alts càrrecs

 • Ximo Puig i Ferrer

 • President de la Generalitat Valenciana
 • Data de nomenament: 15/06/2019 DOCV
 • C/ Cavallers, 2. 46001. València
 • sec.pre@gva.es
 • 963 424 615

Agenda

Al president de la Generalitat, com més alt representant de la Comunitat Valenciana, li corresponen les funcions establides en l'article 10 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

El president de la Generalitat, en la seua condició de representant ordinari de l'Estat en la Comunitat Valenciana, promulga, en nom del rei, les lleis de la Generalitat.

El president de la Generalitat, com a president del Consell, dirigeix i coordina les accions de govern, sense perjuí de les atribucions i responsabilitats de les persones titulars de cada conselleria.

El president de la Generalitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, i les que estableix l'article 2 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

24/07/2019

El President és rebut en audiència per Sa Majestat el Rei Felip VI. Madrid. *Transport (AVE)

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (2) Asesores
Costs
 • Manutenció
  70,60 €
 • Transport
  476,00 €
 • Total 546,60 €
22/07/2019

Assisteix al debat d'investidura del candidat a President del Govern, Pedro Sánchez. Madrid. *Transport (AVE+taxi)

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
 • (2) Asesores
Costs
 • Manutenció
  14,25 €
 • Transport
  804,00 €
 • Total 818,25 €
10/07/2019 - 11/07/2019

Reunions amb el Vicepresident de la Comissió Europea i Comissari de Foment de l'Ocupació, amb la Comissària de Comerç Internacional i amb el President de EASME a Brussel·les. *Transport (vol+taxi)

Acompanyant/s
 • (2) Asesores
 • (9) Prensa externa
Costs
 • Allotjament
  2.016,00 €
 • Manutenció
  41,05 €
 • Transport
  3.308,00 €
 • Total 5.365,05 €
01/07/2019 - 02/07/2019

Participa en els "Desdejunis informatius" d'Europa Press. Madrid. *Transport (AVE)

Acompanyant/s
 • (1) Conductor
 • (1) Escolta
 • (3) Asesores
 • (1) Protocolo
 • (12) Prensa externa
Costs
 • Allotjament
  906,00 €
 • Transport
  1.532,00 €
 • Total 2.438,00 €
21/06/2019 - 22/06/2019

Reunión en Madrid. *Transport (AVE)

Acompanyant/s
 • (1) Escolta
Costs
 • Allotjament
  336,00 €
 • Transport
  335,00 €
 • Total 671,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 71.761,44

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 10.046,60 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 81.808,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

09/07/2019

Llibre "La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural. Quinze anys d'història" (2 Toms)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

08/07/2019

Llibres: Tom I i II "Llibre de llibres" i llibre de "Poble Nou 1985-1999"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Mateo Vilagrasa

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/07/2019

Llibre "Jarque. La Càmera i la Vida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Valencià d'Etnologia

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

02/07/2019

Llibre "Diàlegs" editat pel Gremi de Restauració de Barcelona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/07/2019

Set de 5 peces fetes en vidre reciclat: 1 botella i 4 gots amb anagrama de l'entitat amb motiu del 30 aniversari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EGEVASA - Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

01/07/2019

Exemplar edició facsímil commemoratiu del 70 aniversari de l'editorial del primer títol publicat "Mentre la ciutat dorm", Frank Yerby

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Planeta

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

28/06/2019

Llibres "Antoni Miró. Mani-festa. Personatges S/T" i "Un viatge a Grecia. Antoni Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

27/06/2019

Dolç típic "Trena de Almudévar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern d'Aragó

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Cuina

21/06/2019

Llibre "Poder i representació en la figura d'Alfons el Magnànim (1416-1458)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: XIMO PUIG I FERRER

Destinació: Despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Diputado por Castellón (X Legislatura) 28/11/2011 NO
Corts Valencianes Diputado por Castellón (IX Legislatura) 27/05/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea Presidente 27/06/2015
Comisión interdepartmanetal de turismo de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Comisión interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Presidente 27/06/2015
Comisión informativa interdepartamental para el estudio de los incendios forestales (inactiva) Presidente 27/06/2015
Alto Consejo Consultivo de investigación, desarrollo e innovación de la Presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) Presidente 27/06/2015
Comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Comisión de espectáculos púbicos y actividades recreativas de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Comisión mixta de cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia (inactivo) Presidente 27/06/2015
Comisión conmemorativa del 80 aniversario del II Congreso Internacional de escritores para la defensa de la cultura (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Comisión de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Comité valenciano para los asuntos europeos (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Consejo asesor mixto de coordinación autonómica (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Mesa social de la protección civil y las empresas de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Presidente 27/06/2015
Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea (FCVRE) - Patronato Presidente 27/06/2015
Fundación Premios Rey Jaime I - Patronato Presidente 27/06/2015
Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) - Pleno Miembro 27/06/2015
Consejo Español de turismo Vocal 27/06/2015
TCV Feria internacional de turismo de la Comunitat Valenciana (inactivo) Comité Organizador Presidente 27/06/2015
Consorcio Casa del Mediterráneo - Consejo Rector Vocal 27/06/2015
Consejo de Cooperación de la Generalitat con Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Ptronato del Misteri d'Elx - Patronato Rector Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación de la Comunitat Valenciana para el fomento de estudios superiores Presidente de Honor 27/06/2015
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana - Patrinato Presidente 27/06/2015
Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges (en proceso de extinción) Presidente 27/06/2015
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana - Consejo General Presidente de Honor 27/06/2015
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (pendiente de constitución) Alto Patronato Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación de estudios bursátiles y financieros - Patronato Presidente 27/06/2015
Fundación para el desarrollo y la innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato Presidente de Honor 27/06/2015
Comité estratégico de política territorial de la Comunitat Valenciana Presidente 27/06/2015
Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just Presidente de Honor 27/06/2015
Fumdació Palau dels Borja Fundació de la Comunitat Valenciana Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación Blasco de Alagón Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Herández Presidente 27/06/2015
Fundación para la restauración de la Insigne Colegiata de Gandía Patrono de Honor 27/06/2015
Fundación Universidad Empresa (ADEIT) Presidente de Honor 27/06/2015
Patrono del Museo de bellas artes San Pio V - Pleno Presidente de Honor 27/06/2015
Fundación biblioteca virtual Miguel de Cervantes Vocal 27/06/2015
Mesa del diálogo social de la Comunitat Valenciana (pendiente de constitución) Pleno Presidente 19/02/2016
Comisión Interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de los municipios- Grupo de Trabajo President 14/05/2018
Comisión Interdepartamental para el seguimiento y coordinación de la postemergencia President 11/11/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de los municipios valencianos President 12/05/2017 Pública
Comisión Interdepartamental para la mejora de las Infraestructuras Urbanas Municipales President 27/06/2015 Pública
Alto Consejo Consultivo para el desarrollo de la Agenda 2030 President 08/08/2018 Pública
Comisión Conmemorativa del Año Blasco Ibáñez President 18/01/2017 Pública
Consell Social de les Llengües - Pleno President 14/06/2018 Pública
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) Consejo de Dirección President 09/02/2017 Pública
Agencia Valenciana de la Innovación - Consejo de la Innovación President 09/02/2017 Pública
Turisme Comunitat Valenciana- Comité de Dirección President 08/07/2018 Pública
Turisme Comunitat Valenciana - Comité Estratégico de Gestión President 08/07/2018 Pública
Real Patronato de la Discapacidad - Consejo Vocal 26/06/2014 Pública
Comité de las Regiones Miembro 09/10/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 17 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 24.701,02 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 4.965,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Acciones PECSA # 210 # 177.886,06 €
Acciones Librería BABEL Catellón 6.000,00 €
Total: 183.886,06 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA PROTECCIÓ 2025, PPI 36.488,06 €
Total: 36.488,06 €
Descripció Import
Rendiment del treball 75.719,23 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6.510,00 €
cargando datos