alts càrrecs

 • Vicent Marzà Ibáñez

 • Conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • secretaria.ceice@gva.es
 • 961 970 501

Agenda

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d'educació, investigació, formació professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport.

Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals, que estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i direccions territorials, amb competència d'àmbit provincial.

El conseller o consellera d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és l'autoritat superior de la conselleria i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

09/01/2019

Reunió de la Conferència d'Educació.

Acompanyant/s
 • Cap de Comunicació.
Costs
 • Allotjament
  125,51 €
 • Transport
  247,55 €
 • Total 373,06 €
10/12/2018 - 11/12/2018

Acte commemoratiu del 600 aniversari de la Generalitat Valenciana.

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  367,86 €
 • Transport
  439,66 €
 • Total 807,52 €
06/11/2018

Reunió amb el Ministre de Cultura i Esport.

Acompanyant/s
 • Assessor d'Assumptes Generals
Costs
 • Transport
  237,10 €
 • Total 237,10 €
30/10/2018

Reunió de la Conferència Sectorial de Cultura.

Acompanyant/s
 • Secretari Autonòmic de Cultura i Esport i cap de Comunicació.
Costs
 • Transport
  247,60 €
 • Total 247,60 €
11/10/2018 - 12/10/2018

Fira Internacional del Llibre de Frankfurt-2018

Acompanyant/s
 • Assessor, Francesc Felipe Campillo.
Costs
 • Allotjament
  602,00 €
 • Transport
  1.076,00 €
 • Total 1.678,00 €
25/09/2018 - 27/09/2018

"Multilingual education and cultural expression. Learning three languages in school" - BRUSSEL·LES

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet
Costs
 • Manutenció
  12,05 €
 • Transport
  93,30 €
 • Total 105,35 €
23/07/2018 - 24/07/2018

Viatge a Madrid amb motiu de la Conferència Sectorial d'Esport convocada pel Ministeri de Cultura i Esport per al 23/07/2018 i assistència el 24/07/2018 a l'Acte de Cloenda del curs 2017-18: Fórum Europa amb la ministra d'Educació i Formació Professional.

Acompanyant/s
 • 23/07/2018 director general d'Esport i director de Gabinet - 24/07/2018 director de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  241,60 €
 • Manutenció
  46,50 €
 • Transport
  275,30 €
 • Total 563,40 €
20/02/2018 - 21/02/2018

Lliurament de premis Fundació ARCO (20/02/2018) i Visita ARCO-IFEMA

Acompanyant/s
 • Assessor
Costs
 • Allotjament
  378,32 €
 • Transport
  234,00 €
 • Total 612,32 €
11/12/2017

Ponència "Pacte Educatiu" - Comissió General de les Comunitats Autònomes. MADRID

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet i cap de Servei d'Informes i Activitat Parlamentària.
Costs
 • Manutenció
  13,40 €
 • Transport
  144,45 €
 • Total 157,85 €
20/09/2017

Reunió amb Ministre d'Educació, Cultura i Esport.

Acompanyant/s
 • Escolta
Costs
 • Transport
  231,00 €
 • Total 231,00 €
10/07/2017

Reunió del Ple de la Conferència Sectorial de Cultura - Madrid

Acompanyant/s
 • Assessor Assumptes Generals
Costs
 • Transport
  231,00 €
 • Total 231,00 €
02/05/2017 - 04/05/2017

Viatge Institucional a Helsinki

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  960,00 €
 • Manutenció
  48,01 €
 • Transport
  1.439,62 €
 • Total 2.447,63 €
02/04/2017 - 04/04/2017

Feria Internacional del LLibre Bolonya 2017

Acompanyant/s
 • director de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  1.016,00 €
 • Manutenció
  79,20 €
 • Transport
  844,46 €
 • Total 1.939,66 €
30/03/2017

Reunió de la Conferència d'Educació al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Acompanyant/s
 • director de Gabinet del conseller.
Costs
 • Manutenció
  50,10 €
 • Transport
  242,40 €
 • Total 292,50 €
27/03/2017

Reunió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes - SENAT

Acompanyant/s
 • director de Gabinet
Costs
 • Transport
  251,50 €
 • Total 251,50 €
02/03/2017

Reunió amb el president del Consell Superior de l'Esport i visita al campionat SpainSkills.

Acompanyant/s
 • Assessor.
Costs
 • Transport
  234,00 €
 • Total 234,00 €
19/02/2017 - 20/02/2017

Reunió CULTURA - Trilateral Balears-Catalunya-València

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  234,28 €
 • Transport
  561,34 €
 • Total 795,62 €
07/11/2016 - 08/11/2016

Assistir a Conferència-Desdejuni "Forum Europa" a càrrec de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Monica Oltra.

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet del conseller.
Costs
 • Allotjament
  242,94 €
 • Transport
  231,60 €
 • Total 474,54 €
05/10/2016

Acte Consell "Per un finançament just"

Acompanyant/s
 • Tècnic
Costs
 • Transport
  248,50 €
 • Total 248,50 €
13/05/2016

Assistència a conferència d'Educació convocada al Ministeri. Madrid

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
25/04/2016 - 26/04/2016

Assistir a la Gala dels Premis MAX a Madrid.

Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Transport
  114,40 €
 • Total 234,40 €
05/04/2016

Assistir al desdejuny informatiu a càrrec del MHP "Forun Tribuna Mediterranea", a Madrid.

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
09/03/2016

Reunió amb el Ministre d'Educació, Cultura i Esport al Ministeri.

Costs
 • Transport
  111,10 €
 • Total 111,10 €
06/02/2016 - 07/02/2016

Assistència a la Gala d'entrega dels Premis Goya 2015. MADRID

Acompanyant/s
 • Assessor d'Assumptes Generals del Gabinet del Conseller.
Costs
 • Allotjament
  248,58 €
 • Manutenció
  31,01 €
 • Transport
  279,80 €
 • Total 559,39 €
27/01/2016 - 29/01/2016

Jornades de Formació Professional al País Basc.

Costs
 • Transport
  428,25 €
 • Total 428,25 €
20/11/2015 - 25/11/2015

Consell Europeu de Ministres "Esport" a Brusel·les.

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa.
 • Assesor.
Costs
 • Allotjament
  938,28 €
 • Manutenció
  210,05 €
 • Transport
  1.181,30 €
 • Total 2.329,63 €
25/08/2015

Assistència a Madrid a la Conferència d'Educació.

Acompanyant/s
 • Director de Gabinet.
Costs
 • Transport
  255,82 €
 • Total 255,82 €
29/07/2015

Reunió a Madrid, amb el Ministre d'Educació, Cultura i Esport

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa
 • Assessor
Costs
 • Transport
  383,73 €
 • Total 383,73 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 994,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.558,34 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 70.683,38 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

04/04/2019

Peça de gres, elaborada en el Taller de Ceràmica del CEE "Virgen de la Esperanza" de Xest.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció del Centre "Virgen de la Esperanza" Xest

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

05/03/2019

Peça esportiva promocional de la 33 edició Regata d'Hivern "200 Milles a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Club Nàutic Altea

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

20/12/2018

Caixa de cartó amb 4 coques de torró de la varietat Xixona, Guirlache, a la Pedra, Alacant, 1 paquet de polvorons i una caixeta d'Ametles farcides

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

20/12/2018

Caixa de bombons i 3 samarretes de manega curta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TvOn

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

18/12/2018

Caixa de Nadal amb 2 pastilles de torró de xufa i caixeta de bombons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

18/12/2018

Cistella de Nadal amb 1 botella de vi blanc, tauleta de xocolate pur i tauleta de xocolate amb llet i ametles, 1 pot de Cumquat confitat, pelladilles i dos polvorons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FSIE

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

18/09/2018

Peça de ceràmica dissenyada pel centre “Maset de Frater”, que emula un fragment del logo coporativo de FSIE amb ocasió del 30 aniversari de FSIE a Castelló.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FSIE-CASTELLÓ

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

31/07/2018

Llibre "Valltorta - Gassulla" i samarreta amb motiu "Tírig 20 anys, Patrimoni Mundial"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Tírig

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

26/07/2018

Llibre "Don Quijote de la Mancha" en dos volums, edició de l'Institut Cervantes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Cervantes.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat a Gabinet CEICE.

25/05/2018

6 llibres publicats per l'Ajuntament de Paiporta "Dones plenes de somnis", "De la rereguarda a les presons", "Parc de Vil·la Amparo", "Contra la violència de gènere", "una mirada fotogràfia al patrimoni ambiental i urbà de Paiporta", "Secuencias y Transfiguración" i una "rajola margarida del Museu de la Raolojeria de Paiporta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

14/05/2018

Samarreta negra, amb motiu de les finals de Colpbol disputades a Meliana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Meliana.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

13/05/2018

Bossa de cotó negra i samarreta roja amb motiu de la Trobada d'Escoles en Valencià, a Vilanova d'Alcolea.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

29/04/2018

Samarreta "Trobada Escoles en Valencià".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

28/03/2018

Llibre "ceràmica en mans de dona - mirades diverses".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat - Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

26/03/2018

Llibre "El rio invisible" - Francisco LLop Valero.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputat Àrea Cultura i el director del MuVIM - Diutació de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

13/03/2018

Llibre "Laura y el oso polar"/ Vicente Muñoz Puelles. - Madrid: Anaya, 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles, autor.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

13/03/2018

Mocador faller, dos polseres i bossa de lona, amb el logotip d'Â Punt.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora general d'À Punt.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

07/03/2018

Equipatge ciclista.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banc de Sabadell.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

01/03/2018

2 llibres guanyadors del XXII Certamen Nacional de Poesia "Adolfo Utor Acevedo", en castellà i en valencià.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Casa d'Andalusia de Dènia.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

02/02/2018

Llibre "La isla de los libros andantes" de Vicente Muñoz Puelles.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Muñoz Puelles.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet.

17/01/2018

Revista "PAPERS DE LA COSTERA" Núm. 16.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

04/01/2018

Tres bosses de Xocolate, de 2Kg cadascuna, de les varietats xocolate negre, xocolate amb llet i xocolate blanc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Natra - Quart de Poblet. València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet del conseller.

29/12/2017

Llibre "La cocina de APSAV"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta d'APSA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

26/12/2017

2 llibres: "Punt per punt. A2" i "Punt per punt. B1", publicats per la Universitat d'Alacant.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Publicacions de la Universitat d'Alacant.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme.

22/12/2017

Fotografía de la VOLVO OCEAN RACE 2017-18, enmarcada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Equip Directiu de la VOLVO OCEAN RACE.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet del conseller.

21/12/2017

Botella de Vi Negre de 75 CL - "Monastrell 2016" (Vinos Alicante)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CIP d'Elda.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet del conseller.

21/12/2017

Tres pastilles de torró.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jijona S.A.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Gabinet del conseller.

19/10/2017

Llibre "Alfons Roig y la Generación del 27"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València. El diputat de l'Àrea de Cultura i el director del MuVIM

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

16/10/2017

Llibre "Josep Melcior Gomis i la cançó lírica de saló", aportació valenciana al primer romanticisme musical europeu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

16/10/2017

Llibre "El carlismo en las comarcas valencianas y el sur de Aragón (1833-1840)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

16/10/2017

Llibre "Poesia Completa 1976-2016. Marc Granell".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

27/09/2017

Maletí de lona negre i tovalla de dutxa, amb impressió de l'anagrama de l'Alqueria del Basket.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: València basket club

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

26/09/2017

Agenda Gençana 2017/2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Centre Educatiu Gençana, Sofia González i Prieto.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

25/09/2017

Samarreta blanca, de mànega curta, amb impressió en negre del text "construiré mil ponts mil vegades"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: És la teua/

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

13/09/2017

5 llibres. "L'estat actual de la medicina. Perspectives de futur", "Renovació i innovació educativa en les escoles laiques i republicanes", "Antropologias en transformación: sentidos, compromisos y utopias", "Txermòbil, Fukushima i la central nuclear de Confrents", "El camino filosófico de Hans Blumenberg".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arixiu, ubicat a Gabinet del conseller.

07/09/2017

Llibre "Cuentos y leyendas de las Matemáticas".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial ANAYA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat a Gabinet del conseller.

01/09/2017

Llibre "La Gloria del Barroco. València 2009-10"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Molt Honorable president de la Generalitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

01/09/2017

Col·lecció de contes "Les nostres contalles" editat amb motiu de la campanya d'animació lectora "Llegir en valencià, les nostres contalles" l'any 2107.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial BROMERA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/06/2017

Llibre "VALÈNCIA EN VINYETES"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

06/06/2017

Llibre i CD "Los Hombres Sensibles" de Sole Giménez.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sole Giménez

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

19/05/2017

Llibre "Memoria del poder municipal en Villena"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Villena

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

15/05/2017

Llibre "VALÈNCIA - CAPITAL DE LA REPÑUBLICA 936-1937"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València - Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

10/05/2017

Novetats Editorials - Fira del Llibre 2/2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institutció "Alfons El Magnanim"

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

09/05/2017

Llibre "L'escenari sociolingüístic de la població escolar d'Andorrra"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern d'Andorraa - Ministra de Cultura, Joventut i Esports.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

26/04/2017

Llibre "Els al·lucinants contes d'un ruc"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Els autors, Armand Company i Sasha Company-Tarasova

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu, ubicat al Gabinet de conseller.

23/04/2017

Estoig de dos volums del llibre "Tirant lo blanch"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Generalitat

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

07/04/2017

Pot per a bolígrafs amb motiu del "Valencià per la igualtat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Silla.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

30/03/2017

Llibre "Encara no és tard - Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions Bromera

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat en Gabinet del conseller.

22/03/2017

3 llibres La idea del socialisme - Assaig d'una actualització. Axel Honneth. Crònica de l'òpera representada a València (1936 - 1959) - La Guerra Civil i la Postguerra. Ernes Gonzàlez Fabra. La taulleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX a la col·lecció de la Fundació La Fontana. Ignasi Gironés Sarrió. Vicent Guerola Blay

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

18/03/2017

Marc de fusta pintada en blanc, amb vidre frontal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dones de la Setmana Cilclista Valenciana

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

16/03/2017

Dos gravats a l'aiguafort, per Manuel Boix i Oreto Cruzà.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

14/03/2017

LLibre "PAPERS - PATRIMONI GRÀFIC DE LA PILOTA VALENCIANA".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de l'Ajuntament del Genovés

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

13/03/2017

Llibre "Una eina per a canviar el món? - L'educació, Què collons!!!!"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Salva Tortajada, membre de l'equip de redacció i documentació Falla Raval de Sant Agustí

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

10/03/2017

Llibre "EQUIPO CRONICA - Catalógo razonado a cargo de Michèle Dalmace". Edició maig de 2002.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Generalitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/02/2017

Prenda esportiva "Hudson Vest" de color gris, detall de la 31 edició Regata d'Hivern.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Club Nàutic d'Altea.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

27/02/2017

Llibre "Only you - Leonoardo Kossoy"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputat de l'Àrea de Cultura de Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

22/02/2017

Llibre "Poesies i Proses Valencianes" - Teodor Llorente

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

22/02/2017

Llibre "El tiomf de la imatge. El daguerreotip a Espanya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat - UV

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat a Gabinet del conseller.

22/02/2017

Llibre "Llibre d'Or - Cinquantenari de l'Institut Francesc Tàrrega de Vila.real"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció de l'Institut Francesc Tàrrega de Vila-real.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat a Gabinet del conseller.

06/02/2017

Llibre "La Universidad Española - Grupos estrátegicos y desempeño"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació BBVA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència.

03/02/2017

Llibre "La modernitat republicana a València - Innovacins i pervivències en l'art figuratiu (1928 - 1942)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

02/02/2017

Pin daurat amb el bust de Vicente Blasco Ibáñez.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Biblioteca Valenciana

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

26/01/2017

Borssa de lona amb agenda, Travel Guide, llibre "Cool Working", llibre "Parque Tecnológico Actiu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Actiu

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet de conseller.

26/01/2017

Equipatge ciclista (Mallot manega curta, cullote curt, guants i calcetins)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa ACTIU

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

25/01/2017

Borssa negra de tela amb logotip en blanc del Museu Joan Fuster de Sueca. Conté xicoteta llibreta de notes, llibreta-El meu diari, llibreta-El meu llibre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció del Museu Joan Fuster - Sueca

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arixiu ubicat al Gabinet del conseller.

24/01/2017

Llibre "Catàleg de la Col·lecció Museogràfica d'Art Sacre de la Parròquia de Cabanes - Jornades Culturals a la Plana de l'Arc 2012"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cabanes

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

24/01/2017

Llibre "La Ribera - UNA TERRA VORA LA MAR. Històries de La Ribera de Cabanes" de Josep-Vicenç Mestre Casanova.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cabanes

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

24/01/2017

Llibre "indumentària i joies de la Mare de Déu de les Santes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cabanes

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller

20/01/2017

Xicoteta placa amb motiu de les I Jornades Educatives per a Families i Docents a Nules.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Direcció del Centre de Tecnificació de Judo - Benimaclet.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

20/01/2017

Kit de valents que consistix en Motxilla negra amb impressió "se buscan #VALIENTES - 12.meses", samarreta i carpeta. Amb motiu de la campanya emprendida per MEDIASET contra el assatjament escolar.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MEDIASETespaña

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller

20/01/2017

Fotografia de l'equip femení de judo com a European Club Championships 2016 (tamany A4)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La direcció del Centre de Tecnificació de Judo - Benimaclet

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

02/01/2017

Estoig de fusta del "Celler de La Vila" que conté 3 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre de Qualitat Avicola de la Comunitat Valenciana - Alquerias del Niño Perdido.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat a Gabinet del conseller.

28/12/2016

Llibre "Algunas Prosas - Les Presentes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació MAX AUB

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/12/2016

Epistolari MAX AUB - FRANCISCO AYALA 1952-1972.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació MAX AUB

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/12/2016

Llibre "Fabula Verde"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació MAX AUB

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/12/2016

Quadern "30 Aniversarios Premio Internacional de Cuentos MAX AUB"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació MAX AUB

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/12/2016

Llibre "Yo Vivo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació MAX AUB

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/12/2016

Llibre de poemes i edició facsímil "A" (SEGORBE - VALÊNCIA. Març de 2003)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació MAX AUB

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

23/12/2016

Estoig amb llibre i facsímil "El priveli del Rey Ferran II per a l'Art de Velluters de València 1479"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Diputació de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx.

22/12/2016

Caixa amb varietat de productes GREFUSA.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Productes Artesans ALBA, S.L.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Repartiment entre l'equip de Gabinet del conseller.

22/12/2016

Bonsai 5 anys Zanthoxylum pipertum.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TV-On

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

20/12/2016

Nina "Baby Pelones" fabricada per Nines ARIAS S.L.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA president Adolfo Utor Martínez i director delegat de València Manuel Pérez Villar

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

20/12/2016

Llibre "Los aviones de Carl C. Bücker" de Julián Oller.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'autor del llibre, Julián Oller.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

19/12/2016

Llibre "Argelia España - puentes en la historia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director d'OHL Construcción, Jesús C. Montero Mingo

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet de conseller.

16/12/2016

Llibre "Arte español en los Estados Unidos de América"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Julian Bolinches Sánchez, delegat Comunitat Valenciana IBERDROLA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

16/12/2016

Llibre "Bressolant - El llibre de les cançons de bressol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ricard Peris, Andana Editorial

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

15/12/2016

Agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cònsol de l'embaixada Alemanya a Espanya

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

15/12/2016

Llibre "Cartografies del sublim" d'Yturralde

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat a Gabinet del conseller

15/12/2016

Llibre - Quaderns de viatge "Por tierras de Teruel y Castellón"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Red Elèctrica d'Espanya, José Flogado Blanco

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

14/12/2016

Llibre "Tot està per fer - València Capital de la República 1936-37"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller

13/12/2016

Llibre "100 líderes para la Historia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rector de la Universitat Europea

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu uubicat al Gabinet del conseller.

06/12/2016

Llibre "Un mismo viento" d'Ana Noguera Montagud - Luis García Trapiello.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Luis García Trapiello

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet conseller.

29/11/2016

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES "José Vilaplana"

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

28/11/2016

Taula de fusta de 55 cm x 70 cm enmarcada i amb motiu central, en pintura, de l'escut de la Generalitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre integrat de FP de Catarroja

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

23/11/2016

Llibre "KAVAFIS" - Homenatge a Kavafis - Antologia Poètica. Editat per Consell Valencià de Cultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anònim

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

17/11/2016

Cistella xicoteta amb maceta de herba-sana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Land Art - Vistabella del Maestrat

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

14/11/2016

Llibre "Epíca de Raíles" - premi internacional de Poesía Miguel Hernández CV, de Verónica Aranda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Verónica Aranda, autora del llibre.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

11/11/2016

Motiu fet en vidre recordatori del XVII Aplec FVDIT

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Colla Les Raboses d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Depatx del conseller.

11/11/2016

Obra de 24 x 12 cm contituïda per una taula de fusta i realitzada amb tècnica mixta, argent i or; amb motiu de la XVII trobada de Dolçainers i Tabaleters.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx del conseller.

21/10/2016

2 llibres "Comercio Exterior del Libro 2015" i "Comercio Interior del Libro en España 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio María Ávila, associació de les càmares del llibre d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

21/10/2016

Llibre "Cuentas de la Educación en España, 2000-2013"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació BBVA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

17/10/2016

Agenda Gençana 2016-2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Educatiu "Gençana"

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

17/10/2016

Diccionari Normatiu Valencià.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx del conseller.

17/10/2016

Llibre "La musa metafísica - Ensayos sobre la poesía de Guillermo Carnero"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Insstitució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat en Gabinet del conseller.

21/09/2016

Bruíxola.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ARGOS - Consejeros y Asesores - Madrid

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

16/09/2016

2 exemplars de la publicació del CRA l'Aiguaneu de Catí (Castelló) "Festes i Menjar -La saviesa popular dels nostres pobles" i 2 boligrafs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora del Centre Rural Agrupat l'Aiguaneu. de Catí (Castelló)

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

12/09/2016

Llibre "El despertar de Cervantes" de Vicente Muñoz Puelles.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUP ANAYA

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

07/09/2016

3 CDs "Palifonies" (Grup MOX de Puçol), "Tuactes i Rebomboris" (Grup MOX de Puçol) i "música amb el cor" (Centre Musical i Instructiu Santa Cecilia de Puçol)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Puçol.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet de conseller.

07/09/2016

Llibre "Puçol en la memòria" - Ajuntament de Puçol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Puçol

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

07/09/2016

Bossa de lona color blau amb la impressió "6ª ruta de la tapa 2016 - Agrupació de Penyes de Puçol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Puçol

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

07/09/2016

Bossa de paper-textil color taronja amb la impressió "PUÇOL entre mar i muntanya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Puçol

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

07/09/2016

Maletí de tela color gris i negre, amb la impressió "la vuelta'16" i gorra negra amb brodat "la vuelta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització de la Vuelta Ciclista a España.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

07/09/2016

Llibre "En el Mar de les Antilles" de Manel Alonso i Català

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Puçol

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

03/09/2016

2 publicacions/quaderns "13ns Oremis Vicent Andrés Estellés" i "14è Premis Vicent Andrés Estellés"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

03/09/2016

Llibre "Actes de a XV Assemblea d'Història de la Ribera - Benimodo, 2012".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubictat al Gabinet del conseller.

03/09/2016

Socarrat amb l'escut de Benimodo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Benimodo

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

03/09/2016

Llibre "Temps a Benimodo - Recopilació de deu anys de premis literaris Vicent Andrés Éstellés"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Benimodo.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

22/07/2016

Llibre "Castelló poble a poble"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de Levante - El Mercantil Valenciano

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

27/06/2016

Llibre i CD "Programa i Àrea d'Exposició - Virtual Educa PUERTO RICO 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: virtual educa - Innovació, Desenvolupament, Inclusió PUERTO RICO 2016

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller

20/06/2016

Llibre "Memoria de mil conciertos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Societat Filharmònica de Castelló

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

31/05/2016

CD "10 Poemes de Penyamar" del professor Jaume Ginestrar i CD "Treball de recerca al voltant de Vides Planes de Maria Ibars" de l'alumnat de 2n de Batxillerat de l'IES "Maria Ibars" de Dènia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de l'IES

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del conseller.

18/05/2016

Exemplar de la Gramàtica Valenciana Bàsica, editada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President AVL, Ramon Ferrer Navarro

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet de Conseller

16/05/2016

Agènda, bolígraf i Anuari 2015 València Plaça.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Valenciaplaza

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

14/05/2016

Polo de manega curta, color blau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Valenciana - Skills (alumnes FP)

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

10/04/2016

Xafapapers de pedra amb el logotip de la XIX trobada d'escoles en valencià, pintura realitzada per alumnes d'educació especial i 1 botella de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité organitzador de les Trobades.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

08/04/2016

2 llibres. "JUAN BOSCO - Estad Siempre Alegres" i "Carta del Papa Francesc - ECOLOGIA INTEGRAL".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre "San Antonio Abad" (salesians)

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del Conseller.

30/03/2016

3 llibres "Ramon Llucll - Accidents d'amor" versió de Pere Antoni Pons. "Ramon Muntaner - L'expedició dels catalans a Orient" versió de Jordi Llavina, "Ausencia" de Carles Duarte i Monserrat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Lluis Carulla

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del Conseller.

30/03/2016

Llibre "L'equip Escapulari-O i altres derives" de Paco Bascuñán i Quique Company.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat - UV

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del Conseller.

30/03/2016

Llibre "La passejadora de gossos" de Francesc Bodí.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabinet de comunicació d'edicions Bromera

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del Conseller.

16/03/2016

Revistes i fullets sobre Alzira i 3 llibres "Alzira Ceràmica I, un passeigs pels seus paviments antics", "Semana SantAlzira 2016" i "Contes de l'Illa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

16/03/2016

Obra pictorica de Susana Nadal Soriano.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx Conseller.

16/03/2016

Brussó i mocador de faller i 2 llibres ("Los pergaminos de la cancilleria real" del Arxiu Municipal de la Ciutat d'Alzira - "Alzira l'illa del Xúquer")

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arixiu ubicat al Gabinet del Conseller.

16/03/2016

2 gots de fang.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

15/03/2016

Números 225 i 226 de la revista Poble de Vila-real, 2 CD'S, 2 LlibreS "Vila-real, un poble, una història" i "Vells Oficis", 1 USB.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció de la Revista Poble.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arixiu al Gabinet del Conseller.

15/03/2016

Llibre "Introducción a la Historia de Burriana" de Francisco Roca y Alcayde.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Borriana

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu ubicat al Gabinet del Conseller

07/03/2016

Mallot ciclista

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Josep Piera i Ignasi Mora

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal

02/03/2016

Prenda d'Esport "Polar color taronja".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Nautic d'Altea.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

01/03/2016

Llibre "El régimen jurídico de las enseñanzas musicales"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reyes Marzal Raga. Professora de Dret administratiu Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

22/02/2016

Socarrat de BETXI.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alacalde de Betxi.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

19/02/2016

Llibre "LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA" - Mariano Fernández Enguita

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresident de la Fundació Santillana.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller

15/02/2016

Mallot Ciclista de color blau.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banc Sabadell

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

15/02/2016

Rellotge de polsera.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nova Economia. Fòrum

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

05/02/2016

Estoig de 2 llibres "Jaume I - Llibre dels feits" - "Chronica del Rey Don Jaume El Conquistador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

05/02/2016

Llibre "Apunts del natural, del quadern de camp escrit entre 2033 i 2014" - Jospe L. Barona-Vilar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Josep Lluis Barona Vilar, autor del llibre i Director de Deparatament en Facultat de Medicina i Odontologia

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

05/02/2016

Llibre "EL TIEMPO COMPARTIDO - El calendario festivo de Alcublas". José Luis Alcaide Verdés.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Alcublas

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

04/02/2016

Cistella amb panses, 1 botella de vi i 1 llibre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Gata de Gorgos.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

01/02/2016

Llibre "La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians". Marta García Carrión.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Editorial Afers, Vicent Olmos.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

01/02/2016

Llibre "2 - Iteneraris -2. 45 anys 1971-2016". Wnces Rambla, Amat Bellés.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Wnceslao Rambla. Vicerector de Cultura UJI-Castelló.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu del Gabinet del Conseller.

29/01/2016

Socarrat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola d'Adults de l'Olleria.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

18/01/2016

Llibre "Mestres de la Impremta. El moviment freinet Valencià (1931-1939) - Alfred Ramos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autor: Alfred Ramos

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

05/01/2016

Llibre "Ni contigo ni sin ti: socialismo y republicanismo histórico en la Valencia de los años treinta" - Sergio Valero.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim - Diputació de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

05/01/2016

Llibre "Bartolomé de Las Casas, un español contra España" - Núria Soriano Muñoz.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim - Diputació de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

04/01/2016

Llibre "Carn fresca" d'Amadeu Fabregat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Periferic edicions, SL.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

04/01/2016

CD "Concierto de Navidad 2014"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació "Albéniz" - Madrid.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu del Gabinet del Conseller.

23/12/2015

Llibre "La huella de 150 valencianos".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director General del DIARI "Las Provincias".

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

23/12/2015

Llibre "30 anys d'Educació Popular a Xàtiva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Persones Adultes -CPFPA "Francesc Bosch i Morata". Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

22/12/2015

Llibre "El Greco"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Planeta - Director AulaPlaneta i Director General Àrea Educació,.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu al Gabinet del Conseller.

21/12/2015

Caixa de madera feta i decorada per alumnes d'Educació Especial del Centre "Koynos".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Centres d'Ensenyança.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

18/12/2015

Sabatilles d'estar per casa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

15/12/2015

2 llibres "El Universo Artístico de Wnces Rambla" i "Forma i expressió en la Plàstica d'Antoni Miró" de l'autor Wences Rambla.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals (Wenceslao Rambla)

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx

15/12/2015

Caixa d'uns 3 Kg de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Cesilia- Novelda

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Compartit amb persnal adscrit a Gabinet Conseller.

14/12/2015

Llibre "La vida perenne" de José Luis Sampedro.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Univesitat Europea.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Despatx

14/12/2015

Llibre (2 Volumns) "Don Quijote de la Mancha". Edició de Pollux Hermúñez i Emilio Pascual.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu a Gabinet CEICE.

10/12/2015

Llibre "Tranki pap@s"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Els autors del llibre: Oliver Tauste i Pere Cervantes.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

10/12/2015

Llibre "Internet Negro - El lado oscuro de la red"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Els autors del llibre: Pere Cervantes i Oliver Tauste.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

09/12/2015

Socarrat amb motiu de sopar del Forum Europeu d'Administradors de l'Educació de la CV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de la CV

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

01/12/2015

CD de la Banda Sinfònica Municipal de Madrid.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Titular de la Banda Sinfònica Municipal de Madrid.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Arxiu a Gabinet CEICE.

28/11/2015

2 llibres.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat del Tirant.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

28/11/2015

CDs Banda Municipal, 1 llibre i 1 manta Bocairetina.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bocairent

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

28/11/2015

1 botella d'oli ecològic i 1 dotzena d'ous ecològics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: El Teulaet d'Enguera

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

24/11/2015

1 corbata i 1 agenda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de Esports de Luxemburg.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

17/11/2015

Llibre "El Mirall d'Africa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial DENES

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

16/11/2015

Cistella de panses.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EATIM de Jesús Pobre.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Compartit amb Personal adscrit al Gabinet del Conseller.

16/11/2015

Borssa amb programes i 1 llibre del Palau de Les Arts.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Palau de Les Arts "Reina Sofia"

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

04/11/2015

Llibre 25 anys Escola Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Valenciana,

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Pesonal.

04/11/2015

Samarreta de l'Olimpiada d'Eonomia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat d'Economia - Universitat de València.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

01/11/2015

Clauer amb un guant i una pilota.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Trinquet de Pelayo - València

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

28/10/2015

Revistes, CD i llibre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la CV.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

19/10/2015

Samarreta, xapes i pin.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat STE-PV

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

07/10/2015

Llibre d'història de La Vila-real.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Vila-Real.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

01/10/2015

Làmina d'Altea.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Altea.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

24/09/2015

Borssa de material de Congrés d'Educació "Josep Lluis Bausset".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcudia.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

16/09/2015

Samarreta del MIM de Sueca.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sueca.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

05/09/2015

Dos botelles de licor de herbero.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Banyeres de Mariola.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

21/08/2015

Un meló de la varietat local d'Or

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent.

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

08/08/2015

Obra d'Amat Bellés i Foto de la Pobla Tornesa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Pobla Tornesa

Destinatari de l'obsequi: VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Destinació: Personal.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos