alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Alberto Rubio Garrido

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
  • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • Nomenament: 04/08/2020 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici A. 46018. València
  • rubio_albgar@gva.es
  • 961 208 369

Agenda

Agenda novembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'arquitectura i qualitat en l'edificació, rehabilitació del parc edificat, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l'accessibilitat i a l'eficiència energètica, així com la formació per a l'ocupació verda lligada a aquestes actuacions.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica Llista completa d'obsequis

28/09/2020

quadern i boligrafo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de la Vila-Real (Castelló)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO RUBIO GARRIDO

Destinació: personal

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Instituto Valenciano de la edificación desarrollo de proyectos i+D+i en materia de fomento de la calidad y sostenibilidad de la edificación y el espacio urbano técnico 30/01/2019 04/08/2020 Efectiva desde el 04/08/2020 NO
Universidad Internacional de Valencia (VIU) Universidad de educación a distancia Consultor externo 25/10/2018 04/08/2020 NO
Asesoramiento y diseño de proyectos de rehabilitación 01/01/2015 04/08/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Postemergencia Miembro 04/08/2020 Pública
Comisión de Accesibilidad Miembro 04/08/2020 Pública
Instituto Valenciano de la Edificación Vicepresidente 04/08/2020 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 114.159,75 €
Multipropietat 33 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 35.912,58 €
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 123.833,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 8.287,72 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
acciones arquia bank 1.312,92 €
Total: 1.312,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.485,19 €
Rendiment del treball 29.574,13 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 10,43 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos