.
 • Promoure, coordinar i supervisar la formació i avaluació dels mecanismes de participació i transparència, en tots els sectors de la població, amb especial atenció als col·lectius tradicionalment menys actius en els assumptes públics.
 • Donar suport a la relació institucional amb els col·lectius de valencians i valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que residixen a l'estranger, especialment aquelles relacionades amb les persones joves desplaçades per raons econòmiques, i mantindre aquesta relació.
 • Actuar, si és el cas, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, en les conferències sectorials i en altres òrgans de cooperació que es creen en matèria de transparència i participació.
 • Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en què s'aborde l'aplicació de les mesures de transparència, i encarregar-se de la direcció tècnica, així com de la preparació dels assumptes que hagen de ser tractats, i de la coordinació de l'execució i el seguiment dels acords que adopten els esmentats òrgans.
 • Intervindre, si és el cas, en representació del Consell, en els fòrums, jornades, simposis, debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb la matèria pròpia de la Direcció General.
 • Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de transparència i participació.
 • Emetre un informe sobre l'oportunitat dels projectes normatius de la Generalitat que incidisquen directament en les matèries de transparència i participació.
 • Emetre un informe previ sobre l'oportunitat de l'aprovació de programes, ajudes o subvencions en cada un dels sectors de l'Administració de la Generalitat que estiguen destinats a la realització de polítiques públiques relacionades amb les matèries de transparència i participació.
 • Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a la matèria.
 • Exercir les competències sobre l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu registre, a què fa referència la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 15 març 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 09:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 10:15
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 març 2019 13:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 març 2019
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 21:30
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 19:30
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 17:15
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 16:30
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 15:00
  • Toledo (Toledo)
 • dijous, 21 febrer 2019 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 13 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 09:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 12:30
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 30 gener 2019 20:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:30
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 18:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 16 gener 2019 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 13:00
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 13 desembre 2018 19:00
  • Novelda (Alacant)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 17:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 11 desembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 desembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 29 novembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 11:15
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 novembre 2018 09:15
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 18:15
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018
  • Viena-Austria
 • dilluns, 5 novembre 2018
  • Viena-Austria
 • dilluns, 5 novembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • diumenge, 28 octubre 2018
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 27 octubre 2018
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 octubre 2018
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 octubre 2018 16:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 16:30
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 1 octubre 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018
  • Cádiz (Cádiz)
 • dijous, 27 setembre 2018
  • Cádiz (Cádiz)
 • dimecres, 26 setembre 2018
  • Cádiz (Cádiz)
 • dimarts, 25 setembre 2018 17:00
  • Cádiz (Cádiz)
 • dimarts, 25 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 22 setembre 2018 19:00
  • Crevillent (Alacant)
 • dijous, 20 setembre 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 13:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:30
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 setembre 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018
  • Valladolid (Valladolid)
 • dimarts, 4 setembre 2018 16:30
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 3 setembre 2018 21:00
  • Valladolid (Valladolid)
 • divendres, 31 agost 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 28 agost 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 20 agost 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 agost 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 agost 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 19:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 18 juliol 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 juliol 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 juliol 2018
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 juliol 2018
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 3 juliol 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:00
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juny 2018 11:00
  • Benidorm (Alacant)
 • dimecres, 20 juny 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 11:15
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 19:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 12:15
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 juny 2018 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 juny 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 16:00
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 12:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 31 maig 2018 11:00
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:00
  • Oviedo (Asturias)
 • dilluns, 28 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 11:00
  • Crevillent (Alacant)
 • dijous, 24 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 08:30
  • Brussel·les
 • dimarts, 15 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 maig 2018 18:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 maig 2018 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 maig 2018 21:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 maig 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 4 maig 2018 14:00
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:30
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 21:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimarts, 24 abril 2018 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 18:30
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dilluns, 23 abril 2018 17:30
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dilluns, 23 abril 2018 14:00
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dissabte, 21 abril 2018 10:15
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 20 abril 2018
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:30
  • València (València)
 • diumenge, 15 abril 2018
  • Calvià (Illes Balears)
 • dissabte, 14 abril 2018
  • Calvià (Illes Balears)
 • divendres, 13 abril 2018
  • Calvià (Illes Balears)
 • divendres, 13 abril 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018
  • Cartagena (Murcia)
 • dimecres, 11 abril 2018
  • Cartagena (Murcia)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 5 abril 2018 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 abril 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 abril 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 19:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 6 març 2018 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 13:00
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 19:30
  • Llíria (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 10:30
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 17:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 09:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 18:30
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 14:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 gener 2018 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:00
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 11:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 13:45
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 19:30
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017
  • Cartagena (Murcia)
 • dilluns, 18 desembre 2017 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 12:45
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:15
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:30
  • Silla (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 21:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 desembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 19:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 17:15
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 16:00
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 15:30
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 14:00
  • Paris
 • dijous, 30 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 14:15
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 26 novembre 2017
  • Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017
  • Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 16:30
  • Mar del Plata
 • dissabte, 25 novembre 2017 13:30
  • Mar del Plata-Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 12:00
  • Mar del Plata, Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 11:30
  • Mar del Plata-Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 10:00
  • Mar del Plata-Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 09:20
  • Mar del Plata (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017
  • Argentina
 • divendres, 24 novembre 2017 18:00
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 16:00
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:30
  • Rosario (Aregntina)
 • divendres, 24 novembre 2017 12:00
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 10:30
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:30
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 08:00
  • Rosario (Argentina)
 • dijous, 23 novembre 2017
  • Argentina
 • dijous, 23 novembre 2017 20:00
  • Buenos Aires-Argentina
 • dijous, 23 novembre 2017 19:45
  • Buenos Aires-Argentina
 • dijous, 23 novembre 2017 19:00
  • Buenos Aires
 • dimecres, 22 novembre 2017
  • Argentina
 • dimecres, 22 novembre 2017
  • Buenos Aires
 • dimarts, 21 novembre 2017
  • Argentina
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:00
  • Buenos Aires
 • dilluns, 20 novembre 2017
  • Argentina
 • dilluns, 20 novembre 2017 13:00
  • Buenos Aires
 • diumenge, 19 novembre 2017
  • Argentina
 • divendres, 17 novembre 2017
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 novembre 2017
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 18:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017
  • Toledo (Toledo)
 • dijous, 9 novembre 2017
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 8 novembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 20:00
  • Torrent (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 30 octubre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:30
  • València (València)
 • dissabte, 21 octubre 2017 16:30
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 17:30
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dimecres, 18 octubre 2017 15:30
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 13:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 13 octubre 2017 12:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 13 octubre 2017 10:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimecres, 11 octubre 2017 14:00
  • Brussel·les
 • dimarts, 10 octubre 2017 19:00
  • Brussel·les
 • diumenge, 8 octubre 2017 18:30
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:00
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • Almassora (Castelló)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 12:00
  • Benissa (Alacant)
 • dimarts, 26 setembre 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 25 setembre 2017
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:30
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:30
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 23 setembre 2017
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 22 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017
  • Nova York
 • dilluns, 18 setembre 2017
  • Nova York
 • dilluns, 18 setembre 2017 16:00
  • Washington
 • dilluns, 18 setembre 2017 13:30
  • Washington
 • dilluns, 18 setembre 2017 11:00
  • Washington
 • diumenge, 17 setembre 2017
  • Washington
 • diumenge, 17 setembre 2017
  • Nova York
 • dissabte, 16 setembre 2017
  • Nova York
 • dissabte, 16 setembre 2017 14:00
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017
  • Nova York
 • divendres, 15 setembre 2017 13:00
  • Nova York
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 18:00
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 13:30
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 10:00
  • Nova York
 • dimecres, 13 setembre 2017
  • Nova York
 • dilluns, 11 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017
  • Valladolid (Valladolid)
 • dimecres, 6 setembre 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 22:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 07:30
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 4 setembre 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • divendres, 14 juliol 2017 14:30
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • divendres, 14 juliol 2017 13:00
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • divendres, 14 juliol 2017 11:30
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • divendres, 14 juliol 2017 08:00
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:00
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dimecres, 12 juliol 2017
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:30
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dilluns, 10 juliol 2017 15:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 09:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 6 juliol 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 11:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 juliol 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 11:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 30 juny 2017 08:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 29 juny 2017 08:30
  • Paiporta (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 14:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 juny 2017 14:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 19:00
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 16 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 juny 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 08:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 maig 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 12:30
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 20:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 16:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:00
  • Paterna (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 11 maig 2017 18:30
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 08:15
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dissabte, 6 maig 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 09:00
  • Torrent (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 08:30
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 13:00
  • Emperador (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 11 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 6 abril 2017
  • Mérida (Badajoz)
 • dimecres, 5 abril 2017
  • Mérida (Badajoz)
 • dimarts, 4 abril 2017
  • Mérida (Badajoz)
 • dilluns, 3 abril 2017 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 31 març 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 24 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 11:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 16:00
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 3 març 2017 11:30
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 08:30
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 18 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 13:30
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 17:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:30
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:15
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 16:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 14:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 11:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 8 febrer 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 14:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 15:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 gener 2017
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 29 gener 2017
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dissabte, 28 gener 2017 18:30
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dijous, 26 gener 2017 19:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 18:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:45
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 16:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:30
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 08:45
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016
  • Paris
 • dijous, 8 desembre 2016
  • Paris
 • dijous, 8 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016
  • Paris
 • dimarts, 6 desembre 2016
  • Paris
 • dimarts, 6 desembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 09:30
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 2 desembre 2016 18:30
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 17:30
  • Fuenlabrada (Madrid)
 • dimarts, 29 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 16:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 09:00
  • Girona (Girona)
 • dimarts, 22 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 15:00
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 10 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 8 novembre 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 15:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 16:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 10:00
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 31 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:00
  • Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
 • dimecres, 26 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Biar (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 19:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 octubre 2016
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 11 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 17:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 5 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 11:00
  • Toledo (Toledo)
 • diumenge, 2 octubre 2016 18:00
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 30 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 11:30
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 17 setembre 2016 19:00
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 16 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 16:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 16 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 11 agost 2016 22:30
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 10 agost 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 agost 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 8 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 1 agost 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 10:45
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 juliol 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 juliol 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 juliol 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juliol 2016 12:45
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:15
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 15:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 15:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 13:30
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 19:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 13:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 4 juliol 2016 12:00
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 1 juliol 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 19:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 18:45
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 22 juny 2016 13:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juny 2016 14:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 10:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 19:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 20:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juny 2016 10:00
  • Novelda (Alacant)
 • dijous, 9 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 juny 2016 10:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 3 juny 2016 12:30
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 16:00
  • el Ràfol d'Almúnia (Alacant)
 • dijous, 2 juny 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 31 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 20 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 19 maig 2016 10:30
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:00
  • Vila-real (Castelló)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 09:45
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:30
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 21:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 12:00
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:30
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 21:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 19:00
  • Bellreguard (València)
 • dijous, 7 abril 2016 15:45
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 4 abril 2016 17:00
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 2 abril 2016 16:00
  • Calvià (Illes Balears)
 • dissabte, 2 abril 2016 11:00
  • Palma (Illes Balears)
 • divendres, 1 abril 2016 19:00
  • Eivissa (Illes Balears)
 • dijous, 31 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 11:45
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:30
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 12:30
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 16:30
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dissabte, 5 març 2016 19:30
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 4 març 2016 17:30
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 12:30
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 10:30
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 3 març 2016 18:30
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 15:00
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 15:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 11:00
  • Paris
 • divendres, 26 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 24 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 febrer 2016 22:00
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 11:30
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 17:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dissabte, 13 febrer 2016 18:00
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • divendres, 12 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 19:00
  • Paiporta (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:15
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • diumenge, 7 febrer 2016 11:00
  • Aldaia (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:30
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 12:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:00
  • Mislata (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 11:00
  • Paterna (València)
 • dijous, 21 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 19:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dissabte, 16 gener 2016 20:00
  • Manises (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 09:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 11:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 18:30
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:00
  • València (València)
 • diumenge, 13 desembre 2015 14:00
  • Sevilla (Sevilla)
 • dissabte, 12 desembre 2015 07:30
  • Sevilla (Sevilla)
 • dijous, 3 desembre 2015 18:00
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 desembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 22 novembre 2015 12:00
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 20 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 19:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:30
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 19:30
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:30
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 18:00
  • Mislata (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:00
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:30
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 19:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 30 octubre 2015 08:30
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:00
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:45
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 19:00
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • Alzira (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 11:00
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:00
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 octubre 2015 18:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 12:00
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 16 octubre 2015 07:45
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • València (València)
 • diumenge, 11 octubre 2015 17:30
  • Crevillent (Alacant)
 • dissabte, 10 octubre 2015 18:00
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 9 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:30
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 17:30
  • València (València)
 • diumenge, 4 octubre 2015 18:00
  • València (València)
 • dissabte, 3 octubre 2015 21:00
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:30
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 20:00
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • Huesca (Huesca)
 • dijous, 24 setembre 2015 16:00
  • Huesca (Huesca)
 • dijous, 24 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 09:30
  • La Acebeda (Madrid)
 • dimarts, 15 setembre 2015 19:00
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 15 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 11:00
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:00
  • Ibi (Alacant)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 13:00
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 10:00
  • Alfarrasí (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 11:00
  • Nules (Castelló)
 • dijous, 3 setembre 2015 21:00
  • la Font de la Figuera (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 14:00
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 17:30
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 11:00
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 10:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:30
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:00
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 09:00
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:15
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 11:30
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 09:30
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 12:00
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 17:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 juliol 2015 12:30
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 juliol 2015 09:30
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 17:00
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:00
  • València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019) Llista completa d'obsequis

13/03/2019

Madrid-Ponent en la taula redona "Transparencia: ¿quién abre la puerta?" de la U. Complutense

Costs
 • Manutenció
  20,95 €
 • Transport
  129,20 €
 • Total 150,15 €
27/02/2019 - 28/02/2019

Toledo-VII Comferència autonòmica de participació

Acompanyant/s
 • Subdirectora general de transparència i participació
Costs
 • Allotjament
  66,60 €
 • Manutenció
  19,30 €
 • Transport
  182,77 €
 • Total 268,67 €
14/02/2019

Madrid-Convocatoria Comisión Sectorial Gobierno Abierto (MHAP)

Costs
 • Manutenció
  9,75 €
 • Transport
  136,70 €
 • Total 146,45 €
25/01/2019

Barcelona-Ponent en Jornades de la Federació de Municipis i Provincies, trasllat a càrrec de l'organització

Costs
 • Manutenció
  36,20 €
 • Total 36,20 €
04/12/2018

Madrid-Reunió "Plan Retorno", de la Secretaria d'Estat de Migracions-Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social"-(trasllat amb cotxe oficial)

Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Total 15,00 €
30/11/2018

Madrid-Participació com a ponent al Seminari de Transparència Internacional-Despeses a càrrec de l'organització

28/11/2018

Madrid-Assistència a la 8 edició del "Encuentro aporta-Emprendiendo con datos públicos"

Acompanyant/s
 • Cap Servei de Transparència
Costs
 • Manutenció
  16,95 €
 • Transport
  129,20 €
 • Total 146,15 €
05/11/2018 - 06/11/2018

Viena-Presentació de SATAN en "Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia" (despeses a càrrec de l'organització)

25/10/2018

Toledo-I Trobada de Participació Ciutadana (NOVAGOB)

Costs
 • Transport
  22,32 €
 • Total 22,32 €
02/10/2018 - 03/10/2018

Madrid-Assistència als actes de celebració d'Octubre, i del 600 Aniversari de la Generalitat Valenciana, a la Casa de València.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
26/09/2018 - 28/09/2018

Cadis-III Congrés Internaiconal de Transparència

Costs
 • Allotjament
  345,19 €
 • Manutenció
  89,45 €
 • Transport
  357,23 €
 • Total 791,87 €
17/09/2018

Madrid-Reunió amb representants de Change.org

Costs
 • Transport
  85,30 €
 • Total 85,30 €
03/09/2018 - 04/09/2018

Valladolid-Assistència a la XXXVI edició de la Fira del Folklore i la Gastronomía.

Costs
 • Allotjament
  95,95 €
 • Transport
  213,43 €
 • Total 309,38 €
05/07/2018

Madrid-Assistència a la comissió sectorial de Govern Obert (Gobernanza Pública-MHAP)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/05/2018 - 30/05/2018

Oviedo-Assistència a la Reunió de la Xarxa Autonòmica de Participació

Acompanyant/s
 • Cap de servei de participació
Costs
 • Allotjament
  157,74 €
 • Manutenció
  20,93 €
 • Transport
  282,16 €
 • Total 460,83 €
10/05/2018 - 11/05/2018

Madrid-Assistència a la constitució del "Foro Gobierno Abierto" del MAHP, i participació en la Taula Redona "Pactos de Integridad en la contratación pública"-Trasllat a càrrec de l'organització

Costs
 • Manutenció
  13,85 €
 • Total 13,85 €
06/05/2018 - 07/05/2018

Madrid-Inauguració de la Setmana de l'Administració Oberta al MHAP-DG Gobernanza Pública

Costs
 • Transport
  197,92 €
 • Total 197,92 €
26/04/2018

Madrid-Reunió grup de treball de transparència i rendició de comptes-MHFP

Costs
 • Transport
  93,35 €
 • Total 93,35 €
25/04/2018

Saragossa-Assistència al "Foro de Transparencia e Innovación Democrática"

Costs
 • Transport
  11,05 €
 • Total 11,05 €
23/04/2018 - 24/04/2018

Saragossa-Assistència a la Fira de cases regionals, i visita la CEVEX de Sargossa

Costs
 • Allotjament
  52,04 €
 • Transport
  99,90 €
 • Total 151,94 €
13/04/2018 - 15/04/2018

Mallorca-25 aniversari Falla el Toro, Calvià

Costs
 • Allotjament
  168,75 €
 • Manutenció
  51,13 €
 • Transport
  348,66 €
 • Total 568,54 €
11/04/2018 - 12/04/2018

Cartagena-Assistència a la V Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència-Despeses reflexades als seus viatges
 • Cap de servei de participació ciutadana
Costs
 • Allotjament
  109,00 €
 • Manutenció
  13,00 €
 • Transport
  89,58 €
 • Total 211,58 €
05/04/2018

Madrid-Assistència a Jornades Integritat en la contractació pública: els Pactes d'Integritat

Costs
 • Manutenció
  19,95 €
 • Transport
  89,00 €
 • Total 108,95 €
06/03/2018 - 07/03/2018

Assistència a la presentació de la revista LUX Barcelona. Revista de transparència metropolitana.

Costs
 • Allotjament
  87,82 €
 • Manutenció
  22,17 €
 • Transport
  77,00 €
 • Total 186,99 €
20/02/2018 - 21/02/2018

Madrid-Assistència Jornades "Gobierno abierto 2018, la agenda que viene"

Costs
 • Transport
  150,29 €
 • Total 150,29 €
12/02/2018 - 13/02/2018

Madrid-Assistència a Jornada Impact on Integrity

Costs
 • Transport
  179,81 €
 • Total 179,81 €
30/01/2018 - 01/02/2018

Madrid-Assistència al Grup de treball de transparència i redempció de comptes de la Comissió Sectorial (MHAP)

Costs
 • Transport
  150,08 €
 • Total 150,08 €
18/12/2017

Trobada amb el Govern de la Región de Murcia-Desplaçament amb cotxe oficial, i manutenció a cârrec del Govern de Múrcia

03/12/2017 - 04/12/2017

Paris-Assistència als actes de commemoració del 70 aniversari de la Casa de València a Paris

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència
 • Cap de premsa de la Cª Transparència
Costs
 • Allotjament
  57,79 €
 • Manutenció
  78,92 €
 • Transport
  215,65 €
 • Total 352,36 €
18/11/2017 - 27/11/2017

Assistència al "Encuentro Regional de las Américas ed la Alianza para el Gobierno Abierto", i visita CEVEX Argentina

Costs
 • Allotjament
  503,80 €
 • Manutenció
  118,38 €
 • Transport
  1.470,13 €
 • Total 2.092,31 €
16/11/2017 - 17/11/2017

XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública.

Costs
 • Manutenció
  16,45 €
 • Transport
  71,95 €
 • Total 88,40 €
09/11/2017 - 10/11/2017

Toledo-assistència al "V Congreso Internacional sobre innovación tecnológica y administración pública: La reforma de la ley estatal de transparencia: retos y posibilidades"

Costs
 • Manutenció
  15,75 €
 • Transport
  160,82 €
 • Total 176,57 €
18/10/2017 - 19/10/2017

Pamplona-IV Conferència autonòmica de Participació Ciutadana

Acompanyant/s
 • Cap de servei de participació
Costs
 • Allotjament
  72,90 €
 • Manutenció
  12,60 €
 • Transport
  118,27 €
 • Total 203,77 €
13/10/2017

Assistència a la IX Trobada de Cases Regionals i Provincials de la ciutat de Sevilla

Costs
 • Manutenció
  6,80 €
 • Transport
  133,52 €
 • Total 140,32 €
10/10/2017 - 11/10/2017

Despeses a càrrec de l'organització. Brussel·les-Intervenció com a ponent al Seminari: "Buena gobernanza y transparencia en las entidades locales del mediterraneo", organitzat per l'Assemblea Regional i local Euromediterrània (ARLEM) (bitllet d'avió i allotjament per compte de l'organització)

13/09/2017 - 19/09/2017

Nova York-Divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats. Visita CEVEX Washington i Connecticut.

Costs
 • Allotjament
  1.318,76 €
 • Manutenció
  192,27 €
 • Transport
  869,96 €
 • Total 2.380,99 €
05/09/2017 - 06/09/2017

Valladolid-XXXV Feria del folklore y la gastronomia-Casa de València en Valladolid

Costs
 • Allotjament
  63,56 €
 • Transport
  165,95 €
 • Total 229,51 €
12/07/2017 - 14/07/2017

Donosti-Pamplona: Assistència a la jornada: "Desmitificando el gobierno abierto", del govern basc; i assistència als actes de la festivitat de San Fermin organitzats per la Junta de la Fed de Cases Regionals de Navarra-Visita Casa de València en Pamplona

Costs
 • Allotjament
  330,91 €
 • Manutenció
  44,10 €
 • Transport
  374,44 €
 • Total 749,45 €
05/07/2017

Madrid-Jornada sobre Dades obertes a l'administració

Costs
 • Manutenció
  17,90 €
 • Transport
  146,20 €
 • Total 164,10 €
03/07/2017

Madrid-Invitació al grup de treball d'experts en participació en Espanya, al "Centro de estudios políticos y constitucionales" (despeces a càrrec del ministeri de presidència)

26/06/2017 - 27/06/2017

Madrid-Celebració del I Ple del "Consejo general de la ciudadania española en el exterior"

Costs
 • Allotjament
  129,92 €
 • Manutenció
  26,90 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 273,82 €
23/05/2017 - 24/05/2017

Madrid-Visita a la Casa de València en Madrid, i Assistència a les Reunions preparatòries del "III Plan de Gobierno Abierto"

Costs
 • Allotjament
  167,00 €
 • Manutenció
  31,72 €
 • Transport
  124,45 €
 • Total 323,17 €
16/05/2017 - 17/05/2017

Brussel·les i Hertogensbosch(convidada)-Reunió amb el DG de Comunicació al Comité de les regions, i assistència a la trobada de Ciutats amb Museu de l'Aigua.(lloguer de cotxe per a transport entre les dos ciutats)

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència
 • Cap de premsa Cª Transparència
 • Assessor del Conseller
Costs
 • Transport
  59,12 €
 • Total 59,12 €
04/04/2017 - 06/04/2017

Mérida-III Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparencia-despeses detallades als seus viatges
 • Cap de servei de participació
Costs
 • Allotjament
  184,00 €
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  245,95 €
 • Total 449,95 €
06/03/2017

Madrid-Reunió Ministeri Hisenda i Funció Pública: III Plan de Gobierno Abierto

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  161,45 €
 • Total 173,45 €
09/02/2017

Reunió amb l'oficina de transparència de l'Ajuntament de Barcelona sobre "Bústia Ciutadana" (Trasllat amb vehicle oficial)

Costs
 • Manutenció
  6,50 €
 • Total 6,50 €
30/01/2017 - 31/01/2017

Reunió del Consell General de la Ciutadanía Espanyola a l'Exterior (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Costs
 • Allotjament
  114,54 €
 • Manutenció
  15,60 €
 • Transport
  129,95 €
 • Total 260,09 €
27/01/2017 - 29/01/2017

Viatge amb motiu de la Proclamació de Representants de la Casa de la Comunitat Valenciana en Navarra

Costs
 • Allotjament
  89,00 €
 • Manutenció
  56,40 €
 • Transport
  179,93 €
 • Total 325,33 €
19/01/2017

Presentació de la Bústia Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Costs
 • Manutenció
  14,75 €
 • Transport
  80,55 €
 • Total 95,30 €
06/12/2016 - 09/12/2016

Paris-Trobada Mundial de govern obert "Open government Partnership"

Costs
 • Allotjament
  304,95 €
 • Manutenció
  120,00 €
 • Transport
  217,89 €
 • Total 642,84 €
30/11/2016 - 01/12/2016

Ponent I Congres de sostenibilitat urbana de Fuenlabrada (despeses a càrrec de l'organització)

28/11/2016

Ponent Jornada "Ètica Pública i Republicanisme, de les paraules als fets"

Costs
 • Manutenció
  9,70 €
 • Transport
  72,55 €
 • Total 82,25 €
22/11/2016 - 23/11/2016

Congrés Internacional de Defensors Locals (transport a càrrec de l'organització)

Costs
 • Manutenció
  26,60 €
 • Transport
  62,40 €
 • Total 89,00 €
27/10/2016 - 29/10/2016

Santa Cruz de Tenerife-II Conferència Autonómica de Participació Ciutadana

Costs
 • Allotjament
  195,00 €
 • Manutenció
  21,60 €
 • Transport
  607,38 €
 • Total 802,38 €
17/10/2016

Assistència a "4 Reunió amb CCAA's , Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i la FEMP" convocada pel "Consejo de Transparencia Internacional" en Madrid

Acompanyant/s
 • Cap de Servei de Transparència
Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  172,00 €
 • Total 182,00 €
05/10/2016 - 07/10/2016

Assistència "4TH International Open Data Conference"

Acompanyant/s
 • Cap de Servei de Tansparència
Costs
 • Allotjament
  139,00 €
 • Manutenció
  18,00 €
 • Transport
  157,00 €
 • Total 314,00 €
03/10/2016

Assistència acompanyant al Conseller, reunió en Toledo amb representants CCAA's en matèria de Transparència

Costs
 • Transport
  224,00 €
 • Total 224,00 €
28/09/2016 - 30/09/2016

Assistència "Congrès Internacional de Transparència en la Universitat Complutense de Madrid"

Costs
 • Allotjament
  211,00 €
 • Manutenció
  25,00 €
 • Transport
  142,00 €
 • Total 378,00 €
22/09/2016

Ponent esdeveniment "Preservació i Publicació Digital" a Madrid. Invitada per l'empresa "EVERIS". Coste 0€

14/06/2016 - 15/06/2016

Reunió Comissió Conveni T.I.; i Visita Casa València a Madrid (14.06.16). Assistència a l'esdeveniment sobre Models de Govern Obert organitzat per "OESIA" (15.06.16)

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Transparència i Participació (14/06/2016)
Costs
 • Allotjament
  94,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  157,00 €
 • Total 281,00 €
01/06/2016

Reunió Transparència Internacional i reunió amb director "Prisma Global"

Costs
 • Transport
  142,00 €
 • Total 142,00 €
23/05/2016

Reunió amb Consellers de la Generalitat de Catalunya, Govern Balear i Generalitat Valenciana a Barcelona.

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  149,00 €
 • Total 157,00 €
01/04/2016 - 03/04/2016

Visita a els següents CEVEX: "Associació Cultural C.V. Sant Antoni de Portmany" d'Ibiza, "Casa Regional C.V. de Mallorca" i "Falla el Toro de Calvià" de Mallorca.

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  370,00 €
 • Total 539,00 €
05/03/2016 - 06/03/2016

Assistència al Concert de Música Festera organitzat per "Casa de València a Barcelona"

Costs
 • Allotjament
  137,00 €
 • Manutenció
  48,00 €
 • Transport
  92,00 €
 • Total 277,00 €
26/02/2016 - 29/02/2016

Viatge personal de la directora general a París. Visita "Casa de València a París". Cost 0 €

13/02/2016 - 14/02/2016

Mantenidora de l'acte "Proclamació de les reines de la Casa de la Comunitat Valenciana en Zaragoza"

Costs
 • Allotjament
  76,00 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  183,00 €
 • Total 294,00 €
12/12/2015 - 13/12/2015

Visita "Asociación Cultural Valenciana Virgen de los Desamparados" CEVEX de Sevilla

Costs
 • Allotjament
  64,00 €
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  173,00 €
 • Total 277,00 €
03/11/2015 - 04/11/2015

Reunions de treball amb l'agència Antifrau de Catalunya; i visita Casa de Valencia a Barcelona.

Costs
 • Allotjament
  86,40 €
 • Manutenció
  55,04 €
 • Transport
  178,95 €
 • Total 320,35 €
25/10/2015 - 27/10/2015

Reunió del "IV Pleno del VI Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior" en Madrid

Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Manutenció
  32,00 €
 • Transport
  158,00 €
 • Total 336,00 €
20/10/2015

Assistència a reuniò del Consell de Transparència i Bon Govern en Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  146,00 €
 • Total 156,00 €
24/09/2015 - 25/09/2015

Assistència al curs "Debats sobre el Govern Obert" en Huesca ; i visita "Casa Comunidad Valenciana en Zaragoza"

Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Transport
  140,00 €
 • Total 286,00 €
15/09/2015 - 16/09/2015

Assistència cloenda Seminari "Transparència i Participaciò Ciutadana (VI) organitzat per Socinfo S.L. en Madrid

Costs
 • Allotjament
  49,00 €
 • Transport
  142,00 €
 • Total 191,00 €
20/07/2015 - 21/07/2015

Reunió de treball amb EVERIS, acompanyant el Conseller

Costs
 • Allotjament
  20,48 €
 • Transport
  131,60 €
 • Total 152,08 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019) Llista completa d'obsequis

13/03/2019

Obra gràfica "Giralda" de Sevilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Sevilla

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

18/02/2019

Llibre: "Abrir instituciones desde dentro"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno de Aragón

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

03/12/2018

Llibre: "Solidaridad y compromiso: dies acciones con alma cooperativa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació de cooperatives de la CV

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

15/11/2018

Llibreta, bolígraf, exemplar de revista "Prensa Ibérica-40 Aniversario" i bossa de paper.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Prensa Ibérica

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

15/11/2018

Llibreta, bolígraf, memòria USB, bossa de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria Govern Obert, Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

08/11/2018

Llibre "Històries de superació", Revista del mateix nom, i llibre "Memòria d'activitats 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

08/11/2018

Postals, punt de llibre, llibreta, bossa de tela i quadre 33x23 promocionals de la campanya "Les associacions: el cor del nostre poble"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Botella de vi-D.O. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Para su consumo

27/10/2018

Llibre: "52 mandalas de diablos danzantes de venezuela", 1 pin, 2 xocolatines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX de Veneçuela

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP, les xocolatines son per a consum del personal de la DGTP

27/10/2018

Punt de llibre "Recuerdo de Chile"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Chile

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Perxa per a torcamans, i cd promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asoc. Junta Fallera Valenciana de San Rafael-Mendoza (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Carabasseta "yerba mate"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Córdoba (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Llibre "Menorca 100x100"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre valencià a Menorca-Penya valencianista d'Alaior

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Escultura commemorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre valencià San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

16/10/2018

Llibre: "El Ejército en el convento de Sto Domigo de Valencia", 175 aniversario, de Agustín Puig Nebot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: General Jefe del Cuartel Gnral Terrestre de AD-Fco. J. Gan Pampols

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

16/10/2018

Llibre de Festes del Pilar 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Aragonés de Castelló

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/09/2018

Revista #RET-"Revista Española de la Transparencia"(Núm 6, primer semestre 2018)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACREDITRA-Asoc. Española de Acreditación de la Transparencia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

17/09/2018

Llibre de la Festa 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asoc. de Festes de Moros y Cristians 'San Frnacisco de Asís', de Crevillent

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

03/09/2018

Ampolla de vi DO. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Para su consumo

19/06/2018

Dos bosses amb objectes promocionals de ALCER-CASTALIA, i documentació de l'associació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALCER-CASTALIA

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

29/05/2018

Tres dolços típics"Marañueles de candas", DVD promocional i llibrets informació turística d'Astúries

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Principat d'Astúries

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consum dels treballadors de la DGTP

08/05/2018

Llibres "Elche: Misterio y Palmeral"; i "La Obra completa de Miguel Hernández", més un Pen Drive.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

14/04/2018

Placa de ceràmica tradicional amb motiu del XXV Aniversari de la Falla el Toro, de Calvià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla el Toro

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

12/04/2018

Llibre: "El Imaginario del Viejo Reino de Murcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Múrcia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

28/03/2018

2 mones de Pasqüa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació veïnal de Patraix

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consum dels treballadors de la direcció general

14/03/2018

Placa decorativa del CEVEX, amb l'escut de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

14/03/2018

Ponxo de llana beix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

14/03/2018

Llibre: "200 años, la Ruta de la Libertad"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

14/03/2018

Botella de vi Malleolus de laBodega Emilio Moro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

14/02/2018

Llibre: "El parlamento abierto en el mundo, evolución y buenas prácticas", de Rafael Rubio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Manuel Giemenez Abad

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

09/02/2018

Passi anual Feria Valencia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Valencia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Ús personal

01/02/2018

Llibrets i DVD informació turística de la Regió de Múrcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Múrcia en València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

01/02/2018

Caixa de dolços típics de Cantabria: Sobaos pasiegos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Cantabria en València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consumir

03/12/2017

Reproducció de la Venus de Milo en escaiola, de 19 ctms d'alçaria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

03/12/2017

Llibre de poesia: "El riu-rau de las doce menos cinco", de Jesús Crescas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx d ela DGTP

03/12/2017

Insignia fallera de la "Casa Regional Valenciana de París"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

03/12/2017

Insígnia de la Casa Regional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Ús personal de la directora

25/11/2017

2 caixes de dolços tipics "Alfajores"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unión regional valenciana Mar del Plata

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consum de la directora

25/11/2017

Kit promocional turístic de Mar del Plata-punt de llibre conmemoratiu del CEVEX

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unión Reginal Valenciana Mar del Plata

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

24/11/2017

Cartera-Insignia del CEVEX de Rosario

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX de Rosario

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

24/11/2017

Llibre "Complejo cultural parque de España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Parque de España-Rosario

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

24/11/2017

Kit promocional turístic de Rosario-punt de llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Municipalidad de Rosario

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

23/11/2017

Banderí de la Falla El Túria-Collar i medalla amb imatge Flor de Lis-Insignia de la Falla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre regional Falla valenciana el Túria

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

20/10/2017

Socarrat, ceràmica tradicional valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

18/10/2017

Kit promocional turístic de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno Foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

13/10/2017

Llibre "El palacio de los marqueses de la Algaba"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sevilla

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

16/09/2017

Llibre de receptes "A touch of Spain"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX de Connecticut

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

05/09/2017

Ampolla de vi DO. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per al seu consum

14/07/2017

Imatge en resina de Sant Fermí, de 18 ctms d'alçària.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Federacions de cases regionals de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/07/2017

insígnia amb l'escut de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/07/2017

Mocador festes San Fermín amb escut de la comunitat foral de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/07/2017

Llibre "Navarra-Navarre-Nafarroa" de José Mª Jimeno Jurío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

10/07/2017

Llibreta, bolígraf, guia de participació juvenil i motxilla de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de la Joventut CV

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

05/06/2017

Exemplar de la Revista "El Temps", de 30 de maig de 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Revista El Temps

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

17/05/2017

Entrades-Sopar per a la Nit de les Telecomunicacions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EVERIS

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Assistència Directora General TIP

11/05/2017

Informació Turística de Córdoba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación entidades andaluzas en la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

11/04/2017

Dolç tradicional, "mona" de Pasqüa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de veïns de Patraix

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consumir

05/04/2017

Kit de promoció turística Extremadura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Extremadura

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/03/2017

DVD Algèria, el meu país

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

10/03/2017

Motxilla, llibreta i boligraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UPV-Datathon

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

01/03/2017

Eixemplar Revista d'Arxius

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'arxivers i gestors de documents valencians

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

28/02/2017

Carregador dispositius electrònics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OpenSeneca

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx dela DGTIP

28/02/2017

Rellotge de polsera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SOCINFO

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx del a DGTIP

17/02/2017

Carpeta amb el següent contingut: 1 llibreta de notes, 1 memòria USB, 2 boligrafs, 6 imans de nevera, 1 funda per protegir targetes de crèdit, 6 diptics informatius

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

16/02/2017

Memòria USB amb el següent contingut: arxiu "mp4" amb la història del convent de Sant Domenec de València, seu de Capitania General

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CGTAD Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

15/02/2017

Llibre: "¿Volver a Colombia?-Caracterización del colectivo colombiano parra el retorno en situación de post-conflicto"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONG Aesco

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

30/01/2017

Llibre: LOS NIÑOS DE LA GUERRA CUENTAN SU VIDA, CUETAN SU HISTORIA.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Perticipació

28/01/2017

Llibre NAVARRA, de José Mª Jimeno Jurío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Valencia en Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

28/01/2017

Figureta reproducció d'element arquitectonic "Kiosk", ubicat a la Plaça del Castell, a Pamplona.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

20/01/2017

Passi anual GRAN FERIA CLUB per a FERIA VALENCIA 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Valencia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Directora General Transparència i Participació

03/01/2017

Agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'associacions de veïns de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

03/01/2017

Llibre Memoria Anual 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell de Transparència i Bon Govern

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

27/12/2016

Robot educatiu mBot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EVERIS

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

14/12/2016

Llibre: "Històries de Superació. Un projecte de la Fundació Horta Sud"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la Directora General de Transparència i Participació

13/12/2016

Exemplar núm. 26 de la revista "Plaza", corresponent al mes de desembre 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Javier Cabanillas, Periodista

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

07/12/2016

Llibre: "La participación pública en la era digital. Implicar a la ciudadanía en el gobierno local"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CIVICITI

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G. Transparència i Participació

09/11/2016

1 Clauer del Cos Nacional de Policia CNP

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissari Principal-Jefe Provincial de Castelló

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús particular de la D.G.

08/11/2016

1 Pen Drive

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Generl Guàrdia Civil de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús particular de la D.G.

26/10/2016

"DVD" de les Festes de Moros i Cristians 2016 Ajuntament de Biar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde President Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/09/2016

Llibre "Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís. Moros y Cristianos Crevillent 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/09/2016

2 Llibres: "La ciutat de Xàtiva" i "Xàtiva Fira d'Agost 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidor Participaciò Ciutadana Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

21/09/2016

"Làmina enmarcada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació d'Azerbaiyán

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D. G.

09/09/2016

Llibre: ""Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Memòria 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

22/07/2016

3 Llibres: "Defensor de la ciutadania de Girona, memòria 2012, 2014 i 2015" Llibre: "Síndic Municipal de Greuges" Una proposta catalana en la defensa dels drets humans.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Fòrum de Cataluña

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

30/06/2016

Un Socarrat de Lliria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

17/06/2016

Guia I: "Actualització i Manteniment del Portal de Transparència Municipal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial de Castelló

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

06/06/2016

Llibre "La Canal d'Alcoi"; "La Font Roja" i "L'Alcúdia d'Elx"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rector Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

18/05/2016

Rellotge d'arena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa "Everis"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

12/05/2016

1 Bloc de notes, 1 bolígraf i 1 targeter

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG

04/04/2016

Un penjoll amb una creu i "USB" Pen Drive

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Creu Roja d'alacant

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

02/04/2016

Foto emmarcada de la D.G. amb la Fallera Major de Falla El Toro de Calvià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla el Toro de Calvià

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

01/04/2016

Ram de Tulipes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: "Associaciò Cultural C.V. de Sant Antoni de Portmany"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

31/03/2016

"Ploma Estilogràfica" i el llibre: "El enigma de los grecos" de Santiago Grisolía

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/03/2016

Mona de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Associaciò Veïnal Patraix"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Consum D.G.

02/03/2016

Martell. Presentació GVAOBERTA en "Internet Free Festival"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació 1984 Hosting Hammer

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

29/02/2016

Petjapapers i Insignìa de la "Casa de Valencia a Paris"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Valencia en Paris

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

13/02/2016

Placa de Plata (18x13cm) en marc de fusta de sobretaula(24x19cm) en agraïment per haver estat mantenidora de la proclamació de les regines 2016 de la "Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta "Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

12/02/2016

Licor de Xocolate i Cireres (70cl) i Sobao Pasiego de la Vega Pas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de "Casa de Cantabria en Valencia"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

07/02/2016

Espillet de Bossa de Mà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

07/12/2015

Llibre "Código de Transparencia y Buen Gobierno"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

16/11/2015

Llibre "Memorias de la cocina Murciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

16/11/2015

Llibre "Murcia, La Pasión del Barroco"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

16/11/2015

Una Insìgnia de plata de la "Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

11/11/2015

Una Insígnia de "l'Asociación Cultural Castilla La Mancha"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Asociación Cultural Castilla La Mancha

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

03/11/2015

Una samarreta de la "Casa de València a Barcelona"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Casa de València a Barcelona"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

26/10/2015

Safata de 13x10cm en conmemoraciò del XXV Aniversari del Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/10/2015

Llibre "Yámana Tierra del Fuego"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cónsul de Chile

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

10/10/2015

Una insígnia de plata de l'Associació de Moros i Cristians de Crevillent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Associació de Moros i Cristians de Crevillent

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

05/10/2015

Llibre "Centro Aragonés de Castellón" "Fiestas del Pilar 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

03/10/2015

Llibre memòria de festes 2015 "Festes Populars a Patraix 2015" Del 3 al 12 d'Octubre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Associació Veïnal Patraix

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

24/09/2015

Llibre ""50 años de la Fiesta" Moros y Cristianos de Crevillent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

24/09/2015

Llibre "Fiestas Patronales en Honor a San Francisco de Asís. Moros y Cristianos Crevillent"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

21/09/2015

Llibre "L'Obra literària de Vicent Andrés Estellés"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Académia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

17/09/2015

llibre "IIICongrés General de Societats Musicals de la C.V.2013" "Les Societats Musicals 2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

17/09/2015

Llibre "Les Bandes de música de la C.V." Ediciò enciclopèdica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Federaciò de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMIENT DE CREVILLENT REGIDORA COMPROMIS CREVILLENT 22/05/2011 15/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT-CONSELLERIA TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ DG TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 07/07/2015
CONSEJO DE CASAS REGIONALES CV SECRETARIA 07/07/2015
CONSEJO DE CIUDADANIA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR VOCAL 07/07/2015
INSTITUT VALENCIA JOVENTUT GV VOCAL 16/10/2015
CONSELL SOCIAL CIUTAT DE VALENCIA VOCAL 10/11/2015
EPSARL CONSELL PARTICIPACIO CONSELLERA 16/11/2015
CONSELL DE SALUT DE LA CV VOCAL 12/04/2016
COMISSIO MIXTA GVA-FVMP VOCAL 28/04/2016
CONSELL DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR CONSELLERA 24/01/2017
CONSELL DE PARTICIPACIO CV VOCAL 16/05/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 29.304,66 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 60.564,62 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,10 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.